Anda di halaman 1dari 5

Apa Itu Jawatan Tingkatan 6?

Jawatan Tingkatan 6 adalah jawatan kenaikan pangkat dan


ianya adalah sama taraf dengan jawatan-jawatan kenaikan
pangkat hakiki lain seperti Penolong Kanan, Pengetua, Ketua
Jabatan ataupun jawatan kenaikan pangkat Cemerlang seperti
Guru Cemerlang, Pengetua Cemerlang, Pegawai Cemerlang.

Pengisian jawatan adalah berdasarkan kekosongan jawatan


dan pakej mata pelajaranTingkatan 6 yang diluluskan oleh
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH)
Jawatan tingkatan 6 tidak boleh dilantik dengan Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG41.
1

Status Pengisian dan Kekosongan


(sehingga 31 Disember 2013)
Bil

Jawatan

Perjawatan

Pengisian Kekosongan

1. Gred DG52
- Guru Tingkatan 6 (Akademik)

1,031

464

567

2. Gred DG48
- Penolong Kanan Tingkatan 6
- Guru Tingkatan 6 (Akademik)

3,824

3,146

678

3 Gred DG44
- Penolong Kanan Tingkatan 6
- Guru Tingkatan 6 (Akademik)
- Guru Tingkatan 6 (Kokurikulum)
- Guru Tingkatan 6 (Amali)

8,948

5,947

3,001

JUMLAH

13,803

9,557

4,246
2

Urusan Pemangkuan
Perakuan Ketua Jabatan
- Dijangka bulan April 2014
- Penempatan Pemangkuan dijangka Julai 2014
Iklan terbuka kepada semua PPP
- Dijangka bulan Ogos 2014
- Penempatan Pemangkuan dijangka Disember 2014

Semua urusan pemangkuan menggunakan


Sistem Kenaikan Pangkat (ePangkat)
3

Tanggungjawab Pengetua dan PPP


Bil
Tanggungjawab
Pengetua
1. Mengemaskini data PPP di dalam Sistem
ePangkat sebelum urusan pemangkuan disiarkan.
(BPSM tidak akan memperakukan calon yang
dikemukakan secara luar talian)
2. Menyemak data yang dikemaskini oleh Ketua
Jabatan

PPP

3. Mematuhi pakej mata pelajaran yang ditetapkan di


dalam surat Arahan Penempatan/Pertukaran

Perwakilan Kuasa Kepada Pengarah


Pendidikan Negeri/Bahagian
Rujukan Surat :
KP(PP) SULIT 0063/1/1 Jilid.17(2) bertarikh 05 Disember
2013
Menetapkan:
Penurunan
kuasa
kepada
Pengarah
Pendidikan
Negeri/Bahagian bagi penempatan secara hakiki jawatanjawatan akademik Guru Tingkatan 6.
Penempatan secara hakiki jawatan-jawatan Tingkatan 6
perlu mengikut Pakej Mata Pelajaran yang diluluskan
oleh BPSH