Anda di halaman 1dari 22

ISI KANDUNGAN

TAJUK

BIL

M/S

1.0

PENGENALAN

2.0

DEFINISI PENGGUGURAN

3.0

JENIS-JENIS PENGGUGURAN

3-5

4.0

CARA-CARA PENGGUGURAN

FAKTOR-FAKTOR PENGGUGURAN
Seks Luar Nikah
5.0

Hamil Akibat Diperkosa


Kecacatan Bayi

7-11

Kesihatan
Kegagalan Perancangan Keluarga

6.0

KESAN-KESAN PENGGUGURAN

7.0

CADANGAN MENGATASI MASALAH PENGGUGURAN

8.0

KESIMPULAN

9.0

RUJUKAN

11-15

15-18

19
20

1.0 PENGENALAN
Masalah sosial semakin lama semakin menjadi di dunia masa kini. Antara isu sosial
yang semakin hangat diperkatakan ialah masalah pengguguran bayi di kalangan masyarakat.
Sebut sahaja pengguguran bayi, semestinya masyarakat akan memikirkan ianya satu tindakan
yang dilarang dan berdosa di sisi agama dan juga salah di sisi peraturan dan undang-undang.
Gejala pengguguran bayi bukanlah satu isu baru atau yang sengaja dipanas-panaskan. Sejak
sekian abad, gejala ini sudah lama menular dan terus menular dalam masyarakat manusia,
termasuk manusia Malaysia, termasuk juga manusia Melayu. Fakta yang fiktif menunjukkan
bahawa majoriti pengguguran (termasuk pembuangan) bayi di Malaysia memang dilakukan
oleh perempuan Melayu.1 Secara kasarnya, pengguguran memberi maksud sebagai tindakan
membuang janin dari rahim sama ada dengan menggunakan alat teknologi mahupun secara
tradisional. Namun demikian, pengguguran bayi bukanlah semuanya disengajakan sematamata. Ada juga sesetengah kes yang membenarkan pengguguran untuk kebaikan.
Pengguguran merupakan tindakan yang menyalahi undang-undang sama ada mengambil
racun atau sesuatu yang berbahaya atau menggunakan instrumen dengan tujuan untuk
mendapatkan keguguran.2
Secara sosiologi, pengguguran muncul kerana adanya pihak yang masih tidak bersedia
untuk bertanggungjawab terhadap tindakan yang telah dilakukan dan tidak menginginkan
kandungannya. Hal ini demikian kerana mereka takut akan mendapat aib dan dibuang
daripada keluarga. Malah, status anak yang bakal dilahirkan juga tidak jelas kerana
perempuan yang mengandungkannnya belum bernikah dan anak tersebut akan mendapat
gelaran anak luar nikah atau lebih dikenali sebagai single parent di Barat.

Syam Akhyar, 2009, Pengguguran bayi: Membunuh benih harapan, Ummatan Wasatan, 21 Mei 2012
< http://ummatanwasatan.net/2009/08/pengguguran-bayi-membunuh-benih-harapan/>
2
Manjula Bhagi dan Sunita Sharma, Encyclopedia Dictionary Of Psychology, New Delhi: J.L. Kumar for
Anmol publications, 1992, hlm.2.

2.0 DEFINISI PENGGUGURAN


Pengguguran didefinisikan sebagai pembuangan embrio atau janin sebelum ia
mencapai tahap kematangan iaitu kira-kira sebelum 20 minggu kehamilan. Dimana dilakukan
sama ada secara spontan atau teraruh.3 Terdapat ahli falsafah yang menghujahkan bahawa
pengguguran wajar dilakukan dan tidak ketinggalan juga menentang tindakan pengguguran
dilakukan. Menurut Warren (2000), fetus bukan insan kerana tidak memiliki enam ciri
keinsanan iaitu sentience, emotionality ,reason, moral agency dan self awareness. Oleh itu,
beliau menghujahkan bahawa seorang insan adalah seorang yang mempunyai kemampuan
untuk mengalami kesakitan. Dengan demikian, pengguguran adalah tindakan yang betul
dilakukan dari segi moral. Don Marquis (1993) bagaimanapun menentang pengguguran dan
merupakan seorang yang anti-pengguguran. Marquis menghujahkan bahawa membunuh
seseorang adalah salah dari segi moral, apa yang membuat perbuatan membunuh ini salah
ialah ianya merampas masa hadapan si mangsa yang bernilai. Hal ini demikian kerana fetus
juga mempunyai masa depan yang bernilai.
Manakala, di dalam Islam, pengguguran anak selepas 4 bulan hukumnya adalah
haram. Bahkan ia merupakan satu perbuatan jenayah. Perbuatan ini merupakan satu
pembunuhan ke atas makhluk hidup yang telah cukup sifat dan nyata hidupnya. Oleh itu umat
Islam sama sekali ditegah dari melakukannya. Kecuali pengguguran itu terpaksa dilakukan
untuk menyelamatkan nyawa ibu tersebut. Ini tidak pula bermakna bahawa pengguguran
sebelum 4 bulan dibenarkan dalam Islam. Walaupun ada pendapat dari sebahagian ulama
yang membenarkan pengguguran sebelum 4 bulan disebabkan kandungan itu boleh dipastikan
hidupnya, ilmu perubatan sekarang telah mengesahkan bahawa janin itu sudah hidup sejak
pencantuman benih lelaki dan perempuan. Maka bersandarkan kepada kenyataan ini, maka
pengguguran benih itu juga dihukumkan sebagai haram.
3

Raymon J.Corsini, The Dictionary Of Psychology, USA, 1999, hlm.3.

