Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

( SEMESTER PERAMA )
MINGGU

BIDANG / TAJUK

MENGGAMBA R

Tajuk :
Tumbuh-tumbuhan
( Cetakan )

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 1
Memperkenalkan jenis-jenis
cetakan

OBJEKTIF

Pada akhir pembelajaran murid


dapat :
1.

Aras 2
Memilih bahan cetakan yang
sesuai dan dilekatkan di atas
permukaan keras

2.

Aras 3
Membuat gambar secara
cetakan dan mempamerkannya

MEMBUAT CORAK
DAN REKAAN
Tajuk :
Corak Bebas
( Tiupan )

Aras 1
Menunjukkan contoh-contoh
corak bebas

Pada akhir pembelajaran murid


dapat :
1.

Aras2
Membuat reka corak bebas
dengan menggunakan warna
air

Memperkenalkan
teknik cetakan dalam
menggambar
Menyedari wujudnya
pelbagai bahan di
persekitaran yang boleh
digunakan sebagai
cetakan.

2.

Menghasilkan corak
dengan menggunakan
teknik tiupan
Membuat corak di atas
kertas lukisan

CATATAN

Buku
Sumber
m/s : 34
HSP
m/s : 01

Buku
Sumber
m/s : 42
HSP

Aras 3
Mempamerkan hasil kerja
murid

MEMBENTUK DAN
MEMBUAT BINAAN
Tajuk :
Bentuk Bebas
( Arca )

Aras 1
Memperlihatkan jenis-jenis
binaan 3D seperti pasu, kerusi
dan lain-lain.

Pada akhir pembelajaran murid


dapat :
1.

Aras 2
Memilih bahan yang sesuai di
persekitaran untuk binaan
arca.

2.

Aras 3
Membuat binaan arca dengan
pelbagai cara seperti :
cantuman, ikatan,
selitan, potongan.

4.

Aras 4
Mempamerkan hasil kerja
murid

3.

Memperkembangkan
daya kreativiti.
Mempelbagaikan
penggunaan jenis bahan
dalam ciptan.
Memupuk sikap
bekerjasama
Memperkembangkan
pemahaman tentang
bentuk, ruang dan
imbangan.

Buku
Sumber
m/s : 79
HSP
m/s : 42

MENGENA L KRAF
TRADISIONAL
Tajuk :
Pasu Bunga
( Tembikar Lingkaran
dan picitan )

Aras 1
Membincang mengenai pasu
bunga yang terdapat di
pasaran
Aras 2
Melakar pelbagai bentuk pasu
Aras 3
Proses membuat labu secara
lingkaran dan picitan

Pada akhir pembelajaran murid


dapat :
1.

2.
3.

Membentuk labu
dengan cara lingkaran
dan picitan
Melicin dan menghias
labu
Menghargai hasil kerja

Buku
Sumber
m/s : 101
HSP
m/s : 66

Aras 4
Melicinkan labu dengan bahan
sesuai dan menghiasnya

MENGGAMBA R

Tajuk :
Binatang Kesayangan
( Stensilan )

Aras I
Melihat dan berbincang
berkenaan hasil cetakan
stensilan
Aras 2
Melukis dan menebuk gambar
binatang
Aras 3
Murid boleh memilih teknik
cetakan mudah seperti :
stensilan, capan,
percikan, gosokan.

Pada akhir pembelajaran murid


dapat :
1.

2.

3.

Menggunakan teknik
stensilan dalam
kegiatan membuat
gambar
Meningkatkan
kemahiran dalam
menghasilkan karya
yang kreatif
Menghasilkan karya
secara berkumpulan

Buku
Sumber
m/s : 31
HSP
m/s : 04

Aras 4
Mempamerkan hasil kerja

MEMBUAT CORAK
DAN REKAAN
Tajuk :
Kertas Pembalut
Hadiah
( Capan )

Aras 1
Memerhati dan mangkaji jenis
sayuran yang mempunyai
lapisan kelopak
Aras 2
Memotong sayuran dengan
pelbagai contoh seperti :
menegak, melintang
Aras 3
Membuat corak dalam
pelbagai susunan seperti :
selang-seli, berjalur,
dll.
Aras 4
Mempamerkan hasil kerja

Pada akhir pembelajaran murid


dapat :
1.

