Anda di halaman 1dari 37

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

TINGKATAN 4
MINGGU

WAKTU

PJ 1: KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
a. Daya Tahan
Kardiovaskular (DTK)
- Larian 2.4 km

P : Melakukan larian dalam jarak


2.4 km (12 minit).
K: Menyatakan maksud Daya
Tahan Kardiovaskular.
A: Meningkatkan kesedaran
tentang kecergasan
kardiovaskular.

1. Membincangkan aspekaspek keselamatan.


2. Melakukan larian 2.4
km.

PJ:1 KECERGASAN
1.1Kecergasan Fizikal
b. Daya Tahan Otot (DTO)
Isometrik:
- Tolak dinding
- Bergayut siku
bengkuk
- Cekak cangkuk
- lawan runtun siku

P : Melakukan sekurangkurangnya 3 aktiviti


penguncupan otot isometrik
K: Menjelaskan maksud
penguncupan otot isometrik
A: Kerjasama

1. Menerangkan prosedur folio


aktiviti isometrik .
2. Perbincangan
kumpulan
Kepentingan
latihan
isometrik dalam
sukan dan kegiatan
harian.
3. Menyediakan folio
Latihan penguncupan
otot isometrik.

12.1.1516.1.15

TUNJANG / TAJUK /
KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

( KBAT MENERAPKAN )
( i-Think Peta Buih )

CADANGAN AKTIVITI

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

CATATAN

*12/1pelancaran
Gempak
Puteri/
NILAM

MINGGU

WAKTU

19.1.1523.1.15

TUNJANG / TAJUK /
KEMAHIRAN

PJ 2: KEMAHIRAN
2.1 Permainan
a). Hoki
- menolak bola
- menahan bola

PK: 1 KESIHATAN
DIRI DAN
KELUARGA
1.1 Kesenggangan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

P : Dapat menolak dan menahan


bola dengan lakuan yang betul
K: Menyatakan otot-otot utama
yang terlibat dalam permainan
hoki.
A: menimbulkan minat dan
keyakinan diri

1. Berpasangan

menolak dan menahan


bola dalam jarak 5 10
meter.
2. membincangkan aspekaspek keselamatan.
3. Membincangkan
kesalahan-kesalahan
semasa menolak dan
menahan bola.

P: K: Menyenaraikan faedah
kesenggangan.
A: Menyayangi diri sendiri

1. Perbincangan
kumpulan.

CATATAN

*19/1Pelancaran
Program
MentorMentee

2. Membina peta minda .

(i-Think Peta Bulatan )

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

MINGGU

WAKTU

PJ :2 KEMAHIRAN
2.1 Permainan
a. Hoki
- memukul dan
- menampan

P : Melakukan kemahairan
memukul dan menampan
dengan teknik yang betul.
K: Mengenal pasti tahap ansur
maju satu-satu jenis kemahiran
A: Kerjasama dan keseronokan

1. Dalam kumpulan bertiga


- buat bentuk segi tiga
dalam jarak 5-10 m.
- Pukul dan tampan
bola dengan teknik
yang betul.
3. Permainan hoki gol
kecil
- 5 lwn. 5 dll.

PJ :2 KEMAHIRAN
2.1 Permainan
a. Hoki
- menguis dan
- mencedok

P : Melakukan kemahiran menguis


dan mencedok dengan teknik
yang betul dan selamat.
K: Mengenal pasti situasi yang
wajar bagi melakukan lakuan
menguis dan mencedok.
A: Keyakinan diri

1. Dalam kumpulan bertiga


- buat bentuk segi tiga
dalam jarak 5-10 m.
- Kuis dan ceduk bola
dengan teknik yang
betul.
4. Permainan hoki gol
kecil
- 5 lwn. 5 dll.

26.1.1531.1.15

TUNJANG / TAJUK /
KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

CATATAN

*31/1Majlis
Persaraan
Pn.Yee
Chooi Leng

MINGGU

WAKTU

2.2.15
6.2.15

TUNJANG / TAJUK /
KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

PJ :2 KEMAHIRAN
2.1 Permainan
a) Hoki
- Mengelecek
- Menjaga gol

P : Melakukan kemahiran
mengelecek dan menjaga gol
dengan teknik yang betul.
K: Menyenaraikan langkahlangkah keselamatan .
A: Meningkatkan minat.

PK:1 KESIHATAN DIRI


DAN KELUARGA
1.1 Kesihatan Diri
-

Rehat , istirehat dan


tidur

P:K: Menyenaraikan faedah rehat,


istirehat dan tidur.
A: Kesedaran perlunya rehat ,
istirehat dan tidur yang
mencukupi
( i-Think Peta Buih )

CADANGAN AKTIVITI

1. Dalam kumpulan
mengelecek
secara zig-zag melalui 4/5
skitel dengan teknik yang
betul.
2. Menjaring dalam jarak 5-8
m. :
- i) Bola statik
- ii) Bola leret
3. Permainan hoki gol kecil
5 lwn. 5 dll.
4. Menahan dan menampan
bola yang dikuis
5. Hoki gol kecil.

CATATAN

*2/2- Hari
Wilayah
Persekutuan
*3/2- Cuti
Umum
Thaipusam
* 7/2Sekolah
Ganti 2

1. Perbincangan kumpulan
i)
Rehat
ii)
Istirehat
iii)
Tidur
a. Nyatakan definisi, waktu
dan suasana serta bagi
melakukan aktiviti tersebut
(kesan , akibat) .
b. Persembahan.

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

9.2.1513.2.15

PJ :2 KEMAHIRAN
2.1 Permainan
b). Tenis
-

Grip
Pukulan hadapan

PJ :2 KEMAHIRAN
2.1 Permainan
a) Hoki
- Undang-undang dan
Peraturan
- Aspek-aspek
Keselamatan

P : Melakukan kemahiran asas


tenis dengan betul dan selamat.
K: Menyatakan otot-otot utama
dalam permainan tenis
A: Keseronokan dan keyakinan
diri.

1. Melakukan tunjukcara
pelbagai cara grip dan
pukulan hadapan dengan
teknik yang betul.
2. Melakukan pukulan hadapan
dan grip yang betul secara
berpasangan .
3. Folio Permainan tenis.

P : Melakar gambarajah padang


hoki.
K : Menyenaraikan undangundang dalam permainan hoki
A : Keyakinan dan kesedaran dan
mematuhi undang-undang dan
peraturan

1. Melakar / mengisikan
ukuran padang hoki pada
gambar rajah yang
disediakan.
2. Perbincangan Undangundang, peraturan dan aspek
keselamatan.
3. Folio Permainan hoki.

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

*9/2Pelancaran
Minggu
Akademik
*13/2Penutupan
Minggu
Akademik

MINGGU

WAKTU

16.2.1520.2.15

TUNJANG / TAJUK /
KEMAHIRAN

PJ: 1 KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
(a) Daya Tahan
Kardiovaskuar (DTK)
- Senamrobik

PK: 1 KESIHATAN DIRI


DAN KELUARGA
1.2. Perasaan
i) Emosi Remaja
Faktor Perubahan
Emosi Remaja Dari
Segi:
- Fizikal
- Sosial
- Mental
- Persekitaran

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

P : Dapat melakukan senamrobik


dengan teknik yang betul di
samping meningkatkan DTK.
K: Dapat menyatakan kepentingan
DTK dalam aktiviti sukan dan
kehidupan harian .
A: Keseronokan.

