Anda di halaman 1dari 15

P[oKEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SKYA 2014

REKOD KEPUTUSAN
KATEGORI

: L / P

ACARA

: 50M / 100M / 200M /

KELAS

: A / B / C

BIL

NAMA PESERTA

1
2
3
4
5
6

T/TANGAN PENCATAT:

NO.
PESERTA

KEDUDUKA
N

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SKYA 2014


REKOD KEPUTUSAN
KATEGORI

: L / P

ACARA

: 4X100M

KELAS

: T1 / T2

BIL

NAMA PESERTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

T/TANGAN PENCATAT:

NO.
PESERTA

KEDUDUKA
N

BORANG HAKIM PENAMAT

BORANG HAKIM PENAMAT

SK YAMTUAN ANTAH

SK YAMTUAN ANTAH

LAPORAN HAKIM

LAPORAN HAKIM

ACARA : 50M / 100M / 200M / 4X100M

ACARA : 50M / 100M / 200M / 4X100M

KATEGORI : L / P

KATEGORI : L / P

KELAS : A / B / C / T1 / T2

KELAS : A / B / C / T1 / T2

SUKANEKA:

SUKANEKA:

KEDUDUKAN

RUMAH SUKAN/
NO. PESERTA

KEDUDUKAN

RUMAH SUKAN/
NO. PESERTA

T/Tangan : ..........................
(Hakim Penamat)

T/Tangan : ..........................
(Hakim Penamat)

REKOD KEPUTUSAN
ACARA SUKANEKA
NAMA ACARA: Leret Bola Guna Gelung
TAHAP: 1
NO.PESERTA
HC03
HC01
HB08
HC05
HC06
HB09
RB08
RB09
RB10
RB11
RC03
RC05
GC01
GB10
GC07
GB08
GB09
GC04

RUMAH SUKAN

KEDUDUKAN

CATATAN

HELANG

RAJAWALI

GARUDA

T/Tangan :...........................
( PENCATAT )

REKOD KEPUTUSAN
ACARA SUKANEKA
NAMA ACARA: Bawa Bola Ping Pong Guna Sudu
TAHAP: 1
NO.PESERTA

RUMAH SUKAN

KEDUDUKAN

CATATAN

HC01
HC03
HB08
HC05
HC06
HB09
RC04
RC02
RC01
RC03
RC05
RC06
GC03
GB11
GC06
GC01
GB08
GB09

HELANG

RAJAWALI

GARUDA

T/Tangan :...........................
( PENCATAT )

REKOD KEPUTUSAN
ACARA SUKANEKA
NAMA ACARA: Isi Air Dalam Botol
TAHAP: 2
NO.PESERTA
HA21
HB12
HB15
HB14
HB13
HA20
RA18
RA21

RUMAH SUKAN

HELANG

KEDUDUKAN

CATATAN

RA19
RB14
RA16
RA20
GA22
GB14
GA17
GA19
GB13
GB15

RAJAWALI

GARUDA

T/Tangan :...........................
( PENCATAT)

REKOD KEPUTUSAN
ACARA SUKANEKA
NAMA ACARA: Susun Tin
TAHAP: 2
NO.PESERTA
HA21
HB12
HB15
HB14
HB13
HA20
RB12
RA19
RA15
RB13
RB14
RA17
GA22
GB16
GA18
GA19

RUMAH SUKAN

HELANG

RAJAWALI

GARUDA

KEDUDUKAN

CATATAN

GB13
GA21

T/Tangan :...........................
( PENCATAT )

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG


SK YAMTUAN ANTAH
__________________2014____________

BORANG PEMARKAHAN PERBARISAN / LINTAS HORMAT

BIL
1
2
3
JUMLAH

MARKAH

KRITERIA
PERMAKAHAN

BIRU
%

DISIPLIN / TERTIB
KAWAD
KEKEMASAN
PESERTA
KERJASAMA
KUMPULAN
KESELURUHAN

40
30
30
100

T/Tangan hakim

HIJAU

KUNING

MERAH

..
(

BORANG STATISTIK
KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SKYA 2014
ACARA/RUMAH
SUKAN
LERET BOLA
GUNA GELUNG
T1
BAWA BOLA PING
PONG GUNA
SUDU
T1
ISI AIR DALAM
BOTOL
T2
SUSUN TIN
T2
50M LC
50M PC
100M LB
100M PB
100M LA
100M PA
200M LB
200M PB
200M LA
200M PA

MARKAH
HELANG

MARKAH
RAJAWALI

MARKAH
GARUDA

4X100M L T1
4X100M P T1
4X100M L T2
4X100M P T2
LOMPAT JAUH LC
LOMPAT JAUH PC
LOMPAT JAUH LB
LOMPAT JAUH PB
LOMPAT JAUH LA
LOMPAT JAUH PA
LONTAR PELURU
LB
LONTAR PELURU

2
1
5
5
1
3
1

1
4
5

4
5
1
2
3

PB
LONTAR PELURU

LA
LONTAR PELURU

83

87

99

PA
SUKAN TARA
JUMLAH

KESELURUHAN

NOTA: Panduan pemberian markah acara sukaneka dan balapan.


Tempat Pertama ( Emas ): 3 markah
Tempat Kedua ( Perak ): 2 markah
Tempat Ketiga ( Gangsa): 1 markah

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SKYA 2014

REKOD KEPUTUSAN
ACARA PEGAWAI: BOLING KAMPUNG
BIL
1

NAMA PESERTA

KEDUDUKAN

T/ HAKIM:
T/TANGAN PENCATAT:

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SKYA 2014


REKOD KEPUTUSAN
ACARA PEGAWAI: BALING DAN SAMBUT BELON AIR
BIL
1
2

NAMA PESERTA

KEDUDUKAN

3
4
5
6
7
8
9
10
T/ TANGAN HAKIM:
T/ TANGAN PENCATAT:

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SKYA 2014


REKOD KEPUTUSAN
ACARA PRASEKOLAH:
KUMPULAN

KEDUDUKAN

CATATAN

T/ TANGAN HAKIM

T/ TANGAN PENCATAT:

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SKYA 2014


SENARAI PEMENANG
KATEGORI: L / P
ACARA : 50M / 100M / 200M
KELAS: A / B / C
KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR

RUMAH

PESERTA

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SKYA 2014


SENARAI PEMENANG
KATEGORI: L / P
ACARA : 50M / 100M / 200M
KELAS: A / B / C
KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR
PESERTA

RUMAH

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SKYA 2014


SENARAI PEMENANG
KATEGORI: L / P
ACARA: 4X100M
KELAS: TAHAP 1 / TAHAP 2
KEDUDUKAN

RUMAH

NAMA PESERTA

SUKAN

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SKYA 2014


SENARAI PEMENANG
KATEGORI: L / P
ACARA SUKANEKA:

NOMBOR
PESERTA

KELAS: TAHAP 1 / TAHAP 2


KEUDUKAN

RUMAH
SUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR
PESERTA

Anda mungkin juga menyukai