Anda di halaman 1dari 7

Al-Quran > Surah Al- Baqarah> Ayat 195

Dan belanjakanlah (apa yang ada pada kamu) kerana (menegakkan) agama Allah, dan
janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan (dengan
bersikap bakhil) dan baikilah (dengan sebaik-baiknya segala usaha dan) perbuatan kamu;
kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki
amalannya.
Al-Quran > Surah Al- Baqarah> Ayat 215

Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): Apakah yang akan mereka belanjakan
(dan kepada siapakah)? Katakanlah: Apa jua harta benda (yang halal) yang kamu
belanjakan maka berikanlah kepada: Kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak
yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan dan
(ingatlah), apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah
sentiasa mengetahuiNya (dan akan membalas dengan sebaik-baiknya).
Al-Quran > Surah Al- Baqarah> Ayat 245

Siapakah orangnya yang (mahu) memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman
yang baik (yang ikhlas) supaya Allah melipatgandakan balasannya dengan berganda-
ganda banyaknya? Dan (ingatlah), Allah jualah Yang menyempit dan Yang meluaskan
(pemberian rezeki) dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan.
Al-Quran > Surah Al- Baqarah> Ayat 254

Wahai orang-orang yang beriman! Sebarkanlah sebahagian dari apa yang telah Kami
berikan kepada kamu, sebelum tibanya hari (kiamat) yang tidak ada jual beli padanya dan
tidak ada kawan teman (yang memberi manfaat), serta tidak ada pula pertolongan syafaat
dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim.
Al-Quran > Surah Al- Baqarah> Ayat 261

Bandingan (derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah
sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu
pula mengandungi seratus biji dan (ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi
sesiapa yang dikehendakiNya dan Allah Maha Luas (rahmat) kurniaNya, lagi Meliputi
ilmu pengetahuanNya.
Al-Quran > Surah Al- Baqarah> Ayat 262

Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan (agama) Allah, kemudian mereka
tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan membangkit-bangkit
(pemberiannya) dan tidak pula menyinggung atau menyakiti (pihak yang diberi), mereka
beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian
yang tidak baik) terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berdukacita.
Al-Quran > Surah Al- Baqarah> Ayat 263
(Menolak peminta-peminta sedekah) dengan perkataan yang baik dan memaafkan
(kesilapan mereka) adalah lebih baik daripada sedekah (pemberian) yang diiringi (dengan
perbuatan atau perkataan yang) menyakitkan hati dan (ingatlah), Allah Maha Kaya, lagi
Maha Penyabar.
Al-Quran > Surah Al- Baqarah> Ayat 264

Wahai orang-orang yang beriman! Jangan rosakkan (pahala amal) sedekah kamu dengan
perkataan membangkit-bangkit dan (kelakuan yang) menyakiti, seperti (rosaknya pahala
amal sedekah) orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk
kepada manusia (riak) dan dia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka
bandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya, kemudian batu itu
ditimpa hujan lebat, lalu ditinggalkannya bersih licin (tidak bertanah lagi). (Demikianlah
juga halnya orang-orang yang kafir dan riak itu) mereka tidak akan mendapat sesuatu
(pahala) pun dari apa yang mereka usahakan dan (ingatlah), Allah tidak akan memberi
petunjuk kepada kaum yang kafir.
Al-Quran > Surah Al- Baqarah> Ayat 265

Dan bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan


Allah dan kerana meneguhkan (iman dan perasaan ikhlas) yang timbul dari jiwa mereka,
adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi, yang ditimpa hujan lebat, lalu
mengeluarkan hasilnya dua kali ganda. Kalau ia tidak ditimpa hujan lebat maka hujan
renyai-renyai pun (cukup untuk menyiraminya) dan (ingatlah), Allah sentiasa Melihat
akan apa yang kamu lakukan.
Al-Quran > Surah Al- Baqarah> Ayat 267

Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil
usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk
kamu dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya (lalu kamu dermakan
atau kamu jadikan pemberian zakat), padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan
mengambil yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali dengan memejamkan
mata padanya dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi sentiasa Terpuji.
Al-Quran > Surah Al- Baqarah> Ayat 268

Syaitan itu menjanjikan (menakut-nakutkan) kamu dengan kemiskinan dan kepapaan (jika
kamu bersedekah atau menderma) dan dia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang
keji (bersifat bakhil kedekut); sedang Allah menjanjikan kamu (dengan) keampunan
daripadaNya serta kelebihan kurniaNya dan (ingatlah), Allah Maha Luas limpah
rahmatNya, lagi sentiasa Meliputi PengetahuanNya.
Al-Quran > Surah Al- Baqarah> Ayat 271

Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu (secara terang), maka yang demikian adalah
baik (kerana menjadi contoh yang baik) dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-
sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik
bagi kamu dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan
kamu dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu
lakukan.
Al-Quran > Surah Al- Baqarah> Ayat 272