1. Melakukan senamrobik
dengan teknik yang betul.
2. Membincangkan
kepentingan DTK dalam
sukan dan aktiviti harian.

P:K: Menyatakan faktor perubahan


emosi remaja.
A: Menyayangi dan menghargai
diri sendiri.

1. Perbincangan Kumpulan.

CATATAN

*16/2- Cuti
Berganti 1
*17/2- Cuti
Berganti 2
*18/2- Cuti
Peritiwa 1

2. Pembentangan.

(KEBAT Memahami )

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

*19/2Tahun Baru
Cina
*20/2Tahun Baru
Cina

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK /
KEMAHIRAN

PJ: 1 KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
c). DayaTahan Otot (DTO)
Isometrik:
- quadriceps,
abdominal
- rectus, biceps bachi,
deltoid, trapezius

P : Dapat melakukan 3 aktiviti


DTO isometrik dengan teknik
yang betul dan selamat di
samping meningkatkan DTO.
K: Menjelaskan maksud DTO
Isometrik .
A: Keyakinan diri.

1. Melakukan 3 aktiviti DTO


isometrik dengan teknik
yang betul.
2. Membincangkan aspekaspek keselamatan dan
kepentingan latihan DTO
isometrik dalam sukan dan
kegiatan harian.

PK: 1 KESIHATAN DIRI


DAN KELUARGA
1.2. Perasaan:
ii. Kesan Emosi

P: K: Menyenaraikan kesan-kesan
perubahan emosi remaja.
A: Keyakinan diri dan saling
memahami antara satu sama
lain.

1. Perbincangan Kumpulan
Perubahan-perubahan emosi
remaja kesan positif dan
negatif serta langkahlangkah mengatasinya.
2. Folio

23.2.1527.2.15

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

CATATAN

* 24/2Majlis
Persaraan
EnAbd Aziz

MINGGU

WAKTU

2.3.156.3.15

TUNJANG / TAJUK /
KEMAHIRAN

PJ: UJIAN PRA SEGAK


i. Takan Tubi
ii. Rengkuk
iii. Jangkauan Melunjur
iv. Naik Turun Bangku

PJ :2 KEMAHIRAN
2.1 Permainan
b). Tenis
-

Pukulan Kilas
Voli

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

P : Dapat melakukan SEGAK


dengan teknik yang betul.
K: Menyenaraikan prosedur
SEGAK yang betul dan jelas
A: Kerjasama dan kesedaran
terhadap keupayaan diri.

SEGAK (Mesti dilakukan


sehingga selesai dalam satu
masa)
Pelajar dibahagikan kepada 2
kump. A- lakukan aktiviti, Bkira dan catatkan dalam Kad
SEGAK
i. Takan Tubi
ii. Rengkuk
iii. Jangkauan Melunjur
iv. Naik Turun Bangku

P: Melakukan pukulan kilas dan


voli dengan teknik yang betul.
K: Menamakan beberapa fasa
ansur maju dalam pukulan kilas
dan voli
A: Keseronokan

1. Berpasangan servis dan


smasy.
2. Berpasangan - Melakukan
pukulan kilas dan voli
dengan teknik yang betul.
3. Berpasangan - Melakukan
pukulan kilas dan voli
dengan teknik yang betul.

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

CADANGAN
STRATEGI /
PENILAIAN

*7/3Kejohanan
Merentas
Desa

MINGGU

WAKTU

9.3.1513.3.15

TUNJANG / TAJUK /
KEMAHIRAN

PJ :2 KEMAHIRAN
2.1 Permainan
b) Tenis

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan servis dan smesy


dengan teknik yang betul.
K: Menyatakan otot-otot utama
yang digunakan dalam servis
dan smesy.
A: Keseronokan

1. Melakukan servis dan


smesy dengan teknik yang
betul grip dan gaya
mengikut ansur maju yang
sesuai.
2. Berpasangan servis dan
smesy.

1.3. Kekeluargaan

P: K: Menyatakan fungsi hidup


berkeluarga.
A: Menyayangi keluarga sendiri

1. Pebincangan dalam
kumpulan Perlunya hidup
berkeluarga.
2. Pembentangan.

a) Fungsi Keluarga

( i-Think Peta Pokok )

HASIL PEMBELAJARAN

Servis
Smesy

PK: 1 KESIHATAN DIRI


DAN KELUARGA

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

CATATAN

*Ujian
Bulanan 1
*14-22/3Cuti
Pertengahan
Penggal

MINGGU

WAKTU

10

23.3.1527.3.15

TUNJANG / TAJUK /
KEMAHIRAN

PJ :2 KEMAHIRAN
2.1 Permainan
b) Tenis
-

Lob
Undang-undang dan
Peraturan

PJ :2 KEMAHIRAN
2.1 Permainan
b) Tenis
Permainan tenis
sepenuhnya.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan kemahiran dengan


teknik yang betul.
K: Menyatakan undang-undang
utama yang digunakan dalam
tenis.
A: Keseronokan.

1. Melakukan kemahiran lob


dengan teknik yang betul
secara berpasangan.
2. Permainan Kumpulan
yang tidak bermain
menjadi pembantu seperti
pengadil, penjaga garisan,
pencatat kesalahan.
3. Perbincangan tentang
undang-undang.
4. Melakar gelanggang tenis
dengan ukurannya sekali.

P: Menggabungkan kemahiran
asas dalam permainan tenis .
K: Menyatakan kesalahan utama
yang dilakukan oleh pemain
dan langkah-langkah
memperbaikinya.
A: Kerjasama dan keseronokan

1. Role Model
a) Kumpulan Pemain:
A,B,C, dan D.
Perlawanan A antara
Kumpulan.
b) Kumpulan Pengadil
c) Pencatat Kesalahan
yang dilakukan oleh
pemain dan pengadil .
2. Perbincangan.
3. Folio.

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

CATATAN

Folio

10

MINGGU

WAKTU

11

30.3.153.4.15

TUNJANG / TAJUK /
KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

PK:1 KESIHATAN DIRI


P: DAN KELUARGA
K: Membincangkan nilai-nilai
1.3 Kekeluargaan
yang perlu dalam kehidupan
(b) Aspek-aspek kehidupan
berkeluarga.
berkeluarga
A: Sayangi keluarga

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

1. Forum

( KBAT-Memahami )
(i-Think- Peta Bulatan )
2

PJ : 1 KECERGASAN
P: Melakukan aktiviti kekuatan
1.1 Kecergasan Fizikal
otot dengan prosedur yang
(c) Kekuatan
betul dan selamat di samping
- Half squat (dengan
meningkatkan kekuatan. ototbeban)
otot berkenaan.
- Tekan tubi sambil K: Menyatakan otot-otot utama
menepuk tangan
yang terlibat.
- Bangkit tubi
A: Kesedaran tentang kemampuan
dan kekuatan diri.

1. Melakukan aktiviti
kekuatan otot secara
berpasangan.
2. Perbincangan kaitan
kekuatan otot dengan sukan
dan kehidupan harian.

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

11

MINGGU

WAKTU

12

6.4.1510.4.15

TUNJANG / TAJUK /
KEMAHIRAN

PJ :2 KEMAHIRAN
2.2 Olahraga
a) Balapan
Acara Lari Berpagar:
- Langkah Keselamatan
- Undang-undang dan
Peraturan
- Fasa Berlepas

PK: 1 KESIHATAN DIRI


DAN KELUARGA
1.2 Kekeluaragaan
c) Kebajikan anggota
Keluarga.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan teknik larian fasa


berlepas dengan betul.
K: Menyatakan otot-otot utama
yang terlibat.
K: Mengenal pasti tahap-tahap
ansur maju.
A: Keyakinaan diri

1. Perbincangn aspek-aspek
keselamatan.

P: - .
K: Menjelaskan kepentingan
menjaga kebajikan anggota
keluarga..
A: Menyayangi keluarga sendiri.