3.0 JENIS-JENIS PENGGUGURAN


Seperti yang kita ketahui, pengguguran atau keguguran bayi

merupakan satu

perbuatan membuang embrio atau janin dari rahim yang disesabkan oleh kematian janin itu
sendiri atau sengaja menyebabkan kematiannya. Pengguguran kandungan bukanlah sematamata merupakan masalah perubatan atau kesihatan dalam masyarakat, tetapi ianya juga adalah
masalah

kemasyarakatan

yang

berhubungkait

dengan

fahaman

kebebasan

(freedom/liberalisme) yang dianuti oleh sesebuah masyarakat. Secara keseluruhan, dalam


sejarah dunia, jumlah kematian disebabkan pengguguran kandungan jika digabungkan
keseluruhannya jauh melebihi jumlah mangsa dalam peperangan. Data tersebut ternyata selari
dengan data yang menunjukkan bahawa majoriti 62% rakyat Amerika berpendirian bahawa
hubungan seksual dengan pasangan luar nikah lain adalah tidak salah dan mereka
beranggapan yang ianya biasa diamalkan dan semua orang mesti melakukannya. Terdapat
beberapa jenis pengguguran yang perlu kita ketahui iaitu, pengguguran secara spontan,
pengguguran melalui perubatan, dan pengguguran secara paksa.
Pengguguran secara spontan sering dikaitkan dengan keguguran. Keguguran secara
spontan menyebabkan janin, uri dan kantung terkeluar dari rahim melalui pintu rahim.
Menurut Dr. Noraihan, Ketua Jabatan Pertumbuhan dan Pembangunan Manusia dan Pakar
Obstetrik dan Ginekologi, Hospital Kuala Lumpur - Universiti Putra Malaysia (HKL-UPM),
dianggarkan 10 peratus wanita yang keguguran mengalami pendarahan dan kekejangan pada
20 minggu pertama kehamilan. Dalam kes-kes keguguran secara spontan, 50 peratus janin
tidak terbentuk dengan sempurna, manakala dalam kumpulan ini 50 peratus janin mengalami
kecacatan kromosom. Keguguran boleh berlaku jika janin atau tisu-tisu yang bercantum

dengan tumbesaran janin tidak terbentuk dengan sempurna. Keguguran spontan ini terjadi
kerana penyakit, gangguan hormon si ibu ketika mengandung dan juga faktor alam sekitar.4
Pengguguran secara spontan terbahagi kepada beberapa jenis iaitu gugur sangkut atau
tidak sepenuhnya, gugur lengkap dan gugur sawan atau keracunan. Pengguguran sangkut atau
tidak sepenuhnya menyebabkan tumpahan darah yang banyak selama beberapa hari. Keadaan
ini menandakan bahawa masih terdapat baki tisu janin atau tisu uri yang tertinggal di dalam
rahim. Keguguran ini juga mungkin berlaku dengan sepenuhnya di mana segala isi
kandungan, uri dan janin telah keluar keseluruhannya dari rahim. Manakala, pengguguran
sawan atau keracunan pula berlaku apabila keguguran disertai dengan jangkitan pada fetus.
Demam merupakan simptom pengguguran ini dan biasanya dikaitkan dengan tisu plasental
ataupun fetal yang tertinggal di dalam rahim berikutan daripada pengguguran sangkut atau
tidak sepenuhnya.
Pengguguran perubatan ataupun dikenali sebagai pengguguran terapeutik pula
merupakan pengakhiran kehamilan di mana janin dapat hidup demi kepentingan kesihatan si
ibu.5 Pengguguran ini dilakukan atas sebab-sebab perubatan sama ada bagi menyelamatkan
nyawa si ibu, menjaga tahap kesihatan fizikal dan mental seseorang individu tersebut dan juga
bagi menghalang kelahiran janin yang dikesan mengalami kecacatan fizikal yang teruk.
Pengguguran jenis ini mesti mendapat kata setuju dari pasangan suami isteri tersebut dan
hanya boleh dilakukan oleh doktor-doktor pakar sahaja. Pengguguran yang dilakukan oleh
doktor-doktor pakar ini dilakukan dengan cara kombinasi hormon atau dengan pengambilan
ubat dimana istilah perubatannya ubat ini disebut RU-486 dan ubat ini merupakan ubat
terkawal dan tidak dijual secara terbuka.6 Dalam melakukan proses ini, doktor yang akan

William Chang, Bioetika Sebuah Pengantar, Jogjakarta: Kanisius, 2009, hlm.41.


Ibid., hlm. 43.
6
Anang Harris Himawan, Bukan Salah Tuhan Mengazab: Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan,
Indonesia: Tiga Serangkai, 2007, hlm. 53.
5

melakukan pengguguran ini mesti meminta pendapat sekurang-kurangnya dua orang doktor
pakar bagi meminta nasihat sama ada wajar atau tidak pembuangan janin ini dilakukan.7 Jika
hati nurani doktor tersebut mengatakan bahawa dia tidak seharusnya meneruskan proses itu,
maka dia tidak akan melakukan dan dia berhak untuk mengundur diri dan dia akan
menyerahkan pelaksanaan tindakan medik itu kepada rakan sejawatnya yang lain. Tindakan
pengguguran melalui perubatan ini dilarang dalam alasan apapun kerana perbuatan ini
melanggar norma kehidupan, norma hokum, norma agama dan juga norma kesopanan.
Namun, dalam keadaan darurat tindakan ini boleh dipertimbangkan bagi menyelamatkan
nyawa si ibu atau janinnya yang sedang bergelut dengan maut.
Jenis pengguguran yang seterusnya ialah pengguguran secara paksa. Pengguguran
janin secara paksa ini dilakukan selalunya dilakukan atas kehendak sendiri. Perlakuan ini
dilakukan atas sebab beberapa faktor yang mendorong seseorang itu, antaranya ialah untuk
melewatkan kehamilan atau tidak mahu mengandung lagi, tidak mahu mengganggu kerja atau
pembelajaran, atau bagi mengelakkan masalah kewangan dan perhubungan. Perkara ini terjadi
juga atas sebab kehamilan yang tidak dirancang kerana tidak menggunakan alat kontraseptif.
Biasanya individu yang melakukan perkara ini ialah mereka yang belum berkahwin dimana
mereka berfikiran secara tidak matang. Bagi yang telah berkahwin, alasan yang sentiasa
diberikan oleh si ibu juga adalah untuk kepentingan diri sendiri termasuklah takut sekiranya
tidak mampu untuk membiayai atau tidak memiliki kewangan yang mencukupi dalam
memberi rawatan kepada si anak.

