Anda di halaman 1dari 36

FAKTOR TERCETUSNYA PERANG TIGA SEGI

Sesuatu perkara tercetus kerana disebabkan oleh faktor-faktor tertentu dan begitu juga
dengan peperangan. Tidak dinafikan bahawa perang tiga segi tercetus didorong oleh
beberapa faktor yang meliputi faktor ekonomi, ekonomi dan agama.

2.1

Ekonomi

Setelah mengkaji proses perang tiga segi ini dengan teliti, tidak dinafikan bahawa faktor
yang paling dominan yang mencetuskan peperangan ini ialah faktor ekonomi. Sebelum
pertapakan Portugis di Melaka, Melaka merupakan salah sebuah empayar perdagangan yang
sangat berpengaruh di Nusantara. Sejarahnya bermula apabila sultan Melaka yang kedua
iaitu Mahkota Iskandar Syah telah memeluk agama Islam pada tahun 1414.1 Keputusan
baginda itu telah membawa kebaikan kepada Melaka. Berikutan dengan itu, semakin ramai
pedagang Islam datang dari Tanah Arab, Parsi dan India berdagang ke Melaka. Pedagang
bukan Islam, terutamanya dari China, Jawa dan kawasan lain di Asia Tenggara juga semakin
ramai datang ke Melaka membawa barang dagangan mereka. Mereka mendapati Melaka
adalah sebuah bandar pelabuhan yang baik untuk berdagang.
Melaka terletak di pertengahan jalan perdagangan di antara Timur dengan Barat,
iaitu di antara Asia Barat, India, Burma dengan Indochina dan Asia Timur. Oleh itu, dalam
masa yang singkat sahaja, Melaka telah berkembang menjadi pusat perdagangan yang
sangat penting. Malah, pedagang-pedagang yang datang sama ada dari Barat, Timur
ataupun Gugusan Kepulauan Melayu boleh mendapatkan barang dagangan yang mereka
perlukan di Melaka sahaja. Mereka tidak perlu lagi pergi ke tempat lain untuk mendapatkan
barang-barang yang mereka perlukan.
Kedudukan Melaka sebagai pusat perdagangan yang sangat penting telah
menyebabkan Portugis berniat untuk menakluk Melaka. Mereka memerlukan pelabuhan
Melaka terutamanya untuk mengawal perniagaan rempah di Maluku.2 Niat mereka itu
tercapai pada tahun 1511 setelah Melaka kalah dalam pertarungan yang tidak seimbang
kerana Portugis pada masa itu mempunyai alat atau senjata perang yang lebih canggih
daripada askar Melaka. Berikutan kemenangan Portugis itu, maka bermulalah era keganasan
1
2

Zainal Abidin Abdul Wahid, op.cit., hlm. 67 & 68.


Zainal Abidin Abdul Wahid, op.cit., hlm. 87.

di Melaka. Orang Portugis telah melakukan keganasan dan pembunuhan yang kejam
terhadap orang Melaka, sama ada lelaki, perempuan ataupun kanak-kanak, terutamanya
yang beragama Islam. Mereka juga telah merampas banyak harta khazanah di Melaka
khususnya yang terdapat dalam istana Sultan Ahmad dan Sultan Mahmud serta rumah
pembesar-pembesar.
Semasa Portugis menakluk Melaka, kerajaan Acheh sedang berkembang di bawah
pemerintahan Sultan Ali Mughayat Syah. Apabila Portugis menakluk Melaka, pedagangpedagang Islam yang dahulunya berkunjung ke Melaka mula menumpukan kegiatan mereka
di Acheh. Hal ini demikian kerana keadaan di Melaka pada masa itu tidak lagi tenang dan
aman disebabkan layanan buruk Portugis terhadap pedagang Islam. Acheh pula pada masa
itu mengamalkan dasar berbaik-baik dengan pedagang Islam serta mengenakan cukai
pelabuhan yang rendah dan tidak membebankan para pedagang. Hal ini sekaligus
menjadikan Acheh sebagai tumpuan ekonomi yang baru dan bukan lagi Melaka.
Kemajuan perdagangan di Acheh dan kemerosotan perdagangan di Melaka tidak
menyenangkan Portugis. Oleh itu, Portugis telah mengambil keputusan untuk menyerang
Acheh. Pada tahun 1521, Portugis telah melancarkan serangan terhadap Acheh tetapi gagal
dan pada tahun 1524, pasukan Acheh menghalau Portugis dari Pedir. Semenjak itu,
beberapa siri pertempuran telah berlaku diantara Portugis dan Acheh. Antara tahun 1558
hingga tahun 1575, Acheh beberapa kali menyerang Melaka. Serangan yang dilancarkan
pada

tahun

1568

melibatkan

20,000

orang

termasuk

400

orang

askar

Turki.

Walaubagaimanapun, usaha Acheh untuk menakluk Melaka gagal sepertimana juga


serangan-serangan yang dilancarkan pada tahun 1574 dan tahun 1575. Portugis pula
bernasib baik kerana setiap kali Acheh menyerang Melaka, tiada kerajaan Melayu lain yang
memberikan bantuan. Sebaliknya, perang sentiasa berlaku antara Acheh dengan kerajaan
Johor.
Perkembangan pesat Johor sebagai pelabuhan yang besar menimbulkan masalah
dengan Portugis di Melaka. Perdagangan dengan negeri China dan Jawa adalah penting
kepada Portugis dan Johor. China banyak membawa barang-barang seperti sutera dan
tembikar, sementara padagang-pedagang Jawa pula membawa beras. Dengan kehadiran
saudagar-saudagar China dan Jawa ini akan menarik pedagang lain datang ke satu-satu
pelabuhan. Oleh itu, Portugis sedaya-upaya ingin menarik saudagar-saudagar ini ke Melaka,
sementara Johor pula enggan membenarkannya. Tetapi kedudukan Johor yang mengawal
jalan masuk ke Selat Melaka dari selatan, menyebabkan kawalannya supaya pedagang-

pedagang China dan Jawa datang ke Johor adalah lebih berkesan. Taktik yang digunakan
ialah dengan menenggelamkan kapal di Selat Singapura yang sempit dan sekaligus menutup
jalan untuk ke Utara Selat Melaka.3 Keadaan ini menyebabkan Portugis menyerang Johor.
Oleh itu, keinginan untuk memajukan dan menjaga perkembangan ekonomi di negeri
masing-masing menyebabkan ketiga-tiga kuasa ini saling jatuh-menjatuhkan. Di Acheh,
perkembangan perdagangannya serta kemajuan pelabuhannya menyebabkan Portugis
menyerangnya. Manakala kebangkitan Johor yang secara perlahan-lahan menjadi pelabuhan
yang

pesat

membimbangkan

Portugis

lalu

menyerangnya.

Walaubagaimanapun,

permusuhan Portugis dan Johor ini tidaklah berpanjangan kerana kedua-dua kerajaan ini
masih boleh bekerjasama untuk melawan kuasa Acheh yang semakin berkembang. Namun,
kerjasama dan perdamaian antara Johor dan Portugis ini tidaklah berkekalan kerana selepas
kuasa Acheh beransur lemah, Johor dan Portugis berperang semula.

2.2

Politik

Faktor yang tidak kurang pentingnya dalam mencetuskan perang tiga segi ini ialah faktor
politik. Ketiga-tiga kuasa berlumba-lumba untuk mengukuhkan kuasa dan pengaruh politik
masing-masing tetapi yang paling ketara ialah kerajaan Acheh dan Johor. Kerajaan Portugis
pula pada masa itu hanya mementingkan perkembangan ekonominya dan tidak begitu
berminat terhadap bidang politik, tetapi Acheh pula berminat terhadap kedua-duanya iaitu
politik dan ekonomi.4 Pengaruh politik Acheh berkembang semasa zaman pemerintahan
Iskandar Muda Mahkota Alam. Tanah-tanah jajahannya meluas di Sumatera dan di
Semenanjung Tanah Melayu. Di pantai barat Sumatera, pengaruh Acheh meluas sampai ke
3

Asmad, op.cit., hlm. 41.

Asmad, op.cit., hlm. 39.

Padang sementara di pantai timurnya pula sampai ke Siak. Di Semenanjung pula, Acheh
menakluk Kedah, Perak dan Pahang.5 Keadaan ini jelas menunjukkan Acheh bersungguhsungguh mahu memperluaskan pengaruh politiknya di Nusantara.
Sementara itu, kerajaan Johor yang baru berkembang pula turut berusaha untuk
mengembangkan pengaruh politiknya. Selepas kejatuhan Melaka di tangan Portugis, Sultan
Melaka yang terakhir iaitu sultan Mahmud Syah telah mengundurkan diri dan berlindung di
Bentan dan mangkat di Kampar. Putera baginda iaitu Raja Ali telah menggantikan baginda
dan memakai gelaran Sultan Alauddin Riayat Syah II. Sultan Alauddin Riayat Syah II telah
mengasaskan Johor pada tahun 1528.6 Semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah
II, Kerajaan Johor telah beberapa kali melancarkan serangan ke atas Portugis di Melaka.
Tujuannya adalah untuk mengembalikan takhta kesultanan Melaka daripada Portugis,
namun tidak berjaya. Tindakan baginda ini menyebabkan Portugis menyerang Johor pada
tahun 1535 dan 1536. Oleh itu, Sultan Alauddin terpaksa melarikan diri ke Muar untuk
membina kekuatannya semula.
Selain itu, untuk mengukuhkan kuasa politiknya, Sultan Alauddin Riayat Syah II juga
telah menjalankan pakatan dengan negeri yang bermusuh dengan Acheh kerana pada masa
itu, Acheh juga merupakan salah satu kerajaan yang menjadi ancaman kepada Johor.
Antara negeri yang menjadi naungan Johor ialah Aru. Aru terletak di bahagian selatan
Acheh. Sebagai satu strategi politik, Sultan Alauddin Riayat Syah II telah berkahwin dengan
Puteri Aru untuk menjalinkan persahabatan, ketenteraan dan kuasa politik yang mantap.
Dalam tahun 1539, Acheh telah melanggar Aru yang mana pada masa itu, Aru merupakan
negeri naungan Johor. Permaisuri Aru telah melarikan diri dan telah meminta bantuan
Johor.7 Sebagai tindakbalas terhadap perbuatan Acheh itu, Johor telah melancarkan
serangan dan berjaya mengalahkannya. Walaubagaimanapun, selepas itu Johor hanya
dapat mempertahankan dirinya daripada serangan Acheh yang bertubi-tubi. Acheh telah
melancarkan serangan terhadap Johor sekitar tahun 1564, 1570, 1582, 1618 dan 1623.8
Sebagai kesimpulan, dapat dirumuskan bahawa pengaruh politik merupakan antara
punca tercetusnya perang tiga segi ini. Acheh yang ingin memperluaskan wilayah takluknya
telah tersilap langkah apabila melanggar Aru yang merupakan negeri naungan Johor pada
masa itu yang akhirnya mencetuskan peperangan. Johor pula pada awalnya menumpukan
perhatian penuh terhadap usaha untuk mengusir Portugis dari Melaka tetapi terpaksa
5

Ibid., hlm. 40.


L.Y. Andaya, The Kingdom of Johor 1641-1728, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1975, hlm. 33.
7
Asmad, op.cit., hlm. 39.
8
Ibid., hlm. 40.
6

berdepan pula dengan kuasa Acheh yang semakin berkembang. Manakala Portugis pula
tidak begitu berminat untuk memperkukuhkan bidang politiknya dan hanya bertindak
apabila kepentingan ekonominya terjejas.

2.3

Agama

Selain daripada itu, faktor agama turut mendorong lagi perang tiga segi antara Portugis,
Acheh dan Johor. Sebelum pertapakan Portugis di Melaka, orang-orang Portugis memang
sudah mempunyai keinginan untuk menyebarkan agama Kristian. Malah, mereka juga
berhasrat untuk memerangi perkembangan agama Islam. Keagungan Melaka yang menjadi
pusat penyebaran agama Islam telah mendorong orang-orang Portugis untuk menaklukinya
pada tahun 1511. Selama beberapa abad sebelum ini, mereka juga telah memerangi orangorang Islam sama ada dalam negaranya mahupun sehingga ke Afrika Utara. Mereka
mendapat tentangan yang hebat daripada orang-orang Islam yang mereka gelarkan sebagai
Moor. Dengan demikian, orang-orang Portugis melakukan pelayaran mengelilingi Selatan
Afrika sampai ke India, dan terus ke Kepulauan Melayu. Ke mana sahaja mereka pergi,
agama Islam dan penganutnya dilihat oleh orang-orang Portugis sebagai musuh utamanya.9

Abdul Latiff Abu Bakar, Sejarah di Selat Melaka, Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia & Persatuan
Sejarah Malaysia Cawangan Negeri Melaka, 1997, hlm. 31.

