Anda di halaman 1dari 2

HJ NASRI BIN AHMAD

Hp : +6019 272 4000


-----------------------------------------------------------------------------------
13 Jalan Akuatik 13/77C, DKayangan, Seksyen 13,
40100 Shah Alam,Selangor,Malaysia

JAWATAN YANG DIPOHON : PEMANDU PERIBADI

Sila lekatkan sekeping gambar terbaru berukuran pasport:

Nama Penuh (HURUF BESAR) :

Nombor Kad Pengenalan Lama / Pasport Nombor Kad Pengenalan Baru

Kewarganegaraan : Bangsa :

Alamat Tetap : Agama :

Tarikh Lahir
(Hari/Bulan/Tahun)

Alamat Surat – menyurat : Negeri Kelahiran :

Taraf Perkahwinan : Jantina :

No. Tel Rumah No. Tel Bimbit

No. Tel Pejabat Email :

Tarikh Jawatan Nama dan Alamat Tel.Majikan Gaji


Mula Tamat

“ Saya akui keterangan yang diberi adalah benar dan betul. Saya faham sekiranya ada di antara maklumat itu
didapati palsu, permohonan saya akan terbatal dan sekiranya saya telah diberi tawaran, perkhidmatan saya
akan ditamatkan serta merta. ”

Tarikh : Tandatangan Pemohon :


SENARAI TUGASAN PEMANDU PERIBADI
Memandu kenderaan setiap hari adalah urusan rasmi.Mesti kenal dan tahu jalan sekitar KL dan
Selangor. DISPLIN MASA ADALAH AMAT MUSTAHAK

Memastikan kenderaan dan peralatan di bawah jagaan berada di dalam keadaan baik dan bersih
setiap masa.

Bertanggungjawab menjaga keselamatan kenderaan.

Bertanggungjawab mengemaskini buku 'Log' kenderaan dan memasukkan kenderaan ke workshop


untuk tujuan pemeriksaan dan selenggara.

Bertanggungjawab mematuhi undang-undang jalan raya.

Melaksanakan tugas-tugas rasmi lain yang di arahkan dari masa ke semasa.

Kenderaan hendaklah di servis, cuci, vacumm mengikut tempoh dan jarak yang disyorkan Majikan.

Melaporkan dengan segera jika berlaku apa-apa kerosakan.

Sebelum enjin dihidupkan:Paras minyak selinder enjin, minyak brek, cluth, air radiator, air bateri,
angin tayar semuanya mencukupi, tali kipas, semua cermin dan lampu dibersihkan.

Selepas enjin dihidupkan pastikan:Brake, lampu brake, lampu isyarat, lampu meter, charging wiper,
lampu kenderaan, meter minyak, hand brake, hon dan meter suhu berfungsi dengan baik.

Memastikan minyak petrol kenderaan sentiasa mencukupi bagi kegunaan rasmi.

Handphone Pemandu Peribadi hendaklah bersedia terima pesanan ringkas atau panggilan setiap
masa.

(Lain-lain tugasan akan dimaklumkan secara bertulis dari masa kesemasa).

Kerja 6 hari seminggu Isnin hingga Sabtu (Sekiranya Ahad bekerja maka diganti satu hari Cuti iaitu
Sabtu) Berkerja pada Hari Cuti Am dan Ahad gaji adalah biasa tapi ditambah overtime bagi setiap
jam.

Tempoh Percubaan 6 Bulan dengan Notis perberhentian 1 minggu .Setelah disahkan, notis
perberhentian adalah satu bulan.

Waktu kerja : 10 pagi hingga 6 ptg, (Sabtu 10 pagi – 2 ptg)


(Sebelum waktu dan selepas waktu adalah Overtime)

Tangga Gaji Pemandu Peribadi

Gaji Asas RM 800.00

Kerja lebih masa RM 8 bagi satu jam (Anggaran sahaja: 4 jam sehari x 20 hari) RM 800.00

Elaun Prepaid RM 50 sebulan