Anda di halaman 1dari 2

SPM 2013- Sajak

Di Bawah Langit Yang Sama

i)Nyatakan hasrat penyajak dalam rangkap ketiga sajak tersebut (2m)


Penyajak ingin menjelajah ke seluruh dunia untuk mengeratkan hubungan sesama
manusia dan berkongsi cita-cita yang sama.

ii) Penyajak menyeru supaya manusia mengamalkan konsep kesamarataan hidup tanpa
membezakan warna kulit dan fahaman. Apakah faedah-faedah sekiranya kita
mengamalkan konsep hidup di atas?
Sekiranya kita mengamalkan konsep kesamarataan hidup tanpa membezakan warna
kulit dan fahaman, perpaduan sejagat dapat diwujudkan tanpa mengira apa jua
ideologi dan warna kulit semua manusia. Selain itu, dunia akan lebih aman tanpa
sebarang konflik yang boleh mengorbankan nyawa dan memusnahkan harta benda.
Seterusnya, ekonomi negara-negara d dunia akan bertambah pesat kerana
perdagangan secara globalisasi dan tanpa limitasi dapat dijalankan.

iii) Nilai Murni


Antara nilai murni dalam sajak ialah nilai kerajinan. Contohnya, penyajak rajin
merantau ke bandar-bandar lain seperti London dan Beirut untuk meluaskan
pengetahuannnya. Seterusnya, satu lagi nilai dalam sajak ialah semangat
bermasyarakat. Contohnya penyajak mahu semua bangsa bersatu padu dengan
mengamalkan sikap bermasayarakat dalam kalangan penduduk dunia.

Isi Tambahan
Selain itu , terdapat nilai keberanian dalam sajak. Contohnya, penyajak berani
merantau ke negara-negara lain seperti Beirut yang menghadapi masalah perang
kerana baginya semua manusia adalah sama.