Di Melaka, Portugis telah bersungguh-sungguh untuk menyebarkan agama Kristian.


Buktinya, selain membina kota A Famosa, Albuquerque juga mengarahkan supaya dibina
sebuah gereja. Gereja tersebut siap dibina pada tahun 1515. Selanjutnya, sebuah lagi gereja
dibina iaitu Gereja Our Lady of the Visitation. Pada tahun 1521, Duarte Coelho membina
sebuah lagi gereja, iaitu Gereja St. Paul yang diperbuat daripada kayu.10 Pada tahun 1590,
barulah gereja itu diganti dengan sebuah bangunan batu. Kegiatan mubaligh dimulakan
dengan bersungguh-sungguh setelah Francis Xavier tiba di Melaka pada tahun 1550 hingga
1553. Beliau menubuhkan pusat mubaligh Jesuit serta sekolah St. Paul, menyelenggarakan
terjemahan rukun sepuluh dan beberapa doa ke dalam bahasa Melayu.11
Selepas Portugis menakluk Melaka pada tahun 1511, orang-orang Portugis telah
memperlihatkan kebencian mereka terhadap penganut-penganut agama Islam. Pihak
Portugis telah bertindak kejam terhadap pedagang-pedagang Islam dengan memberikan
layanan yang buruk terhadap mereka. Situasi ini menyebabkan pedagang-pedagang Islam
hilang minat untuk berdagang di Melaka dan mula mencari tempat perdagangan yang baru.
Acheh pada masa itu merupakan tempat yang sesuai kerana pemerintahnya memberikan
layanan yang baik terhadap pedagang-pedagang Islam. Hal ini ditambah pula dengan kadar
cukai pelabuhan yang rendah yang tidak membebankan pedagang. Oleh itu, kebanyakan
pedagang-pedagang Islam ini mula berpaling tadah ke Acheh dan bukan lagi di Melaka. Hal
ini sekaligus menjadikan Acheh sebagai pusat ekonomi yang baru. Malah, Acheh turut
menjadi pusat penyebaran agama Islam sehingga dianggap sebagai pusat serambi Mekah.
Keadaan ini tidak menyenangkan Portugis dan mula berkeinginan untuk menghapuskan
kerajaan Acheh. Kebencian Portugis terhadap agama Islam menyebabkan Portugis
melakukan serangan terhadap Acheh. Kebencian orang-orang Portugis ini juga turut
didorong oleh semangat Perang Salib yang berlaku di antara kaum Islam dan Kristian.
Kesimpulannya, keinginan untuk menyebarkan agama Kristian dan ingin menghapuskan
agama Islam mendorong Portugis untuk melakukan serangan terhadap Acheh. Keinginan ini
memang sudah wujud sebelum Portugis menakluk Melaka lagi. Malah, orang-orang Portugis
turut membawa bersama semangat Perang Salib yang mana mereka betul-betul ingin
menghapuskan agama Islam.

10
11

Zainal Abidin Abdul Wahid, op.cit., hlm. 88.


Ibid.

BAB 3

PROSES BERLAKUNYA PERANG TIGA SEGI

3.1

Perang Tiga Segi Pada Abad ke-16

Perang tiga segi melibatkan tiga kuasa iaitu Portugis (Melaka), Acheh dan Johor. Perang tiga
segi ini bermula apabila kota Melaka berjaya ditawan oleh Portugis pada tahun 1511.
Setelah Portugis menakluki Melaka, pedagang Islam yang dahulunya berkunjung ke Melaka
mula menumpukan kegiatan mereka di Acheh. Kemajuan perdagangan menjadikan Acheh
sebagai kuasa politik yang kemudian berjaya mengawal bahagian timur Pulau Sumatera.
Keadaan ini menjadi suatu ancaman kepada Portugis di Melaka. Akibatnya, pada tahun
1521, Portugis menyerang Acheh tetapi gagal dan pada tahun 1524, pasukan Acheh
menghalau Portugis dari Pedir.12 Permusuhan antara Portugis dengan Acheh menjadi
semakin hebat pada tahun 1537, apabila Sultan Alauddin Riayat Shah memerintah Acheh.

12

Zainal Abidin Abdul Wahid, op.cit., hlm. 89.

Beliau mengamalkan dasar luar yang agresif.13 Dasar agresif ini dapat dilihat apabila Acheh
menyerang Melaka dalam tahun yang sama, sejurus selepas Sultan Alauddin Riayat Shah
menjadi pemerintah Acheh.

Namun begitu, Portugis berjaya mengundurkan serangan

tersebut tetapi Portugis terpaksa menanggung kerugian yang besar. Selepas itu, Acheh
berhenti daripada menjalankan serangan selama kira-kira sepuluh tahun kerana menerima
pukulan yang hebat dari Johor, Perak, dan Siak. Selama sepuluh tahun Melaka dalam
keadaan aman dan tenteram.
Dalam tahun 1547, Acheh menyerang semula Portugis di kota Melaka. Mereka
mengepung bandar Melaka dan mara hingga ke Perlis, untuk memotong perbekalan dan
bantuan tentera yang mungkin datang dari sana. Dalam masa kepungan inilah St. Francis
Xavier membuat telahan yang bantuan dari Patani akan tiba. Ketetapan ramalannya ini
bertanggungjawab menyelamatkan kota Melaka dari kepungan tersebut. Dengan bantuan
dari Patani, Portugis dengan sebuah angkatan laut yang kecil telah berjaya mengalahkan
Acheh di Perlis. Betapa pentingnya kemenangan Portugis ini bolehlah dilihat dari kekuatan
bala

tentera

yang

menentang

mereka-Johor,

Perak

dan

Pahang

bersama-sama

mengumpulkan angkatan laut yang terdiri daripada 300 buah kapal dan 8,000 orang askar.14
Berita kemenangan Portugis di Perlis itu meredakan serangan ke atas Melaka untuk
sementara waktu.
Walaupun Acheh mengamalkan dasar luar yang agresif, namun ini tidak pula
memberi kesan buruk kepada perkembangan Acheh sebagai pusat perdagangan. Pada
pertengahan abad ke-16, Portugis menganggap Acheh sebagai negara utama dalam
perdagangan antara Asia Barat dan India dengan Gugusan Kepulauan Melayu. Dalam pada
itu, kedudukan Portugis pula lemah. Melaka diancam oleh kerajaan-kerajaan Melayu di
sekelilingnya. Pada tahun 1551, Johor, Perak dan Pahang, dibantu oleh Japara cuba
menawan Melaka tetapi tidak berjaya.
Portugis juga menjadi musuh Johor, selain Acheh. Permusuhan mereka ini
menyebabkan tercetusnya perang tiga penjuru yang merupakan persaingan untuk
membolot perdagangan di Selat melaka. Tetapi Acheh mempunyai cita-citanya yang lebih
luas daripada Portugis. Acheh ingin mengukuhkan kedudukannya sebagai kuasa politik
utama di Selat Melaka, menggantikan Johor.

13
14

Ibid.

Joginder Singh Jessey, op.cit., hlm. 38.

Pada tahun 1535, Portugis telah melanggar Johor. Portugis berpendapat bahawa
mereka perlu menghapuskan ancaman bekas pemerintah Melaka itu sekiranya mereka mahu
mengaut keuntungan sebagai penguasa pusat perdagangan termashyur di Nusantara itu.
Justeru, Portugis di bawah pimpinan Estevao da Gama melancarkan serangan seterusnya
memusnahkan pusat kuasa Johor sebanyak dua kali, tetapi penduduknya mudik ke hilir
sungai, sama seperti yang mereka lakukan beberapa kali kemudian demi mengelakkan
kemusnahan dan membina semula pusat kerajaan mereka.15 Misalnya, pada tahun 1536,
Sultan Alauddin Riayat Syah II melarikan diri ke Sayong, Muar dan selepas itu di Bintan.16
Kemudiannya, pada tahun 1540, baginda membuat pusat pemerintahan di Johor Lama yang
dikenali sebagai Kota Batu. Perpindahan pusat pemerintahan ini berikutan seranganserangan yang dilancarkan oleh Portugis sebelum ini.17
Antara tahun 1558 hingga tahun 1575, Acheh beberapa kali menyerang Melaka.
Serangan yang dilancarkan pada tahun 1568 melibatkan 20 000 orang termasuk 400 orang
askar Turki. Namun demikian, sekali lagi Acheh tidak dapat menakluk Melaka sebagaimana
juga serangan-serangan pada tahun 1574 dan tahun 1575. Portugis bernasib baik kerana
setiap kali Acheh menyerang Melaka, tiada kerajaan Melayu lain memberi bantuan.
Sebaliknya, perang sentiasa berlaku antara Acheh dengan kerajaan Johor. Perak pula telah
dikuasai oleh Acheh pada tahun 1575.
Acheh turut melancarkan serangan ke Aru dan Johor pada tahun 1564. Aru dan
Johor dapat dikalahkan dan pemerintah Johor iaitu Sultan Alauddin Riayat Syah telah dibawa
ke Acheh. Baginda mangkat di Acheh. Dengan itu putera baginda, Raja Muzaffar telah
dilantik menjadi Sultan Johor, dengan gelaran Sultan Muzaffar Syah. Kota Batu yang rosak
akibat serangan Acheh telah dibaiki semula dan beberapa lama kemudian, Sultan Muzaffar
Syah berpindah dan mendirikan pusat pemerintahannya di Selunyut. Namun demikian, Johor
sekali lagi diserang oleh Acheh pada tahun 1570, iaitu semasa pemerintahan Sultan Ali Jalla
Abdul Jalil Syah II (1571-1597). Ekoran daripada serangan tersebut, pusat pemerintahan
Johor sekali lagi berpindah ke Tanah Puteh; dan berikutnya ke Johor Lama.
Dalam tahun 1587, Johor melancarkan serangan besar-besaran ke atas Melaka dari
laut dan dari darat.18 Orang Minangkabau dari Naning dan Rembau mengambil bahagian
15

16
17
18

Abdullah Zakaria Ghazali & Zainal Abidin Burhan. Johor Dahulu dan Sekarang. Diterbitkan oleh Persatuan
Muzium Malaysia, d/a, Muzium Negara 50566, Kuala Lumpur. Abdul Rahman Haji Ismail. 2007. Malaysia
Sejarah Kenegaraan dan Politik. DBP. Kuala Lumpur.
Haji Buyong Adil, Sejarah Johor, hlm. 18-20.
Portugis melancarkan serangan ke atas Johor pada tahun 1518, 1520, 1521, 1523, 1524, 1526, 1535, 1536
dan 1587. ( L.Y. Andaya, The Kingdom of Johor 1641-1728, hlm. 23).
Joginder Singh Jessey, op. cit., hlm. 39.

dalam serangan tersebut. Dalam serangan balasnya, Portugis melanggar Johor Lama dan
memusnahkannya sama sekali. Keganasan Portugis dalam serangan balas mereka terhadap
Johor itu boleh jadi disebabkan oleh kemajuan bandar tersebut yang dapat menandingi
Melaka dalam perniagaannya. Apabila kota Johor Lama diserang dan ditawan oleh Portugis,
Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Syah II telah memindahkan pusat pemerintahannya ke Batu
Sawar. Selepas kemangkatan Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Syah, takhta kerajaan Johor
digantikan oleh putera baginda, Raja Mansur dengan memakai gelaran Sultan Alauddin
Riayat Syah III. Oleh kerana menjaga kepentingan negeri daripada serangan Portugis dan
juga Acheh, Sultan Alauddin Riayat Syah III telah mengadakan persahabatan dengan
Belanda. Hubungan ini membawa kepada penempatan pegawai Kompeni Belanda di Batu
Sawar.

