Anda di halaman 1dari 8

AJARAN DASAR ILMU NAFAS

Dirangkum dari status-status tentang Nafas


.
Adapun Nafas yang keluar masuk, dinamakan Muhammad = Nabi kepada kita.
Kemudian yang dinamakan Muhammad itu adalah Pujian,
.
Ilmu Nafas itu dinamakan :
.
1.

Bila

diluar

Ilmu

Gaibul

Guyub.

2. Bila didalam = Ilmu Sirrul Asrar.


.
Dari Nafas itulah munculnya ibadah Muhammad.
Dari Jasad itulah munculnya ibadah Adam.
.
Sebagaimana yang ada di dalam Rukun Islam bahwa ibadah Muhammad itu adalah Sholahud Daim =
Sholat yang terus-menerus tanpa henti.
.

Wahdah Fil Kasrah = Pandang satu kepada yang banyak,


.
Nafas itu yang keluar masuk dari mulut.
Nufus itu yang keluar masuk dari hidung.
Tanafas itu yang keluar masuk dari telinga.
Amfas itu yang keluar masuk dari mata

.
Maka Nafas itulah yang menuju kepada ARASHTUL MAJID karena itu hendaklah kita ketahui Ilmu
Nafas, yaitu Ilmu Gaibul Guyub, karena termasuk dari ibadah Muhammad.
.
Ilmu Nafas harus disertai dengan ibadah praktek, akan sulit jadinya bila hanya dengan teori.

Pahami dulu hal ini :


.
1. Nafas yang keluar dari lubang hidung kiri itu dinamakan Jibrill, maka ucapannya ALLAH.
2. Nafas yang masuk melalui lubang hidung kanan itu dinamakan Izraill, maka ucapannya HU.
Zikirullah yang 2 diatas dinamakan NUR. Maka jadilah 2 Nur = ALLAH + HU , 2 Nur ini bertemu di
atas bibir, tidak masuk ke dalam tubuh, amalan ini sampailah ke derajatnya yang dinamakan Nurul
Hadi,

maka

ke

arah

itulah

yang

dicapai.

setelah itu Nafas naik di dalam badan dan dinamakan AHMAD,


1. Nafas yang turun dari ubun-ubun sampai kepada Jantung Nurani itu dinamakan Izraill, ucapanya
ALLAH.
2. Nafas yang dari jantung naik sampai ke ubun-ubun itu dinamakan Jibrill, maka ucapannya HU.
Maka amalan inilah yang dinamakan :

Syuhudul Wahdah Fil Kasrah, Syuhudul Kasrah Fil Wahdah = Amalan


Sholeh = Pintu Makrifat
Kedua perkara diatas itu hendaklah diamalkan walau tanpa wudhu dan jangan dikencangkan suaranya
hanya kita yang dengar semata-mata Khafi (lafadz di dalam hati).
Sesungguhnya yang dinamakan HATI (Qalbu) itu adalah Nur yang memancar dari bagian bawah jantung
(bagian Muhammad) ke arah bagian atas jantung (bagian Allah).
Adapun zikir NAFAS itu adalah ketika keluar ALLAH dinamakan ABU BAKAR,
zikirnya ketika masuk adalah HU dinamakan UMAR, letaknya NAFAS adalah di mulut.
Adapun zikir ANFAS itu adalah ketika keluar adalah ALLAH dan ketika masuk adalah HU, letaknya
ANFAS pada hidung, dinamakan MIKAIL dan JIBRIL.

Adapun zikir TANAFAS itu adalah tetap diam dengan ALLAH HU letaknya di tengah-tengah antara dua
telinga, dinamakan HAKEKAT ISRAFIL.
Adapun zikir NUFUS adalah ketika naik HU dan ketika turun adalah ALLAH letaknya di dalam jantung,
Diri Nufus ini dikenal dengan USMAN dan perkerjaanya dikenal sebagai ALI.
Sabda Nabi saw : Barangsiapa keluar masuk nafas dengan tiada zikir, maka sia-sialah ia
.
Awalnya Nafas itu atas dua langkah, satu Naik dan kedua Turun.
.
Ketika naiknya itu sampai kepada 7 tingkat langit maka berkata :
Wan Nuzuulu Yajrii Ilal Ardhi Fa Qoola HUWALLOH.
.
Ketika turun kepada 7 lapis bumi maka nafas Nabi itu bunyinya ALLAH.
Ketika masuk pujinya HUWA.
Ketika terhenti seketika antara keluar masuk namanya Tanafas, pujinya AH.. AH.
Ketika tidur mati namanya Nufus Haqqul Daim
.
Ingatlah olehmu dalam memelihara Nafas-mu itu, dengan menghadirkan makna-makna diatas ini
senantiasa, di dalam berdiri dan duduk dan diatas segala aktivitas yang diperbuat hingga memberi
tanda kepada sekalian badan dan segala cahaya Nurul Alam atas segalanya.
.
Tetaplah tilik hatimu, jadilah engkau hidup di dalam Dua Negeri yakni Dunia dan Akhirat, semoga
dianugrahkan Allah bagimu pintu selamat sejahterah Dunia dan Akhirat.
.

