Anda di halaman 1dari 1

BORANG KP/RMT/A

RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) Dl SEKOLAH RENDAH


(MAKLUMAT MENGENAI MURID-MURID YANG MENYERTAI RMT)

NAMA SEKOLAH ZON : WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR


TAHUN TAHUN: 2010

Bil Nama murid yang menyertai Janina & Keturunan Sila tanda (√ )di ruang yang Bilangan Tinggi badan (cm) Berat badan (kg)

Pendapatan Keluarga Sebulan (RM)


RMT berkenaan adik

Pencapaian Pelajaran Dalam Darjah


Bil. Tahun Murid Menyertai RMT
beradik

Peratus Kedatangan Bagi Tahun


1.1 1.2 Cina 1.3 India 1.4 Lain-lain 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 l.li 1.12 1.13
Bumiputera
(Melayu dll)
1.1.1 L 1.1.2 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2

Jumlah Adik Beradik

Semasa, Purata (%)


Jarak Rumah Dari

Pada Akhir Tahun

Pada Akhir Tahun


P L P L P L P

Pada Awal Tahun


Pada Awal Tahun
Bil. Dapat RMT

Tambah / (+)

Kekurangan
Bersekolah

Tambahan
Kurang (-)
Semasa

Semasa

Semasa
Semasa
Sekolah

semasa
Perhatian:

1. Ruang 1.1 hingga 1.4, 1.7 dan 1.10 hendaklah diisi pada awal tahun dan yang lain pada akhir tahun.
2. Borang ini hendaklah dihantar ke Unit HEM pada 15 Februari 2010 (awal tahun) dan 15 November 2010 (akhir tahun).
3. Borang ini hendaklah disimpan di sekolah untuK audit dan penilaian.

Tandatangan Guru RMT/ Guru Bertugas Tandatangan Guru Besar & Cop Sekolah