3.2

Perang Tiga Segi Pada Abad Ke-17

Apabila Johor menjalinkan hubungan persahabatan dengan Belanda, Portugis di Melaka


telah memberi amaran kepada Sultan Alauddin Riayat Syah III supaya membatalkan
persahabatan tersebut. Namun begitu, Sultan Alauddin Riayat Syah III tidak menghiraukan
amaran tersebut walaupun dinasihati oleh Raja Abdullah atau Raja Seberang. Sebagai
akibatnya, pada tahun 1608, Portugis melancarkan serangan ke atas Johor. Sejurus selepas
perang tersebut berakhir, Sultan Alauddin Riayat Syah III memutuskan untuk menjalinkan
persahabatan dengan Portugis di Melaka. Sikap baginda ini menyebabkan Acheh di bawah
pemerintahan Iskandar Muda Mahkota Alam (1607-1636) menyerang Batu Sawar pada
tahun 1613.19 Hal ini menyebabkan pusat pentadbiran Johor di Batu Sawar berjaya
dimusnahkan.20 Sultan Alauddin Riayat Syah III, Raja Abdullah dan Bendahara Tun Seri
Lanang telah dibawa ke Acheh. Ketika berada di Acheh, Raja Abdullah telah berkahwin
dengan adinda Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Perkahwinan ini bertujuan untuk
mengeratkan hubungan Acheh-Johor. Seterusnya, Sultan Abdullah dibenarkan pulang ke
Johor pada akhir tahun 1613. Sultan Alauddia Riayat Syah III pula dibenarkan pulang ke
Johor pada tahun 1614.

19

20

Acheh melancarkan beberapa serangan ke atas Johor; misalnya pada 1564 (atau 1565), 1570, 1582, 1613,
1618 dan 1623. (L.Y. Andaya, The Kingdom of Johor 1641-1728, hlm. 23. Lihat juga Rusdi, Beberapa
Tindakan Sultan Iskandar Muda dan Sultan Iskandar Thani dalam Pemerintahan Kerajaan Acheh, Tesis
Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1975, hlm. 104-107) dan Yahaya Abu Bakar, Impian
Tidak Terlaksana: Kes Acheh dan Orang Portugis di Melaka (1511-1641).
Zainal Abidin Abdul Wahid, op. cit., hlm. 91.

Walaupun Acheh memberi amaran kepada Johor supaya tidak melakukan sebarang
hubungan persahabatan dengan Portugis dan Belanda, tetapi tidak dipatuhi oleh Johor. Raja
Abdullah masih meneruskan hubungan dengan Belanda. Malah lebih dari itu, Belanda telah
menempatkan orang-orangnya di Batu Sawar. Sementara itu, Sultan Alauddin Riayat Syah
III membuat pakatan dengan Portugis dengan melantik puteranya, Raja Bujang21 sebagai
Sultan Pahang pada tahun 1615, mengambil tampuk pemerintahan Pahang daripada putera
Sultan Abdul Ghafur yang dikatakan berkelakuan tidak baik.22 Perkembangan di Johor ini,
tidak disenangi oleh Acheh. Dengan itu, pada tahun 1615, Acheh sekali lagi melancarkan
serangan ke atas Batu Sawar.23 Walaupun Sultan Alauddin Riayar Syah III berjaya
mengundurkan diri ke Selunyut tetapi baginda berjaya ditangkap. Sultan Alauddin Riayat
Syah III di bawa ke Acheh dan dibunuh. Dengan itu Raja Abdullah telah ditabalkan menjadi
Sultan Johor dengan gelaran Sultan Abdullah Muayat Syah (1615-1623). Kenaikan baginda
di atas takhta kerajaan bermakna keluarga diraja Johor berkuasa semula.
Oleh kerana kenaikan Raja Bujang di atas takhta kerajaan Pahang adalah melalui
pakatan Johor-Portugis menyebabkan Acheh melancarkan serangan ke atas Pahang pada
tahun 1617.24 Pahang telah dikalahkan. Raja Bujang mengundurkan diri ke Pulau Lingga.
Raja Ahmad dan puteranya, Raja Mughal telah ditawan dan dibawa ke Acheh. Kemudiannya
Sultan Abdullah Muayat Syah pula berpindah ke Pulau Lingga. Pada tahun 1623, Acheh
menyerang Pulau Lingga. Keadaan ini telah memaksa Sultan Abdullah Muayat Syah dan Raja
Bujang untuk mengundurkan diri ke Pulau Tembelan. Sultan Abdullah Muayat Syah mangkat
di sini dan baginda dikenali dengan panggilan Marhum Tembelan. Dengan itu takhta
kerajaan berikutnya diduduki oleh Raja Bujang. Baginda memakai gelaran Sultan Abdul Jalil
Syah III (1623-1677). Kenaikan Sultan Abdul Jalil Syah III di atas takhta kerajaan Johor
bermakna keturunan kesultanan Melaka-Pahang menduduki semula takhta kerajaan Johor.
Sementara itu jaminan diberikan bahawa putera Sultan Abdullah Muayat Syah, Raja Bajau
akan dilantik sebagai Sultan menggantikan Sultan Abdul Jalil Syah III nanti. Raja Bajau
dilantik sebagai Raja Muda dan berkuasa di Pahang.
Peningkatan kuasa Iskandar Muda Mahkota Alam bukan sahaja menjadi ancaman
kepada Johor, tetapi juga kepada Portugis, yang amat memusuhinya. Hal ini terbukti apabila
Acheh di bawah pimpinan Sultan Alaudin Riayat Shah (1537-1571) menyerang Johor
21
22
23
24

Raja Bujang berkahwin dengan Puteri Raja Ahmad Pahang. Raja Ahmad ialah saudara Sultan Abdul Ghafar
Pahang.
Haji Buyong Adil, Sejarah Pahang, hlm. 61.
Yahaya Abu Bakar, Impian Tidak Terlaksana: Kes Acheh dan Orang Portugis di Melaka (1511-1641), hlm.
73. Haji Buyong Adil, Sejarah Pahang, hlm. 61.
Ibid., hlm. 73.

beberapa kali untuk menghancurkan tunas-tunas kuasa yang mampu untuk bersaing dan
menjadi ancaman kepada impian Acheh untuk menjadi kuasa politik dan ekonomi yang
baharu di rantau Melayu. Dengan kemunculan tokoh yang berkarisma iaitu Iskandar Muda
sebagai pemimpin Acheh, Acheh menjadi ancaman yang lebih berbahaya terhadap
keselamatan pewaris pemerintah Melaka yang telah mempunyai kedudukan yang mantap di
Johor. Iskandar Muda memantapkan kuasanya di kawasan pantai barat Sumatera ke selatan
hingga ke Padang dan sepanjang pantai timur Sumatera hingga ke Siak dan kemudian
berusaha menguasai Kedah, Perak, Pahang dan Johor di Semenanjung. Johor menentang
dengan beraninya usaha Acheh memusnahkan kepimpinannya terhadap orang Melayu,
walaupun tidak dapat menyekat kuasa acheh menguasai wilayah-wilayah naungannya di
Sumatera. Namun begitu, Johor masih mampu bertahan daripada serangan berterusan
kedua-dua pihak, iaitu Portugis dan Acheh.25
Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, Portugis dilihat sangat bimbang dengan
peningkatan Kekuasaan Acheh. Justeru itu, Portugis akhirnya melancarkan serangan
terhadap Acheh pada tahun 1629.26 Dalam pertempuran yang dikatakan sengit ini, akhirnya
angkatan Acheh berjaya dikalahkan oleh tentera Portugis di Melaka. Hal ini menyebabkan
kekuatan Acheh menjadi lemah. Dalam perang ini angkatan Acheh kehilangan nyawa
sebanyak 19,000 orang.27 Kekalahan ini secara tidak langsung membolehkan Johor
mengembangkan pengaruhnya ke beberapa bahagian di Sumatera.
Walaupun kuasa Acheh dilihat semakin terhakis akibat daripada pertempuran dengan
Portugis di Melaka, Pemerintah Johor itu tetap membuat kesimpulan bahawa kedua-dua
ancaman, Melaka yang dikuasai Portugis dan Acheh di bawah Iskandar Muda Mahkota Alam,
tidak dapat dihapuskan secara bersendirian tetapi perlu dengan bantuan sekutu yang kuat.
Malah seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, Johor telah mula menjalin hubungan
dengan Belanda pada tahun 1606, tetapi langkah itu tidak membawa kepada penawanan
semula Melaka. Misalnya, dalam bulan Mei 1606, orang Belanda menandatangani satu
perjanjian dengan Johor.

25
26

27

Abdul Rahman Haji Ismail, Malaysia, Sejarah Kenegaraan dan Politik, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka, 2007, hlm. 133.
Abdullah Zakaria Ghazali & Zainal Abidin Borhan, Johor Dahulu dan Sekarang, lihat Juga, Abdul Rahman Haji
Ismail, 2007, Malaysia, Sejarah Kenegaraan dan Politik, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,
hlm. 134.
Teuku Iskandar, Hikayat Acheh (Aceh: Departmen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal
Kebudayaan Museum Negeri Aceh, 1986), hlm, 52. L.Y. Andaya, Kerajaan Johor 1641-1728, hlm. 34.
Yahaya Abu Bakar, Impian Tidak Terlaksana: Kes Aceh dan Orang Portugis di Melaka (1511-1641),
hlm. 73. Mengenai kekalahan Acheh dalam pertempuran ini juga dinyatakan oleh Denys Lombard,
Kerajaan Aceh (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 129-130.

Sebenarnya, itulah perjanjian mereka yang mula-mula dengan sebuah negeri di


Tanah Melayu. Matelieff bersetuju membantu sultan menawan Melaka. Jika serangan itu
berjaya, bandar Melaka akan terserah ke tangan Belanda. Selepas tertawan, bandar dan
kota Melaka hendaklah diserahkan kepada States-General (iaitu syarikat India Timur
Belanda) serta dengan kebebasan untuk meluaskan lagi pertahanan di sana.28 namun
seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, serangan tersebut tidak berjaya dan timbul pula
perselisihan di antara Belanda dengan Johor. Boleh jadi Sultan Johor insaf bahawa pada
akhirnya baginda tidak akan mendapat apa-apa faedah dengan tertawannya bandar Melaka.
Sebaliknya apa yang dibuat oleh baginda itu hanyalah menukarkan orang Portugis yang
lemah dengan orang Belanda yang lebih kuat.
Matelieff terpaksa membatalkan kepungannya apabila satu angkatan laut Portugis
yang kuat tiba dari Goa. Dalam pada itu dalam pertempuran-pertempuran yang berikut dia
dapat memberi pukulan yang berkesan ke atas angkatan orang laut Portugis di timur.
Selepas Metalieff gagal menyerang Melaka, ia pun bertolak ke Batu Sawar dan
menandatangani satu persetiaan baharu dengan Sultan Johor, dalam bulan September,
1606. Menurut persetiaan ini, sultan memberi sekeping tanah kepada syarikat Belanda
untuk tempat memunggahkan barang dan ubat bedil, dan tempat merawat kakitamgan
mereka yang sakit dan membina tempat kediaman sebagaimana yang hendak dibuat di
Melaka.29 sementara itu penolong Matelieff menandatangani pula persetiaan persahabatan
dengan Acheh dan dalam perjanjian tersebut kedua-dua belah pihak bersetuju hendak
menyatukan angkatan tentera mereka menentang orang Portugis dan Sepanyol. Nyatalah
bahawa dengan perjanjian dengan kedua-dua belah pihak, iaitu negeri Acheh dan Johor,
orang Belanda ini telah mencuba mengelakkan diri mereka daripada menyebelahi manamana pihak dalam pertikaian antara Johor dan Acheh. Dalam hal ini, kita dapat melihat
bahawa pihak Belanda tidak mengamalkan dasar bermsuhan dengan mana-mana wilayah di
Nusantara.
Pihak Belanda telah mendatangi banyak tempat di Nusantara dan amat ingin
menjalin hubungan dengan pemerintah tempatan yang bersedia memberikan kuasa
monopoli terhadap bekalan barangan terutamanya rempah kepada Belanda. Usaha mereka
mendapatkan rempah-ratus menyebabkan Belanda terpaksa berdepan dengan Portugis di
Asia sebagai lanjutan kepada pergolakan yang lebih besar di Eropah. Sejak dari awal lagi,
Belanda lebih disukai oleh para pemimpin Melayu kerana VOC tidak begitu memusuhi
28
29

Joginder Singh Jessey. op. cit., hlm. 54.

