Anda di halaman 1dari 30

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU

RANCANGAN TAHUNAN
PENDIDIKAN MUZIK KBSR

TAHUN ENAM

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM

KANDUNGAN TAHUN 6
Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif kurikulum Pendidikan Muzik KBSR, murid Tahun 6 perlu mempelajari dan
menguasai:
1.

(c)

KONSEP MUZIK
(a)

Irama

Detik
Meter 2 3 4 6
4 4 4 8
Tempo lambat ; tempo cepat ; Perubahan Tempo ; Tempo sederhana
Tekanan dalam Meter 2an ; 4an ; 3an
Nilai not dan tanda rehat nilai dan notasi not panjang , not pendek dan tanda rehat

(b)

Ekspresi

Corak Irama Rentak Mac, Masri , Waltz , Inang ,


Ostinato Irama

Zapin, Joget dan Sumazau.

(d)

Dinamik Lembut ;
lembut ; Beransur k
Mud Riang ; sedih
cemas ; takut ; tena

Bahasa Muzik

Istilah dan Tanda Is


- Istilah ; Piano ; Fo
Allegro ; Legato ;

Tanda isyarat
Frasa

Melodi

Pic tinggi, tengah, rendah, tertinggi, terendah, menaik, menurun, melompat , mendatar, bertangga
dan solfa do ; re ; mi ; fa ; so ; la ; ti ; do
Skel Major ; Minor Harmonik
Warna Ton Suara atau Bunyi Manusia (lelaki/ perempuan/ kanak-kanak); haiwan ; alam sekitar ;
Perkusi badan ; alat perkusi ; alat muzik ; bahan improvisasi.
Harmoni Lapisan suara dalam bentuk melodi kaunter , dron dan ostinato melodi.
Tekstur dalam muzik solo ; muzik kumpulan
Bentuk
- Struktur A B, ABA
- Frasa

Staccato

Kaitan
Harkat

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM

Fermata
Tekanan
Tanda Kromat
2.

KEMAHIRAN
(a)

Nyanyian

(b)

Teknik menyanyi Postur ; Sebutan ; Pernafasan


Penghasilan ton ; ekspresi.

Permainan Alat Muzik

Teknik Perkusi - Cara mengendali dan memainkan alat seperti (loceng, kastenet, kayu tik-tok,
kerincing, tamborin, simbal, rekoder, tone block, claves, cowbell ) dram getar , dram tenor dan dram
bes.

Rekoder - Teknik Bermain Rekoder - - Postur


- Penjarian not G, A, B, C, D. C tengah,
D, E, F, F#, Bb, C# ; E ; F ; F# ; G.

(c)

Kriteria Persembahan

3.

Pernafasan
Embouchure
Penglidahan
Penghasilan ton

Keseimbangan ; K
Kesepaduan ; Etik

KREATIVITI

Pengalaman meneroka, meng


mereka cipta dengan bunyi
4.

APRESIASI

Memberi respon terhadap kar


persembahan secara lisan, pe
tulisan.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
1

Aspek
PERSEPSI
ESTETIK
-Pengetahuan
Dan Kefahaman
Bahasa Muzik

Item
1.1

IRAMA

1.1.1 Detik

PENGALAMAN
MUZIKAL

Detik berkala

2.1 PENGETAHUAN
TEKNIK
2.1.1 Teknik dalam
nyanyian

EKSPRESI
KREATIF

Aplikasi teknik - Postur ; Sebutan ; Pernafasan ; Penghasilan ton ; Ekspresi

3.1 PENEROKAAN
Pengalaman menemui
- Meneroka pelbagai
bunyi : Perkusi badan ;
Bahan improvisasi

Meneroka pelbagai bunyi ;


- Rekoder, alat perkusi.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
4

Aspek
PENGALAMAN
MUZIK

Item
2.2

PENGALAMAN MUZIK

2.2.1

Menyanyi secara muzikal


Kemahiran menyanyi
- pic , tempo , dinamik, mud.

PERSEPSI
ESTETIK
-Pengetahuan
Dan Kefahaman
Bahasa Muzik

1.1 IRAMA
1.1.5 Meter
2 , 3, 4, 6
4 4 4 8

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
6

Aspek
PENGALAMAN
MUZIKAL

Item
2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

2.1.3

Teknik dalam permainan

PERSEPSI
ESTETIK
-Pengetahuan
Dan Kefahaman
Bahasa Muzik

1.4

rekoder

Aplikasi teknik
Postur ; Penjarian ; Pernafasan ; Embouchure ; Penglidahan ; Penghasilan ton.

