Anda di halaman 1dari 4

SUSUNAN ACARA

MAULID NABI MUHAMMAD SAW 1436 H/ 2015 M


Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamualaikum..Wr..Wb..
Alhamdulillaahi robbil alamiin, wassolaatu wassalaamualaa asrofil anbiyaa ii wal
mursaliin sayyidina muhammadin, waala alihi waashabihi ajmain, Robbi srohli
sodri wahsirli amri wahlul ukdatammi lisaani yafkohul kauli amma badu.
Al Ustad Bapak .
Yang kami hormati Bpk selaku camat/lurah .............
Yang kami hormati Ketua Takmir dan segenap Pengurus Masjid..................
Yang kami hormati Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
dan Bapak-bapak Serta Ibu-ibu yang berbahagia.
Puji syukur Al-hamdulillah marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT.
atas limpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayyah-Nya kepada kita semua
sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Majelis ini untuk memperingati
Maulid Nabi Muhammad SAW 1434 Hijriyah. dengan tanpa ada halangan suatu
apapun(amin).
Sholawat serta salam muda-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita
Nabi besar Muhammad SAW. yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan
terhindar dari jalan yang sesat serta gelap gulita. Berkat bimbingan beliau kita
sekarang berada pada jalan yang benar dan diridhoi.
.
Selanjutnya disini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan
acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya sbb:
1. Pembukaan
2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran
3. Pembacaan Rawi/Sholawat Nabi
4. Sambutan-sambutan
5. mauidoh hasanah serta doa
6. penutup

Bapak/Ibu, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT.


Untuk mempercepat waktu, marilah acara kita mulai :
Acara yang pertama pembukaan. Marilah acara pada hari ini kita buka
dengan membaca Basmalah . (Bismillahirohmanirohim)
Dilanjutkan dengan acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci alQuran. Kepada yang Bertugas kami persilahkan.!
Acara selanjutnya pembacaan Rawi/Sholawat Nabi. Kepada yang bertugas
kami persilahkan..!
Dilanjutkan dengan acara yang keempat sambutan-sambutan,

Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua panitia. Kepada


beliau Bapak .......... kami Persilahkan.

Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bpk. Camat kepada Beliau
Bapak Kami Persilahkan.

Acara yang kelima yaitu acara yang kita nanti nantikan yaitu MAUHIDOH
HASANAH yang akan dilanjutkan dengan doa.
Kepada Beliau Bapak . Kami persilahakan.
Demikianlah Mauhidoh Hasanah yang telah disampaikan oleh Bapak.......
Sedikit kami simpulkan : Satu hal yang paling utama Marilah kita tingkatkan
ketakwaan kita kepada Allah dan sebagai momentum untuk mengenang jasajasa beliau dalam memperjuangkan umat Muslim untuk menuju jalan kebaikan
yang diridhoi oleh Allah SWT. dengan cara meningkatkan rasa taqwa kita
terhadap Allah SWT
Bapak/Ibu, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT.
Sebelum acara saya tutup, perkenankanlah saya disini mengucapkan
terimakasih atas kehadiran bapak-Ibu dalam acara pengajian ini. Dan apabila
saya dalam membawakan acara terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang
sebesar-besarnya. .
Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah .
Wabilahii taufiq wal hidayah Wassalamualaikun wr.wb.

Assalamualaikum wr. wb.

Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Alhamdulillaahi robbil aalamiin, wassolaatuwassalaamualaa asrofil anbiyaa ii wal
mursaliin sayyidina muhammadin, waala alihi waashabihiajmain, Amma badu..
Yang saya hormati
Yang saya hormati
Yang saya hormati
Yang saya hormati
Yang saya hormati dst.
Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali memanjatkan puji syukur
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rohmat, taufiq, dan
hidayahnya kepada kita sekalian. Sehingga kita masih dapat menikmati anugrah
terindahnya berupa kesehatan serta oksigen yang kita hirup tanpa harus
membayar sepeserpun.
Dan Solawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada
junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari
jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang Yakni kabar
kebanaran Agama Islam.
Para Bapak, Ibu , hadirin semua yang saya hormati. Dalam kesempatan
ini, saya selaku murattib acara (pembawa acara) di malam ini, tentu tugas saya
yaitu membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada acara ini, serta
memandu jalannya acara sampai selesai nanti.
Adapun susunan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di malam
ini adalah:
1. Pembukaan
2. Pembacaan Ayat Suci Al-Quran
3. Lantunan Sholawat Nabi dan Pembacaan Al barzanji.
4. Sambutan-sambutan Sambutan dari Ketua Panitia Sambutan dari Kepala
Desa dll
5. Istirahat Ceramah / acara inti / Mauidho khasanah

6. Doa/penutup
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian marilah kita buka acara ini dengan
membaca

Basmalah

Bismillahirohmaniirohiim,

Bapak-bapak,

ibu-ibu

hadirin sekalian Acara selanjutnya yaitu


1. pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dalam kesempatan ini akan
dibacakan oleh semoga yang membaca dan kita
yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin.
2. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian Acaranya selanjutnya sambutansambutan Dst Dst Dst
3. Acara selanjutnya acara intinya yaitu tausiah sekaligus doa / penutup
yang akan di sampaikan oleh Bpk. KH -------------- . Namun, sebelum
acara inti atau Mauidhoh di mulai, saya selaku pembawa acara apabila
ada tutur kata yang kurang berkenan di hati bapak, ibu dan hadirin
sekalin saya mohon maaf yang sebesar besarnya. Ahirul kalimah,
Wassalamualaikum wr. Wb. Kepada beliau Bpk. KH. ------------ kami
haturkan.

Anda mungkin juga menyukai