1.Review Setiap individu


membuat review (<5 minit)
Potongan akhbar Kes-Kes
Konflik keluarga - pembuangan bayi,
- penderaan,
- penceraian
- lari dari rumah

(KBAT-Menerapkan)

CATATAN

2. Melakukan teknik larian


fasa berlepas dengan betul.

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

12

MINGGU

WAKTU

13

13.4.1517.4.15

TUNJANG / TAJUK /
KEMAHIRAN

PJ: 2 KEMAHIRAN
2.2 Olahraga
b) Balapan
Acara Lari Berpagar:
- Fasa Lonjakan
- Fasa Penerbangan
- Fasa Mendarat

HASIL PEMBELAJARAN

P: Melakukan teknik larian fasa


lonjakan, penerbangan dan
mendarat dengan betul dan
selamat.
K: Menyatakan otot-otot utama
yang terlibat.
- Mengenal pasti tahap-tahap
ansur maju fasa-fasa tersebut.
A: Keyakinan diri

CADANGAN AKTIVITI

1. Perbincangn aspek-aspek
keselamatan.
2. Melakukan teknik larian
fasa lonjakan, penerbangan
dan mendarat dengan betul
dan selamat.

CADANGAN
STRATEGI /
PENILAIAN

*11/4- Hari
Anugerah
Cemerlang
(Sarana 2)

3. Lari berpagar

(i-Think-Peta Pokok )
2

PJ: 2 KEMAHIRAN
2.2 Olahraga
c) Balapan
Acara Lari Berpagar:
- Fasa Penamat

P: Melakukan teknik larian fasa


penamat dengan betul dan
selamat.
K: Menganalisa fasa-fasa yang
terlibat.
A: Keyakinan diri

1. Melakukan teknik larian


fasa penamat dengan betul
dan selamat.
2. Pertandingan Kumpulan
- Lari berpagar (3/4 pagar )

(i-Think Pela Alir )

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

13

MINGGU

WAKTU

14

20.4.1524.4.15

TUNJANG / TAJUK /
KEMAHIRAN

PK:1 KESIHATAN DIRI


DAN KELUARGA
1.3. Kekeluargaan
d) Akibat seks sebelum
kahwin.

PJ: 2 KEMAHIRAN
2.2 Olahraga
b) Padang:
Lompat Jauh:
-Langkah-langkah
keselamatan
- Larian landas

HASIL PEMBELAJARAN

P: K: Membincangkan ciri-ciri dan


nilai yang perlu dalam
kehidupan berkeluarga.
A: Sayangi keluarga anda.

P : Dapat melakukan kemahiran


larian landas dengan teknik
yang betul dan selamat.
K: Menyatakan peraturan dan
keselamatan yang perlu diambil
semasa lompat jauh.
A: Keyakinan diri.

CADANGAN AKTIVITI

1.Perbincangan Kumpulan
Wakil-wakil kumpulan
diminta ke hadapan untuk
mengambil bahagian dalam
Forum Ciri-Ciri Keluarga
Bahagia (Kehidupan
Berkeluarga)

CATATAN

*20-24/4Pelancaran
Minggu
Anto Dadah
*22-23/4Karnival
Sukan

1. Membincangngkan aspek
keselamatan yang perlu
diambil.
2. Melakukan larian landas
dengan teknik yang betul

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

14

MINGGU

WAKTU

15

27.4.151.5.15

TUNJANG / TAJUK /
KEMAHIRAN

PJ: 2 KEMAHIRAN.
2.2 Olahraga
c) Padang
Acara Lompat jauh
- Fasa lonjakan
- Fasa layangan

HASIL PEMBELAJARAN

P: Melakukan kemahiran fasa


lonjakan dan layangan dengan
teknik yang betul dan selamat
K: Menyatakan ansur maju acara
lompat jauh.
A: Keyakinan diri
(KBAT- Menganalisis )

PK: 2 GAYA HIDUP SIHAT


P:2.1. Pemakanan.
K: Menyenaraikan kesan-kesan
a)
Penyakit
yang
yang berkaitan dengan tabiat
berkaitan
dengan
pemakanan.
tabiat pamakanan :
A: Mengamalkan pemakanan
- obesiti
seimbang
- kurang berat badan

CADANGAN AKTIVITI

1. Melakukan kemahiran fasa


lonjakan dan layangan
dengan teknik yang betul
dan selamat
2. Perbincangan menyatakan
kesalahan dan cadangan
pembetulannya.

CATATAN

*1/5- Cuti
Umum Hari
Pekerja

1. Membincangngkan kesan
tabiat pemakanan yang tidak
seimbang.
2. Mencari keratan akhbar /
majalah yang berkaitan
dengan pemakanan.

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

15

MINGGU

16

WAKTU

4.5.158.5.15

TUNJANG / TAJUK /
KEMAHIRAN

PJ: 2 KEMAHIRAN
2.2 Olahraga
b) Acara Padang
- Lompat Jauh
- Fasa mendarat

PJ(22) KEMAHIRAN
2.2 Olahraga
b) Padang
Acara Lompat Kijang:
- Langkah-langkah
- keselamatan,
undang-undang dan
peraturan.
- Lari landas,
step,hop
dan jump.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan teknik fasa


mendarat dengan betul dan
selamat.
K: Menyatakan kesalahankeselahan utama dalam fasa
mendarat.
A: Keyakinan diri

1. Melakukan teknik fasa


mendarat dengan betul dan
selamat.

P: Melakukan teknik larian landas


step,hop dan jump dengan betul
dan selamat.
K: Menganalisa fasa-fasa yang
terlibat.
A: Keyakinaan diri

1. Perbincangan tentang aspekaspek keselamatan dalam


lompat kijang.

CATATAN

Folio

2. Menyediakan folio lompat


jauh.

2. Melakukan teknik larian


landas step,hop dan jump
dengan betul dan selamat.

(KBAT-Menganalisis )
(i-Think Peta Alir )

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

16

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK /
KEMAHIRAN

17

PK: 2 GAYA HIDUP SIHAT


2.1Pemakanan
b) Kekurangan nutrien mikro
i)
Kesan
kekurangan
ii)
Vitamin
A,D,E,K

P: K: Menerangkan kesan
kekurangan nutrien mikro
(Vitamin A,D,E, dan K)
A: Mengutamakan kesihatan diri.

PJ: 2 KEMAHIRAN
2.2 Olahraga
d) Padang:

P : Dapat melakukan kemahiran


lompat kijang dengan teknik
yang betul dan selamat.
K: Menyatakan langkah-langkah
keselamatan yang perlu diambil
dalam acara lompat kijang.
A: Keyakinan diri.

11.5.1515.5.15

Lompat Kijang:
-Langkah-langkah
keselamatan
-Fasa Larian landas.
-Fasa lonjakan.
-Fasa melangkah.
-Fasa lonjakan kaki bebas

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

* Peperiksaan
1.Perbincanagan Kumpulan
bincang satu jenis vitamin.

