Anda di halaman 1dari 2

1)

Murid-murid tidak dibenarkan masuk tanpa


kebenaran guru.

2)

Berbaris sebelum masuk di dalam bilik muzik.

3)

Sentiasa berdisiplin dan mendengar arahan


guru.

4)

Tidak dibenarkan makan dan minum di dalam


bilik muzik.

5)

Tindakan tatatertib akan dikenakan ke atas


murid-murid yang secara sengaja merosakkan
peralatan muzik.

6)

Murid yang sengaja merosakkan alatan muzik


hendaklah membayar ganti rugi atas kerosakan
alatan tersebut.

7)

Tidak dibenarkan berlari atau bergurau senda di


dalam bilik muzik.

8)

Hendaklah sentiasa menjaga kebersihan di


dalam bilik muzik.

9)

Segala peraturan bilik muzik hendaklah dipatuhi


dengan penuh tanggungjawab.

10) Segala peralatan alatan muzik yang hendak

dipinjam hendaklah

dimaklumkan terlebih dan

menulis di dalam buku pinjaman alatan muzik.