Anda di halaman 1dari 1

Cuba Teka

b __ __ __ __ __ __
__ __ l __ __ __ __
__ __ __ __ __ g __
__ __ n __ __ __ __
__ __ b __ __ __ __
Objektif:
1.
Dapat merangsang minat murid untuk mengeja perkataan
yang akan dibin.
2.
Dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman murid
tentang suku kata perkataan yang akan dibina.
Cara bermain:
1.
Murid akan menyebut satu huruf dan jika huruf yang disebut
ada di dalam perkataan tersebut, guru akan menulisya.
2.
Jika huruf yang disebut tiada, guru akan melukis gambar
orang lidi sehingga siap. Lihar contoh pada lampiran.
3.
Murid ada 7 peluang untuk melengkapkan perkataan tersebut.
4.
Ganjaran akan diberi jika murid dapat melengkapkan
perkataan tersebut tanpa digantung.