M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kodokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 3, Jakarta: Penerbit Buku
Kedokteran EGC, 1999, hlm. 95.

4.0 CARA-CARA PENGGUGURAN


Pengguguran ini boleh dilakukan dengan dua cara iaitu pengguguran secara surgikal
(pembedahan) dan pengguguran secara medikal (perubatan). Namun begitu, usia kehamilan
perlu diketahui terlebih dahulu untuk menentukan kaedah pengguguran yang sesuai. Pada 12
minggu yang pertama, penyedutan dengan vakum adalah kaedah pengguguran yang sesuai
dilakukan.8 Menurut Pakar Perunding Obstetrik dan Ginekologi Pusat Perubatan Prince Court,
cara-cara pengguguran secara paksa menggunakan perubatan dikenali sebagai pengguguran
kimia. Bahan yang biasa digunakan dalam menjalankan proses ini adalah mifepristone dan
prostaglandins.9 Biasanya pengguguran melalui kaedah ini dilakukan di peringkat awal
kehamilan. Bagi prosedur pengguguran menggunakan kaedah ini, suatu tiub plastik berlubang
akan digunakan untuk memecah dan menyedut janin keluar daripada rahim ibunya ke dalam
satu botol yang telah disediakan khas.
Manakala, melalui pengguguran secara pembedahan, pengguguran dilakukan dengan
cara menggunakan alat penyedut (suction) pada masa usia janin masih sangat kecil iaitu pada
awal peringkat kehamilan. Bayi yang masih sangat lembut akan tersedut dan hancur luluh.
Saat ia dikeluarkan dapat dilihat cairan merah berupa gumpalan-gumpalan darah dari janin
yang baru digugurkan itu. Misalnya, penyedutan dengan vakum yang dilakukan secara
manual atau elektronik iaitu menggunakan mesin elektronik bagi usia kandungan kurang
daripada 12 minggu. Pengguguran pembedahan juga melibatkan Dilatation and Curettage
(D&C) bagi usia kandungan 15-24 minggu.

8
9

Ethel Sloane, Biology of Women, United States: Thomson Learning, 2002, hlm. 474.
M. Sara Rosenthal, The Gynecological Sourcebook Fourth Edition, United States of America: McGraw Hill,
2003, hlm. 207.

5.0 FAKTOR-FAKTOR PENGGUGURAN


5.01 Seks Luar Nikah
Satu-satunya sebab terbesar pengguguran adalah kerana bayi dalam kandungan
seseorang perempuan itu tergolong sebagai anak haram atau anak luar nikah yang lahir dari
perbuatan maksiat yang dilakukan bersama pasangannya yang bukan sah di sisi agama. Bagi
individu sebegini, mereka berfikiran sebelum bayi itu harus lahir sebagai insan bernyawa,
baiklah awal-awal lagi ianya digugurkan. Masyarakat Melayu, secara primitif, tidak rela
menerima kehadiran bayi di luar nikah, dan akan selalu memandang serong terhadap anak
luar nikah.10
Terdapat juga ibu bapa yang memaksa anak mereka menggugurkan kandungan pada
peringkat awal untuk mengelakkan dari menanggung malu terutama masyarakat di kampung
yang sangat mementingkan nilai-nilai moral. Namun begitu, andaikata bayi tersebut sempat
juga dilahirkan dan hidup bernyawa, ianya pasti akan dibuang. Untung kalau sekadar dibuang
ke tangga masjid, ke pintu-pintu rumah awam, ke gerai-gerai niaga umum. Sebaliknya akan
malanglah apabila bayi itu dicampakkan saja ke tong sampah, dilempar ke sungai,
ditinggalkan di tengah hutan atau dikambus hidup-hidup. Malah sekarang ini banyak bayi
yang dibakar hidup-hidup.
Selain itu, perasaan malu, sedih dan buntu setelah terlanjur dan mengandung anak luar
nikah menyebabkan berlakunya pengguguran serta pembuangan bayi. Mereka merasakan
bahawa ini merupakan langkah terbaik dalam menutup segala keaiban yang telah dilakukan.11
Remaja yang cenderung terlibat dalam gejala seks bebas yang membawa kepada pengguguran
janin biasanya adalah remaja yang berada dalam lingkungan 25 dan ke bawah. Hal ini
10

Syam Akhyar, 2009, Pengguguran bayi: Membunuh benih harapan, Ummatan Wasatan, 21 Mei 2012
< http://ummatanwasatan.net/2009/08/pengguguran-bayi-membunuh-benih-harapan/>
11
Ahmad Haji Baharudin, Menjadi Survivor Dalam Dunia Penuh Cabaran, Kuala Lumpur: PTS Millenia Sdn.
Bhd., 2007, hlm. 220.