Ibid.

pedagang Muslim dan tidak berhasrat menguasai seluruh rantau itu, seperti yang dilakukan
oleh Portugis. Lagipun, VOC membawa suatu konsep kerjasama yang baharu yang
berasaskan perjanjian, yang pada mulanya kelihatan asing tetapi kemudiannya terbukti
menguntungkan, dan boleh diketepikan sekiranya memudaratkan kepentingan masyarakat
tempatan. Hal inilah yang difahami para pemerintah Melayu apabila mengadakan perjanjian
dengan Belanda sepanjang kurun ke-17 dan ke-18, suatu kefahaman yang secara amnya
terbukti betul, hasil daripada keadaan yang khusus berkait dengan VOC di bahagian barat
kepulauan Nusantara.30
Penerimaan positif dalam kalangan pemerintah Melayu ini memudahkan Belanda
(VOC) untuk terlibat dalam penguasaan terhadap kawasan di kepulauan Nusantara yang
kaya dengan bahan mentah seperti rempah dan bijih timah untuk didagangkan ke Eropah.
Dengan itu, VOC bersungguh-sungguh berusaha mengadakan hubungan dengan Johor bagi
mendapatkan Melaka dengan keyakinan bahawa banyak keuntungan akan diperolehi
dengan menawan Melaka, sama seperti yang dipercayai Portugis sebelum mereka. Seperti
yang telah dijelaskan sebelum ini, Belanda telah melakukan perjanjian rasmi yang pertama
dengan Johor pada tahun 1639 membenarkan VOC membina kubu di Batu Sawar sebagai
balasan untuk VOC membantu Johor menangkis serangan Acheh dan memusnahkan
Portugis di Melaka.
Justeru itu, peperangan bagi menawan semula Melaka segera dilancarkan pada 2
Ogos 1640, angkatan perang Belanda dengan bantuan pasukan Johor telah melancarkan
kepungan ke atas Melaka.31 Orang-orang Johor memainkan peranan penting dalam
pembinaan kubu dan parit serta mengangkut barang-barang. Pasukan Johor ini di bawah
kepimpinan Seri Raja Diraja, anak Laksamana Johor. Kepungan ini berakhir dengan
kekalahan Portugis pada Januari 14 Januari 1641. Kekalahan Portugis ini bermakna Johor
bebas daripada ancaman yang mengganggui kerajaan Johor selama kira-kira seratus tiga
belas tahun. Dalam hal yang lain,

VOC menyatakan penghargaan yang tinggi terhadap

sokongan Johor, sekutunya itu, kerana tanpanya tidak mungkin Melaka dapat ditawan.

30
31

Abdul Rahman Haji Ismail, MALAYSIA: Sejarah Kenegaraan dan Politik, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka, 2007, hlm. 135.
Abdullah Zakaria Ghazali & Zainal Abidin Burhan, op.cit., hlm. 45. Lihat juga, Zainal Abidin Abdul Wahid,
op.cit., hlm. 92.

BAB 4

KESAN-KESAN PERANG TIGA SEGI TERHADAP KERAJAAN-KERAJAAN MELAYU

Perang Tiga Segi yang memakan masa hampir lebih 100 tahun ini bermula dari tahun 1511
di mana

kuasa Portugis berjaya menawan Melaka sehinggalah kuasa Belanda berjaya

merampas Melaka dari kuasa Portugis pada tahun 1642. Peperangan yang melibatkan
permusuhan, persengketaan, kematian, kemusnahan, keadaan huru-hara, strategi yang
pelbagai, tipu-helah, kerugian serta sebagainya telah meninggalkan banyak kesan kepada
kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di sekitar Gugusan Kepulauan Melayu ini secara tidak
langsung.
Kesan utama yang terhasil daripada Perang Tiga Segi ini ialah kemunculan kuasa
Belanda dan campur tangannya di dalam kerajaan/negeri-negeri Melayu selepas itu.
Kekalahan Portugis di tangan Belanda pada pada Perang Tiga Segi ini telah memberi
keuntungan kepada Johor juga kerana pada akhir perang yang berlaku, banyak harta
rampasan perang yang diperolehi dan harta-harta ini telah dibahagi dua dengan kuasa
Belanda selain daripada pembangunan pesatnya selepas itu sebagai sebuah pusat
perdagangan.
Kesan lain yang terhasil daripada perang ini ialah kebangkitan pelabuhan Johor
serta kuasa Kesultanan Johor yang penting di Alam Melayu dan kemunculan Betawi sebagai
sebuah pelabuhan dan pusat perdagangan yang hebat. Peperangan ini juga telah
menyebabkan

kejatuhan kuasa Portugis apabila Belanda berjaya menawan Melaka

daripadanya serta kemerosotan Melaka sendiri sebagai salah sebuah pelabuhan dan pusat
perdagangan terkenal di Alam Melayu manakala Acheh juga mengalami kemerosotan kuasa
teruk selepas itu apabila kalah dalam perang tersebut. Selain itu, berlakunya perkahwinan
campur kerabat diraja antara kerajaan-Kerajaan Melayu yang terlibat, permonopolian bijih

timah oleh Belanda di kerajaan/negeri-negeri Melayu tertentu serta kemunculan dan campur
tangan orang Bugis dalam pemerintahan kerajaan-kerajaan Melayu dengan lebih luas lagi.
Kesan buruk yang terhasil daripada perang ini pula adalah seperti ia telah mengorbankan
ramai nyawa, menyebabkan berlakunya banyak kemusnahan serta kerugian harta benda
dan berlakunya keadaan huru-hara yang menyebabkan aktiviti perdagangan di pelabuhan
terganggu. Manakala Johor pula mengalami kemusnahan berulang kali ibu kota/pusat
pemerintahannya apabila kerap diserang terutamanya oleh Portugis sehingga beberapa kali
ibu kota Johor bertukar tempat.

4.1

Kemunculan

Kuasa

Belanda

Dan

Campur

Tangannya

Dalam

Kerajaan/Negerinegeri Melayu.
Kedatangan Belanda ke Asia Tenggara sebenarnya adalah untuk mencari kawasan yang ada
mengeluarkan hasil rempah disebabkan oleh masalah perdagangan yang berlaku di Bandar
Lisbon. Keengganan King Philip membenarkan orang Belanda berniaga di Lisbon mendorong
orang Belanda datang ke Asia Tenggara. Di Nusantara, Belanda disambut baik oleh
pemimpin pemimpin tempatan dan Belanda berjaya membuka pelabuhannya di Betawi.
Belanda memajukan Betawi kerana Betawi mempunyai kepentingan ekonomi yang sangat
baik kepada mereka. Namun begitu, Betawi sahaja tidak mencukupi dan Belanda
memerlukan pelabuhan lain bagi menjana ekonomi mereka, oleh itu Melaka menjadi pilihan
disebabkan oleh keuntungan yang boleh didapati melalui Melaka.
Peluang Belanda untuk menakluk Melaka terbuka apabila Johor menghadapi
ancaman daripada Portugis dan Belanda mengambil peluang ini untuk menjalinkan
hubungan dengan negeri Melayu di daratan Melaka lantas memudahkan usaha Belanda.
Disebabkan tindakan Portugis yang memusuhi Johor menyebabkan Johor menjalinkan
hubungan dengan Belanda bagi keselamatan dan kepentingan ekonomi Johor ini
membolehkan Belanda menjatuhkan Portugis yang juga merupakan halangan pertumbuhan
ekonomi Belanda di Betawi. Maka Belanda telah mengadakan perjanjian dengan Johor pada
1939 untuk melancarkan serangan terhadap Melaka. Pada masa itu juga, Sultan Abdul Jalil
III bersungguh-sungguh hendak bersahabat dengan Belanda dan bersetuju untuk
melanggar Melaka32. Dengan bantuan Johor, pada 14 Januari 1941 Portugis di Melaka
semakin lemah setelah diserang dan dua hari kemudian Melaka ditawan setelah gabenor
32

A.Samad Ahmad, Kerajaan Johor Riau, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1985, hlm. xii.

Portugis menyerah diri33. Disebabkan perang yang berlaku antara Portugis dan Johor inilah
yang membawa kepada kejayaan kepada Belanda dalam usaha mereka menakluki Melaka.
Kemunculan kuasa Belanda di Alam Melayu dan campur tangan kuasa ini terhadap
kerajaan-kerajaan Melayu merupakan kesan utama yang terhasil akibat daripada Perang
Tiga Segi yang berlaku. Belanda meluaskan kuasanya terhadap kerajaan-kerajaan Melayu
yang ada pada waktu itu melalui taktik perjanjian. Belanda meminta kerajaan-kerajaan
terbabit membuat perjanjian perdagangan dengannya dan perjanjian yang dibuat biasanya
berat sebelah serta memihak kepada pihak Belanda sahaja.
Rancangan Belanda pada awalnya adalah untuk menjadikan pelabuhan Betawi
sebagai pusat perdagangan dan Melaka hanya dijadikan pangkalan bagi mereka mengawal
negeri-negeri di Semenanjung yang kaya dengan bijih timah sehingga Belanda telah cuba
mewujudkan keadaan monopoli biji timah ke atas negeri-negeri di Semenanjung.34 Oleh
sebab itu, Belanda tidak bersungguh-sungguh untuk menyebarkan kuasa politiknya luar dari
Melaka tetapi sebenarnya lebih berminat kepada aspek ekonomi untuk menjalankan dasar
monopoli di negeri-negeri dalam lingkungan Gugusan Kepulauan Melayu.

4.1.1 Melaka
Belanda mula memberikan perhatian kepada Gugusan Kepulauan Melayu pada awal kurun
ke-17 kerana ingin mendapatkan rempah secara langsung dari Timur dan bukannya lagi dari
Portugis. Ini menyebabkan mereka ingin menguasai jalan perdagangan di Selat Melaka dan
seterusnya menguasi Melaka dari tangan Portugis bagi mencapai matlamat tersebut
sehingga menyebabkan Belanda turut terlibat dalam Perang Tiga Segi ini dengan beberapa
kali menyerang Portugis di Melaka serta dibantu oleh Johor pada tahun 1606, 1608 dan
antara tahun 1623 hingga 1627. Namun serangan pada tahun 1641 bersama dengan Johor
membuahkan hasil apabila Belanda berjaya menakluk Melaka selepas itu. Pada saat inilah
bermulanya era kuasa Belanda di Tanah Melayu seterusnya campur tangan Belanda
dibeberapa buah kerajaan Melayu dan pendudukan Belanda di Tanah Melayu ini
menjangkau hampir 100 tahun sebelum diserahkan kepada kuasa British selepas itu melalui
perjanjian Inggeris Belanda 1824.

33
34

Joginder Singh Jessy, op.cit., hlm. 58.


Zainal Abidin Bin Abdul Wahid, Malaysia: Warisan Dan Perkembangan, op.cit., hlm. 66.

4.1.2 Johor - Riau


Pada November 1784, Sultan Mahmud III yang memerintah Riau ketika itu terpaksa
menandatangani satu perjanjian dengan Belanda yang mencatatkan bahawa pelabuhan Riau
menjadi hak milik Belanda dan Sultan Mahmud III akan terus menjadi pemerintah di Johor
tetapi proses pemerintahan berada dalam kawalan serta perintah dari Belanda.35 Selepas
termeterainya perjanjian tersebut, pada Jun 1785 Belanda telah meletakkan seorang
Residen Belanda, David Ruhde di Riau dan tidak membenarkan orang Bugis untuk campur
tangan dan memegang jawatan dalam pemerintahan di Johor. Keadaan ini sebenarnya tidak
disenangi oleh Sultan Mahmud III dan beliau telah meminta bantuan dan kerjasama
daripada Raja Tempasuk di Kalimantan untuk menghantar angkatan tentera bagi menyerang
Belanda di Riau. Bantuan yang di berikan itu berhasil apabila Belanda berjaya diusir dari
Riau pada Mei 1787 tetapi Belanda berjaya menduduki Riau semula pada tahun yang sama
setelah melakukan serangan selepas itu.
Pada tahun 1642, Belanda telah mendesak supaya Johor menandatangani satu
perjanjian yang menghendaki agar semua kapal yang belayar ke Utara melalui perairan
Melaka termasuk Selangor, Perak dan Kedah yang semuanya kaya dengan bijih timah
supaya terlebih dahulu mendapatkan kebenaran Belanda disebabkan sebenarnya Belanda
tidak mahu menggalakkan negara-negara lain belayar ke negeri-negeri tersebut.36 Tetapi
perjanjian itu tidak dipedulikan oleh negeri-negeri Melayu tersebut dan mereka terus
berdagang bijih timah dengan kerajaan-kerajaan lain serta meletakkan harga yang tinggi
terhadap komoditi itu berbanding harga yang ditawarkan oleh pihak Belanda. Contohnya,
Perak terus berdagang dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Acheh, Jawa, Benggala, Pantai
Koromandel dan Surat.

