Anda di halaman 1dari 1

Obrazac 1.

Ime (ime oca) prezime

Adresa stanovanja

Broj telefona

-NAZIV KOLE:_________________________________________________

PREDMET: Prijava na konkurs za prijem nastavnika i strunih saradnika.


Prijavljujem se na konkurs koji je raspisalo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Tuzlanskog kantona za prijem nastavnika i strunih saradnika u radni odnos.
U vaoj koli se prijavljujem na sljedeu poziciju:
a)_______________________________________________________________________

Ujedno izjavljujem, pod moralnom, materijalnom i krivinom odgovornou da su sve kopije


koje prilaem uz ovu prijavu vjerne originalu,te da u do donoenja konane odluke o izboru
kandidata biti dostupna na navedeni broj telefona svakim danom u vremenu od 8,00 do 21,00,
te da u se na poziv direktora odmah odazvati u kolu radi potpisivanja izjave o odustajanju ili
prihvatanju radnog mjesta na koje se prijavljujem.

Podnosilac prijave:
__________________________