1

RENCANA PEKAN EFEKTIF TAHUN PEMBELAJARAN 2009/2010
MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER A. JUMLAH PEKAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : VIII / GANJIL

NO.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

BULAN
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JANUARI JUMLAH 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010

JUMLAH PEKAN
4 5 4 4 5 4 5 31

KETERANGAN

B. PEKAN TIDAK EFEKTIF

NO.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

BULAN
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JANUARI JUMLAH 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010

JUMLAH PEKAN
2 0 3 3 0 0 2 10 MOS

KETERANGAN

Libur awal Puasa dan Hari effektif fakultatif Hari effektif fakultatif dan libur hari raya Idul Fitri Libur semester

C. JUMLAH PEKAN EFEKTIF D. JUMLAH JAM PELAJARAN EFEKTIF

= 31 - 10 = 21 Pekan = 21 x 2 = 42 JP Efektif Bondowoso, Juli 2009

MENGETAHUI KEPALA SMP MIFTAHUL ULUM

GURU MATA PELAJARAN

H O S N I, S.Ag. NIP. 510 222 034

Drs. KHAIRIL ANWAR NIP. 19710201 200501 1004

RENCANA PEKAN EFEKTIF TAHUN PEMBELAJARAN 2009/2010

2 MATA PELAJARAN KELAS / SEMESTER A. JUMLAH PEKAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : VIII / GENAP

NO.
1. 2. 3. 4. 5. 6 PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI JUMLAH

BULAN
2010 2010 2010 2010 2010 2010

JUMLAH PEKAN
4 4 4 5 4 4 25

KETERANGAN

B. PEKAN TIDAK EFEKTIF

NO.
1. 2. 3. 4. 5. 6 PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI JUMLAH

BULAN
2010 2010 2010 2010 2010 2010

JUMLAH PEKAN
0 0 0 0 0 2 2

KETERANGAN

C. JUMLAH PEKAN EFEKTIF D. JUMLAH JAM PELAJARAN EFEKTIF

= 25 = 23

- 2 X 2 Bondowoso,

= 23 Pekan = 46 JP Efektif Juli 2009

MENGETAHUI KEPALA SMP MIFTAHUL ULUM

GURU MATA PELAJARAN

H O S N I, S.Ag. NIP. 510 222 034

Drs. KHAIRIL ANWAR NIP. 19710201 200501 1004

PROGRAM TAHUNAN
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Tahun Pelajaran : 2010/2010 Kelas : VIII SEMESTER GANJIL

3 NO. 1. TEMA DAN KOMPETENSI DASAR AL-QUR’AN Menerapkan Hukum Bacaan Qalqalah dan Ra A. Menjelaskan Hukum Bacaan Qalqalah dan Ra B. Menerapkan Hukum Bacaan Qalqalah dan Ra dalam bacaan surat Al-Qur’an dengan benar AQIDAH Meningkatkan Keimanan Kepada Kitab-kitab Allah 2.1 Menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah 2.2 Menjelaskan nama kitab-kitab Allah yang diturunkan kapada Rasul 2.3 Menampilkan sikap mencintai Al-Qu’an sebagai kitab Allah AKHLAK Membiasakan perilaku terpuji 3.1 Menjelaskan pengertian zuhud dan tawakal 3.2 Menampilkan contoh perilaku zuhud dan tawakal 3.3 Membiasakan perilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari Menghindari perilaku tercela 4.1 Menjelaskan pengertian ananiah, ghadlab, hasad, ghibah dan namimah 4.2 Menyebutkan contoh-contoh perilaku ananiah, ghadlab, hasad, ghibah dan namimah 4.3 Menghindari perilaku ananiah, ghadlab, hasad, ghibah dan namimah dalam kehidupan sehari-hari FIQIH Mengenal tata cara shalat sunnah 5.1 Menjelaskan ketentuan shalat sunnah rawatib 5.2 Mempraktikkan shalat sunnah rawatib Memahami bacaan macam-macam sujud 15.1 Menjelaskan pegertian sujud syukur, syahwi dan tilawah 15.1 Menjelaskan tata cara sujud syukur, syahwi dan tilawah 15.1 Mempraktikkan sujud syukur, syahwi dan tilawah Memahami tata cara puasa 7.1 Menjelaskan ketentuan puasa wajib 7.2 Mempraktikkan puasa wajib 7.3 Menjelaskan ketentuan puasa sunnah senin-kamis, syawal dan arafah 7.4 Mempraktikkan puasa sunnah senin-kamis, syawal dan arafah Memahami zakat 8.1 Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan mal ALOKASI WAKTU 6 Jam Pel KET

2.

4 Jam Pel

3.

2 Jam Pel

4.

4 Jam Pel

5.

4 Jam Pel

6.

4 Jam Pel

7.

4 Jam Pel

8.

4 Jam Pel

4 8.2 Membedakan anatara zakat fitrah dan mal 8.3 Mejelelaskan orang yang berhak menerima zakat fitrah dan mal 8.4 Mempraktikkan pelaksaan zakat fitrah dan mal TARIKH DAN KEBUDAYAAN ISLAM Memahami sejarah Nabi 9.1 Menceritakan sejarah Nabi Muhammad dalam mebngaun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan 9.2 Meneladani perjuangan Nabi dan para sahabat di Madinah UJIAN BLOK CADANGAN JUMLAH

9.

2 Jam Pel

6 Jam Pel 2 Jam Pel 42 Jam Pel

SEMESTER GENAP NO. 10 TEMA DAN KOMPETENSI DASAR AL-QUR’AN Menerapkan Hukum Bacaan Waqof 10.1 Menjelaskan Hukum Bacaan Waqof 10.2 Menunjukkan contoh hukum bacaan mad dan waqof dalam bacaan surat Al Quran 10.3 Mempraktekan bacan mad dan waqof dalam bacaan surat Al Quran AQIDAH Meningkatkan Keimanan Kepada Rasul Allah 11.1 Menjelaskan pengertian beriman kepada Rasul Allah 11.2 Menyebutkan nama dan sifat-sifat Rasul Allah 11.3 Meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW AKHLAK Membiasakan perilaku terpuji 12.1 Menjelaskan adab makan dan minum 12.2 Menampilkan contoh adab makan dan minum 12.3 Mempraktekkan adab makan dan minum Menghindari perilaku tercela 13.1 Menjelaskan pengertian perilaku dendam dan munafik 13.2 Menjelaskan ciri-ciri pendendam dan munafik 13.3 Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari-hari FIQIH Memahami hukum Islam tentang hewan sebagai sumber bahan makanan 14.1 Menjelaskan jenis-jenis hewan yang hala dan haram dimakan 14.2 Menghindari makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan TARIKH DAN KEBUDAYAAN ISLAM Memahami sejarah dakwah Islam 15.1 Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam sampai masa bani Abasiah ALOKASI WAKTU 8 Jam Pel KET

11

4 Jam Pel

12

6 Jam Pel

13

6 Jam Pel

14

6 Jam Pel

15

4 Jam Pel

5 15.1 Menyebutkan tokoh-tokoh ilimuwan muslim dan perannnya sampai masa bani Abasiah UJIAN BLOK CADANGAN JUMLAH 6 Jam Pel 2 Jam Pel 42 Jam Pel

Bondowoso, MENGETAHUI KEPALA SMP MIFTAHUL ULUM

Juli 2009

GURU MATA PELAJARAN

H O S N I, S.Ag. NIP. 510 222 034

Drs. KHAIRIL ANWAR NIP. 19710201 200501 1004