disebabkan oleh sikap remaja yang belum matang dan berani bertindak di luar batasan apabila
melibatkan harga diri mereka. Malah, harga diri hanya diletakkan di tempat teratas apabila
terjadi sesuatu yang boleh menjadi bukti terhadap kemurahan harga diri mereka. Perasaan
malu disebabkan oleh kandungan yang tidak sah menyebabkan mereka nekad untuk
menggugurkan kandungan tersebut.
5.02 Hamil Akibat Diperkosa
Selain itu, kemajuan teknologi dan maklumat juga telah mendatangkan pelbagai kesan
negatif dalam kehidupan manusia. Hal ini demikian kerana manusia menyalahgunakan
kemajuan tersebut. Sebagai contoh, penyebaran filem pornografi dan kebanjiran bahan-bahan
erotik dan keganasan seperti foto, buku, komik dan majalah, khususnya daripada internet,
cakera padat dan cakera video digital (DVD) dapat merangsang keinginan seks terutamanya
kaum lelaki yang memiliki nafsu dan fantasi seks yang tinggi.12 Penyebaran filem ini
membawa kesan lain kepada masyarakat. Antaranya ialah berlakunya kes-kes seperti rogol
dan yang menjadi korban ialah gadis yang berada dibawah umur.
Malah, terdapat juga segelintir wanita yang diperkosa oleh ayah dan saudara kandung
mereka sendiri. Hal ini menyebabkan wanita yang diperkosa tersebut hamil. Oleh itu, sangat
mustahil bagi seorang wanita yang hamil meminta ayah atau saudara kandungnya
bertanggungjawab ke atas kehamilan tersebut. Tambahan lagi, gadis yang diperkosa ini
cenderung untuk menghidapi trauma akibat daripada kejadian tidak bermoral itu. Maka, jalan
terakhir yang boleh menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan melakukan pengguguran
dengan memninta khidmat bidan ataupun dari klinik-klinik swasta yang turut menawarkan
perkhidmatan menggugurkan bayi.

12

Mohd Sharani bin Ahmad dan Zainal bin Madon, Panduan Mengurus Remaja Moden, Pahang: PTS
Publication and Distributors Sdn.Bhd., 2004, hlm. 70.

5.03 Kecacatan Bayi Yang Dikandung


Kemajuan teknologi dalam bidang perubatan memberikan kelebihan kepada pasangan
yang sudah berkahwin. Usia kandungan dan kesihatan kandungan boleh diketahui semasa
bayi berada di dalam kandungan lagi. Keadaan fizikal bayi juga boleh diketahui hanya dengan
menggunakan imbasan ultrasound. Oleh itu, ibu yang sedang mengandung cenderung untuk
mengetahui keadaan kandungan mereka. Salah satu jenis kecacatan yang boleh dikesan
semasa bayi dalam kandungan adalah keadaan fizikal dan mental bayi seperti sindrom down.
Kecacatan bayi seumpama ini dapat dikesan seawal dari kandungan lagi. Dengan demikian,
apabila mereka mendapati bayi yang mereka kandung tidak sihat ataupun mempunyai
kekurangan, maka mereka akan berasa kecewa dan mengambil keputusan untuk
menggugurkan kandungan tersebut. Hal ini demikian kerana mereka malu terhadap
masyarakat kerana bakal mempunyai anak yang cacat. Oleh itu, mereka nekad untuk
menggugurkan bayi tersebut.
Perlakuan tersebut cenderung dilakukan oleh golongan ibu bapa yang kurang matang.
Mereka lebih memikirkan mengenai pandangan masyarakat berbanding apa yang mereka
lakukan. Menurut isu-isu perubatan dalam perspektif Islam, pengguguran hanya boleh
dilakukan jika anak dikandung yang berkemungkinan cacat harus digugurkan atas nasihat
doktor pakar dan sekiranya sudah bernyawa hukumnya haram digugurkan. Semua ibubapa
mengharapkan agar anak yang lahir itu sempurna tubuh badannya dan sihat akal fikirannya.
Namun hakikatnya manusia merancang dan ketentuannya adalah dari Allah swt. Cacat atau
sempurnanya anak yang lahir itu tetap merupakan anugerah Allah dan ibubapa wajib
bersyukur di atas pemberian itu.

10

5.04 Faktor Kesihatan


Faktor kesihatan juga merupakan salah satu faktor mengapa pengguguran bayi
dilakukan. Seseorang wanita adakalanya mendapat gangguan pada kesihatannya ketika
sedang mengandung dan ada juga yang keadaan tubuhnya tidak sanggup untuk terus
mengandung. Kesihatan ibu mengandung yang tidak baik menjadi kekangan kerana masalah
kesihatan yang dihadapi mungkin boleh membahayakan nyawa si ibu jika meneruskan niatnya
untuk menjaga kandungannya. Sebagai contoh, penyakit seperti AIDS, thalassemia dan
penyakit kronik lain boleh membahayakan nyawa ibu yang mengandung. Hal ini demikian
kerana kesihatan ibu yang mengandung perlu diutamakan.
Penyakit seperti thalassemia pula adalah sejenis penyakit autosomal recessive sel-sel
darah merah dimana berlakunya kekurangan sintesis rantaian globin (globin chains) dan selsel darah merah mudah pecah serta tubuh si penghidap thalassemia mengandungi unsur besi
yang banyak. Penyakit ini memerlukan pemindahan darah yang kerap. Oleh itu, ibu yang
menghidap penyakit thalassemia adalah lebih baik jika kandungannya digugurkan. Hal ini
demikian kerana anak yang bakal dilahirkan sudah pasti akan menghidap penyakit yang sama
tambahan lagi nyawa si ibu akan lebih terancam jika meneruskan niat untuk menjaga
kandungan tersebut.13
5.05 Kegagalan Perancangan Keluarga
Kegagalan perancangan keluarga juga menyebabkan pengguguran berlaku. Bagi
pasangan suami isteri yang belum bersedia untuk mempunyai anak menganggap bahawa
pengguguran adalah cara terbaik untuk mengatasi masalah mereka. Kegagalan perancangan
keluarga ini adalah disebabkan oleh kurangnya maklumat mengenai cara untuk mencegah
kehamilan. Sebab-sebab lain seperti tidak memahami risiko akan mengandung apabila
13

Danial Zainal Abidin, Perubatan Islam dan Bukti Sains Moden, Volume 13, Kuala Lumpur: PTS Millenia
Sdn.Bhd., 2006, hlm.164.