Tidaklah engkau diwajibkan (wahai Muhammad) menjadiKan mereka (yang kafir)


mendapat petunjuk (kerana kewajipanmu hanya menyampaikan petunjuk), akan tetapi
Allah jualah yang memberi petunjuk (dengan memberi taufik) kepada sesiapa yang
dikehendakinya (menurut undang-undang peraturanNya) dan apa jua harta yang halal
yang kamu belanjakan (pada jalan Allah) maka (faedahnya dan pahalanya) adalah untuk
diri kamu sendiri dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana
menuntut keredaan Allah dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal, akan
disempurnakan (balasan pahalanya) kepada kamu dan (balasan baik) kamu (itu pula) tidak
dikurangkan.
Al-Quran > Surah Al- Baqarah> Ayat 273

Pemberian sedekah itu) ialah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan
dirinya (dengan menjalankan khidmat atau berjuang) pada jalan Allah (membela Islam),
yang tidak berupaya mengembara di muka bumi (untuk berniaga dan sebagainya); mereka
itu disangka: Orang kaya oleh orang yang tidak mengetahui halnya, kerana mereka
menahan diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan (melihat) sifat-sifat
dan keadaan masing-masing, mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan
mendesak-desak dan (ketahuilah), apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal
maka sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahuinya.
Al-Quran > Surah Al- Baqarah> Ayat 274

Orang-orang yang membelanjakan (mendermakan) hartanya pada waktu malam dan siang,
dengan cara sulit atau terbuka, maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan
tidak ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) terhadap mereka, serta
mereka pula tidak akan berdukacita.
Al-Quran > Surah Al- Baqarah> Ayat 276

Allah susutkan (kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil) riba dan Ia pula
mengembangkan (berkat harta yang dikeluarkan) sedekah-sedekah dan zakatnya. Dan
Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang kekal terus dalam kekufuran, dan selalu
melakukan dosa.
Al-Quran > Surah Al- Baqarah> Ayat 280

Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah
tempoh sehingga dia lapang hidupnya dan (sebaliknya) bahawa kamu sedekahkan hutang
itu (kepadanya) adalah lebih baik untuk kamu, kalau kamu mengetahui (pahalanya yang
besar yang kamu akan dapati kelak).
Al-Quran > Surah An-Nisaa'> Ayat 8
Dan apabila kerabat (yang tidak berhak mendapat pusaka) dan anak-anak yatim serta
orang-orang miskin hadir ketika pembahagian (harta pusaka) itu, maka berikanlah kepada
mereka sedikit daripadanya dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik.
Al-Quran > Surah An-Nisaa'> Ayat 39

Dan apakah (kerugian) yang akan menimpa mereka jika mereka beriman kepada Allah
dan hari akhirat, serta mereka mendermakan sebahagian dari apa yang telah dikurniakan
Allah kepada mereka? Dan (ingatlah) Allah sentiasa Mengetahui akan keadaan mereka.
Al-Quran > Surah An-Nisaa'> Ayat 114

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali (bisik-bisikan) orang
yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia
dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah
Kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar.
Al-Quran > Surah Al-Anfaal> Ayat 3

Iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan yang mendermakan sebahagian dari
apa yang Kami kurniakan kepada mereka.
Al-Quran > Surah Al-Anfaal> Ayat 60

Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis
kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap
sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta
musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah
mengetahuinya dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan
disempurnakan balasannya kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya.
Al-Quran > Surah At-Taubah> Ayat 20

(Sesungguhnya) orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah
dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah
(daripada orang-orang yang hanya memberi minum orang-orang Haji dan orang yang
memakmurkan masjid sahaja) dan mereka itulah orang-orang yang berjaya.
Al-Quran > Surah At-Taubah> Ayat 98

Dan sebahagian dari orang-orang A'rab (yang munafik) itu memandang apa yang mereka
belanjakan (dermakan pada jalan Allah) sebagai satu bayaran yang memberatkan, sambil
menunggu peredaran zaman (yang membawa bala bencana) menimpa kamu; atas
merekalah (tertimpanya bala bencana yang dibawa oleh) peredaran zaman yang buruk itu
dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Al-Quran > Surah At-Taubah> Ayat 99
Dan sebahagian dari orang-orang A'rab itu ada yang beriman kepada Allah dan hari
akhirat dan memandang apa yang mereka dermakan (pada jalan Allah itu) sebagai amal-
amal bakti (yang mendampingkan) di sisi Allah dan sebagai (satu jalan untuk mendapat)
doa dari Rasulullah (yang membawa rahmat kepada mereka). Ketahuilah, sesungguhnya
apa yang mereka dermakan itu adalah menjadi amal bakti bagi mereka (yang
mendampingkan mereka kepada Allah); Allah akan masukkan mereka ke dalam
rahmatNya; sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
Al-Quran > Surah At-Taubah> Ayat 103

Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya
engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang
buruk) dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi
ketenteraman bagi mereka dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
Al-Quran > Surah At-Taubah> Ayat 104

Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah Dialah yang menerima taubat dari hamba-
hambaNya, dan juga menerima sedekah-sedekah (dan zakat serta membalasnya) dan
bahawa sesungguhnya Allah Dialah Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani?
Al-Quran > Surah Yusuf> Ayat 88

