Anda di halaman 1dari 6

UJIAN PRA

BAHAN SUMBER PdP MATEMATIK

POLA DAN JUJUKAN NOMBOR


Masa: 20 minit

Nama Murid:
Tingkatan:
Nama & Alamat Sekolah:

Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu.

Jawab semua soalan berikut.


1

Bentuk-bentuk berikut disusun mengikut suatu pola.

Antara rajah berikut, yang manakah disusun mengikut pola yang sama seperti di atas?
A

Rajah di bawah menunjukkan suatu pola nombor.


2 1 4 = 2
224=0
234=2
244=4
Apakah ungkapan seterusnya dalam pola nombor itu?

Rajah berikut menunjukkan sebahagian daripada pola nombor.


100, 92, 84, 76, 68,

Apakah yang perlu anda lakukan untuk mendapatkan nombor seterusnya?

Rajah di bawah menunjukkan susunan segi empat sama yang membentuk suatu pola.

Rajah 1

Rajah 2

Rajah 3

Sekiranya pola ini diteruskan, berapakah bilangan segi empat sama yang diperlukan untuk membina
susunan yang ke-25?
A 100
B 101
C 102

D 103

Rajah di bawah menunjukkan suatu pola nombor.

(a) Apakah sebutan yang seterusnya dalam pola ini?

(b) Apakah sebutan yang ke-100? Nyatakan sebutan tersebut dalam nombor bercampur.

(c) Apakah sebutan ke-n?

Setiap nombor dalam urutan nombor 9, 18, 27, 36, bertambah sebanyak 9. Setiap nombor dalam
urutan nombor 11, 18, 25, 32, pula bertambah sebanyak 7. Nombor 18 terdapat dalam kedua-dua
urutan nombor tersebut. Jika kedua-dua urutan nombor itu diteruskan, apakah nombor serupa seterusnya
yang diperoleh?

Rajah di bawah menunjukkan 4 set susunan bulatan-bulatan.

Rajah 1

Rajah 2

Rajah 3

Rajah 4

Lengkapkan jadual di bawah.


Rajah

Bilangan bulatan

4
5
(a) Berapakah bilangan bulatan yang diperlukan untuk membina Rajah ke-11?

(b) 140 bulatan diperlukan untuk membentuk Rajah ke-70. Berapakah bilangan bulatan yang diperlukan

untuk membentuk Rajah ke-71? Tunjukkan langkah pengiraan anda.

Kamil membina corak menggunakan kad-kad berbentuk segi tiga yang serupa. Rajah berikut
menunjukkan corak yang dibina olehnya.

Corak 1

Corak 2

Corak 3

Kamil menggunakan sekeping kad bagi Corak 1, empat keping kad bagi Corak 2 dan 9 keping kad bagi
Corak 3. Berapakah bilangan kad yang diperlukan untuk membina Corak ke-4?

JAWAPAN
1

60

(a)

11
20

(b) 10

(c)
6

81

(a)

1
20

2 n 1
20

(b) 22
(c) 142
8

16

Rajah

Bilangan bulatan

10