11

mengadakan hubungan seks, tiada rancangan untuk mengadakan hubungan seks, terlupa
menggunakan alat pencegahan, tidak puas hati dengan keberkesanan kaedah yang digunakan
dan mempunyai taraf pendidikan yang rendah. Selain itu, taraf pendidikan yang rendah juga
menyebabkan pasangan gagal merancang masa depan. Malah, tekanan daripada kehidupan
seperti kemiskinan juga menyebabkan pengguguran menjadi jalan yang terbaik untuk
mengatasi masalah tersebut.

6.0 KESAN-KESAN PENGGUGURAN


Setiap tindakan yang kita lakukan hari ini pasti akan memberikan kesan terhadap kita
pada masa hadapan. Lalu, adakah pengguguran juga memberikan kesan terhadap si pelaku?
Ya tepat sekali, pengguguran akan memberikan kesan yang sangat besar terhadap si pelaku
bukan sahaja si pelaku yang menerima kesannya tetapi juga kepada keluarga si pelaku. Hal
ini, tidak boleh diselindungkan lagi kerana sudah banyak media massa yang melaporkan
berkaitan dengan hal ini. Antara kesan yang kita dapat lihat adalah seperti pangkal rahim
terkoyak, tertembus rahim, kemandulan, tekanan perasaan, pendarahan teruk, jangkitan pada
organ pembiakan, membawa kepada kematian, dan jega boleh merosakkan imej negara
sekaligus memberi kesan kepada ekonomi negara.
Kesan pertama yang akan dibincangkan adalah si pelaku akan mengalami pangkal
rahim terkoyak atau tertembus. Hal ini terjadi apabila si pelaku melakukan pengguguran
secara paksa dan kandungan tersebut berusia lebih daripada 24 minggu. Apabila kandungan
melebihi usia 24 minggu dan hanya ada satu cara untuk menggugurkan kandungan tersebut
iaitu melalui penarikan seluruh bayi disebabkan penarikan bayi secara paksa ia akan memberi
kesan kepada rahim si pelaku sama ada rahim terkoyak atau tertembus. Namun ada juga cara
lain yang boleh dilakukan tetapi dengan syarat kandungan tersebut tidak boleh melebihi usia
12

24 minggu sebagai contoh pengguguran dilakukan dengan cara penyedutan menggunakan


vakum ataupun dengan cara mencuci kandungan tersebut. Kebiasaannya, cara ini dilakukan di
klinik-klinik yang berani mengambil risiko dan yang menginginkan pulangan yang besar dan
disebabkan itu pihak klinik tidak akan mengambil pusing tentang kesan yang bakal dialami
oleh si pelaku.
Seterusnya, si pelaku berkemungkinan akan mengalami kemandulan. Di mana si
pelaku tidak boleh mengandung lagi. Ini terjadi mungkin disebabkan kerosakan tempat
pembiakan setelah pengguguran dilakukan. Kesan ini bukan sahaja melibatkan si pelaku
malah akan melibatkan keluarga si pelaku. Sebagai contoh, jika si pelaku berkahwin dan
merupakan anak tunggal dalam keluarganya pasti keluarga si pelaku tidak dapat meneruskan
keturunannya dan ini serba sedikit akan memberikan impak kepada keluarga si pelaku dan si
pelaku itu sendiri. Kemandulan ini juga berlaku kerana proses pengguguran yang melibatkan
usus dan rahim yang melekat selain saluran ovari yang tersumbat juga menjadi penghalang
kepada seseorang itu mengandung lagi.
Secara tidak langsung, pelaku yang mandul pasti akan membawa kesan yang lain pula
seperti mengalami tekanan perasaan dan kemurungan. Situasi ini akan menyebabkan si pelaku
lebih senang bersendirian dan menangisi nasib yang menimpa dirinya. Si pelaku juga akan
mengelak daripada bergaul dengan keluarga dan masyarakat. Jika situasi ini berterusan tidak
mustahil untuk si pelaku melakukan perkara di luar kotak pemikiran manusia yang waras
misalnya cubaan untuk membunuh diri. Perkara seperti ini juga mungkin di dorong oleh
perasaan malu untuk berhadapan dengan keluarga ataupun takut untuk bergaul dengan
masyarakat yang sering memandang serong terhadap si pelaku. Tambahan pula, apabila si
pelaku menjangkau usia dewasa ataupun sedikit berumur si pelaku juga mula dihantui dengan
perasaan bersalah dan menyesal dengan perbuatannya yang menggugurkan kandungannya,
lebih-lebih lagi apabila si pelaku tersebut tidak dapat melahirkan zuriat lagi.
13

