Anda di halaman 1dari 1

1.

412 minit + 34 minit =

2. 2 jam 45 minit + 11 jam 30 minit


=

3. 346 jam 18 jam =

Jawapan :______________
(2 markah)
4. 5 jam 26 minit 2 jam 54 minit =

Jawapan :______________
(4 markah)
5. 43 minit x 4 =

Jawapan :______________
(2 markah)
6. 236 jam x 7 =

(4 markah )
7. 432 minit 6 =

(2 markah)
8. 565 jam 5 =

(4 markah)
9. 45 minit 54 saat 12 minit 37
saat=

(4 markah)

(4 markah)

(3 markah)

( 6 markah)