SISTEM NOTASI

1.4.2 Tanda Isyarat dan Istilah

Frasa ; staccato ; legato ; kaitan ; harkat ; tanda kromat ; fermata (pause) ; tekanan ; andante ; allegro ; baluk ; garis bar ; tanda
( p ) ; forte ( f )

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
8

Aspek
PENGALAMAN
MUZIKAL

Item
2.2
2.2.3
(b)

PERMAINAN REKODER
Memainkan rekoder
secara muzikal
Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental
Melodi yang mengandungi pic C# , E , F , F# , G , C , D , E , F , F# , Bb, B , A , G , C , D.
Irama
- meter 2 3 4 6
4 4 4 8
- corak irama

PERSEPSI
ESTETIK
-Pengetahuan
Dan Kefahaman
Bahasa Muzik

1.1 IRAMA
1.1.2

Tempo
Lambat, cepat, sederhana
Perubahan tempo
Ansur lambat ;
Ansur cepat

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
10

Aspek
PENGALAMAN
MUZIKAL

Item
2.2

PENGALAMAN MUZIK

2.2.1 Menyanyi secara muzikal

11

PERSEPSI
ESTETIK
-Pengetahuan
Dan Kefahaman
Bahasa Muzik

Solfa do ; re ; mi ; fa ; so ; la ; ti ; do.

1.4

SISTEM NOTASI

1.4.1

Lambang not muzik dan tanda rehat

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
12

Aspek
PERSEPSI
ESTETIK
-Pengetahuan
Dan Kefahaman
Bahasa Muzik

Item
1.4

SISTEM NOTASI

1.4.1

Lambang not muzik dan


tanda rehat

Kedudukan not pada baluk

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
13

Aspek
PERSEPSI
ESTETIK
-Pengetahuan
Dan Kefahaman
Bahasa Muzik

Item
1.4

SISTEM NOTASI

1.4.1

Lambang not muzik dan


tanda rehat

Kedudukan not pada baluk

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
14

Aspek
PERSEPSI
ESTETIK
-Pengetahuan
Dan Kefahaman
Bahasa Muzik

Item
1.1 IRAMA
1.1.4 Corak irama

Rentak
- Joget ; Sumazau

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
15

Aspek
PENGALAMAN
MUZIKAL

Item
2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi

16

PENGHARGAA
N ESTETIK

Aplikasi teknik
- Memegang /

mengendalikan.

1.1 IRAMA
1.1.3 Nilai not dan tanda rehat

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
17

Aspek
PENGALAMAN
MUZIKAL

Item
2.2

PENGALAMAN MUZIK

2.2.2 Memainkan Alat Perkusi


secara muzikal

Kemahiran bermain
dan membaca notasi
-corak irama
-meter
-dinamik
-tempo

18

PERSEPSI
ESTETIK
-Pengetahuan
Dan Kefahaman
Bahasa Muzik

1.1 IRAMA
1.1.4 Corak irama
Ostinato irama

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
19

Aspek
PENGALAMAN
MUZIKAL

Item
2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

2.1.3

Teknik dalam permainan

20

PERSEPSI
ESTETIK
-Pengetahuan
Dan Kefahaman
Bahasa Muzik

Aplikasi teknik
Postur ; Penjarian ; Pernafasan ; Embouchure ; Penglidahan ; Penghasilan ton.

1.2 MELODI
1.2.1 Pic

rekoder

Aras pic
Tinggi ; Rendah ;
Tengah ; Tertinggi ;
Terendah

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
21

Aspek
PENGALAMAN
MUZIKAL

Item
2.2

PENGALAMAN MUZIK

22
2.2.3

Memainkan rekoder
secara muzikal

a)

Kemahiran bermain
- Not baru ;
C# ; E ; F ; F# ; G.

dan membaca notasi

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
23

Aspek
PERSEPSI
ESTETIK
-Pengetahuan
Dan Kefahaman
Bahasa Muzik

Item
1.2

MELODI

1.2.1 Pic
Pergerakan pic Melompat ;
Mendatar ;
Bertangga

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
24

Aspek
PENGALAMAN
MUZIKAL

Item
2.2

PENGALAMAN MUZIK

2.2.3

Memainkan rekoder
secara muzikal

b)