2.

3.

Menyedari terdapat
pelbagai jalinan pada
keratin rentas sayursayuran
Menghasilkan
kemahiran memotong
dan membuat capan.
Menghasilkan corak
dengan pelbagai
susunan.

Buku
Sumber
m/s : 51
HSP
m/s : 28

MEMBENTUK DAN
MEMBUAT BINAAN
Tajuk :
Mobail Guntingan
(Buah-buahan/ Haiwan)
( Mobail Guntingan )

Aras 1
Berbincang mengenai contoh
mobail menerangkan tentang
imbangan, pergerakan dan
lain-lain

Pada akhir pembelajaran murid


dapat :
1.

Aras 2
Menggunting beberapa bentuk
buah-buahan/haiwan yang
dipilih dan diwarnakan.

2.

Aras 3
Mengikat dengan tali dan
menggantungkannya

3.

Memperkembangkan
daya kreativiti dalam
binaan
Meningkatkan
kesedaran hubungan
antara bentuk,
imbangan dan
pergerakan dalam ruang
Meningkatkan
kemahiran dalam teknik
menghasilkan mobail.

Buku
Sumber
m/s : 80
HSP
m/s : 46

Aras 4
Mempamerkan hasil kerja

MENGENA L KRAF
TRADISIONAL
Tajuk :
Rantai / Gelang
( Perhiasan Diri /
Ornamen )

Aras 1
Perbincangan mengenai hiasan
diri daripada manik seperti :
aksesori
Aras 2
Mengumpul bahan yang
diperlukan, menyusun dan
menyucuk manik mengikut
saiz hingga menjadi beberapa
lapisan

Pada akhir pembelajaran murid


dapat :
1.

2.
3.

Pengetahuan dalam
menyusun manik secara
terancang
Meningkatkan
kemahiran psikomotor
Menghasilkan gubahan
seni manik yang mudah

Buku
Sumber

HSP
m/s : 70

Aras 3
Mempamerkan hasil kerja
murid

MENGGAMBA R

Tajuk :
Pemandangan
( Catan )

Aras 1
Memerhati benda-benda di
persekitaran

Pada akhir pembelajaran murid


dapat :
1.

Aras 2
Melukis objek (Pemandangan)
yang menampakkan objek
dekat dan jauh

2.

Mempertingkatkan
kemahiran tentang
olahan warna
Memahami warna dan
konsep perspektif (saiz
objek dekat dan jauh)

Buku
Sumber
m/s : I4
HSP
m/s : 08

Aras 3
Mempamerkan hasil kerja

10

MEMBUAT CORAK
DAN REKAAN
Tajuk :
Corak Terancang
( Lukisan/lakaran )

Aras 1
Menunjukkan contoh-contoh
corak terancang

Pada akhir pembelajaran murid


dapa :
1.

Melakar
bentuk/lingkaran yang
terancang

Buku
Sumber
m/s : 47
HSP
m/s : 20

Aras 2
Melukis bentuk-bentuk yang
dikehendaki / lngkaran untuk
dijadikan asas ( secara
terancang )

2.

Menghasilkan corak
terancang yang mudah

Aras 3
Mewarnakan lukisan / lakaran
tersebut
Aras 4
Mempamerkan hasil kerja

11

MEMBENTUK DAN
MEMBUAT BINAAN
Tajuk :
Topeng Muka
( Topeng )

Aras 1
Bercerita tentang watak sedih,
gembira, marah dll atau rupa
spider man, ultraman dll
Aras 2
Berbincang dan melakarkan
watak tertentu di atas kad
manila

Pada akhir pembelajaran murid


dapat :
1.

2.
3.

