Anda di halaman 1dari 14

MODEL KURIKULUM TABA

Juga menekankan objektif sebagai platform untuk aktiviti di sekolah


kenali sbg kurikulum
Objektif keputusan kurikulum spt apa yang perlu disampaikan, apa
yang perlu ditekankan, apa jenis isi kandungan yang perlu dipilih dan
apa jenis pengalaman pembelajaran yang perlu dititikberatkan
Juga dikenali sebagai model pembangunan konsep & mengutamakan
penyusunan bahan-bahan pengajaran dlm proses P&P.
Merupakan kaedah yg berkesan utk mengajar kandungan kurikulum
dlm bentuk generalisasi & diskriminasi.
Model ini mengesyorkan 4 strategi pengajaran utk menggalakkan
pemikiran kritis di kalangan murid.
Model objektif merupakan satu terjemahan kajian pendidikan kepada
amalan pendidikan
Digunakan dalam perkembangan kurikulum dan kajian akademik
pendidikan

PEMBENTUKAN
KONSEP:

INTERPRETASI
PERASAAN, SIKAP DAN
NILAI:

Menyenaraikan datadata sesuatu topik

Penyelesaian masalah
interpersonal

Mengumpul &
mengkategorikan data
mengikut persamaan
Menyusun kategori data
mengikut kepentingan
MENGINTEPRETASI
DATA:
Membuat diskriminasi
antara data dalam
kategori yang berlainan
Membuat pengasingan
antara hubungkait kesan
& akibat
Membuat rumusan drpd
pemerhatian

4 STRATEGI
PENGAJARAN

Membincang dan
membuat pertimbangan
nilai

PENGAPLIKASI
PRINSIP-PRINSIP:
Menganalisis sesuatu
masalah
Meramalkan
penyelesaian masalah

1. Mengdiagnosis keperluan
pembelajaran
2. Membentuk objektif tingkah laku
3. Memilih bahan pembelajaran yang
sesuai
4. Penyusunan bahan pembelajaran

LangkahLangkah
Dalam
Model
Kurikulum
Taba

5. Pemilihan pengalaman pembelajaran


6. Penyusunan pengalaman pembelajaran
7. Menentukan bahan pembelajaran yang
akan di nilai dan cara-cara untuk menilai

MODEL KURIKULUM STENHOUSE

Merupakan model proses kurikulum


Membentuk spesifikasi kurikulum dan proses pendidikan bukan
bermula dengan hasil berbentuk objektif
Menekankan kemungkinan pembentukkan prinsip prosedur untuk
pemilihan kandungan kurikulum dan justifikasinya (dari kriterianya
bukan objektif)
Bermula dari titiktolak pendidikan membawa implikasi ia proses
penyebaran apa yang bernilai untuk dipelajari
Pendidikan melibatkan aktiviti dan aktiviti mempunyai nilai standard
dan nilai tara kecemerlangan
Mengikut Stenhouse, kurikulum=satu perantaraan utk murid
mendapatkan pengalaman pembelajaran yg menyeluruh.
Penekanan proses perkembangan pendidikan sebgai pengalaman
berkembang dan hasil dilihat dari segi perkembangan intelek/kognitif
Mementingkan bijaksanaan dan intervensi guru untuk kemajuan
pelajar

Model Proses Steenhouse ini lebih berfokus kepada:


i.
ii.
iii.
iv.
v.

Aktiviti-aktiviti dan peranan guru


Aktiviti-aktiviti murid
Keadaan di mana pembelajaran berlaku
Mementingkan bagaimana dan bukan kesudahan
Pelajar seharusnya mempunyai peranan dalam membuat
keputusan tentang aktiviti pembelajaran
vi. Mempunyai andaian bahawa pelajar memberikan respons yang
unik terhadap pengalaman pembelajaran.

Stenhouse telah membahagikan pembentukan kurikulum kpd 3


bahagian.
1.

Dalam Perancangan kurikulum


Guru mesti menentukan bahan pengajaran yang akan di ajar
Prinsip-prinsip yang akan praktikkan dalam kaedah dan teknik P&P
Prinsip-prinsip dalam membuat urutan bahan pembelajaran
Kriteria-kriteria mengenai kekuatan dan kelemahan murid-murid

2.