35

Abdul Latif Abu Bakar, Melaka Dan Arus Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1996, hlm.
59.
36
Zainal Abidin Bin Abdul Wahid, Malaysia Warisan Dan Perkembangan, op.cit., hlm. 67.

4.2

Kebangkitan Pelabuhan Johor Dan Kuasa Kesultanan Johor Yang Penting

Di Alam Melayu.
Kemangkatan Sultan Iskandar Muda Thani pada tahun 1641 telah memberi kuasa kepada
isterinya, Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Shah untuk memerintah Acheh selepas itu tetapi
keadaan ini sebenarnya telah menyebabkan lagi kejatuhan kuasa Acheh dan ditambah lagi
dengan kesan yang diterima oleh Acheh selepas tamatnya Perang Tiga Segi yang berlaku
sebelum itu. Keadaan ini pula telah memberi peluang kepada Johor untuk bangkit sebagai
sebuah kuasa yang kuat dan penting di perairan Selat Melaka serta mengambil alih tempat
Acheh sebagai pusat perdagangan yang terkenal selepas itu. Kejayaan Johor ini adalah hasil
kerjasamanya bersama kuasa Belanda untuk mengusir Portugis dari Melaka sebelum itu
menyebabkan Johor bebas dari ancaman kuasa Portugis mahupun Acheh kerana Belanda
ada bersamanya untuk membantu jika ia di serang. Selain itu faktor ketewasan Aceh kepada
Portugis dalam satu pertempuran besar antara dua kuasa tersebut pada tahun 1629 telah
memberi peluang untuk Acheh memulihkan kekuatannya di Alam Melayu.37
Pembangunan pesat kerajaan Johor ini membawa masalah kepada pihak Portugis
kerana kedudukan Johor yang strategik membolehkan Johor mengawal jalan masuk ke Selat
Melaka dari Selatan. Johor bertindak mengawal pedagang-pedagang dari China dan Jawa
supaya bertumpu di Johor dengan menggunakan taktik menenggelamkan kapal di Selat
Singapura yang sempit bagi menutup jalan untuk ke Utara Selat Melaka menyebabkan
ekonomi Portugis di Melaka mula merosot. Bagi Portugis, kedua pedagang ini mampu
menarik pedagang lain datang ke sesebuah pelabuhan disebabkan oleh bekalan sutera,
tembikar dan beras yang mereka ada.
Pemerintah Johor ketika itu Sultan Abdul Jalil Shah III telah berjaya mengukuhkan
kerajaannya dengan pelbagai dasar serta strategi tertentu bagi menentang ancaman kuasa
Portugis dan Acheh terutamanya hingga menyebabkan Johor berkembang dengan pesat
sebagai sebuah pusat perdagangan dan kuasa yang penting di Selat Melaka. Pada masa itu
sempadan Johor merangkumi Sungai Kampar, Sungai Siak, Unggaran, Bengkalis, Pulaupulau Karimun, Bintan (Riau), Bulang, Lingga dan pulau-pulau sekitarnya seperti Singapura,
Sungai Batu Pahat, Muar, Sungai Penagi (Hilir Linggi) dan Sungai Klang.38

37
38

Ibid., hlm. 64.

Abdul Latif Abu Bakar, op.cit., hlm. 57.

Sehingga tahun 1699, Johor wujud dalam keadaan yang makmur dengan pedagang
dari pelbagai negara datang berdagang dan bertemu di Johor. Ini membolehkan pembesarpembesar di Johor seperti Bendahara, Laksamana dan Temenggung menjadi sangat kaya
dan berpengaruh dengan perkembangan pelabuhan Johor di Riau ketika itu.39 Menurut
sumber Belanda (1687):

Pelabuhan Riau sentiasa sesak kerana begitu banyak kapal datang ke


sana dan pelbagai barang dapat dibeli di Riau termasuk sutera dari China
serta benang emas dan candu dari Jepun.40
Belanda sebenarnya telah ada hubungan dengan negeri Johor sejak tahun 1606 lagi
iaitu ketika berlakunya perjanjian antara Belanda dengan Johor dan bagi Belanda,ini
merupakan perjanjian pertama mereka dengan negeri di Tanah Melayu. Tujuan sebenar
Belanda mengadakan perjanjian dengan Johor adalah untuk menakluk Melaka yang
merupakan pelabuhan terpenting dan boleh membawa keuntungan. Maka bagi membantu
Belanda mendapatkan pelabuhan Melaka, mereka perlu membina persahabatan dengan
kuasa di darat negeri Melaka dan peluang ini terbuka apabila Belanda mendapat tahu
bahawa Johor pada ketika itu diancam oleh kuasa Portugis.
Sejak daripada termeterainya perjanjian ini, Belanda dan Johor seringkali
mengadakan beberapa perjanjian antara mereka kerana hubungan Belanda dan Johor
seringkali menjadi renggang. Dalam usaha menjatuhkan Portugis di Melaka, Johor beberapa
kali pernah membantu Belanda, malah kekalahan Portugis di Melaka juga berkait rapat
dengan bantuan Johor terhadap Belanda. Walaupun tentera Johor tidak terlibat secara
langsung dalam perang utama, namun Johor memainkan peranan penting dalam
mengangkut barang, mengelakkan musuh daripada masuk ke hutan malah turut menaikkan
semangat pasukan Belanda ketika berperang41. Maka atas sebab inilah Belanda amat
terhutang budi terhadap Johor.

Apabila Belanda berjaya mendapatkan Melaka pada Januari 1941, maka bermulanya
kebangkitan pengaruh Johor kerana musuh Johor sebelum ini iaitu Portugis dan Acheh
semakin lemah. Pada masa ini Sultan Abdul Jalil memerintah Johor dari tahun 1623 hingga
1678 mula membangunkan semula empayar Johor. Negeri Pahang, Siak dan juga Inderagiri
39
40
41

Zainal Abidin Bin Abdul Wahid, Malaysia Warisan Dan Perkembangan, op.cit., hlm. 64.
Ibid., hlm. 64.
Barbara Watson Andaya & Leonard.Y.Andaya, op.cit., hlm. 72.

kini berada di bawah naungan Johor malah Johor juga mengadakan persahabatan dengan
Patani serta Jambi. Dengan ketiadaan musuh, maka Johor berjaya mengekalkan keamanan
dan juga kekayaan mereka selama 25 tahun42. Kejayaan Johor terutamanya dalam
perdagangan disebut oleh Gabenor Jeneral Van Diemen bahawa bantuan Belanda
menyebabkan Johor begitu berjaya.
Johor bebas berlayar dan berdagang di perairan Selat Melaka adalah disebabkan
oleh kejayaan Belanda dalam menakluk Melaka yang dahulunya ditakluk oleh musuh Johor.
Belanda bukan sahaja telah menghapuskan musuh Johor malah telah membuat perjanjian
dengan Johor bahawa kapal dagang Johor yang berlayar ke arah barat perairan Melaka
perlu berhenti dan singgah di Melaka bagi mendapatkan pas tanpa membayar cukai atau tol
terhadap barang mereka menjadi keuntungan kepada pihak Johor43. Pada tahun 1941
inilah merupakan bermulanya perkembangan pengaruh Johor, mengulangi
semula kegemilangan kerajaan Melaka dahulu dan Johor muncul sebagai sebuah
kuasa di kepulauan Melayu dengan mengukuhkan kerajaannya. Ketika ini,
sempadan Johor juga mulai jelas dengan kerajaannya merangkumi Sungai Kampar, Sungai
Penagi di Kuala Linggi, Sungai Klang, Sungai Siak, Unggaran, Bengkalis, Pulau Karimun,
Riau, Bulang, Lingga, Singapura, Muar dan juga Sungai Batu Pahat44. Dengan bertambah
majunya kerajaan Johor dan juga pelabuhannya menyebabkan ekonomi Belanda di Melaka
terganggu kerana kapal-kapal dagang mula bertumpu di Johor.
Walaupun Johor tidak mempunyai sumber yang cukup untuk didagangkan, namun
negeri-negeri di sekitarnya mempunyai banyak bekalan mentah dan diperdagangkan di
Johor menyebabkan Johor mendapat tumpuan pedagang lain. Belanda berasa tergugat
namun membiarkan sahaja kerana mengingatkan bantuan yang diberikan Johor terhadap
Belanda dalam penaklukan Melaka. Malah sekiranya Belanda berperang dengan Johor
sekalipun, cuma kerugian yang mereka dapat dan pada masa ini Belanda berusaha untuk
mengelakkan sebarang tindakan yang boleh menyebabkan kerugian mereka.
Selepas Perang Tiga Segi tamat, kerajaan Johor mengambil alih peranan yang
dimainkan oleh Melaka dan Acheh sebagai pusat perdagangan yang penting di Selat Melaka
walaupun pada masa itu pelabuhan Melaka dan Acheh masih lagi wujud tetapi ia tidak
mampu lagi untuk menandingi kehebatan pelabuhan di Johor. Perkembangan Johor sebagai
pusat perdagangan yang hebat itu dibantu oleh pelabuhannya yang mempunyai tempat
42
43
44

J.Kennedy, op.cit., hlm. 50-51.


Leonard.Y.Andaya, The Kingdom Of Johore 1641-1728: Economic & Political Development, Oxford University
Press, 1975, hlm. 65.

Ibid., hlm. 49.

membaiki kapal serta memunggah dan mengangkut barang. Selain itu,kedudukan Johor
sendiri adalah strategik dan perlabuhannya juga terlindung daripada tiupan angin monsun.
Keupayaan Johor dalam menyediakan barang-barang keperluan perdagangan seperti kain,
garam, lada hitam, rotan, benang, emas dan kain sutera turut menyumbang kepada
perkembangan dan kepesatan Johor sebagai pusat perdagangan terpenting di perairan Selat
Melaka.45
Berbeza keadaannya di Melaka, Belanda menjalankan dasar yang berbeza untuk Para
Pembesar dari Johor dengan memberikan mereka hak keistimewaan perdagangan di
pelabuhan Melaka.46 Ini kerana ia untuk menghargai jasa dan sebagai balasan kepada Johor
daripada pihak Belanda kerana membantu mereka dalam serangan ke atas Portugis di
Melaka semasa berlangsungnya proses Perang Tiga Segi ini. Keadaan itu secara tidak
langsung telah membantu lagi kepesatan perdagangan di Johor yang semakin berkembang.

4.3

Kejatuhan Kuasa Portugis

Dasar luar yang agresif oleh Acheh semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat telah
membantu perkembangan Acheh sebagai sebuah pusat perdagangan yang hebat sehingga
pertengahan abad ke-16, Portugis menganggap Acheh sebagai negara utama dalam
perdagangan di antara Asia Barat serta India dengan Gugusan Kepulauan Melayu dan
keadaan ini telah menjadikan kedudukan Portugis di Melaka semakin lemah.47

Tempoh masa dari tahun 1540 hingga 1640 merupakan satu tempoh masa yang
panjang di mana kuasa Portugis dan Acheh menguasai jalan perdagangan di Selat Melaka
walaupun pada masa itu proses serang-menyerang selalu berlaku antara kuasa-kuasa ini.
Walau bagaimanapun, kepungan lalu lintas pelayaran di Selat Melaka serta usaha
pemulauan perdagangan yang selalu dihadapi oleh pihak Portugis menyebabkan kelemahan
kuasa Portugis di Melaka sehingga membawa kepada kejatuhannya di Melaka pada tahun
1641.
45
46
47

Abdul Latif Abu Bakar, op.cit., hlm. 58.


Ibid., hlm. 58.
Zainal Abidin Bin Abdul Wahid, Malaysia Warisan Dan Perkembangan, op.cit., hlm. 62.

Peperangan Portugis dengan Johor sememangnya membawa kepada kemerosotan


dalam perdagangan di Melaka, malah bukan itu sahaja, Portugis juga kehilangan banyak
tenaga manusia kerana orang-orang Portugis banyak yang terkorban dalam peperangan.
Namun begitu, perang atau serangan daripada Acheh lebih ditakuti oleh Portugis dan
keadaan ini boleh dilihat apabila orang Acheh cuba menghalang percubaan Portugis untuk
mendapatkan kawasan di utara Sumatera apabila mereka menakluk Pasai dan Pedir pada
tahun 152348.