Pertengahan
Tahun

2. Folio.

1. Perbincangan Kumpulan aspek keselamatan yang


perlu diambil.
2. Melakukan aktiviti lompat
kijang mengikut ansur
maju / fasa dengan teknik
yang betul.

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

17

MINGGU

WAKTU

18

18.5.1522.5.15

TUNJANG / TAJUK /
KEMAHIRAN

PJ: 2 KEMAHIRAN
2.2 Olahraga
b) Padang
Acara Lompat Kijang:
- Fasa Penerbangan
- Fasa mendarat
- Undang-undang dan
Peraturan

PK: 2 GAYA HIDUP


2.1. Pemakanan
b) Kekurangan nutrien mikro
Vitamin B,C

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan kemahiran Fasa


1. Melakukan kemahiran Fasa
Penerbangan dan Fasa Mendarat
Penerbangan dan Fasa
dan Layangan dengan teknik
Mendarat dan Layangan
yang betul.
dengan teknik yang betul.
K: 1) Menyatakan peringkat ansur 2. Membincangkan kesilapanmaju dalam acara lompat
kesilapan yang dilakukan
kijang.
oleh peserta undang2) Mencadangkan pembetulan
undang dan peraturan.
bagi teknik yang kurang
berkesan / sesuai.
A: Keseronokan

P: K: Menyenaraiakan kesan-kesan
yang berkaitan dengan
kekurangan Vitamin Bdan C.
A: Mengamalkan pemakanan
seimbang.

CATATAN

* Peperiksaan
Pertengahan
Tahun

1. Perbincangan Kumpulan.
2. Folio

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

18

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK /
KEMAHIRAN

19

PJ: 2 KEMAHIRAN.
2.2 Olahraga
b) Padang
Lompat Kijang:
-Undang-undang dan
peraturan
-Aspek-aspek keselamatan

25.5.1529.5.15

HASIL PEMBELAJARAN

P: Melakukan lompat kijang


dengan teknik yang betul dan
selamat.
K: Menerangkan fasa-fasa ansur
maju dalam lompat kijang
A. Kerjasama dan keyakinan diri.

CADANGAN AKTIVITI

1. Pertandingan antara
kumpulan .
2. Folio Lompat Kjang

CATATAN

*29/5Sambutan
Hari Guru
(Sekolah)

(i-Think Peta Alir )

PJ: 2 KEMAHIRAN
2.3 Pendidikan Pergerakan
a) Gimnastik Artistik(L)
1.5 HAMBURAN
1.5.1 Lompat Dakap
1.5.2 Lompat Kangkang
1.5.3 Lompat layang

P : Dapat melakukan kemahiran


1. Perbincangan Kumpulan lompat dakap, lompat kangkang
Bincangngkan aspek
dan lompat laying dengan
keselamatan yang perlu
teknik yang betul dan selamat.
diambil.
K: Menyatakan langkah-langkah
2. Melakukan aktiviti lompat
keselamatan yang perlu di
dakap,kangkang dan layang
ambil dalam acara ginmastik
mengikut ansur maju / fasa
artistik
dengan teknik yang betul.
A: Keyakinan diri.
Nota: Jangan lakukan kalau
tidak yakin boleh.

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

19

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK /
KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

Atau
b). Gimnastik Irama(P)
1.5 Pusingan Badan
1.5.1 Pusingan setempat di atas
dua kaki.
1.5.2 Pusingan di atas
punggung dengan
sokongan tangan.
1.5.3 Pusingan di atas lutut.

P: Melakukan pusingan setempat


di atas : i) dua kaki ii)
Punggung
iii). Lutut dengan teknik yang
betul dan selamat.
K: Mengenal pasti tahap ansur
maju setiap pusingan itu.
A: Keyakinan diri.

1. Melakukan pusingan
setempat di atas : i) dua kaki
ii) Punggung
iii) Lutut dengan teknik
yang betul dan selamat.

(KBAT- Mengingat )

CADANGAN
STRATEGI /
PENILAIAN

2. Perbincangan kumpulanotot utama yang digunakan


untuk melakukan pusinganpusingan tersebut.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 30.6.2015 14.6.2015 )

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

20

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

21

MINGGU

WAKTU

20

15.6.1519.6.15

TUNJANG / TAJUK /
KEMAHIRAN
PK: 2 GAYA HIDUP SIHAT
2.1 Pemakanan
b). Kekurangan Nutrien mikro:
i. Vitamin A rabun malam
ii. Iodin - goiter
iii. Zat besi anemia
iv. Kalsium
- osteoporosis
- kekejangan otot
- riket
PJ(23) KEMAHIRAN
1. Pendidikan Pergerakan
a) Gimnastik Artistik (L)
1.5 HAMBURAN
1.5.4 Lompat rusa
1.5.5 Lompat melintasi
bangku panjang.
1.5.6Larian dua / tiga
langkah lonjak ke atas
peti lombol tiga
tingkat.
Atau
b) Gimnastik Irama(P)
2.5.1 Pusingan Beredar di
atas dua kaki
2.5.2 Pusing di atas satu
kaki setempat
Pirouette
2.5.3 Dua pusingan
berterusan di atas
satu kaki Piroutte

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

P: K: Mengenal pasti tandatanda kekurangan nutrien


mikro tersebut.

1. Pertandingan antara
kumpulan - bincangkan
Mikro Nutrien
2. Folio Mikro Nutrien

A: Peka kepada kekurangan


nutrien mikro.
P : Dapat melakukan
kemahiran 1.5.4.1.5.5.,
1.5.6, dengan teknik
yang betul.
K: Menyatakan komponen
kecergasan dalam
gimnastik. artistik.
A: Keyakinan diri.
P : Dapat melakukan
kemahiran 2.5.1, 2.5.2,
2.5.3, dengan teknik yang
betul dan selamat.
K: Menyatakan komponen
kecergasan dalam
gimnastik. artistik.
A: Keyakinan diri.

CATATAN

*19/6Pelancaran
Lhya
Ramadhan/
Bulan
Penghayatan
Nilai Murni

1. Dapat melakukan
kemahiran 1.5.4,1.5.5,
1.5.6, dengan teknik
yang betul dan selamat.
2. Perbincangan
komponen kecergasan
yang digunakan dalam
gimnastik.
Nota: Jangan lakukan kalau
tidak yakin boleh.

