Anda di halaman 1dari 2

(2 Salinan dikehendaki oleh pejabat ini)

PERMOHONAN CUTI KURSUS SAMBILAN (PJJ)


1. Nama Guru : Norazimah Bt Mohd Salleh
2. Jantina : Perempuan
3. No. Kad Pengenalan : A 1411950 (Lama) 691008-10-5030 (Baru)
4. Jawatan / Gred : PPPLD DG 34 ( KUP )
5. No. Fail : 28433
6. Tarikh mula dilantik : 01.01.1994
7. Tarikh disahkan dalam jawatan : 01.01.1997
8. Tawaran dibenarkan mulai 11.06.2011

hingga

11.06.2015

(Sila sertakan salinan surat kelulusan mengikut PJJ/Luar Kampus dari


Jabatan Pelajaran/BPG,KPM dan Surat panggilan kursus tersebut)
9. Jenis-jenis Kursus
Intensif

Tarikh

Tempat

i)

Kuliah

08..2013

ii)

Tutorial

----------------

iii)

Seminar/Bengkel/ Kolokium 08.10.2013

iv)

Latihan amali/latihan industry


yang kurang 30 hari

Tarikh:07.10.2013

---------------

Tandakan /

IPGKBM

---------------IPGKBM

----------------

-------------------------------------(Tandatangan Pemohon)

-------------------------------------Tandatangan Pengetua/Guru Besar


Cop sekolah