Anda di halaman 1dari 13

Form Pengukuran Detail Situasi

Oleh zainul_ulum@cbn.net.id
Cara penggunaan Form Hitungan Detail
Umum
1 Koordinat X,Y,Z mempunyai dalam unit meter
2 Semua ukuran jarak dimasukkan dalam unit meter
3 Ukuran sudut adalah sudut kanan (Right Angle)
A. Sheet [ListBM]
1 Masukkan list titik control atau benchmark di sheet [ListBM]
2 Semua BM harus mempunyai ID berupa angka bulat. ID ini dimasukkan di kolom [A]
3 Tidak boleh ada ID yang kembar atau duplicate!!
4 Tidak boleh ada baris kosong di antara ID BM
B. Sheet [FormTS]
1 Form ini digunakan untuk hitungan hasil pengukuran dari total station (TS) atau thedolit digital
2 Huruf yang berwarna merah berisi rumus excel dan hanya boleh di-copy ke bawah
3 Isian atau input terdapat di font yang berwarna hitam
4 Informarsi setup alat: station, backsight, sudut backsight dan koordinat ada kolom [A:P]
5 Apabila berpindah tempat atau pindah station, selalu masukkan kode setup# dengan mengkopy setup# sebelumnya
Selalu gunakan fasilitas copy untuk menghindari double ID setup-id (setup#)
Nomer STA bisa mengambil dari nomer detail yang sudah diamat di kolom [S]
6 Isian detail ada di kolom [R:AM]
7 Kolom [R] harus diisi sesuai dengan setup id atau setup number (setup#) setiap saat akan memasukkan data detail.
Untuk menghidari kesalahan input, bisa dilakukan dengan meng-copy rumus di atasnya
8 Untuk menghitung koordinat, copy rumus di AE3:AM3 ke bawah
C. Sheet [FormStadia]
1 Form ini digunakan untuk hitungan hasil pengukuran theodolit dan rambu ukur
2 Langkah 2-5 sama dengan aturan di sheet [FormTS]
6 isian detail ada di kolom [R:AP]
7 Kolom [R] harus diisi sesuai dengan setup id atau setup number (setup#) setiap saat akan memasukkan data detail.
Untuk menghidari kesalahan input, bisa dilakukan dengan meng-copy rumus di atasnya
8 Untuk menghitung koordinat, copy rumus di AF3:AP3 ke bawah

mengkopy setup# sebelumnya

kan memasukkan data detail.

kan memasukkan data detail.

ID

X
Y
Z
1 5058.235 9942.949
2
5000
10000

DESC
20.059 BM03
20.000 BM01

PERHITUNGAN KOORDINAT DARI PENGUKURAN TOTAL STATION ATAU THEODOLIT DIGITAL


SETUP#

STN#
1

TI
2

DESC
1.513 BM01

BS#

DESC
1 BM03

Sudut Backsight
X
00' 00.00"
0.000000 5000.0000

<< jangan menambah data di bawah garis. Gunakan insert untnuk menambah data

THEODOLIT DIGITAL
Y
Z
10000.0000

X-BS
Y-BS
AZ (BS -> STN)
20 5058.2350 9942.9490
314.411587

SETUP#
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SS#
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017

DESC
JL3 B
JL2 B
JL2 BD1 B
BD1
BD1
BD1 JL2 C
JL2 BC
JL2 OC
JL2 EC
JL2 BD2 B CPN1005
JL2 E
JL1 B
JL3 C BC
JL3 OC
JL3 EC
JL3 E
C JL1 CPN1012

Sudut Horizontal
294
59' 12.00"
279
13' 12.00"
257
37' 11.00"
237
43' 39.00"
218
34' 53.00"
207
19' 09.00"
191
20' 55.00"
182
46' 52.00"
188
16' 11.00"
200
37' 16.00"
206
17' 16.00"
198
21' 10.00"
172
12' 22.00"
148
32' 54.00"
125
28' 22.00"
74
19' 39.00"
84
46' 12.00"

Sudut Vertikal
HZ
VA
SD
TargetHt
90
02' 31.00"
294.986667
90.041944 35.82861
1.4
89
50' 53.00"
279.220000
89.848056 41.49686
1.4
90
09' 36.00"
257.619722
90.160000 28.80573
1.4
89
56' 50.00"
237.727500
89.947222 70.48181
1.4
90
03' 31.00"
218.581389
90.058611 69.18368
1.4
89
59' 06.00"
207.319167
89.985000 25.46487
1.4
90
01' 30.00"
191.348611
90.025000 29.14618
1.4
89
52' 19.00"
182.781111
89.871944 40.46953
1.4
90
08' 13.00"
188.269722
90.136944 52.0963
1.4
90
00' 23.00"
200.621111
90.006389 75.48019
1.4
90
00' 13.00"
206.287778
90.003611 97.11532
1.4
89
57' 20.00"
198.352778
89.955556 102.9129
1.4
90
03' 12.00"
172.206111
90.053333 20.27836
1.4
89
59' 38.00"
148.548333
89.993889 27.97241
1.4
90
03' 31.00"
125.472778
90.058611 31.59177
1.4
89
59' 06.00"
74.327500
89.985000 63.60955
1.4
90
01' 30.00"
84.770000
90.025000 72.15162
1.4