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

22

MINGGU
MINGGU

21
MINGGU
22
22.6.1526.6.15
29.6.153.7.15

TUNJANG//TAJUK
TAJUK // KEMAHIRAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN CATATAN
CATATAN
TUNJANG
KEMAHIRAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
AKTIVITI
1
PJ: 2 KEMAHIRAN
P : Melakukan
1.Melakukan
Hari
1
PJ:2.3
2TUNJANG
KEMAHIRAN
P:
Melakukan
2.5.3,
1.
MelakukanAKTIVITI *26/6Pendidikan
Pergerakaan
kemahiran
1.5.7kemahiran
,
kemahiran yang
WAKTU
/ TAJUK
/ KEMAHIRAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN
CATATAN
Akademik
2.3
Pendidikan
Gimnastik
Pergerakan
Artistik
(L)
2.5.4,
, dandan
2.5.2
2.5.5 dengan diajar
teknikdengan
kemahiran yang
1
PK:
2a)GAYA
HIDUP
SIHAT
P: - 2.5.1
1. Aktiviti
(Sarana 3)
1.5.7
Tekan
tubi,
tepuk
tangan
dari
dengan
betul
dan
betul
dan
(a)2.2
Gimnastik
Artistik
yang strategi
betul dan
selamat.
diajar
dengan
Pengurusan
Konflik
K: Menyusun
bagi
menghadapi
berkumpulan:
dua
tingkat
peti
lombol.
selamat.
selamat.
2.5.3 -Larian
duapasti
atau
tiga
langkah
K:
Mengenal
betul
dankes
kenal
punca
konflik
dan stres.pasti tahap ansur
- Kajian
Sekolah Ganti
2.5.1
Tekan
tubi,
tepuk
tangan.
K
:
Mengenal
pasti
otot2.
Folio
dengan
sokongan
tangan
atas
peti
maju.
selamat.
- rujuk kepada kaunselor
A: Keyakinan diri.
- Pembentangan 3
2.5.2
Lariankemudian
dua atau tga
langkah
ototKeyakinan
utama yangdiri.
lombol,
lonjak
naik ke Keseronokan.
A:
2. Menamakan otot- bersenam
dan bersukan
dengan sokongan tangan atas
digunakan dalam
atas
peti
lombol
dengan
kaki
otot yang terlibat.
- peti
tingkatkan
keimananlonjak
lombol, kemudian
latihan gimnastik
kangkang.
naik ke atas peti lombol lalu
artistik.
2.5.4
Lombol
tegak lalu.
2
PJ: 1 KECERGASAN
P: Melakukan
latihan
mencangkung.
A : Keyakinan
diri. litar dengan teknik 1. Melakukan aktiviti
2.5.5
Lombol kangkang.
kemahiran1.1
Kecergasan
Fizikal
betul dan selamat di samping
latihan
litar dengan
Atau
Pyang
: Melakukan
Atau (a)
P:
Melakukan
kemahiran
1.6.2
dan
kemahiran
yang
TahanIrama
Kardiovaskular
meningkatkan
DTK.
betul dan selamat.
b) Daya
Gimnastik
(P)
kemahiran 3.5.2,
(b) Gimnastik Irama (P)
1.6.3
betul
diajar.
3.5.3
dandengan
1.6.1
1. Melakukan
K: Menyatakan
kaitanteknik
sistemyang
pengaliran
2. Membincangkan
LOMPATAN
3.5.2
Pusingan
di
atas
lutut
diikuti
dengan
dan
selamat.
betul
dan
kemahiran
2.
Mengenal
pasti
- Latihan litar
darah dan jantung.
kaitan
sistem
dengan lentik.
pusingan di atas
selamat.
yang
diajar
1.6.2 Lompat
K:
Menyatakan
otot-otot
yang
tahap
ansur
maju.
A: Meningkatkan kesedaran tentang
pengaliran dan
punggung.
K
:
Menyatakan
tahap
dengan
betul.
1.6.3 Lompat bintang.
terlibatDTK
dalam
gimnastik
3. jantung.
Bincangkan
pentingnya
dalam
sukan irama.
dan
3.5.3Lompat
Kombinasi
dua jenis pusingan
unsur
maju.
2.
Folio
1.6.4
dakap
A:
Keyakinan
diri
kesalahanaktiviti harian.
(pilihan sendiri)
A : Keyakinan diri
kesalahan yang
LOMPATAN
Keseronokan
dilakukan.
1
PJ: 3 KESUKANAN
P:1. Membincangkan
1.6.1 Lompat regang

WAKTU
WAKTU

MINGGU

PJ: 2 3.3
KEMAHIRAN
P: Melakukan
kemahiran 3.5.1 dan 1. unsur-unsur
Melakukan
Isu-isu Dalam Sukan
K: Menyatakan
unsur-unsur
2.3PK:
Pendidikan
Pergerakan
3.5.2
dengan
betul
dan
selamat.
kemahiran yang
(b) Patriotisme
dalam sukan 1. Menyenaraikan
patriotisme
dalam
2 GAYA
HIDUP SIHAT
Ppatriotisme
:(a)2.2
Gimnastik
Artistik(L)
K:
Mengenal
pasti
tahap
ansur
diajar
dengan
dan
permainan.
sukan
dan
Pengurusan Konflik
K : Menyenaraikan
punca konflik
3.5.1 Lejang
kuda
maju.
betul
secara
- kenal pasti punca
punca
konflik dan
dan cara permainan
A: Cinta
negara.
3.5.2 Hambur
memegang
A:
Keyakinan
berkumpulan.
- rujukarab
kepada
kaunselorhujung
cara
mengatasi diri
mengatasi secara
kumpulan.
bangku.
- bersenam dan bersukan
A
:
Keyakinan
diri
secara
2.
Folio
( KBAT- Mengingat )
2. Forum.
- tingkatkan keimanan
Keseronokan
berkumpulan.
Atau
P:
Melakukan
2.6.1,
(i-Think
Peta Buihkemahiran
)
( i-Think
Peta
)
(b) Gimnastik Irama (P)
2.6.2,
dan Bulatan
2.6.3 dengan
betul
1. Melakukan
LOMPATAN
dan selamat.
kemahiran yang
2.6.1 Lompat kucing
K: Mengenal pasti tahap ansur
diajar dengan
2.6.2 Lompat gunting
maju.
betul secara
2.6.3 Lompat cabriole
A: Keyakinan diri
berkumpulan.
2. Folio

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

CATATAN

23

23

6.7.1510.7.15

PJ: 1 KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
(a) Daya Tahan Kardiovaskular
- Berjalan pantas

PK: 2 GAYA HIDUP SIHAT


2.3 Penyalahgunaan bahan
(a) Dasar Dadah Negara
(b) Agensi Pelaksanaan
Antidadah

P: Melakukan berjalan
pantas dengan teknik
yang betul dan selamat di
samping meningkatkan DTK.
K: Menyatakan kaitan sistem
pengaliran darah dan
jantung.
A: Meningkatkan kesedaran
tentang pentingnya DTK
dalam sukan dan aktiviti
harian.

1. Melakukan aktiviti
jalan pantas

P: K: Menyata dan
menyenaraikan DDN dan
agensi-agensinya.
A: Kesedaran tentang
bahayanya dadah

1. Berbincang dalam
kumpulan.
2. Merujuk pelbagai
media.

* 4/7- Nuzul
Al-Quran

( KBAT- Mengingat )
(i-Think Peta Buih )

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

24

MINGGU
24

WAKTU
1

13.7.1517.7.15

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN


PJ: 2 KEMAHIRAN
2.3 Pendidikan Pergerakan
(a) Gimnastik Artistik(L)
3.5.3 Lombol muka
3.5.4 Lombol sisi

Atau
(b) Gimnastik Irama (P)
LOMPATAN
3.6.1 Lompat langkah (Stripe leap)
3.6.2 Lompat laying (Split leap)

PJ: 2 KEMAHIRAN
2.3 Pendidikan Pergerakan
(a) Gimnastik Artistik(L)
3.5.5 Lombol kangkang
3.5.6 Lombol lunjur
3.6.1 Lompat langkah (Stripe leap)
Atau
(b) Gimnastik Irama(P)
LOMPATAN
3.6.3 Lompat laying
3.6.4 Kombinasi dua jenis lompatan
Pilihan sendiri:
- Lompatan regang
- lompatan dakap

HASIL PEMBELAJARAN
P: Melakukan kemahiran
3.5.3 dan 3.5.4 dengan
betul dan selamat.
K: Menyatakan aspek-aspek
keselamatan dan ansur
maju.
A: Keseronokan
Keyakinan diri
P: Melakukan kemahiran
3.6.1 dan 3.6.2 dengan
betul dan selamat.
K: Menyatakan aspek-aspek
keselamatan dan ansur
maju
A: Keseronokan
Keyakinan diri
P: Melakukan kemahiran
3.5.5, 3.5.6 dan 3.6.1
dengan betul dan selamat.
K: Menyatakan aspek-aspek
keselamatan dan ansur
maju.
A: Keseronokan
Keyakinan diri
P: Melakukan kemahiran
3.6.3 dan 3.6.4 dengan
betul dan selamat.
K: Menyatakan aspek-aspek
keselamatan dan ansur
maju.
A: Keseronokan
Keyakinan diri

CADANGAN AKTIVITI
1. Melakukan kemahirankemahiran yang diajar
dengan betul .
2. Menamakan otot-otot
yang terlibat.

