Anda di halaman 1dari 10
Tugas 2 Sederhanakanlah Ekspresi Logika Berikut dengan Alj a ba r B oo l ean:

Tugas 2

Sederhanakanlah Ekspresi Logika Berikut dengan Alj a ba r B ool ean:

F = (A.B + B) (A + B)

F = ( A + B + C) ( A + B. C ) Gambarkanlah rangkaian gerbang logika dari persamaan boole yang telah disederhanakan di atas. Buktikanlah :

(A + B) (A + C) = A + (B . C)

A + A . B = A

A + A . B = A + B

A . (A + B) = A . B