HD
35.82860406
41.49670913
28.80561452
70.4817798
69.18364876
25.46486599
29.14617376
40.46942645
52.0961548
75.48018837
97.1153163
102.9128984
20.27834917
27.97240506
31.59175172
63.60955262
72.15161249

VD
-0.02623
0.110047
-0.08044
0.064924
-0.07077
0.006667
-0.01272
0.090449
-0.12452
-0.00842
-0.00612
0.07983
-0.01888
0.002984
-0.03232
0.016653
-0.03148

dH
0.086771
0.223047
0.032559
0.177924
0.042228
0.119667
0.100283
0.203449
-0.01152
0.104583
0.106879
0.19283
0.094124
0.115984
0.080683
0.129653
0.081518

R-ANGLE
294.986667
279.220000
257.619722
237.727500
218.581389
207.319167
191.348611
182.781111
188.269722
200.621111
206.287778
198.352778
172.206111
148.548333
125.472778
74.327500
84.770000

AZ(STN->SS)
69.398253
53.631587
32.031309
12.139087
352.992976
341.730753
325.760198
317.192698
322.681309
335.032698
340.699364
332.764364
306.617698
282.959920
259.884364
208.739087
219.181587

X
5033.5373
5033.4140
5015.2780
5014.8213
4991.5602
4992.0172
4983.6007
4972.4996
4968.4168
4968.1397
4967.9010
4952.9018
4983.7239
4972.7401
4968.8993
4969.4151
4954.4160

Y
Z
10012.6070 20.0868
10024.6065 20.2230
10024.4202 20.0326
10068.9058 20.1779
10068.6669 20.0422
10024.1813 20.1197
10024.0948 20.1003
10029.6901 20.2034
10041.4308 19.9885
10068.4265 20.1046
10091.6572 20.1069
10091.5031 20.1928
10012.0955 20.0941
10006.2734 20.1160
9994.4514 20.0807
9944.2260 20.1297
9944.0719 20.0815

DESC
JL3 B
JL2 B
JL2 BD1 B
BD1
BD1
BD1 JL2 C
JL2 BC
JL2 OC
JL2 EC
JL2 BD2 B CPN1005
JL2 E
JL1 B
JL3 C BC
JL3 OC
JL3 EC
JL3 E
C JL1 CPN1012

PERHITUNGAN KOORDINAT DARI PENGUKURAN TACHYMETRI (STADIA)


SETUP#

STN#

TI

DESC
1.513 BM01

1.5 TP

BS#

DESC
1 BM03

5 SH

134

Sudut Backsight
X
24' 39.00" 134.410833 5000.0000

00' 01.00"

0.000000

<< jangan menambah data di bawah garis. Gunakan insert untnuk menambah data

5204.0708

Y
Z
10000.0000

X-BS
Y-BS
AZ (BS -> STN)
20 5058.2350 9942.9490
314.411587

10023.3164 20.676624 4795.8617

9977.2813

83.565753

SETUP# SS# RefStn


1
3 M102
1
4 SH
1
5 SH
1
6 TP
2
7 SH
2 11 SH
2 12 SH
2 13 SH
2 14 SH
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Sudut Horizontal
263
134
263
83
314
0
123
34
23

Sudut Horizontal
38' 56.00"
24' 39.00"
38' 56.00"
28' 52.00"
24' 26.00"
23' 01.00"
56' 02.00"
03' 04.00"
23' 05.00"

Sudut Vertikal
HZ
VA
BA (m)
89
50' 53.00"
263.648889
89.848056
90
02' 31.00"
134.410833
90.041944
89
50' 53.00"
263.648889
89.848056
270
09' 26.00"
83.481111
270.157222
269
57' 56.00"
314.407222
269.965556
270
09' 26.00"
0.383611
270.157222
269
57' 56.00"
123.933889
269.965556
90
02' 31.00"
34.051111
90.041944
89
50' 53.00"
23.384722
89.848056

BB (m)
2.5
2.5
2.5
2.5
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7

0.446
0.308
0.446
0.446
0.246
0.108
0.246
0.246
0.246

BT (m)
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4

STADIA
2.054000
2.192000
2.054000
2.054000
2.454000
2.592000
2.454000
2.454000
2.454000

SD
205.3993
219.1999
205.3993
205.3992
245.4
259.199
245.4
245.3999
245.3991

HD
205.3985555
219.1998825
205.3985555
205.3984534
245.3999113
259.1980483
245.3999113
245.3998685
245.3982742

VD
0.544704
-0.16047
0.544704
0.563624
-0.14753
0.711253
-0.14753
-0.17965
0.650781

dH
0.657704
-0.04747
0.657704
0.676624
-0.04753
0.811253
-0.04753
-0.07965
0.750781

R-ANGLE
129.238056
0.000000
129.238056
309.070278
314.407222
0.383611
123.933889
34.051111
23.384722

AZ(STN->SS)
263.649642
134.411587
263.649642
83.481864
217.972976
263.949364
27.499642
297.616864
286.950476

X
4795.8617
5156.5813
4795.8617
5204.0708
5053.0787
4946.3167
5317.3825
4986.6300
4969.3333

Y
9977.2813
9846.6022
9977.2813
10023.3164
9829.8674
9995.9950
10240.9894
10137.0732
10094.8610

Z
20.6577
19.9525
20.6577
20.6766
20.6291
21.4879
20.6291
20.5970
21.4274

DESC
M102
SH
SH
TP
SH
SH
SH
SH
SH