Anda di halaman 1dari 4

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS

TINGGI (KBAT)

DISEDIAKAN OLEH:
ROHANA BINTI MOIN
SEKTOR PENGURUSAN
AKADEMIK
DISEDIAKAN OLEH:
ROHANA BINTI MOIN
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

Penilaian Kendiri oleh Guru


DL:13-15 Ogos

CARTA ALIR
MODUS OPERANDI

Pengisian instrumen guru


DL:15-20 Ogos
Penggabungan data diperingkat sekolah
DL:20 Ogos
PENGISIAN RUMUSAN SECARA ON
LINE OLEH PIHAK SEKOLAH
DL:20 Ogos
Penggabungan data diperingkat PPDDL: 22 Ogos
Penggabungan data diperingkat JPN
DL:23 Ogos

Pelaporan dan penambahbaikan


DL: 26 Ogos

INSTRUMEN YANG DIGUNAKAN:

INSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI


(KBAT)/ PENILAIAN VLE/ PEMBELAJARAN ABAD KE-21

Alamat url:
http://tinyurl.com/kbat-vle21st
* Boleh gunakan smartphone