CATATAN

*16/7Cuti
Peristiwa 2
*17/7Hari
Raya Aidilfitri

1. Melakukan kemahirankemahiran yang diajar


dengan betul .
2. Menamakan otot-otot
yang terlibat.

1. Melakukan kemahirankemahiran yang diajar


dengan betul .
2. Menamakan otot-otot
yang terlibat.

1. Melakukan kemahirankemahiran yang diajar


dengan betul .
2. Menamakan otot-otot
yang terlibat.

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

25

MINGGU

WAKTU

25

20.7.1524.7.15

26

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

P:K: Menyenaraikan langkahlanglah pengawalan dan


pencegahan.
A: Cintakan diri sendiri
P:
K: Menyatakan kaitan antara
sistem pengaliran dan
jantung.
K: Menghuraikan kesan
fisiologi hasil daripada
DTK.
A: Kesedaran.

1. Perbincangan secara
kumpulan.
2. Rujuk pelbagai media.
3. Folio

* 20/7- Cuti
Berganti 3

P: Melakukan kemahiran
gimnastik pendidikan
dengan teknik yang betul
dan selamat.
secara K: Menyatakan aspek
keselamatan yang perlu
secara
diambil.
A: Keseronokan.

1. Melakukan kemahiran
6.1 dan 6.2 dengan
betul.
2. Bincang aspek
keselamatan.

PK: 2 GAYA HIDUP SIHAT


2.3 Penyalahgunaan bahan.
(b) Langkah-langkah pengawalan dan
pencegahan.

PJ: 1 KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
(a) Daya Tahan Kardiovaskular
Kesan dan kepentingan:
(i) Sistem pengaliran darah
(ii) Daya tahan kardiovaskular dalam
sukan dan kegiatan harian

PJ: 2 KEMAHIRAN
2.3 Pendidikan Pergerakan
(c) Gimnastik Pendidikan
Tema 6 : Kesedaran alilran.
1.1 Merangkaikan pergerakan
bebas.
1.2 Merangkaikan pergerakan
aliran terikat

PK: 3 KEBERSIHAN DAN


KESELAMATAN PERSEKITARAN
3.1 Keselamatan
(a) Akta dan undang-undang
(i) Akta Perlindungan Wanita dan Gadis.

27.7.1531.7.15

P: K: Menyatakan peruntukan
undang-undang bagi
melindungi wanita dan
gadis dalam Akta
Perlindungan Wanita dan
Gadis.
A: Mematuhi undangundang.

21/7- Cuti
Berganti 4

1. Membincangkan
kaitan antara system
pengaliran darah dan
jantung dalam aktiviti
DTK.
2. Membincangkan kesan
fisiologi hasil
daripada latihan DTK.
*31/7Temasya
Sukan
Tahunan
(Sarana 4)

1. Merujuk Akta
Perlindungan Wanita
dan Gadis.
2. Perbincangan
berkumpulan.

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

26

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

27

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

27

PJ: 2 KEMAHIRAN
2.3 Pendidikan Pergerakan
(c) Gimnastik Pendidikan
6.3 Merangkaikan pergerakan secara
aliran bebas dan aliran terikat.

P: Melakukan kemahiran
gimnastik pendidikan
dengan teknik yang betul
dan selamat.
K: Menyatakan aspek
keselamatan yang perlu
Tema 7: Kesedaran perkaitan dengan orang
diambil.
lain.
A: Keseronokan.
7.1 Bergerak berbagai-bagai cara
( KBAT- Mengingat )
berpasangan
(i-Think Peta Buih )

1. Melakukan kemahiran
6.3 dan 7.1 dengan
betul.
2. Bincang aspek
keselamatan

PJ: 2 KEMAHIRAN
2.3 Pendidikan Pergerakan
(c) Gimnastik Pendidikan
Tema 7: Kesedaran perkaitan dengan orang
lain.
7.2 Bergerak berbagai-bagai cara
dengan rkan secara sentuhan
badan.
7.3 Bergerak berbagai-bagai cara
dalam kumpulan.
PJ: 3 KESUKANAN
3.4 Etika:
(a)Personaliti
(i) Disiplin diri
(ii) Disiplin dalam sukan

P: Melakukan kemahiran
gimnastik pendidikan
dengan teknik yang betul
dan selamat.
K: Membincangkan aspek
keselamatan dan tahap
ansur maju yang sesuai.
A: Keseronokan.

1. Melakukan kemahiran
7.2 dan 7.3 dengan
betul.
2. Bincang aspek
keselamatan

P:K: Menyatakan maksud etika


dan personality ahli
sukan.
K: Menyatakan personaliti
yang perlu ada dalam
sukan.
A: Jati diri.
Disiplin diri

1. Perbincangan
kumpulan

3.8.157.8.15

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

CATATAN

28

MINGGU

28

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

PK:3 KEBERSIHAN DAN


KESELAMATAN PERSEKITARAN
3.1 Keselamatan
(a) Akta dan undang-undang
(i) Akta Perlindungan Wanita dan Gadis

1. Perbincangan
kumpulan (kajian kes).
2. Menyatakan hukuman.

PJ : UJIAN POST
SEGAK:
i.. Takan Tubi
ii.. Rengkuk
iii.. Jangkauan Melunjur
iv.. Naik Turun Bangku

P: K: Menyatakan hukuman
yang boleh dikenakan di
bawah akta ini.
A: Mematuhi undangundang.
Menghormati wanita.
P : Dapat melakukan Ujian
SEGAK dengan teknik
yang betul.
K: Menyenaraikan prosedur
SEGAK yang betul dan
jelas
A: Kerjasama dan kesedaran
terhadap keupayaan diri.

PJ: 2 KEMAHIRAN
2.3 Pendidikan Pergerakan
(a) Pergerakan Kreatif.
Tema 11: Orientasi ruang.
11.1 Dimensi ruang
- atas bawah
- kiri kanan
- hadapan belakang
11.2 Orientasi berpasangan dan
berkumpulan.
11.3 Susunan dan urutan
PK: 3 KEBERSIHAN DAN
KESELAMATAN PERSEKITARAN
3.1 Keselamatan
(a) Akta Perlindungan Wanita dan Gadis
- Agensi-agensi yang terlibat.

P: Melakukan kemahiran
pergerakan kreatif dengan
teknik yang betul dan
selamat.
K: Menyatakan aspek
keselamatan yang perlu
diambil kira dalam
pergerakan kreatif.
A: Keyakinan diri.

1. Membincangkan aspek
keselamatan.
2. Melakukan kemahiran
pergerakan kreatif
dengan betul dan
selamat mengikut
tahap ansur maju.