Bagi Acheh, peperangan terhadap Portugis di Melaka adalah sebahagian

daripada matlamat utama mereka dalam perluasan kuasa Acheh di Tanah Melayu.
Selain itu, Acheh juga berniat untuk merampas kawasan perdagangan musuh
mereka iaitu Portugis di Melaka kerana Melaka mampu membawa keuntungan terhadap
Acheh dari segi ekonomi. Namun begitu kejatuhan Melaka ke tangan Belanda adalah kesan
daripada sikap Portugis sendiri yang memusuhi Johor dan berkali-kali menyerang ibu kota
Johor sehingga menyebabkan kerajaan Johor menjalinkan hubungan dengan Belanda.
Portugis bimbang dengan hubungan Johor dan Belanda ini sehingga memaksa Portugis
menyerang Johor sewaktu pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah III pada tahun 1608.
Sikap Portugis ini menyebabkan Johor tiada pilihan lain selain daripada bergantung dengan
Belanda dalam melindungi keselamatan mereka terutama sekali ketika Johor tidak berupaya
membalas serangan daripada Portugis dan juga Acheh. Bagi memastikan keselamatan yang
kekal, maka Johor bersetuju membantu Belanda dalam menghapuskan Portugis di Selat
Melaka. Serangan Belanda dan Johor terhadap Melaka menyebabkan Portugis terpaksa
menyerah kalah dan menyerahkan Melaka kepada pihak Belanda. Tidak dapat dinafikan lagi
bahawa permusuhan Portugis terhadap Johor dan juga Acheh akhirnya membawa kepada
kekalahan Portugis di Melaka.

4.4

Kemunculan Betawi Sebagai Sebuah Pelabuhan Dan Pusat Perdagangan

Yang Hebat Di Alam Melayu


Belanda yang bertapak di Melaka ingin menguasai perdagangan di Selat Melaka dan
menjadikannya sebagai pusat pengumpulan barang dagangan tetapi tidak berjaya membuat
demikian sepenuhnya. Pengambilan Melaka oleh Belanda bukanlah untuk tujuan politik
tetapi lebih kepada untuk tujuan ekonomi iaitu untuk menjadikan Melaka sebagai sebuah
pusat pengumpulan bagi menyimpan barang keperluannya sahaja dan back-up kepada
perkembangan pelabuhan Betawi (Jakarta) yang menjadi milik Belanda terlebih dahulu
48

J.Kennedy, op.cit., hlm. 35.

sebelum Melaka. Dalam masa yang sama, Belanda menjalankan dasar yang memaksa kapalkapal dagang dari Barat supaya belayar melalui Sumatera Barat dan singgah di Pelabuhan
Betawi dalam usahanya untuk memajukan lagi pelabuhan itu.
Selain itu, bagi memajukan lagi pelabuhan Betawi dan menggelakkan persaingan
daripada pelabuhan di Melaka, Belanda telah membuat peraturan untuk mengawal semua
kapal yang datang dari Timur dan Barat yang akan melalui Selat Melaka mestilah terlebih
dahulu mendapatkan surat kebenaran dari pihak Belanda untuk menjalankan aktiviti
perdagangan. Ini mengelakkan daripada pelabuhan lain yang ada di perairan Selat Melaka
lebih maju daripada pelabuhan di Betawi.

4.5

Kemerosotan Kuasa Acheh Di Alam Melayu

Ketewasan Acheh dalam satu pertempuran besar dengan Portugis pada tahun 1629
menyebabkan kekuatan Acheh mula merosot dan ditambah lagi dengan kemangkatan Sultan
Iskandar Muda pada tahun 1636. Selepas itu, sehingga hujung abad ke-17, Acheh
diperintah oleh raja-raja perempuan yang lemah dari segi pemerintahannya sehingga
dengan mudah di tawan oleh Belanda.
Sementara itu, kelemahan angkatan laut Acheh juga telah menyebabkan kerajaan
Acheh tidak dapat mengawal jajahan takluknya dan menyebabkan Belanda berjaya
menjalankan dasar yang mengikat perjanjian perdagangan dengan kerajaan-kerajaan
ataupun negeri-negeri Melayu di bawah takluk Acheh sehingga mereka berjaya melepaskan
diri dari kerajaan Acheh. Perjanjian yang yang dimeterai antara Belanda dengan kerajaan
Melayu ini menyebabkan mereka perlu menjual barangan mereka kepada Belanda sahaja.49

4.6

Berlakunya

Perkahwinan

Campur

Kerabat

Diraja

Antara

Kerajaan-

Kerajaan Melayu
Serangan Acheh pada tahun 1613, di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda terhadap
pusat pemerintahan kerajaan Johor di Batu Sawar, Sungai Johor menyebabkan Sultan
Alauddin Riayat Shah dan ahli keluarganya termasuk saudaranya iaitu Raja Seberang serta
beberapa orang pembesar

telah dibawa ke Acheh. Di Acheh, Raja Seberang telah

dikahwinkan dengan Puteri Sultan Iskandar Muda dan seterusnya dihantar balik ke Johor
49

Abdul Latif Abu Bakar, op.cit., hlm. 58.

untuk menerajui pemerintahan kerajaan Johor dengan memakai gelaran Sultan Hammat
Shah ataupun dikenali juga dengan gelaran Sultan Abdullah.50

4.7

Permonopolian Bijih Timah Oleh Belanda Di Kerajaan/Negeri-negeri

Melayu
Hasrat Belanda untuk memonopoli biji timah di negeri-negeri Melayu pada waktu itu
bukanlah berjalan dengan mudah kerana di beberapa kawasan ia mendapat tentangan
hebat daripada penduduk setempat serta dari pemerintah sendiri. Belanda juga telah
menggunakan

taktik

mengadakan

perjanjian

dengan

negeri-negeri

terbabit

bagi

memberikan hak kepada kuasa Belanda sahaja dalam membeli bijih timah tersebut.

4.7.1 Perak
Pada tahun 1650, satu perjanjian antara Belanda dengan Perak telah dibuat di mana
Belanda diberi hak untuk membeli bijih timah di Perak dan perkara ini telah ditentang oleh
penduduk Perak kerana menganggap Belanda cuba untuk memonopoli perdagangan bijih
timah di Perak. Keadaan ini telah menyebabakan loji Belanda di Kuala Perak telah diserang
dan semua orang Belanda yang ada di situ telah dibunuh. Percubaan oleh Belanda untuk
membina semula loji dan memonopoli bijih timah di Perak selepas peristiwa itu telah
mendapat tentangan yang hebat daripada penduduk tempatan, di mana Panglima Kulup Ali
dan pengikutnya telah menyerang Kota Belanda di Pulau Pangkor pada tahun 1690 yang
menyebabkan ramai orang Belanda terkorban sehingga menyebabkan matlamat Belanda
untuk memonopoli perdagangan bijih timah di Perak terbantut.

50

Zainal Abidin Bin Abdul Wahid, Malaysia Warisan Dan Perkembangan, op.cit., hlm. 64.

4.7.2 Selangor
Berbeza keadaanya di Selangor, Belanda berjaya memonopoli perdagangan bijih timah di
sana kerana strategi Belanda campur tangan dalam masalah perebutan takhta yang berlaku
di negeri terbabit sehingga termeterainya satu perjanjian yang berpihak kepada Belanda
pada tahun 1786. Dalam perjanjian tersebut, Sultan Ibrahim bersetuju untuk menjual bijih
timah kepada pihak Belanda sahaja. Ini merupakan daripada rentetan serangan yang
berlaku pada tahun 1783 apabila Sultan Ibrahim dengan kerjasama Rembau telah
menyerang Belanda di Melaka kerana berikutan tuduhan Belanda bahawa Sultan Ibrahim
terlibat dalam kegiatan tidak mahu menjual bijih timah kepada Belanda dan kecurigaan
berhubung hubungan Selangor dengan Syarikat Hindia Timur Inggeris.51 Sebenarnya
tuduhan Belanda ini tidak berasas sama sekali kerana sebenarnya pihak Belanda bimbang
Selangor akan menguasai perairan di Selat Melaka sehingga boleh mengugat pelabuhannya,
di Melaka dan pelabuhan Betawi terutamanya.
Pada tahun yang sama juga, Belanda telah membalas serangan tersebut dengan
menyerang kubu Kuala Selangor dan berjaya menawannya sehingga menyebabkan Sultan
Ibrahim terpaksa berundur ke Hulu Selangor dan kemudiannya ke Pahang. Oleh itu, pihak
Belanda telah melantik Raja Muhammad Ali menjadi pemangku Sultan Selangor dan dibantu
oleh anak saudaranya Syed Ali. Namun perselisihan faham yang berlaku dengan Belanda
menyebabkan Raja Muhammad Ali balik semula ke Siak dan Syed Ali mengisytiharkan
dirinya sebagai Sultan Selangor. Dalam masa yang juga, Sultan Ibrahim tidak hanya
berduduk diam sahaja kerana beliau telah melancarkan serangan balas ke atas angkatan
Belanda di Kuala Selangor pada tahun 1785 dan berjaya menawan kembali Kula Selangor
serta memaksa angkatan Belanda pulang semula ke Melaka dan Syed Ali pulang ke Siak.
Walau bagaimanapun, selepas itu telah berlaku beberapa lagi pertempuran antara pihak
Belanda dengan Sultan Ibrahim sehingga akhirnya Belanda berjaya memaksa Sultan Ibrahim
menandatangani perjanjian tersebut.

4.8

Kemunculan Dan Campur Tangan Orang Bugis Dalam Pemerintahan


Kerajaan-Kerajaan Melayu

Orang Bugis berasal dari Sulawesi Selatan khususnya di Pulau Makasar dan pada
penghujung abad ke-17 berlakunya perang saudara di sana sehingga menyebabkan orang
51

Abdul Latif Abu Bakar, op.cit., hlm. 59.

Bugis ini berhijrah ke negeri-negeri di Gugusan Kepulauan Melayu. Orang Bugis ini bukanlah
merupakan golongan orang Melayu Riau-Johor-Lingga yang asli sebaliknya mereka ini
merupakan perantau atau penghijrah dari Sulawesi.52 Disebabkan kehebatan dan
kebijaksanaan mereka dalam berpolitik, mereka dapat meresapkan diri dalam entiti orang
Melayu Johor-Riau yang tulen. Perkahwinan dengan penduduk tempatan dan penglibatan
mereka secara langsung dalam mempertahankan Johor daripada dakwaan dan tuntutan

legal tradisional

Raja Kecil dan orang Minangkabau dari Siak, menyebabkan mereka

menjadi entrenched dengan masyarakat tempatan dan akhirnya tidak timbul lagi isu
Melayu-Bugis dengan Melayu-Johor.53
Pada masa itu, terdapat sebuah keluarga dari keturunan Bugis ini yang sangat
terkenal iaitu Daeng Rilaka dengan lima anak lelakinya iaitu Daeng Parani, Daeng Merewah,
Daeng Menambun, Daeng Celak dan Deang Kemasi. Mereka bukan sahaja telah meluaskan
kuasanya sehingga ke Kalimantan tetapi juga di kebanyakkan negeri-negeri Melayu dan
menjadi semakin bebas pada awal kurun ke-18 serta turut campur tangan dalam perebutan
takhta yang berlaku antara Sultan Abdul Jalil dan Raja Kecil. Peristiwa ini sebenarnya telah
membuka laluan kepada orang Bugis untuk berkuasa di Johor dan negeri-negeri Melayu
selepas itu.
Pada abad ke-18, pihak Belanda menghadapi cabaran dan persaingan hebat dari
orang Bugis kerana campur tangan yang berlaku di Johor oleh orang Bugis. Kemunculan
orang Bugis sebagai golongan yang paling berkuasa di Johor telah membina kekuatannya di
Selangor dan juga Linggi. Mereka merupakan ahli pelayaran yang cekap serta mempunyai
pengalaman dalam bidang perdagangan dan sememangnya bercita-cita untuk memonopoli
perdagangan di Selat Melaka. Keadaan ini jelas bertentangan dengan dasar Belanda yang
condong untuk menjalankan dasar monopoli juga dan ini menunjukkan sikap orang Bugis
yang tidak menghormati perjanjian yang dibuat oleh Belanda dengan negeri-negeri lain.
Pada pertengahan abad ke-18, hubungan Belanda-Bugis merosot lagi kerana orang
Bugis telah mengancam Sultan Sulaiman lalu baginda meminta pertolongan daripada pihak
Belanda hingga menyebabkan pada tahun 1757 baginda menandatangani perjanjian yang
menyerahkan Rembau dan Linggi kepada Belanda. Tetapi Belanda tidak dapat menolong
Johor apabila Raja Haji, anak saudara Daeng Kemboja membawa angkatan laut Bugis ke
Riau untuk mengancamJohor.