Semoga pula dianugerahi Allah Taala bagimu sampai kepada martabat segala Nabi dan diharamkan
Allah Taala tubuhmu dimakan api neraka dan badanmu pun tiada dimakan tanah di dalam kubur.
.
Tetaplah dengan hatimu wahai saudaraku..,
janganlah engkau menjadi orang yang lupa dan lalai,
Semoga dibahagiakan Allah Taala atas mu dengan berhadapan senantiasa, sampai ajal
menjemputmu.
.
Bahwa :
.
Nafas kita keluar masuk sehari semalam yaitu pada siang 12.000X dan pada malam 12.000X karena
inilah jumlah jam sehari semalam 24jam, pada siang 12jam dan malam 12jam, demikianlah seperti huruf
Laa Ilaaha Illallah Muhammadur Rasulullah, masing-masing mempunyai 12huruf berjumlah 24huruf
semuanya.
.
Barang siapa mengucap dengan sempurna yang 7 kalimah itu, niscaya ditutupkan Allah Taala Pintu
Neraka yang 7.
Barang siapa mengucap yang 24huruf ini dengan sempurna, niscaya diampuni Allah Taala yang 24jam.
Inilah persembahan kita kepada Tuhan kita, yang tiada putus-putusnya, yang dinamai Sholahud Daim =
Puasa melakukan nafsu dzahir dan batin.
.
Sabda Nabi saw : Ana Min Nuurillah Wal Aalami Nuurii
Artinya : Aku dari Cahaya Allah dan sekalian alam dari Cahayaku
.

Sebab itulah dikatakan Ahmadun Nuurul Arwah artinya Muhammad itu bapak sekalian nyawa dan
dikatakan Adam Abu Basyar artinya Adam bapak sekalian tubuh.
.

Adapun yang dikatakan Fardhu itu Nyawa, karena Nyawa badan kita dapat
bergerak
.
Awal Muhammad Nurani
Akhir Muhammad Rohani.
Dzahir Muhammad Insani
Batin Muhammad Robbani.
.
Awal Muhammad Nyawa kepada kita
Akhir Muhammad Rupa kepada kita,
.
Yang bernama Allah Sifatnya, sedangkan sebenar-benarnya Allah itu Dzat Wajibal Wujud
Yang sebenar-benar Insan adalah manusia yang dapat berkata-kata adanya.
.
Kita telah mendengar bahwa barang siapa yang tidak mengenal Ilmu zikir nafas maka sudah tentu orang
tersebut tidak dapat menyelami alam hakekat Sholahud Daim.
.
Perhatikan kembali bab-bab yang lalu, telah banyak diterangkan dengan jelas tentang sholat, dimana
pengertian sholat tersebut adalah berdiri menyaksikan diri sendiri yaitu penyaksian kita terhadap diri
dzahir dan diri batin kita yang menjadi rahasia Allah Taala.

Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan takrif dan cara-cara untuk mencapai
martabat atau maqam sholat daim..
.
Sholat Daim boleh ditakrifkan sebagai sholat yang berkekalan tanpa putus walaupun sesaat selama
hidupnya, yaitu penyaksian diri sendiri (diri batin dan diri dzahir).
.

YANG MEREKA ITU TETAP MENGERJAKAN SHOLAT (Al-Makrij:23).


