Anda di halaman 1dari 3

LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN

PANITIA LITERASI KOMPUTER


2010
BIL

BULAN

AKTIVITI

1.

Disember
2009

i. Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Kali Pertama


( 31 Dis 2009 )

2.

Januari

i. Pengurusan Panitia
- Menyiapkan perancangan stategik Literasi Komputer
2010
- Pembentukkan AJK Guru Literasi Komputer
- Penyelenggaraan Komputer
- Kemaskini Sukatan Pengajaran dan Modul
ii. Mesyuarat
Tarikh
:
Tempat :
Masa
:
Agenda :

3.

Bidang Teknikal dan Vokasional 1/2010


13 Januari 2010
Bilik Mesyuarat
2.40 Petang
a. Ucapan Pengerusi
b. Buku Rekod Pengajaran
c. Tenaga Pengajar
d. Sukatan dan Rancangan Pelajaran
e. Perlantikan AJK Bidang Teknikal dan
Vokasional
f. Hal hal lain

TINDAKAN
Ketua Panitia

Ketua Panitia
dan Semua
guru Literasi
Komputer
Ketua
Bidang
Semua guru
Bidang
Teknikal dan
Vokasional

24/1/2010

iii. Mengemaskini fail panitia

Ketua Panitia

14/1/2010

iv. Semakan Buku Ringkasan Mengajar Guru

Ketua Panitia

Februari

i. Kelas Literasi Komputer Bermula


ii. Mesyuarat Panitia Literasi Komputer kali 1/2010
Tarikh
: 17 Februari 2010
Tempat : Makmal Komputer
Masa
: 2.00 Petang
Agenda : a. Ucapan Pengerusi
b. Buku Rekod Pengajaran
c. Biodata Guru
d. Sukatan dan Rancangan Pelajaran
e. Pembentukan Organisasi Panitia
f. Kewangan
g. Hal hal lain

Ketua Panitia
dan Semua
guru Literasi
Komputer

4.
8/3/2010
11/3/2010

i. Peperiksaan Pra Pertengahan Tahun 2010


ii. Program Cuti Terancang

5.

April

i. Projek Bantu Belajar menggunakan power point oleh


pelajar pelajar Tingkatan 2 ( April hingga Jun 2010 )

Semua Guru
Literasi
Komputer

6.

Mei

i. Mesyuarat Panitia Literasi Komputer kali 2/2010


Tarikh
: 13 Mei 2010
Tempat : Makmal Komputer
Masa
: 11.00 Pagi
Agenda
: a. Ucapan Pengerusi
b. Pengesahan Minit Mesyuarat Lepas
c. Perkara Berbangkit
d. Analisa Peperiksaan Pra Pertengahan Tahun
e. Hal hal lain

Ketua Panitia

ii. Peperiksaan Pertengahan Tahun 2010

7.

25/5/2010
1/6/2010
Jun

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

Disediakan Oleh
.
Noor Fazlina Yati Binti Mat Razali
Ketua Panitia
Literasi Komputer 2010

SEKOLAH MENENGAH AGAMA MAHMUDIAH


KM 38, 21700 KUALA BERANG
HULU TERENGGANU

DISEDIAKAN OLEH :
NOOR FAZLINA YATI BINTI MAT RAZALI
KETUA LITERASI KOMPUTER
2010

Anda mungkin juga menyukai