Selain itu, pengguguran juga akan menyebabkan si pelaku mengalami pendarahan


yang teruk. Ini berlaku apabila si pelaku melakukan pengguguran dengan pihak yang tidak
bertauliah ataupun melakukan pengguguran secara tradisional seperti berjumpa dengan bidan
kampung.14 Adakalanya, kesan ini berlaku disebabkan oleh pengamal perubatan yang
menggunakan benda-benda tajam seperti kayu, lidi atau ranting kayu untuk menggugurkan
kandungan. Kesan ini bukan sahaja berlaku apabila si pelaku melakukan pengguguran namun
ada juga kes yang kesan pendarahan tersebut berlaku pada jangka masa akan datang
sehinggalah suatu hari si pelaku tersebut pengsan ataupun tidak sedarkan diri barulah si
pelaku mengalami kesan tersebut.
Organ pembiakan merupakan organ yang sangat sensetif dan cepat mengalami
jangkitan jika ianya tidak dijaga dengan baik dan betul. Maka, apabila seseorang individu itu
menggugurkan kandungan dalam prosedur yang tidak betul dan diharamkan oleh intitusi
kesihatan, tidak mustahil bagi si pelaku mengalami jangkitan pada organ pembiakan. Hal ini
terjadi apabila si pelaku mengambil ubat-ubatan yang ditegah atau dilarang pada awal usia
kandungan cara ini merupakan cara moden untuk menggugurkan kandungan. Manakala, bagi
cara tradisional si pelaku akan mengambil cecair alkohol atau menggunakan herba yang tidak
ditahu herba tersebut bersih ataupun kotor. Di samping itu, ada juga si pelaku yang
memasukkan benda asing ke dalam rahim dengan bertujuan untuk menggugurkan kandungan.
Benda-benda atau ubat-ubatan seperti ini yang merupakan penyumbang besar kepada kesan
jangkitan pada organ pembiakan yang di alami oleh si pelaku.
Kesan pengguguran yang sangat berisiko tinggi bagi si pelaku adalah si pelaku akan
kehilangan nyawa semasa melakukan pengguguran ataupun selepas pengguguran. Ini
disebabkan oleh komplikasi bius yang diambil oleh si pelaku, pendarahan yang teruk atau

14

Ong Hean Chooi, Tanaman Hiasan Khasiat Makanan dan Ubatan, Kuala Lumpur: Utusan Publication and
Distributors Sdn.Bhd., 2006. hlm. 26.

14

jangkitan yang tidak terkawal menjadi punca si pelaku kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa
disebabkan oleh pengguguran juga berlaku apabila si pelaku berada di bawah umur iaitu
dalam lingkungan bawah 18 tahun, di mana sistem pembiakan mereka belum bersedia lagi
untuk mengandung dan apabila mereka menggugurkan kandungan mereka tidak mampu
untuk menahan kesakitan yang harus dilalui untuk menggugurkan kandungan tersebut lalu
mereka meninggal dunia.
Kesan pengguguran bukan sahaja berlaku kepada diri sendiri malah memberi impak
kepada masyarakat iaitu masyarakat dengan mudah mengikut jejak langkah mereka yang
melakukan pengguguran setelah mendapat tahu mengenai cara yang mudah untuk
menggugurkan kandungan dan sekaligus memberi peningkatan dalam kes pembuangan bayi
yang sehingga hari ini kes tersebut tidak dapat dibendung. Penyebaran cara melakukan
pengguguran dengan mudah ini menyebabkan kes pembuangan bayi dan pengguguran
semakin berleluasa. Ahli masyarakat lain akan mengikuti jejak langkah individu tersebut
selepas mendapat tahu bahawa terdapat cara yang mudah untuk menggugurkan kandungan.
Secara tidak langsung ini akan mengakibatkan masalah sosial dan keruntuhan akhlak
terutamanya dalam kalangan remaja semakin meningkat.15 Malah, nama negara turut terjejas
ekoran daripada peningkatan kes pengguguran. Kerancakan pembangunan juga akan terbantut
dan perbelanjaan kerajaan akan semakin meningkat kerana bayi-bayi perlu diletakkan di
rumah kebajikan selagi tidak ada ibu bapa yang datang menuntut bayi tersebut.
Oleh itu, pendapatan negara akan menurun akibat daripada kemerosotan industri
pelancongan kerana para pelancong asing beranggapan negara mempunyai rakyat yang tidak
bermoral dan jenayah akan meningkat. Ekonomi negara juga akan terjejas kerana kekurangan
tenaga kerja yang produktif. Malah, negara terpaksa menanggung kerugian kerana tidak dapat
membuahkan hasil yang sepatutnya. Dengan demikian, imej sesebuah negara akan tercemar
15

Mohd Sharani bin Ahmad dan Zainal bin Madon, op.cit.

15

akibat daripada kadar pengangguran yang semakin meningkat. Apabila rakyat tidak prihatin
terhadap imej negara sendiri, maka binasalah seluruh negara itu.

7.0 CADANGAN MENGATASI MASALAH PENGGUGURAN


Langkah bagi mengatasi masalah pengguguran perlu dilihat kepada jenis-jenis
pengguguran dan faktor-faktor pengguguran yang dialami oleh sesetengah individu tersebut.
Hal ini demikian kerana terdapatnya pengguguran yang dialami secara tidak sengaja dan
disengajakan atas sebab atau faktor tertentu. Pengguguran yang dialami secara tidak sengaja
bermakna pengguguran secara semula jadi atau spontan dan pengguguran yang bersebab atau
keguguran atas faktor perubatan. Manakala pengguguran secara sengaja pula ialah keguguran
secara paksaan yang kini dilihat semakin berleluasa terutamanya dalam kalangan remaja yang
terjebak dengan gejala sosial.
Sebagai langkah untuk mengatasi masalah pengguguran secara spontan dan keguguran
atas sebab perubatan ialah berjumpa dengan doktor pakar. Jenis pengguguran ini biasanya
dialami oleh si ibu yang berkahwin dan inginkan anak namun tidak dipinta untuk ditimpa
masalah keguguran. Namun, bagi mengatasi masalah sedemikian terjadi si ibu seharusnya
bijak dalam mengurus kandungannya dengan membuat perancangan awal iaitu berjumpa
doktor pakar bagi mendapatkan khidmat nasihat dan membuat pemeriksaan kandungan. Hal
ini penting sebagai langkah awal bagi mengelak daripada berlaku keguguran pada masa akan
datang. Oleh hal yang demikian, si ibu haruslah berfikiran secara kritis dengan membuat
perancangan awal bagi mengelakkan masalah keguguran.
Cadangan bagi mengatasi masalah keguguran yang disengajakan atas faktor-faktor
tertentu seperti mengelak daripada dihukum penzina, takut kehilangan pekerjaan, lelaki yang
tidak mahu bertanggungjawab dan sebagainya perlu dilihat daripada keseluruhan aspek. Hal
16