*8/8Sekolah
Ganti 5

P: K: Menjelaskan fungsi dan


peranan agensi-agensi
yang terlibat.
A: Tanggungjawab.

1. Perbincangan
kumpulan.
2. Kajian kes.

*17/8Pelancaran
Bulan

10.8.1514.8.15

29
17.8.1521.8.15

CATATAN

SEGAK
(Mesti
dilakukan
sehingga
selesai dalam satu masa)
Pelajar dibahagikan kpd.
2 kump. A- lakukan akt.,
B- kira dan catatkan
dalam Borang SEGAK.
1. Takan Tubi
2. Rengkuk
3. Jangkauan Melunjur
4. Naik Turun Bangku

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

*10/8Majlis
Pelantikan
Pengawas/P
SS/MPP
Pra U

Kemerdekaan

29

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

30

MINGGU

30

WAKTU

24.8.1528.8.15

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

PJ: 1 KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
(c) Kekuatan
- Lunge
- Fly
- Calf raise

P: Melakukan sekurangkurangnya tiga aktiviti


kekuatan otot dengan
cara yang betul dan
selamat di samping
meningkatkan kekuatan
otot- otot berkenaan.
K: Mengenal pasti kesan
latihan.
A: Keyakinan diri.

1. Melakukan aktiviti
kekuatan otot.
2. Perbincangan
kumpulan tentang
kaedah dan kesan
latihan kekuatan otot.
3. Menamakan otot-otot
yang terlibat.

*
28/8Majlis
Ambang

PJ: 2 KEMAHIRAN
2`3 Pendidikan Pergerakan
(a) Pergerakan kreatif
Tema 12 : Gabungan bentuk dan daya
dalam pergerakan.
12.1 Rangkaian daya mengikut corak:
(a) ruang
(b) di lantai
(c) di awangan
12.2 Rekaan daya mengikut corak dan
menyerapkan masa, beban dan aliran.

P: Melakukan kemahiran
pergerakan kreatif dengan
betul dan selamat.
K: Menyatakan komponen
kecergasan yang
diaplikasikan.
A: Keseronokan.
Keyakinan diri.

1. Melakukan kemahiran
pergerakan kreatif
dengan teknik yang
betul.
2. Membincangkan tahap
ansur maju yang
sesuai.

Kemerdekaan

(i-Think Peta Pokok )

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

31

MINGGU

WAKTU

31

1.9.154.9.15
2

32

7.9.1511.9.15

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

PK:3 KEBERSIHAN DAN


KESELAMATAN PERSEKITARAN
3.1 Keselamatan
(a) Akta Perlindungan Wanita dan Gadis
- Agensi-agensi yang terlibat
(sambungan)
PJ: 1 KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
(b) Daya Tahan Otot
Isometrik:
- Tolak kawan
- Bergayut siku bengkok
- Lawan runtun siku

PJ: 2 KEMAHIRAN
2.3 Pendidikan Pergerakan
(a) Pergerakan kreatif
Tema 13 : Penaikan dari lantai
13.1 Penaikan tanpa lompatan.
13.2 Lepas dari lantai ke ruang udara.
13.3 Membina pelbagai bentuk di ruang.
13.4 Melakukan pelbagai lakuan daya asas di
ruang
PK:3 KEBERSIHAN DAN
KESELAMATAN PERSEKITARAN
1.3 Pertolongan cemas kecederaan dan
Bantu mula:
(i) Prinsip dan prosedur CPR = EAR
+ECC
- CPR = Cardio Pulmonary Resuscitation
- EAR= Expired Air Resuscitation
- ECC= External Cardiac Compression

HASIL PEMBELAJARAN

P: K: Menjelaskan fungsi dan


peranan agensi-agensi
yang terlibat.
A: Tanggungjawab.
P: Melakukan sekurangkurangnya 3 aktiviti
penguncupan isometrik di
saamping meningkatkan
DTO berkenaan.
K: Menghuraikan
kepentingan penguncupan
sometrik dalam sukan dan
kegiatan harian.
A: Kerjasama.
P: Melakukan kemahiran
pergerakan kreatif dengan
betul.
K: Mengenal pasti otot-otot
utama yang terlibat.
A: Keseronokan.

CADANGAN AKTIVITI

Pembentangan.

CATATAN

*31/8- Hari
Kemerdekaan

1. Melakukan
penguncupan
isometrik dengan
betul.
2. Melakar dan
melabelkan otot-otot
yang terlibat dalam
penguncupan
isometrik.
1. Melakukan kemahiran
pergerakan kreatif
dengan betul dan
selamat.
2. Menamakan otot-otot
utama yang terlibat.

*11/9- Hari
Anugerah
Kokurikulum

(i-Think Peta Pokok )


P: Melakukan tunjuk cara
prosedur bantu mula
CPR.
K: Menyatakan maksud CPR
=EAR + ECC dalam
pertolongan cemas.
A: Tanggungjawab.
Tolong-menolong.

1. Perbincangan.
2. Tunjuk cara.
3. Latihan / amali
4. Ujian Amali

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

32

PJ: 3 KESUKANAN
3.1 Pengurusan Sukan dan Permainan
(ii) Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia
(iii) Teknologi maklumat dalam sukan

33

14.9.1518.9.15

PJ: 1 KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
(b) Daya Tahan Otot
Isometrik:
- Tolak kawan
- Bergayut siku bengkok
- Lawan runtun siku
PJ: 3 KESUKANAN
3.2 Kerjaya Dalam Sukan:
- Amatur
- Semiprofesional
- Profesional

PJ: 3 KESUKANAN
3.1 Isu-isu Dalam Sukan
(a) Isu politik dalam
permainan.

sukan

P:K: Membincangkan
sumbangan Majlis Sukansukan Malaysia (MSSM)
ke arah mencapai DSN.
A: Kesedaran
P: Melakukan sekurangkurangnya 3 aktiviti
penguncupan isometrik di
samping meningkatkan
DTO berkenaan.

K: Menamakan otot-otot
utama yang terlibat.
A: Kerjasama.
P: K: Menyatakan maksud
kerjaya dalam sukan.
Menjelaskan maksud
amatur, semiprofesional
dan profesional.
A: Meningkatkan minat
dalam sukan.
P:K: Menyatakan maksud
dan
politik dalam sukan dan
permainan.
K: Mengenal pasti isu-isu
politik dalam sukan dan
permainan.
A: Tanggungjawab.
( KBAT-Mengingat )

1. Membincangkan
peranan MSSM dan
teknologi maklumat
dalam sukan
1. Melakukan
penguncupan
isometrik dengan
betul.
2. Perbincangan
kumpulan
menamakan otot-otot
utama yang terlibat.
1. Membincangkan
maksud amatur,
semiprofesional dan
profesional secara
berkumpulan.
2. Menyediakan folio

Folio

1. Membincangkan isuisu politik dalam sukan


dan permainan secara
berkumpulan.
2. Membahaskan kesan
dan akibat wujudnya
politik dalam sukan
dan permainan.

