Anda di halaman 1dari 27

KURSUS PROFESIONALISME PENGHAKIMAN ALQURAN

TARANNUM AL-QURAN
TARIKH :
09/10.Julai 2009
TEMPAT:
(PUSAT KEGIATAN GURU MARUDI)

PERANAN SUARA
Menentukan nada dan irama

Menentukan seni bacaan atau persembahan


bacaan
Menentukan bunyi makhraj huruf dan sifatsifatnya

HARAKAT
MAKSUD :

Gaya alunan lagu yang tersusun daripada


beberapa qitah dengan mahattahnya yang
tertentu

PERANAN HARAKAT
1. Harakat permulaan yang perlu disesuaikan
dengan harakat terakhir pada lagu
sebelumnya
2. Harakat yang memberi semangat kepada
harakat yang berikutnya

3. Harakat Jawab (Nada Tinggi)


4. Harakat Jawabul Jawab (Nada Tertinggi)
5. Harakat Menurun (Bersedia)
6. Harakat penutup (Harakat Terakhir)

HARAKAT TARANNUM BAYATI


1. Bayati Asli Nada Qarar

2. Bayati Asli Nada Nawa


3. Bayati Syuri
4. Bayati Husaini
5. Bayati Husaini
6. Bayati Jawab

NAMA-NAMA TARANNUM
Bayati

Saba
Nahawand
Hijaz
Rast
Sikah

Jiharkah

SUSUNAN TARANNUM POPULAR


Bayati, Saba, Hijaz dan Sikah

Bayati, Hijaz, Nahawand dan Rast


Bayati, Nahawand, Rast dan Jiharkah
Bayati, Rast, Sikah dan Jiharkah
Bayati, Iraqi, Nahawand dan rast

SAHABAT BERSUARA MERDU


:
)"
(
( )
" ( )

TARANNUM BAYATI
MAKSUD :

- Bahasa : Rumah
- Istilah : Nama bagi sejenis alunan
tarannum yang dipopularkan oleh Qari Arab
Mesir yang diperkenalkan di Tanah Melayu
pada tahun 1940

BURDAH
MAKSUD : Bunga-bunga lagu
BAHAGIAN :
1. Burdah Asli
2. Burdah Sinaie

TARANNUM NAHAWAND
ASAL : Daerah Hamdan (Parsi)

PROSES UBAH SUAI :


Berasal dari PARSI telah diubahsuai oleh
pakar-pakar tarannum dari HIJAZ dan
dipopularkan sebagai lagu Hijazi yang
bernada keras dan tinggi
Selepas itu diubahsuai lagi oleh ahli lagu
dan qari dari MESIR yang bernada lembut
SIFAT :
- Mempunyai gerak ringan dan berkesan

TARANNUM RAST
ASAL : Negara Parsi

PERANAN :
-

Memberi kepuasan kepada pembaca dan


pendengar

TARANNUM HIJAZ
Sesuai dengan ayat berunsur perintah,
tegah atau marah

TARANNUM SOBA
MAKSUD

- Bahasa : Rindu
- Istilah : Sejenis nama tarannum yang telah
diubahsuia oleh ahli tarannum Mesir dan
digolongkan dalam kategori lagu-lagu Masri
yang lembut alunannya

SIFAT TARANNUM SIKAH


Mempunyai gerak lambat yang meyakinkan
Mempunyai kelembutan yang menusuk kalbu

Mempunyai ciri-ciri kesedihan dan rintihan

SIFAT TARANNUM JIHARKAH


Gerak ringan yang berkesan
Kelembutan menusuk kalbu
Unsur ketenangan dan keharmonian
Sesuai dengan harakat sederhana

TARANNUM SIKAH
SEJARAH :

Berasal dari negara Parsi. Diubahsuai oleh


ahli tarannum dari negara Hijaz seterusnya
diubahsuai dan dipopularkan oleh orang
Mesir

TARANNUM JIHARKAH
ASAL :

Berasal dari negara Parsi kemudian


diubahsuai oleh pakar tarannum dari Hijaz
dan Misri
PERANAN :
Membawa kepada kekhusyukkan dan
keinsafan

PERANAN SUARA
Menentukan nada dan irama

Menentukan seni bacaan atau persembahan


bacaan
Menentukan bunyi makhraj huruf dan sifatsifatnya

ISTILAH-ISTILAH ILMU
TARANNUM
Bil.

ISTILAH

1.

Qitah

2.

Harakah

3.

Mahattah

4.

Tabaqat

9.

DEFINISI
Gerak-gerak lagu yang paling pendek
(Potongan lagu yang tidak ditentukan
mahattahnya )
Gaya alunan lagu yang tertentu daripada
beberapa qitah dengan mahattah yang
tertentu.
Tempat berhenti yang menarik bagi
sesuatu lagu.
Suatu tingkatan suara yang dibawa oleh
gaya lagu tertentu

BURDAH
SIFAT
Kasar atau halus
Keras atau lembut
Banyak atau sedikit
BURDAH SINAIE

Bunga suara yang sengaja disusun dan


digubah mengikut kehendak sesuatu lagu

PERANAN BURDAH
1. Daya penarik, penggerak

2. Daya penghias yang berseni


3. Daya ransangan yang bersemangat

PERANAN HARAKAT
1. Harakat permulaan perlu disesuaikan
dengan harakat terakhir lagu sebelumnya
2. Harakat yang memberi semangat kepada
harakat yang berikutnya
3. Harakat Jawab (Nada Tinggi)
4. Harakat Jawabul Jawab (Nada Tertinggi)

5. Harkat Menurun (Bersedia)


6. Harakat penutup (Harakat Terakhir)

WUSLAH AL-MUMASALAH
MAKSUD :
Campuran 2 lagu yang berlainan dalam
satu harakat

SALALIM SUUD / THULUt


MAKSUD :
Tangga menaik sesuatu lagu

IHTILAL ALLAHN
MAKSUD :

Kesumbangan nada yang disengajakan


mengikut irama dan tabaqah sesuatu lagu
PERANAN :
Menghidupkan persembahan

HARAKAT TARANNUM BAYATI


1. Bayati Asli Nada Qarar

2. Bayati Asli Nada Nawa


3. Bayati Syuri
4. Bayati Husaini
5. Bayati Husaini
6. Bayati Jawab

7. Bayati Jawabul jawab