Dalam Pembelajaran Empirikal


Guru mesti menetukan apa yang harus di pelajari oleh murid-murid dan
cara menilai pencapaian murid-murid
Implementasikan kurikulum dalam konteks sekolah dan persekitaran yang
berlainan

3. Dalam Pembelajaran Proses

Guru mesti memilih isi kandungan dari segi kriteria dan tidak perlu
bergantung pada objektifnya

Merancang aktiviti yang membolehkan murid-murid melibatkan diri secara


aktif dalam proses P&P

Stenhouse menitikberatkan pengajaran guru dan menggalakkan peranan


tambahan guru sebagai penyelidik dengan tujuan meningkat kemahirannya

JENIS MODEL KURIKULUM


MODEL
OBJEKTIF

MODEL TYLER DAN


MODEL TABA

MODEL
PROSES

MODEL STENHOUSE

BANDING BEZA MODEL OBJEKTIF


DAN MODEL PROSES
MODEL OBJEKTIF TYLER
DAN TABA

ASPEK

MODEL PROSES
STENHOUSE

RALPH W.TYLER
HILDA TABA

PELAPOR

LAWRENCE STENHOUSE

Kurikulum terlalu terikat


dengan mata pelajaran
dan peperiksaan

CIRI-CIRI

Tidak terlalu terikat


kepada mata pelajaran

Lebih mementingkan
cara pelaksanaan guru

Kurang sistematik

Perlu mencapai objektif


yang hendak dicapai
Lebih sistematik

BANDING BEZA MODEL OBJEKTIF


DAN MODEL PROSES
MODEL OBJEKTIF
TYLER
DAN TABA
Mencapai matlamat
pendidikan

ASPEK

MODEL PROSES
STENHOUSE

OBJEKTIF

Interaksi guru,pelajar dan


Ilmu pengetahuan

Berfokuskan tujuan
pendidikan(hasil) sahaja

Menitikberatkan proses
pengajaran guru
Hasil pembelajaran

Spesifik
Bersifat eksplisit
Boleh diukur
Berlandaskan matlamat
pendidikan FPG,FPK

ISI KANDUNGAN

Dinamik
Adanya interaksi
Aktif

BANDING BEZA MODEL OBJEKTIF DAN MODEL PROSES


MODEL OBJEKTIF
TYLER DAN TABA
Pemilihan isi
kandungan mata
pelajaran seiring
dengan tingkah laku
pelajar dan tujuan
pendidikan
Metodologi digunakan
melaksanakan
kurikulum berdasarkan
objektif

ASPEK

MODEL PROSES
STENHOUSE

PENGURUSAN

Guru masuk ke kelas untuk


mengajar murid-murid dan
membawa satu
perancangan pengajaran
yang akan di sampaikan.
Tidak terlalu bergantung
kepada objektif

Aktiviti banyak melibatkan


pelajar kerana pelajar
bukan bersifat untuk
menerima sahaja namun
mereka boleh memberi
pandangan
Penglibatan pelajar aktif

BANDING BEZA MODEL OBJEKTIF DAN MODEL PROSES


MODEL OBJEKTIF
TYLER DAN TABA

ASPEK

Berbentuk sumatif/formatif

PENILAIAN

Menggunakan instrumen
(temubual/pemerhatian/
ujian)

Guru dapat merancang


P&P berdasarkan objektif

MODEL PROSES
STENHOUSE
Menggalakkan pengujian
secara kritis
Proses pembelajaran
diutamakan

KELEBIHAN GURU

Guru dapat merancang &


melaksanakan aktiviti P&P
berdasarkan garis
panduan aktiviti

BANDING BEZA MODEL OBJEKTIF DAN MODEL PROSES


MODEL OBJEKTIF
TYLER DAN TABA
Terlalu tertakluk kepada
objektif

ASPEK

KELEBIHAN

Terlalu linear

MODEL PROSES
STENHOUSE
Melibatkan guru dan
pelajar
Menekankan kemahiran
belajar
Menekankan beberapa
aktiviti yang penting dan
berguna untuk kehidupan

Kurikulum terlalu terikat


dengan matapelajaran
dan peperiksaan
Susah untuk menulis
objektif tingkah laku yang
memuaskan pada
peringkat pembelajaran
yang lebih tinggi

KEKURANGAN

Mengabaikan
pertimbangan kandungan
yang sesuai
Susah diaplikasikan pada
sesetengah bidang

Peranan guru
sebagai
pelaksana
Guru perancang
P&P (kaedah
pengajaran)

Kedua-dua
model tersebut
mempunyai
objektif dan
proses hanya
penekanan yang
berbeza

PERSAMAAN
MODEL
OBJEKTIF DAN
MODEL
PROSES
Mempunyai
garis panduan
untuk guru

Mempunyai isi
kandungan P&P