ini demikian kerana tindakan ini melibatkan diri individu yang ingin melakukan pengguguran,
institusi keluarga, masyarakat, dan kerajaan yang memerintah. Daripada aspek individu itu
sendiri perlulah berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing kerana setiap agama
mengajarkan moral-moral yang positif apabila ingin melakukan sesuatu perkara dengan
melakukan tindakan yang sewajarnya.
Hal ini melibatkan pertimbangan akal yang waras oleh individu tersebut bagi menilai
baik dan buruk sesuatu perkara. Sebagai contoh, agama Islam melarang umatnya melakukan
pengguguran kerana ianya dianggap membunuh, akan tetapi jika kandungan tersebut berisiko
seperti boleh mengakibatkan kehilangan nyawa ibu dan sebagainya ianya diharuskan. Hukum
menggugurkan kandungan adalah haram, kecuali jika dilakukan untuk kesihatan dan
keselamatan nyawa si ibu. Misalnya kerana si ibu sakit parah, sakit menular ataupun nematik
jantung yang menyebabkan penyakitnya akan bertambah parah apabila hamil atau si ibu
menderita sakit saraf.16
Hal ini sesuai dengan teori absolutisme dimana setiap tindakan adalah benar atau salah
secara mutlak iaitu bergantung pada situasi seperti pandangan agama Islam dimana
melakukan pengguguran adalah salah tetapi jika untuk tujuan perubatan ianya diharuskan.
Pengguguran adalah salah dan perbuatan mencabut nyawa makhluk yang baharu tercipta
adalah salah.17 Oleh hal yang demikian, kesedaran bagi setiap individu itu penting bagi
mengatasi masalah keguguran yang kini semakin meningkat serta berpegang teguh pada
ajaran agama.
Selain itu, peranan institusi keluarga juga sangat penting bagi mengatasi masalah
sosial dalam kalangan remaja yang melakukan jenayah pengguguran kandungan. Hal ini

16
17

M. Mutawalli As-Syarawi, Anda Bertanya Islam Menjawab, Indonesia: Gema Insani, 2007, hlm.242.
Muhammad AlMahdi, Teori Kesatuan Kewujudan, Jilid 2: Sikap Sosial Manusia, Selangor Darul Ehsan: The
Klalifah Institude, 2005, hlm.67.

17

demikian kerana punca terbesar keruntuhan moral individu dan masyarakat adalah bermula
daripada institusi keluarga. Hasil kajian menunjukkan bahawa setiap individu yang terlibat
dengan gejala sosial seperti berzina, melakukan pengguguran, pembuangan bayi dan
sebagainya adalah kerana kurangnya kasih sayang dan didikan agama. Ibu bapa perlu
memberi didikan agama dan moral serta memberi kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak
agar tidak terjebak dari gejala-gejala sosial dan mampu mengelakkan diri daripada pelbagai
pengaruh. Dengan adanya nilai moral dan agama diterapkan, anak-anak akan berasa takut dan
bersalah melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan secara
tidak langsung, mereka akan menolak gejala buruk yang datang kepada mereka. Oleh hal
yang demikian, peranan institusi keluarga amat penting bagi mengawal anak-anak daripada
aktiviti sosial yang negatif terutamanya berzina sekaligus membendung daripada berlakunya
kes pengguguran bayi dan sebagainya.
Tambahan lagi, institusi masyarakat juga berperanan bagi mengatasi masalah ini
dimana memerlukan kerjasama individu dalam masyarakat. Hal ini demikian kerana bagi
mengawal aktiviti sosial yang berlaku di persekitaran amat memerlukan kerjasama
masyarakat untuk mencegah dengan membuat tindakan yang sewajarnya. Sebagai contoh,
anggota masyarakat yang kenal dengan pelaku yang melakukan perbuatan yang tidak
bermoral dengan melaporkan perkara tersebut kepada keluarga mereka atau dengan membuat
laporan kepada pihak berkuasa. Berkat kerjasama ini boleh membendung aktiviti penzinaan
dan pengguguran kandungan secara haram.
Selain itu, penzina yang datang ke klinik-klinik yang mengaku melakukan zina dan
meminta untuk dibekalkan konstraseptif hendaklah dianggap telah melakukan jenayah zina.
Hal ini melibatkan peranan doktor atau pegawai kesihatan dimana haruslah bertanggungjawab
bagi melaporkan kes tersebut kepada pihak berkuasa seperti polis atau mahkamah syariah dan
seterusnya menjadi saksi perbicaraan seperti kes-kes jenayah yang lain. Hasil daripada
18

kerjasama yang dibuat masyarakat dapatlah membendung jenayah pengguguran daripada


