Anda di halaman 1dari 1

SJK ( T ) LADANG KAMPUNG BARU

LAPORAN MODUL PROGRAM GURU PENYAYANG 2014

TAJUK

: Perkongsian dan penyelesaian masalah murid

TARIKH

: Sepanjang Tahun

HARI

: Mengikut kesesuaian

MASA

: Mengikut kesesuaian

TEMPAT

: SJKT Ladang Kampung Baru

SASARAN

: Semua murid

PERSONALIA : Semua guru


OBJEKTIF

: 1. Mewujudkan rasa diambil berat oleh guru.


2. Mendapatkan bantuan untuk mengatasi masalah kesempitan hidup.
3. Menanam semangat kekeluargaan dalam kalangan warga sekolah.

LANGKAH-LANGKAH :
1. Mengenalpasti murid yang berkeperluan.
2. Mendapatkan dan mengumpulkan sumber bantuan yang bersesuaian.
3. Menghulurkan bantuan :
a. Lawatan ke rumah
b. Lawatan ke hospital
c. Bantuan makanan, pakaian, kewangan dan lain-lain.
4. Pemantauan perkembangan sahsiah dan akademik murid secara berterusan.
PENILAIAN

: Murid mendapat bantuan dan kekuatan untuk mengharungi masalah


kesempitan hidup.

RUMUSAN

: Bantuan dan sokongan yang dihulurkan dapat mengurangkan tekanan


emosi dan bebanan yang dihadapi. Murid akan merasa dirinya dihargai
dan rasa dirinya terbela. Seterusnya, murid akan mendapat kekuatan
untuk mengharungi dugaan hidup.

Disediakan oleh;

Disemak oleh;

Disahkan oleh;

t.t. .

t.t. ..

t.t.

Nama : Cik.M.Kalaiselvi

Nama :

Nama :