Memainkan rekoder
muzik instrumental

bagi mengiringi

Melodi yang mengandungi pic


C#, E, F, F#, G
C tengah, D, E, F, F#, Bb , G, A, B, C, D

Irama
- meter 2 , 3 , 4 , 6
4 4 4 8
- corak irama

nyanyian atau

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
25

Aspek
PERSEPSI
ESTETIK
-Pengetahuan
Dan Kefahaman
Bahasa Muzik

Item
1.2

MELODI

1.2.1 Pic

Pergerakan pic Melompat ; Mendatar ; Bertangga

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
26

Aspek
PENGALAMAN
MUZIKAL

Item
2.2

PENGALAMAN MUZIK

2.2.3
(b)

Memainkan rekoder
secara muzikal
Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental
Harmoni
- melodi kaunter
- dron
- ostinato melodi
Ekspresi
- dinamik

27

PERSEPSI
ESTETIK
-Pengetahuan
Dan Kefahaman
Bahasa Muzik

1.2 MELODI
1.2.2 Harmoni

Lapisan Suara
Melodi Kaunter ; dron ; ostinato melodi

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
28

Aspek
EKSPRESI
KREATIF

Item
1.1

IRAMA

1.1.1

Detik

29

PERSEPSI
ESTETIK
-Pengetahuan
Dan Kefahaman
Bahasa Muzik

Tekanan ;
2an ; 3an ; 4an

1.2 MELODI
1.2.3

Bentuk

Struktur AB ; ABA

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u

30

Aspek

PENGALAMAN
MUZIKAL

Item

2.1
2.1.4

PENGETAHUAN TEKNIK
Kriteria persembahan
Kesepaduan ;
Keseimbangan ;
Koordinasi

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
31

Aspek
EKSPRESI
KREATIF

Item
3.3 REKA CIPTA
Pengalaman Kreatif
- mencipta
ostinato irama

32

PERSEPSI
ESTETIK
-Pengetahuan
Dan Kefahaman
Bahasa Muzik

1.2 MELODI
1.2.4 Tekstur

Deskripsi tekstur Tebal ; Nipis

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
33

Aspek
PENGALAMAN
MUZIKAL

Item
2.1

PENGETAHUAN

2.1.4

Kriteria persembahan

34

PERSEPSI
ESTETIK
-Pengetahuan
Dan Kefahaman
Bahasa Muzik

1.2

Etika.persembahan

MELODI

1.2.5

Skel dan nada

Skel dan nada Major ; minor harmonik.

TEKNIK

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
35

Aspek
PERSEPSI
ESTETIK
-Pengetahuan
Dan Kefahaman
Bahasa Muzik

Item
1.2

MELODI

1.2.3

Bentuk

Frasa lagu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
36

Aspek
PERSEPSI
ESTETIK
-Pengetahuan
Dan Kefahaman
Bahasa Muzik

Item
1.2 MELODI
1.2.2 Harmoni

37

PENGHARGAA
N ESTETIK

4.1

Lapisan Suara
Melodi Kaunter ; dron ; ostinato melodi

NYANYIAN

Memberi respon
-

Warna ton
Tekstur
Tempo
Mud
Bentuk
Rentak

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
38

Aspek
PERSEPSI
ESTETIK
-Pengetahuan
Dan Kefahaman
Bahasa Muzik

Item
1.3

EKSPRESI

1.3.1 Dinamik
Lembut
Kuat
Beransur lembut

Beransur kuat

39

PENGALAMAN
MUZIKAL

2.1 PENGETAHUAN
TEKNIK
2.1.1

Teknik dalam
Aplikasi teknik
Postur ; sebutan ; pernafasan ;

Nyanyian
penghasilan ton ; ekspresi.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
40

Aspek
PERSEPSI
ESTETIK
-Pengetahuan
Dan Kefahaman
Bahasa Muzik

Item
1.3

EKSPRESI

1.3.2 Mud

Riang ; Sedih ; Bersemangat ; Cemas ; Takut ; Tenang

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
41

Aspek
PENGHARGAA
N ESTETIK

Item
4.2

MUZIK INSTRUMENTAL

Memberi respon
-

42

EKSPRESI
KREATIF

3.2

Warna ton
Tekstur
Tempo
Mud
Bentuk
Rentak

IMPROVISASI

Pengalaman kreatif
- Mengimprovisasi
Melodi.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM


Mingg
u
43

Aspek
PENGHARGAA
N ESTETIK

Item
4.3

MUZIK MASYARAKAT
MALAYSIA

Meneliti Muzik
-

Fungsi
Konsep muzik
Elemen estetik

Masyakat Malaysia

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN ENAM

Anda mungkin juga menyukai