52
53

Muhd Yusof Ibrahim, op.cit., hlm. 464.


Ibid.

Pada pertengahan tahun akhir 1760, Sultan Sulaiman terpaksa menghantar


puteranya, Raja Di Baroh untuk menjemput Daeng Kemboja ke Riau. Orang Bugis telah
melantik Raja Di Baroh sebagai Sultan Johor dengan memakai gelaran Sultan Abdul Jalil
Muazam Shah selepas kemangkatan ayahahdanya. Namun pada bulan Januari 1761 baginda
pula mangkat akibat di racun dan Daeng Kemboja mengistiharkan putera Sultan Abdul Jalil
iaitu Sultan Ahmad Riayat Shah sebagai Raja Johor tetapi disebabkan beliau terlalu muda
lagi, Daeng Kemboja menjadi walinya. Tetapi yang menghairankan juga putera terbabit
mangkat dalam masa yang singkat dan orang Bugis melantik Raja Mahmud sebagai Raja
Johor. Kesan dari itu sehingga tahun 1777, Daeng Kemboja mula tinggal di Riau dan begitu
juga dengan Raja Haji yang menjadi pembantunya dalam menguruskan urusan pentadbiran
negeri Johor. Campur tangan oleh orang Bugis jelas kelihatan dalam pentadbiran di Johor,
dari hal berkaitan melantik Sultan untuk memerintah sehinggalah kepada hal-hal berkaitan
pentadbiran negeri Johor .

4.9

Mengorbankan Ramai Nyawa

Apabila berlaku sesuatu perang, ia pasti akan menyebabkan ramai nyawa yang terkorban
sama ada yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam peperangan
tersebut. Hal ini juga berlaku sepanjang proses Perang Tiga Segi apabila ia telah
mengorbankan ramai nyawa seperti askar Acheh, Portugis, Johor dan askar asing yang
memberikan bantuan, penduduk kampung, anak-anak kapal, kerabat diraja, pegawaipegawai Portugis, pembesar-pembesar dan pihak-pihak lain. Serangan Portugis pada tahun
1536 terhadap Johor berikutan pembunuhan sebuah rombongan Portugis di Muar oleh
orang-orang Melayu kerana orang Portugis terbabit telah cuba menggangu dan berlaku
kasar terhadap orang Melayu di sana. Oleh itu, rombongan yang mengandungi 30 orang
Portugis tersebut telah diserang dan dibunuh oleh orang Melayu.
Apabila mengetahui hal itu, angkatan perang Portugis bersama-sama beberapa buah
kapal perang berserta beratus-ratus orang askarnya telah pergi ke Kota Kara di Johor untuk
melakukan serangan dan berlakulah pertempuran yang hebat di sana. Oleh sebab angkatan
perang Portugis yang datang kali ini lebih besar berbanding pada tahun 1535, maka mereka

berjaya membunuh ramai orang Melayu serta membedil beratus-ratus rumah orang Melayu
yang terdapat di tepi Sungai Johor dan membakar banyak kapal-kapal perang Johor.
Enam tahun selepas kejadian terbabit, Sultan Alauddin telah menerima banyak
bantuan peperangan seperti perahu dan askar dari jajahan takluk Melaka seperti dari Perak,
Pahang dan Japara hingga menyebabkan baginda dapat membuat satu angkatan perang
yang kuat untuk menyerang Portugis di Melaka selepas itu. Namun demikian, dalam
serangan besar-besaran yang dilakukan itu untuk merampas Kota Melaka telah
menyebabkan ramai nyawa askar Johor telah terkorban lebih kurang 800 orang akibat
daripada serangan balas Portugis yang berkubu di atas Kota Melaka dengan mencampakkan
ketulan-ketulan kayu serta menggunakan bahan letupan dan senapang.54
Selain itu juga, ada juga kematian yang tidak berlaku semasa pertempuran tetapi
sengaja dibunuh sebagaimana yang berlaku ke atas nokhoda kapal orang Melayu yang
berasal dari Acheh tetapi merupakan rakyat Sultan Johor dan anak-anak kapalnya yang
dibunuh dengan dibenamkan ke dalam laut. Ini dilakukan oleh ketua pemerintah angkatan
laut Portugis di bawah pimpinan Manoel De Almanda dengan menahan kapal mereka yang
penuh muatan bijih timah berdekatan Tanjung Tuan lalu merampasnya serta muatan
tersebut, dan bagi menutup rahsia ini, ia telah membunuh kesemua anak kapal itu.55
Pertempuran hebat yang berlaku di Kota Batu dan Johor Lama pada dari 21 Julai
1587 sehingga 15 Ogos 1587 telah menyebabkan kehilangan nyawa orang Melayu yang
bukan sedikit, tidak kurang sepuluh dari pembesar dan pahlawan Melayu, termasuk Datuk
Seri Nara Diraja telah terkorban dalam peperangan itu kerana mempertahankan tanah air
mereka daripada pencerobahan penjajahan Portugis. Selain itu sebilangan ramai askar
Portugis yang telah terbunuh dalam peperangan itu, dua orang panglima perang Portugis
juga telah terbunuh iaitu Manoel De Almada dan Bernado De Menezes.
Pada 18 Mei 1606, dengan bantuan kerajaan Johor, Belanda telah menyerang
Portugis di Melaka yang mengambil masa hampir seminggu lamanya ketiga-tiga kuasa ini
bertempur di pelabuhan Melaka sehingga menyebabkan ramai nyawa yang telah terkorban,
lebih-lebih lagi askar di pihak Portugis. Hasrat Belanda untuk menawan Melaka tidak
kesampaian dalam pertempuran ini kerana mereka tidak berjaya menembusi Kota Melaka
apabila askar Portugis bertahan di dalamnya.

54
55

Haji Buyong Adil, op.cit., hlm. 37.


Ibid., hlm. 40.

Peperangan terakhir antara pihak Belanda dan dibantu oleh Johor yang menyerang
Portugis serta berjaya mendapatkan Melaka selepas itu pada tahun 1640 sehingga 1641
telah menyebabkan ramai askar yang terlibat dalam perang itu terbunuh serta ramai juga
penduduk bandar Melaka yang mati akibat merebaknya penyakit hawar dan penyakitpenyakit yang lain.56 Di antara askar Belanda yang terkorban akibat penyakit hawar itu
termasuklah Adrien Antonisz panglima perang Belanda dan Jacob Cooper telah dilantik
selepas itu bagi meneruskan pimpinan perang menghadapi Portugis itu.

Selain itu, mengikut keterangan orang Portugis:

Dalam masa 5 bulan orang Belanda mengepung dan memerangi Kota


Melaka itu, ada lebih kurang 7000 orang dalam bandar Melaka telah mati
atau lari meninggalkan bandar Melaka; askar Belanda yang telah terbunuh
kerana perang dan penyakit hawar adalah seramai lebih kurang 1000
orang dan setelah Melaka dapat di tawan oleh Belanda pada 14 Januari
1641 penduduk Melaka hanya ada 400 orang.57

4.10

Menyebabkan Berlakunya Banyak Kemusnahan Serta Kerugian Harta


Benda Dan Keadaan Huru-hara.

Sepanjang berlakunya Perang Tiga Segi yang memakan masa lebih dari 100 tahun ini,
pelbagai kemusnahan dapat dilihat dari segi harta benda, rumah-rumah penduduk
setempat, kapal-kapal perang, bangunan, ibu kota Johor serta pelbagai lagi dan ini telah
membawa kerugian kepada pihak-pihak yang terlibat. Setiap kali berlakunya pertempuran
semasa perang ini ia akan menyebabkan berlaku kemusnahan harta benda seperti kapal

56
57

Ibid., hlm. 74.


Ibid., hlm. 75.

perang selain pusat pemerintahan dan ada juga pihak yang akan mengalami kerugian
apabila harta benda mereka berjaya dirampas pihak musuh.
Johor dimusuhi dan diserang bukan sahaja oleh Portugis, malah kerajaan Acheh
turut bertidak menyerang Johor yang mahu meluaskan pengaruhnya bagi kepentingan
ekonomi mereka. Keadaan Johor semakin teruk apabila sultan Johor ditangkap dan dibawa
ke Acheh. Sultan yang dimaksudkan ialah Sultan Alauddin dan keranatnya termasuklah Raja
Seberang atau Raja Abdullah serta Orang Kaya Johor58. Sepanjang Acheh dan Portugis
menyerang Johor, kerajaan Johor seringkali mengalami kekalahan dan hanya pernah
memenangi perang sekali sahaja iaitu ketika Johor menyerang Acheh di Kuala Sungai Panai
selepas Acheh menyerang kerajaan Aru pada 1539 yang merupakan negeri naungan Johor,
namun selepas itu Johor hanya mampu mempertahankan negerinya daripada serangan
Acheh yang bertubi tubi pada tahun 1564,1570,1582,1618, dan 162359. Akibat daripada
serangan yang bertali arus ini, ibu kota Johor beberapa kali mengalami kemusnahan dan
kerosakan, malah kedudukan Johor amat terdesak pada ketika ini kerana tidak mampu atau
tidak berdaya mempertahankan negeri negeri yang bernaung di bawahnya.
Peristiwa pembunuhan Sang Naya yang merupakan seorang rakyat Melaka oleh
Portugis dengan kejam telah dibalas oleh Sultan Alauddin Riayat Shah dengan mengarahkan
supaya seorang pegawai Portugis yang datang ke Pekan Tua, Johor selepas itu dibunuh
dengan cara yang sama dilakukan ke atas Sang Naya. Ini menyebabkan Portugis amat
marah apabila mengetahui akan hal itu dan pada tahun 1535, satu angkatan perang
Portugis dari Melaka telah datang untuk menyerang Johor hingga menyebabkan berlakunya
pertempuran yang hebat antara kedua-duanya. Sewaktu dalam perjalanan ke Sungai Johor,
angkatan Portugis telah membedil kampung-kampung orang Melayu yang ada di sepanjang
sungai terbabit dan ia telah menyebabkan banyak kemusnahan yang berlaku termasuklah
juga ibu kota Johor di Pekan Tua hingga menyebabkan Sultan Alauddin dan pengikutnya
membuat ibu kota yang baru di Sayung.
Pada Jun 1551, Johor dengan bantuan askar-askar serta perahu dari Perak, Pahang
dan Japar telah pergi menyerang Portugis di Kota Melaka untuk merampas Kota Melaka.
Dalam serangan besar-besaran ini, angkatan perang Johor telah membakar beberapa buah
perahu di pelabuhan Melaka, menyerang kampung-kampung yang berada di sekitar Melaka
serta merampas barang-barang makanan milik penduduk kampung yang ada di situ. Ini
telah mencetuskan keadaan huru-hara dan ketidakcukupan bekalan bahan makanan di
58
59

Leonard.Y.Andaya, op.cit., hlm. 24.


Asmad, op.cit., hlm. 40.