Maka (bertolaklah mereka ke Mesir, dan) setelah mereka masuk mengadap Yusuf,
berkatalah mereka: "Wahai Datuk Menteri, kami dan keluarga kami telah menderita
kesusahan (kemarau), dan kami datang dengan membawa barang-barang yang kurang baik
dan tidak berharga (untuk menjadi tukaran bagi benda-benda makanan negeri ini). Oleh
itu, sempurnakanlah sukatan bekalan makanan bagi kami dan mendermalah kepada kami,
sesungguhnya Allah membalas dengan sebaik-baik balasan kepada orang-orang yang
bermurah hati menderma".
Al-Quran > Surah Ar-Ra'd> Ayat 22

Dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka semata-mata
dan mendirikan sembahyang, serta mendermakan dari apa yang Kami kurniakan kepada
mereka, secara bersembunyi atau secara terbuka dan mereka pula menolak kejahatan
dengan cara yang baik; mereka itu semuanya adalah disediakan baginya balasan yang
sebaik-baiknya pada hari akhirat;
Al-Quran > Surah Ibrahim> Ayat 31

Katakanlah kepada hamba-hambaKu yang beriman hendaklah mereka mendirikan


sembahyang dan mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka, samada
dengan merahsiakan pemberiannya itu atau dengan terbuka; sebelum datangnya hari yang
tidak ada jual beli padanya dan tidak ada sahabat handai (yang dapat memberikan
pertolongan).
Al-Quran > Surah Al-Nahl> Ayat 75
Allah memberikan satu misal perbandingan: Seorang hamba abdi yang menjadi milik
orang, yang tidak berkuasa melakukan dengan bebasnya sesuatupun dan seorang lagi
(yang merdeka) yang Kami kurniakan kepadanya pemberian yang baik (harta kekayaan)
dari Kami, maka dia pun membelanjakan hartanya dengan bebasnya, samada secara
bersembunyi atau terbuka, adakah kedua orang itu sama? Segala puji tertentu bagi Allah
(dan Allah jualah yang berhak disembah), tetapi kebanyakan mereka (yang musyrik) tidak
mengetahui (hakikat tauhid itu).
Al-Quran > Surah Al-Nahl> Ayat 90

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan
kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji
dan mungkar serta kezaliman. Dia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini),
supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya.
Al-Quran > Surah Al-Israa'> Ayat 26

Dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya
masing-masing dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang
melampau.
Al-Quran > Surah Al-Israa'> Ayat 28

Dan jika engkau terpaksa berpaling tidak melayani mereka, kerana menunggu rezeki dari
Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang
menyenangkan hati.
Al-Quran > Surah Saba'> Ayat 39

Katakanlah (wahai Muhammad): Sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi


sesiapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya dan Dia juga yang
menyempitkan baginya; dan apa sahaja yang kamu dermakan maka Allah akan
menggantikannya dan Dialah jua sebaik-baik Pemberi rezeki.
Al-Quran > Surah Faatir> Ayat 29

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan tetap mendirikan
sembahyang serta mendermakan dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka, secara
bersembunyi atau secara terbuka, mereka (dengan amalan yang demikian) mengharapkan
sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian;
Al-Quran > Surah Al-Hadiid> Ayat 7

Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan belanjakanlah (pada jalan kebajikan)
sebahagian dari harta benda (pemberian Allah) yang dijadikannya kamu menguasainya
sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka
membelanjakan (sebahagian dari harta itu pada jalan Allah); mereka tetap beroleh pahala
yang besar.
Al-Quran > Surah Al-Hadiid> Ayat 10

Dan mengapa kamu tidak membelanjakan harta benda kamu pada jalan Allah? Padahal
Allah jualah yang mewarisi langit dan bumi (serta segala isinya). Tidaklah sama di antara
kamu, orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sebelum
kemenangan (Nabi menguasai Mekah). Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-
orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sesudah itu dan tiap-tiap satu
puak dari keduanya, Allah janjikan (balasan) yang sebaik-baiknya. Dan (ingatlah), Allah
Maha Mendalam PengetahuanNya akan apa yang kamu kerjakan.
Al-Quran > Surah As-Saff> Ayat 11

Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan rasulNya, serta kamu berjuang membela dan
menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu; yang demikian itulah yang
lebih baik bagi kamu, jika kamu hendak mengetahui (hakikat yang sebenarnya).
Al-Quran > Surah Al-Munaafiquun> Ayat 10

Dan belanjakanlah (dermakanlah) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada kamu
sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya, (kalau tidak) maka dia (pada
saat itu) akan merayu dengan katanya: Wahai Tuhanku! Alangkah baiknya kalau Engkau
lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku
dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh.
Al-Quran > Surah Al-Insaan> Ayat 9

(Sambil berkata dengan lidah atau dengan hati): Sesungguhnya kami memberi makan
kepada kamu kerana Allah semata-mata; kami tidak berkehendakkan sebarang balasan
dari kamu atau ucapan terima kasih,
Al-Quran > Surah Al-Lail> Ayat 20

Hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya Yang Maha Tinggi;


Al-Quran > Surah Adh-Dhuha> Ayat 10

Adapun orang yang meminta (bantuan pimpinan) maka janganlah engkau tengking herdik;