Buku
Sumber
m/s : 69

Meningkatkan
kemahiran merekacipta
secara kreatif
Membuat hiasan yang
sesuai untuk watak
Melakonkan watak

Aras 3
Menggunting lakaran dan
menghias topeng
Aras 4
Mempamerkan hasil kerja

12

MENGENA L KRAF
TRADISIONAL
Tajuk :
Anyaman Tikar/Kelarai

Aras 1
Menunjukkan contoh anyaman
tikar / kelarai seperti :
tikar mengkuang,
tudung saji dll.

Pada akhir pembelajaran murid


dapat :
1.
2.

( Anyaman )

Aras 2
Memperkenalkan jenis kelarai
seperti :
mata bilis, tampuk
manggis dll
Aras 3
Membuat anyaman kelarai
berdasarkan model yang
dibuat dengan menggunakan
kertas warna
Aras 4
Membingkai hasil kerja dan
mempamerkannya

3.
4.

Mengetahui beberapa
nama kelarai
Menyedari setiap
kelarai mempunyai
anyaman sendiri
Menyiapkan satu
anyaman yang mudah
Memupuk nilai
kemasan

Buku
Sumber
m/s : 95
HSP
m/s : 72

MENGGAMBA R

13

Tajuk :
Kapal Layar

Aras 1
Guru memperlihatkan
beberapa bentuk gambar kapal
dan menerangkan tentang
teknik gurisan

Pada akhir pembelajaran murid


dapat :
1.

( Gurisan )
Aras 2
Murid mewarnakan
permukaan kertas lukisan
dengan krayon dan dilapisi
dengan lapisan Indian Ink

2.

Mempertingkatkan
teknik gurisan dalam
menggambar
Menyesuaikan jenisjenis gurisan dalam
menghasilkan ciptaan

Buku
Sumber

HSP
m/s : 06

Aras 3
Melakar objek yang hendak
dibentuk di atas lapisan
tersebut dengan benda tajam
seperti :
paku, lidi, ranting dll
Aras 4
Mempamerkan hasil kerja

14

MEMBUAT CORAK
DAN REKAAN
Tajuk :
Corak Bebas
( Ikatan dan Celupan )

Aras 1
Guru menerangkan tentang
ikatan dan cara celupannya ke
dalam warna
Aras 2
Mengikat kain/kertas serta
mencelupnya ke dalam
pewarna

Pada akhir pembelajaran murid


dapat :
1.

2.

3.
Aras 3
Berbincang tentang hasil kerja
dari segi :
lipatan dan coraknya

Memilih bahan yang


sesuai untuk kegiatan
ikatan dan celupan
Meningkatkan kreativiti
dalam menghasilkan
corak
Membuat kerja secara
teratur

Buku
Sumber
m/s : 44
HSP
m/s : 22

Aras 4
Mempamerkan hasil kerja

15

MEMBENTUK DAN
MEMBUAT BINAAN
Tajuk :
Rama-rama
( Origami )

Aras 1
Penerangan tentang konsep
origami dengan menunjukkan
beberapa contoh
Aras 2
Murid melipat kertas untuk
dijadikan beberapa bentuk
yang dikehendaki
Aras 3
Mempamerkan hasil kerja

Pada akhir pembelajaran muridmurid dapat :


1.
2.

3.

Memahami konsep
origami
Membentuk beberapa
bentuk origami yang
dikehendaki
Meningkatkan
kemahiran melipat dan
membentuk

Buku
Sumber
m/s : 64
HSP

16

MENGENA L KRAF
TRADISIONAL
Tajuk :
Ukiran Flora / Bunga

Aras 1
Membuat kajian tentang
ukiran sabun melalui :
objek sebenar,
gambar dll

Pada akhir pembelajaran muridmurid dapat :


1.
2.

( Ukiran )

Aras 2
Mempamerkan bahan dan alat
yang akan diukir seperti :
sabun, lilin, pisau ddd

3.