berlaku. Oleh hal yang demikian, peranan masyarakat amat penting bagi mengawal masalah
keguguran.
Kempen kesedaran juga amat penting, terutama kepada individu yang pernah
melakukan jenayah tersebut. Kempen tersebut perlu diadakan untuk memberi kesedaran
kepada semua bahawa pengguguran bayi merupakan antara jenayah yang berat sekaligus
mendedahkan kepada mereka hukuman-hukuman yang boleh dikenakan sekiranya melakukan
jenayah tersebut. Selain itu, usaha pihak kerajaan untuk membanteras pengedaran bahanbahan lucah daripada tatapan anggota masyarakat terutamanya golongan remaja juga
merupakan langkah-langkah untuk mengatasi masalah sosial. Dimana, jika remaja tidak
terdedah dengan unsur-unsur seks atau lucah, masalah seks bebas atau rogol tidak akan
berlaku. Sekiranya seks bebas atau jenayah rogol tidak berlaku, maka tidak yang remaja tidak
akan hamil anak luar nikah dan berniat untuk menggugurkan bayi atau kandungan mereka.
Seterusnya, kerajaan berperanan dalam membina lebih banyak pusat serenti bagi
membangunkan keinsafan kepada penjenayah-penjenayah zina yang hamil atau tidak, sama
seperti pusat serenti yang sedia ada sekarang iaitu pusat serenti penagih dadah. Berikutan
daripada itu, pemerintah haruslah mengetatkan lagi undang-undang terhadap pesalah-pesalah
yang melakukan jenayah pengguguran dan mengetatkan kawalan terhadap sesuatu yang
melibatkan kes pengguguran. Sebagai contoh, kita perlu juga memperketatkan pengawasan
teradap penjualan kondom kerana ianya dapat disalahgunakan oleh kaum remaja.18 Oleh itu,
peranan pemerintah amat penting bagi mengawal kes pengguguran.

18

M. Mutawalli As-Syarawi, Anda Bertanya Islam Menjawab, Indonesia: Gema Insani, 2007, hlm. 242.

19

8.0 KESIMPULAN
Kesimpulannya, pengguguran merupakan satu jenayah pembunuhan yang diharamkan
dalam Islam. Pengguguran juga bukanlah sekadar masalah perubatan atau kesihatan
masyarakat tetapi ianya juga adalah masalah masyarakat yang muncul disebabkan oleh
manusia yang dipengaruhi oleh tamadun barat. Malah, pengguguran menjadi permasalahan
bagi wanita kerana ianya menyangkut pelbagai aspek kehidupan sama ada moral, hukum,
politik dan agama. Namun begitu, terdapat banyak pertentangan mengenai permasalahan
pengguguran tersebut. Hal ini demikian kerana adanya pihak yang membenarkan
pengguguran dilakukan kerana ianya berkaitan dengan kebebasan wanita terhadap tubuhnya.
Malah, sesetengah pihak juga berpendapat bahawa setiap janin di dalam kandungan
mempunyai hak untuk hidup sebagai manusia pada masa akan datang.
Oleh itu, masalah pengguguran yang semakin berleluasa ini perlu ditangani oleh
semua pihak sama ada agensi kerajaan mahupun bukan kerajaan. Kita juga akan dianggap
sebagai tidak bertanggungjawab sekiranya hal ini dibiarkan secara berterusan dan
membiarkan wanita ditimpa maut disebabkan pengguguran. Dengan demikian, perlindungan
undang-undang diperlukan dalam menyelenggarakan perkhidmatan pengguguran yang
selamat untuk menjamin hak wanita. Perkhidmatan pengguguran yang selamat ini juga dapat
menurunkan angka kejadian pengguguran sekiranya dilengkapi dengan perkhidmatan
kaunseling dan sebagainya. Sebagai anggota masyarakat, kita seharusnya peka dengan isu
pengguguran ini dan berusaha meningkatkan kesedaran terhadapnya dalam kalangan
masyarakat setempat. Pengamal-pengamal perubatan juga sepatutnya mempunyai integriti dan
tidak hanya memikirkan soal keuntungan.

20

9.0 RUJUKAN
Ahmad Haji Baharudin. 2007. Menjadi Survivor Dalam Dunia Penuh Cabaran. Kuala Lum
pur: PTS Millenia Sdn. Bhd.
Anang Harris Himawan. 2007. Bukan Salah Tuhan Mengazab: Ketika Perzinaan Menjadi Ber
hala Kehidupan. Indonesia: Tiga Serangkai.
Danial Zainal Abidin. 2006. Perubatan Islam dan Bukti Sains Moden. Volume 13. Kuala Lum
pur: PTS Millenia Sdn.Bhd.
Ethel Sloane. 2002. Biology of Women. United States: Thomson Learning.
Manjula Bhagi dan Sunita Sharma. 1992. Encyclopedia Dictionary Of Psychology. New Del
hi: J.L.Kumar for Anmol publications.
M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir. 1999. Etika Kodokteran dan Hukum Kesehatan. Edisi 3. Jak
arta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
M. Mutawalli As-Syarawi. 2007. Anda Bertanya Islam Menjawab. Indonesia: Gema Insani.
Mohd Sharani bin Ahmad & Zainal bin Madon. 2004. Panduan Mengurus Remaja Moden.
Pahang: PTS Publication and Distributors Sdn.Bhd.
M. Sara Rosenthal. 2003. The Gynecological Sourcebook Fourth Edition. United States of
America: McGraw Hill.
Muhammad AlMahdi. 2005. Teori Kesatuan Kewujudan: Sikap Sosial Manusia. Jilid 2. Sel
angor Darul Ehsan: The Klalifah Institude.
Ong Hean Chooi. 2006. Tanaman Hiasan Khasiat Makanan dan Ubatan. Kuala Lumpur: Utu
san Publication and Distributors Sdn.Bhd.
Raymon J.Corsini. 1999. The Dictionary Of Psychology. USA.
Syam Akhyar. 2009. Pengguguran bayi: Membunuh benih harapan. Ummatan Wasatan. 21
Mei 2012. http://ummatanwasatan.net/2009/08/pengguguran-bayi-membunuh-benihharapan/
William Chang. 2009. Bioetika sebuah pengantar. Jogjakarta: Kanisius.
21

22