.
Di dalam sholat tugas kita adalah menumpukan sepenuh perhatian dengan mata batin kita menilik diri
batin kita dan telinga batin menumpukan sepenuh perhatian kepada setiap bacaan oleh angota dzahir
dan batin kita disepanjang acara sholat tanpa menolehkan perhatian kearah lain.
Sholat adalah merupakan latihan diperingkat awal untuk melatih diri kita supaya menyaksikan diri batin
kita yang menjadi rahasia Allah Taala
tetapi setelah berhasil membuat penyaksian diri diwaktu kita menunaikan sholat, maka haruslah pula
melatih diri kita supaya dapat menyaksikan diri batin kita pada setiap saat dalam waktu 24 jam, sebab
itulah kita mengucapkan syahadah:
.

Asyhaduanlla Ilaaha Illallah Wa Asyahadu Anna Muhammadar Rasulullah


.
Maka berarti kita berikrar dengan diri kita sendiri untuk menyaksikan diri rahasia Allah itu pada setiap
saat di dalam 24jam sehari semalam.
Oleh karena itu untuk mempraktekkan penyaksian tersebut, maka kita haruslah mengamalkan Sholatul
Daim dalam kehidupan kita sehari-hari sebagaiimana yang pernah dikerjakan dan diamalkan oleh
Rasulullah

saw,

Nabi-nabi

dan

Wali-wali

Syarat mendapatkan Maqam Sholahuddaim :

Allah

yang

Agung.

.
1- Hendaklah memahami betul dan berpegang teguh dengan hakekat ZIKIR NAFAS
2- Haruslah terlebih dahulu mampu mendapatkan pancaran NUR QALBU.
lihat disini : http://ilmuhakekat.wordpress.com/2011/11/15/pergerakan-nur-kalbu/
3- Telah mengalami proses pemecahan wajah KHAWAS FI AL KHAWAS.
Lihat di sini : http://ilmuhakekat.wordpress.com/2012/06/21/proses-pemecahan-wajah-khawasulqhawas/
4- Memahami dan berpegang dengan penyaksian sebenarnya SYUHUD AL-HAQ.
Lihat di sini http://hukumalam.wordpress.com/2012/08/27/sholat-hakiki-ku/
.
.
Untuk mengamalkan dan mendapatkan maqam sholat daim maka sesorang itu haruslah memahami
pada peringkat awalnya tentang hakekat perlakuan zikir nafas yaitu tentang gerak-geriknya.. zikirnya..
lafadz zikirnyaletaknya.. dan sebagainya, hal ini telah di-urai dalam bab-bab yang lalu,oleh karena itu
amalkanlah zikir nafas itu bersungguh sungguh supaya kita mendapat QALBUyaitu pancaran Nur di
dalam jantung kita yang menjadi kuasa pemancar kepada makrifat untuk makrifat diri kita dengan Allah
Taala.
.
Sesungguhnya dengan zikir nafas sajalah gumpalan darah hitam yang menjadi istana iblis di dalam
jantung kita akan hancur dan terpancarlah NUR QALBU dan kemudian terpancar pula makrifah yang
membolehkan seseorang itu memakrifatkan dirinya dengan Allah Taala dan dapatlah diri rahasia Allah
yang menjadi diri batin kita membuat hubungan dengan diri DZATUL HAQ Tuhan semesta alam.
.
Latihan untuk menyaksikan diri ini hendaklah dikerjakan secara bertahap, tahap awal yaitu melalui
acara sholat sebagaimana yang diterangkan di dalam bab yang lalu.. selama proses penyaksian diri
berlangsung maka orang itu akan mengalami satu proses membebaskan diri batin KHAWAS FI
KHAWAS dari jasad dan dengan itu maka seseorang akan dapat melihat wajah kesatu wajah kedua
seterusnya sampailah kepada wajah kesembilan yaitu martabat yang paling tinggi di dalam ilmu gaib
dengan mendapat pecahan wajah maka akan dapatlah orang itu membuat suatu penyaksian yang
sebenar pada setiap saat dimasa hidupnya pada waktu acara ibadah ataupun keadaan biasa.
.

Pada tahapan seperti ini dinamakan martabat BAQA BILLAH yaitu suatu keadaan yang kekal pada
setiap pendengaran, penglihatan, perasaan dan sebagainya, dan pada tahap ini ia adalah seperti orang
awam biasa-biasa saja, tidak nampak dan sulit untuk mengetahui derajat dirinya disisi Allah Taala..
.
Biasanya orang yang berhasil mencapai maqam Sholahud Daim maka dapatlah ia kembali kehadrat
Allah Taala dengan diri batin dan diri dzahir tanpa terpisahkan diantara satu sama lain, ia dapat memilih
hendak mati atau hendak gaib.

Anda mungkin juga menyukai