Menghargai seni ukiran


tradisional
Mengetahui bahan dan
alat yang digunakan
dalam ukiran
Menghasilkan seni
ukiran tradisional dari
sabun

Buku
Sumber
m/s : 111
HSP
m/s : 74

Aras 3
Melakar motif di atas kertas
dan kemudian
memindahkannya ke atas
bahan yang dipilih (sabun)
Aras 4
Mengukir motif di atas bahan
dengan alat yang sesuai
Aras 5
Mempamerkan hasil kerja

MENGGAMBA R

17

Tajuk :
Renyukan Kertas

Aras 1
Membuat perbincangan
mengenai teknik resis
berdasarkan contoh yang
diberi

Pada akhir pembelajaran murid


dapat :
1.

( Resis )
Aras 2
Melakar gambar di atas
kertas/surat khabar dengan
krayon dan merenyukkannya

2.

Menyedari kesan
retakan / ronyokan
dapat menghasilkan
gambar yang menarik
Mengetahui tentang
pelbagai kesan olahan
bahan dan teknik resis
secara kreatif

Buku
Sumber
m/s : 57

HSP
m/s : 10

Aras 3
Sapukan dengan warna air di
permukaan gambar dan
keringkan
Aras 4
Menceritakan dan mempamer
hasil kerja

18

MEMBUAT CORAK
DAN REKAAN
Tajuk :
Bunga Tulip
( Cetakan )

Aras 1
Memerhatikan contoh cetakan
dari pelbagai bentuk seperti
bunga, corak dll
Aras 2
Melakar gambar bunga tulip di
atas kertas/kad manila dan
memebuknya

Pada akhir pembelajaran murid


dapat :
1.
2.

Memahami konsep
cetakan
Memahami proses
penekapan imej yang
boleh digunakan dalam
membuat corak

Buku
Sumber
m/s : 53
HSP

Aras 3
Membuat garisan grid yang
sesuai di atas kertas lukisan

3.

Menghasilkan satu
cetakan yang mudah

Aras 4
Menekap motif ke atas kertas
lukisan dengan menggunakan
plat yang telah disediakan
( susun secara terancang )
Aras 5
Mempamerkan hasil kerja

19

MEMBENTUK DAN
MEMBUAT BINAAN
Tajuk :
Bekas Bunga Telur
( Model )

Aras 1
Memperdengarkan lagu
bertemakan lagu persandingan

Pada akhir pembelajaran murid


dapat :
1.

Aras 2
Perbincangan mengenai
contoh-contoh bekas bunga
telur
Aras 3
Membuat bekas bunga telur
dengan menggunakan pelbagai
bahan seperti :
kad manila, perca
kain, cawan kertas dll

2.

3.

Memperkembangkan
daya kreativiti
membentuk objek 3D
Memupuk sikap
bekerjasama dengan
cermat
Dapat
menghubungkaitkan
kerja membentuk
dengan kebudayaan

Buku
Sumber
m/s : 78
HSP
m/s : 55

Aras 4
Menghias dan mempamer
hasil kerja

20

MENGENA L KRAF
TRADISIONAL
Tajuk :
Tenunan Asas
( Tenunan )

Aras 1
Mendapat ransangan dan idea
melalui puisi, pantun atau lagu
seperti :
lagu kain pelikat,
lagu kain songket
pantun dan
peribahasa asal
kapas menjadi
benang dll
Aras 2
Meneliti bahan-bahan hasil
tenunan seperti :
kain songket, kain
pelikat, guni bawang
dll

Pada akhir pembelajaran murid


dapat :
1.
2.
3.

Mendapat idea awal


mengenai tenunan
Menggunakan berbagai
bahan untuk tenunan
Menghasilkan satu
tenunan asas yang
mudah

Buku
Sumber
m/s : 95
HSP
m/s : 64

Aras 3
Menggubal kek mudah dari
berbagai bahan kutipan
seperti:
-

ranting kayu
bercabang
roda basikal
rangka paying dll

Aras 4
Membina model dengan
teknik tenunan seperti :
cantuman, selitan dll
Aras 5
Mempamerkan hasil kerja