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

33

MINGGU

WAKTU

33

14.9.1518.9.15

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

PJ: 1 KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
(b) Daya Tahan Otot
Isometrik:
- Tolak kawan
- Bergayut siku bengkok
- Lawan runtun siku
PJ: 1 KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
(c) Kekuatan
- Lunge
- Fly
- Calf raise

PK: 3 KEBERSIHAN DAN


KESELAMATAN PERSEKITARAN
3.2 Pertolongan cemas kecederaan dan
Bantu mula:
(i) Prinsip dan prosedur ECC

PJ: 2 KEMAHIRAN
2.3 Rekreasi dan kesengganan.
(a) Konsep perkhemahan:
(i) Definisi perkhemahan
(ii) Aspek-aspek keselamatan

HASIL PEMBELAJARAN

P: Melakukan sekurangkurangnya 3 aktiviti


penguncupan isometric di
samping meningkatkan
DTO berkenaan.
K: Menamakan otot-otot
utama yang terlibat.
A: Kerjasama.
P: Melakukan sekurangkurangnya tiga aktiviti
kekuatan otot dengan
cara yang betul dan
selamat di samping
meningkatkan DTO
berkenaan.
.
K: Membincangkan kaedah
dan prosedur latihan
latihan kekuatan.
A: Kerjasama.
P: Melakukan tunjuk cara
prosedur bantu mula ECC.
K: Menyatakan maksud ECC
dalam pertolongan cemas.
A: Tanggungjawab.
Tolong-menolong.
P: Mendirikan khemah
bersama-sama rakan dan
guru.
K: Menyatakan konsep
rekreasi dan
perkhemahan.
A: Keseronokan.

(KBAT- Memahami )

CADANGAN AKTIVITI

1. Melakukan
penguncupan
isometrik dengan
betul.
2. Perbincangan
kumpulan
menamakan otot-otot
utama yang terlibat.
1. Penilaian:
(a) Melakukan latihan
kekuatan otot secara
berkumpulan /
berstesen.
(b) Menerangkan kaedah
latihan yang betul.
2. Komen.

CATATAN

*15/9Penutupan
Bulan
Kemerdekaan

*16/9- Cuti
Umum
Penubuhan
Malaysia

1. Perbincangan.
2. Tunjuk cara.
3. Folio.

1. Membincangkan
aspek-aspek
keselamatan sebelum,
semasa dan selepas
perkhemahan.
2. Merancang satu
aktiviti perkhemahan
bersama rakan.

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

34

MINGGU

34

WAKTU

28.9.152.10.15

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

P: Melakukan sekurangkurangnya tiga aktiviti


kekuatan otot dengan cara
kaki, lutut
yang betul dan selamat.
K: Menghuraikan
kepentingan latihan
kekuatan otot dalam
sukan dan kegiatan
harian.
A: Keyakinan diri.
PK: 3 KEBERSIHAN DAN
P: Melakukan tunjuk cara
KESELAMATAN PERSEKITARAN
prosedur bantu mula
3.2 Pertolongan cemas kecederaan dan
CPR, EAR, dan EAR.
bantu mula: - Ujian Amali
K: Menyatakan maksud
(i) Prinsip dan prosedur CPR ,EAR dan
CPR, EAR dan ECC
ECC
dalam
pertolongan cemas.
A: Tanggungjawab.
Tolong-menolong

1. Melakukan aktiviti
kekuatan otot.
2. Perbincangan
kumpulan.

*2/10Majlis Izin
Ilmu PT3

PJ:3 KESUKANAN
3.4 Etika:
(a)Personaliti
(i) Disiplin diri
(ii) Disiplin dalam sukan

1. Folio individu atau


peta minda

PJ: 1 KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
(c) Kekuatan
- Baring, angkat
bengkok
- Bench press
- Biceps curl

P:K: Menyatakan personaliti


ahli sukan yang baik.
A: Jati diri.
Disiplin diri
(KBAT- Memahami )
(i-Think Peta Buih )

*3/10Majlis
Graduasi

1. Ujian Amali
2. Folio.

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

35

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

PJ: 2 KEMAHIRAN
2.4 Rekreasi dan kesenggangan
(iii) Perlaksanaan

1. Perbincangan
berkumpulan.
2. Mendirikan khemah.

* PAT

PJ: 1 KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
c) Kekuatan:

P: Mendirikan khemah
bersama guru dan rakan.
K: Menyatakan persediaan
awal, sebelum, semasa
dan selepas perkhemahan.
A: Keseronokan.
Kerjasama.
P: Melakukan sekurangkurangnya tiga aktiviti
kekuatan otot dengan cara
yang betul dan selamat di
samping meningkatkan
DTO berkenaan.
K: Menyatakan otot-otot
utama yang terlibat.
A: Kerjasama.
P: K: Menjelaskan maksud
Dasar Sukan Negara.
- Menghuraikan maksud
Sukan Untuk
Kecemerlangan.
A: Kesedaran tentang
pentingnya sukan
P: Melakukan sekurangkurangnya tiga aktiviti
kekuatan otot dengan cara
yang betul dan selamat di
samping meningkatkan
DTO berkenaan.
K: Menghuraikan faedah
kekuatan otot.
A: Keyakinan diri.

35
5.10.159.10.15

- Lunge
- Fly
- Calf raise
36

12.10.1516.10.15

PJ: 3 KESUKANAN
3.1 Pengurusan
sukan dan permainan
(i)
Dasar Sukan Negara(DSN)
- Sukan untuk semua
- Sukan untuk massa
- Sukan untuk kecemerlangan
PJ: 1 KECERGASAN
1.1 Kecergasan Fizikal
(c) Kekuatan:
- Lunge
- Fly
- Calf raise

1. Melakukan aktiviti
kekuatan otot dengan
betul.
2. Menamakan otot-otot
yang terlibat secara
bertulis.

1. Membincangkan
peranan DSN.
2. Mengklasifikasikan
jenis-jenis sukan.

*PAT

1. Melakukan aktiviti
kekuatan otot dengan
betul.
2. Menghuraikan faedah
latihan kekuatan secara
bertulis.

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

36

MINGGU

37

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

PJPK Semakan Kertas Soalan


PAT

19.10.1523.10.15

38

HASIL PEMBELAJARAN/ OBJEKTIF

Senamrobik

26.10.1530.10.15

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

Murid tahu dan maklum


jawapan sebenar setiap
soalan dapam PAT
Murid
Tahun
markah
SEGAK semester kedua

Perbincangan PAT
*16/10Makluman
Markah Sambutan
SEGAK
Maal Hijrah

Menarik minat pelajar


supaya terlibat dengan
aktiviti kecergasan fizikal
Menguji daya kreativiti dan
koordinasi pelajar

Boleh
dilaksanakan *28/10mengikut kumpulan @
Penutupan
Dipertandingkan
Bulan
Bahasa
Kebangsaan

*28/10Majlis Izin
Ilmu SPM
& STPM
39

Kuiz Kesihatan

2.11.156.11.15
40

Pertandingan Bola Jaring

9.11.1513.11.15
41
16.11.1520.11.15

Pemeriksaan
pelajar

kesihatan

fizikal

Untuk menyedarkan pelajar


tentang pentingnya menjaga
kesihatan diri, keluarga dan
masyarakat

Mengenalpasti bakat pelajar


Menggalakkan
pelajar
terlibat dalam sukan

Boleh
dilaksanakan *9-11/11mengikut kumpulan @
Hari
Dipertandingkan
Deepavali

Memastika pelajar menjaga


kesihatan
fizikal
diri
masing-masing
seperti
kuku, rambut, dan pakaian
pelajar dijaga dengan kemas

Pemeriksaan
Tayangan Video

Boleh
dilaksanakan
mengikut kumpulan @
Dipertandingkan

Sumber :http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan-tingkatan-4-subjek-pendidikan-jasmani.html

37