Melaka kerana hampir 3 bulan Kota Melaka dikepung oleh angkatan perang Johor sebelum
sampainya bantuan dari angkatan Portugis yang lebih besar dari Goa, India.
Pada Januari 1577 telah berlaku satu pertempuran antara pihak Portugis dan Acheh
di Kuala Sungai Singapura apabila kedua-dua kuasa ini bertembung antara satu sama lain
sehingga menyebabakan mereka terpaksa menanggung kerugian yang tinggi selain
menyebabkan ramai yang terkorban terutamanya orang Acheh selain 3 buah kapal perang
milik Acheh yang berjaya ditawan oleh Portugis.
Satu peretempuran juga telah berlaku berdekatan Johor Lama dan Kota Batu pada
21 Julai 1587 apabila Portugis menyerang pusat pemerintahan kerajaan Johor itu. Dalam
perjalanannya sebelum sampai ke Johor, ketua panglima perang Portugis iaitu Simao De
Abreu telah menyerang dan membakar rumah-rumah perkampungan orang Melayu di Muar
dan apabila angkatan perang Portugis ini sampai di Johor Lama dan Pekan Batu, mereka
menyerang sehingga keadaan menjadi huru-hara serta kacau-bilau berlaku. Dalam masa
keadaan kacau- bilau itu, beberapa orang Portugis yang ada dalam tawanan kerajaan Johor
telah dapat melepaskan diri dan lari ke kapal mereka di Sungai Johor serta pada masa yang
sama juga askar-askar Portugis telah naik ke darat dan merampas harta benda yang
terdapat di Johor Lama, bukan sedikit harta rampasan yang diperolehi oleh askar Portugis
itu walaupun diusir oleh askar Johor balik ke kapal mereka.60
Pertempuran antara askar Portugis dan Johor itu masih lagi berterusan hinggalah
pada 15 Ogos 1587 askar Portugis berjaya menawan Johor Lama dan merampas banyak
harta benda orang Melayu serta kerajaan Johor sendiri seperti emas dan perak. Kerajaan
Johor mengalami kerugian yang besar selepas Portugis menawan Kota Batu dan Johor Lama
apabila askar Portugis berjaya merampas sebanyak 800 pucuk meriam gangsa besar dan
kecil, emas, perak, 1200 perahu besar dan kecil serta barang berharga yang lain sehingga
Portugis menjadi kaya.61 Selain itu, banyak kemusnahan berlaku apabila askar-askar
Portugis ini membakar rumah yang terdapat di kawasan tersebut dan menyerang serta
memusnahkan sebuah kubu kecil di kuala Sungai Johor.
Seorang pengarang Portugis, Diego De Cauto dalam abad ke-16 telah menceritakan:

pada tahun 1586, pada masa Joao De Silva masih lagi menjadi ketua
pemerintahan Portugis di Melaka, orang Minagkabau dari Naning telah
turun menghilir Sungai Melaka yang dipunyai oleh orang Portugis dan
60
61

Haji Buyong Adil, op.cit., hlm. 46.


Ibid., hlm. 48.

Serani itu. Pada masa itu orang-orang di bandar Melaka tidak mendapat
lagi bekalan buah-buahan dan sayur-sayuran dari Naning dan peristiwa ini
telah merunsingkan pemerintah Portugis di bandar Melaka.62
Keadaan ini jelas menunjukkan peperangan yang berlaku antara Portugis dan Johor
ini telah mempengaruhi kerajaan Naning sehingga menyebabkan mereka tidak mahu lagi
berdagang dengan menjual bahan makanan kepada pihak Portugis sehingga menyebabkan
pihak Portugis di Melaka kekurangan makanan.

4.11

Menyebabkan Aktiviti Perdagangan Di Pelabuhan Kerajaan-kerajaan


Melayu Terganggu.

Serangan dan pertempuran yang berlaku antara pihak Acheh, Portugis dan Johor serta
Belanda sepanjang proses Perang Tiga Segi sebenarnya telah menggangu banyak aktiviti
perdagangan di pelabuhan daripada berlangsung kerana aktiviti perdagangan ini selalu
terganggu disebabkan beberapa hal. Ini disebabkan banyak kapal-kapal dagang yang di
bakar, diserang dan ditahan serta perbuatan khianat atau sabotaj terhadap barang dagang
dari kerajaan yang terlibat dalam perang ini.
Serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Portugis terhadap Johor pada tahun
1535, telah menyebabkan selepas itu orang-orang Melayu bertindak balas dan semakin
mengganas terhadap orang Portugis apabila mereka mula bertindak menyerang kapal-kapal
Portugis dan kapal-kapal lain juga yang melalui perairan Selat Johor untuk berdagang ke
pelabuhan Melaka.63 Keadaan ini telah menyebabkan kebimbangan di pihak Portugis kerana
ia telah menimbulkan rasa takut para pedagang dan kapal-kapal asing untuk menjalankan
aktiviti perdagangan di pelabuhan Melaka kerana takut mengalami kerugian dan diserang
oleh orang-orang Melayu yang mengganas tersebut.
Oleh sebab permusuhan antara kerajaan Johor dan orang Portugis dalam Perang
Tiga Segi, kerajaan-kerajaan Melayu lainnya di bawah pengaruh Johor, termasuk Naning
tidak lagi mahu memperdagangkan barang makanan seperti sayur-sayuran dan buahbuahannya kepada pihak Portugis sehingga pada masa itu orang di bandar Melaka
kekurangan barang makanan dan keadaan ini telah menimbulkan kesulitan kepada

62
63

Ibid., hlm. 64
Ibid., hlm. 36.

pemerintah Portugis di Melaka.64 Pada masa yang sama juga orang Minagkabau di Naning
juga memusuhi orang Portugis dan tidak mahu juga memberikan bantuan makanan kepada
Portugis.
Pada 16 Februari 1568 berlakunya pertempuran hebat antara Acheh dan Portugis di
perlabuhan Melaka selama beberapa hari sehingga menggangu aktiviti perdagangan di
pelabuhan Melaka. Selepas itu, dalam bulan Oktober 1573, sekali lagi angkatan laut Acheh
telah datang menyerang Portugis di bandar Melaka dan dalam serangan ini pihak Acheh
telah membakar beberapa buah kapal di pelabuhan Acheh dan beberapa rumah di luar Kota
Melaka.
Sekitar tahun 1578 hubungan persahabatan antara kerajaan Johor dan Acheh
semakin bertambah baik tidak seperti sebelumnya hingga membolehkan kapal-kapal
dagangan antara kedua-dua kerajaan bebas belayar di perairan serta pelabuhan masingmasing. Manakala Johor dan Acheh juga berpakat menyerang kapal-kapal yang hendak
pergi berdagang di Melaka hingga menyebabkan aktiviti dan kelancaran perdagangan di
pelabuhan Melaka terganggu.
Sultan Iskandar Muda telah mengahantar satu angkatan perang laut Acheh untuk
pergi mengepung dan menyerang orang Portugis di Melaka pada November 1628, sehingga
menyebabkan askar Portugis kalah dan lari masuk untuk bertahan ke dalam Kota Melaka.
Selama hampir 5 bulan askar Acheh menyerang mengepung Kota Melaka itu, kira-kira pada
bulan Mac 1629 satu angkatan laut besar dari Pahang datang membantu dan kebetulan
pada masa apabila angkatan itu sampai, satu angkatan perang laut Portugis juga sampai di
pelabuhan Melaka. Akhirnya berlakulah satu pertempuran hebat di antara angkatan Pahang
yang bersatu dengan angkatan laut Portugis

untuk memerangi Acheh. Pertempuran ini

berlaku di pelabuhan serta di dataran bandar Melaka juga yang menyaksikan satu keadaan
pertempuran hebat dan mengerikan berlaku kerana mengorbankan ramai nyawa
sehinggalah kekuatan askar Acheh dapat dipatahkan.65

4.12

Kemusnahan Berulang Kali Ibu Kota/Pusat Pemerintahan Kerajaan Johor.

Sebelum kedatangan Belanda di Asia Tenggara, Johor sering diancam oleh kuasa Portugis
dan Acheh yang seterusnya membawa kemusnahan kepada kerajaan Johor terutamanya
64
65

Ibid., hlm. 64.


Ibid., hlm. 61.

pada tahun 1526, Portugis telah memusnahkan ibu kota di Bintan. Pada 1587 pula, ibu kota
kerajaan Johor di Johor Lama yang terletak di Sungai Johor dimusnahkan66. Keadaan ini
membawa kepada kerugian dan kemusnahan kepada Johor walaupun pada setiap kali
berperang dan ibu kota Johor dimusnahkan, Johor mampu bangun semula dalam masa yang
singkat. Keupayaan negeri Johor membina semula ibu kotanya dalam masa yang singkat
menyebabkan Portugis berasa terancam dari segi ekonomi dan bertindak untuk menyerang
semula musuh Portugis tersebut.
Perang Tiga Segi yang berlaku antara kuasa Portugis, Acheh dan Johor telah
memusnahkan banyak kali pusat pemerintahan ataupun ibu kota pentadbiran Johor kerana
pada pada awal berlakunya proses perang ini, Johor merupakan antara kuasa yang paling
lemah dan kerap diserang oleh Portugis kerana Portugis ingin menghancurkan pengaruh
Kesultanan Melayu Melaka itu sendiri manakala Acheh sememangnya bermusuhan dengan
Johor.
Selepas Melaka berjaya ditawan oleh Portugis, Sultan Mahmud Shah telah lari
berpindah ke Bentan bersama pengikutnya dan tinggal di sana selama hampir 12 tahun dan
Bentan menjadi pusat kerajaan Sultan Mahmud yang meliputi segala jajahan takluknya yang
wujud sebelum tahun 1511, kecuali kawasan Melaka dan Naning.67 Di Bentan, kerajaan
Sultan Mahmud telah diserang beberapa kali oleh Portugis hingga menyebabkan beliau
terpaksa lari meninggalkan Bentan ke Kampar pada tahun 1526 dan mangkat di sana 2
tahun kemudian. Anaknya, Sultan Alauddin Riayat Shah merupakan pengasas kepada
kerajaan Johor telah membuat pusat pemerintahan baru berdekatan dengan Sungai Johor
dan meneruskan usaha ayahnya untuk menawan kembali Melaka dari tangan Portugis.
Pertempuran yang hebat antara Portugis dan Johor telah berlaku pada Jun 1535
apabila angkatan perang Portugis telah menyerang Johor yang pada waktu itu beribu kota di
Pekan Tua. Akibat daripada tembakan bedilan dan meriam yang berduyun-duyun dari
angkatan Portugis telah menyebabkan Sultan Alauddin dan pengikutnya berundur melarikan
diri ke sebuah tempat bernama Sayung setelah mendapat nasihat daripada Bendahara
Paduka Tuan. Di Sayung, baginda telah memembina keadiaman dan ibu kota baru untuk
kerajaan Johor setelah ibu kota kerajaan Johor di Pekan Tua dimusnahkan dalam serangan
terbabit.

66

67

Leonard.Y.Andaya, op.cit., hlm. 35.

Zainal Abidin Bin Abdul Wahid, Malaysia Warisan Dan Perkembangan, op.cit., hlm. 63.

Kira-kira di antara tahun 1540-1545, Sultan Alauddin sekali lagi telah membina
tempat bersemayam dan pusat pemerintahan bagi kerajaan Johor yang baru pada sebuah
tanjung yang dikenali sebagai Tanjung Batu ke hilir sedikit dari Johor Lama. Baginda telah
membina sebuah kota batu yang sangat kukuh dan kota itu disebut sebagai Kota Batu yang
terletak di tepi Sungai Johor juga. Tetapi pada 21 Julai 1587 sewaktu di bawah pentadbiran
Sultan Ali Jalil, 2 angkatan perang Portugis telah bersatu untuk menyerang kerajaan Johor di
Johor Lama dan Kota Batu, lalu baginda membuat membuat pusat pemerintahan yang baru
di Batu Sawar, tepi Sungai Johor dan semenjak itu Batu Sawar menjadi bandar utama di
negeri Johor.
Pada tahun 1613, di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda , Acheh telah
menyerang dan memusnahkan pusat pemerintahan kerajaan Johor di Batu Sawar, Sungai
Johor hingga menyebabkan Sultan Alauddin Riayat Shah, ahli keluarganya serta beberapa
orang pembesar ditangkap dan dibawa ke Acheh. Selepas kejadian itu, Sultan Hammat Shah
mengambil alih pemerintahan di Johor dan beliau mengambil langkah memperkuatkan
kerajaan Johor dengan mengamalkan dasar berbaik-baik dengan Portugis kerana takutkan
ancaman daripada Acheh dan menghalau semua orang Acheh di Johor. Dalam masa yang
sama juga, beliau telah berpindah serta menukar pusat pemerintahan Johor ke Bentan dan
menukarnya lagi ke Lingga selepas itu.
Sultan Hammat Shah cuba mengembangkan lagi perdagangan Johor apabila berjaya
menarik kapal-kapal dari Siam, Jawa, Patani dan Makasar untuk berdagang di Johor dan
barang-barang yang dibawa dari negeri-negeri terbabit akan dieksport ke Melaka.
Perkembangan perdagangan ini telah menguatkan lagi kekuatan Johor dan keadaan ini juga
menjadi punca Acheh menyerang Johor pada tahun 1623 serta sekali lagi berjaya
memusnahkan ibu kota Johor yang baru itu sehingga menyebabkan Sultan Hammat Shah
terpaksa melarikan diri ke Pulau Tembelan dan mangkat di sana.