Anda di halaman 1dari 15

1

MINGGU

TARIKH

TOPIK/BIDANG
PEMBELAJARAN

MULANYA DI SINI

12-16
Jan
2015

FOKUS
Tempo.

STANDARD
KANDUNGAN

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo atau
berkumpulan.

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.1.4 Menyanyi mengikut


tempo.
- cepat
- lambat

STANDARD
PRESTASI

B1D1E1
Mengenal pasti tempo cepat
dan lambat

- Cepat
- lambat

19-23
Jan
2015

MULANYA DI SINI
FOKUS
Pic
-pic tinggi
-pic rendah

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo atau
berkumpulan.

1.1.3 Mengajuk pic dengan


tepat.
- pic tinggi
- pic rendah
- pic pertengahan

B1D1E2
Mengenal pasti pic rendah
dan pic tinggi

CATATAN

MULANYA DI SINI

26-30
Jan
2015

FOKUS
Tempo.

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.1.4 Menyanyi mengikut


tempo.
- cepat
- lambat

B1D1E3
Mengenal pasti detik

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.1.5 Menyanyi dengan


dinamik.
- lembut ( p )
- kuat ( f )

B1D1E4
Mengenal pasti dinamik
kuat dan lembut

APRESIASI MUZIK
3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud,


tempo, tekstur dan dinamik
daripada muzik yang didengar.
- tekstur (solo - nipis dan
kumpulan - tebal)

B1D1E5
Mengenal pasti tekstur nipis
dan tebal
B3D1E2

- cepat
- lambat

MULANYA DI SINI

2-6
Feb
2015

FOKUS
Dinamik.
- lembut ( p )
- kuat ( f )

2-6
Feb
2015

MULANYA DI SINI
FOKUS
Tekstur
- solo
- nipis
- kumpulan

Mengenal pasti tekstur nipis


dan tebal
B5D1E2
Mengenal pasti tekstur nipis

3
- tebal
MULANYA DI SINI
FOKUS

9-13
Feb
2015

dan tebal
APRESIASI MUZIK
3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

Dinamik.

3.1.2 Mengenal pasti mud,


tempo, tekstur dan dinamik
daripada muzik yang didengar.
dinamik
- lembut ( p )
- kuat ( f )

- lembut ( p )
- kuat ( f )
Tekstur
- nipis
- tebal
MULANYA DI SINI
FOKUS

16-20
Feb
2015

23-27
Feb
2015

Warna ton

MULANYA DI SINI
FOKUS
Detik
Postur

B1D1E4
Mengenal pasti dinamik
kuat dan lembut
B3D1E2
Mengenal pasti tekstur nipis
dan tebal
B2D1E1
Mengenal pasti dinamik
kuat dan lembut
B4D1E3
Mengenal pasti dinamik
kuat dan lembut

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.1.1 Mendemonstrasi warna


ton suara manusia dengan
betul.
atau berkumpulan.
- suara lembut
- suara serak
- suara nyaring
- suara halus
- suara garau
- suara nasal
- suara lelaki dan
perempuan

B1D1E7
Mengenal pasti warna ton
suara dan perkusi
B3D1E8
Membezakan ton suara

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.2 Memainkan perkusi
secara solo atau
berkumpulan daripada
pelbagai repertoir

1.2.1 Memainkan perkusi


mengikut detik.

B1D1E8
Menyatakan bunyi detik
panjang dan pendek
B3D2E1
Bermain perkusi mengikut
detik

- postur

MULANYA DI SINI
FOKUS

2-6
Mac
2014

10

9-13
Mac
2015

Warna ton

MULANYA DI SINI
FOKUS

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo atau
berkumpulan.

1.1.1 Mendemonstrasi warna


ton suara manusia dengan
betul.
- suara lembut
- suara serak
- suara nyaring
- suara halus
- suara garau
- suara nasal
- suara lelaki dan
perempuan

B2D1E6
Membezakan ton suara
B3D1E8
Membezakan ton suara

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.3 Membuat pergerakan
mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan


mengikut ruang diri dan am
berdasarkan:
Dinamik
- kuat
- lembut

B2D1E1
Mengenal pasti dinamik
kuat dan lembut

Dinamik
- kuat
- lembut

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

11

23-27
Mac
2015

MULANYA DI SINI
FOKUS
Tempo.
- cepat

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.3 Membuat pergerakan
mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan


mengikut ruang diri dan am
berdasarkan:
- tempo cepat/lambat

B2D1E2
Mengecam bunyi pic tinggi,
rendah dan pic tengah
B2D1E4
Melakarkan grafik
menunjukkan tempo cepat

5
- lambat

12

30
Mac3
April
2015

MULANYA DI SINI
FOKUS

dan lambat

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.3 Membuat pergerakan
mengikut muzik.

Bunyi

1.3.1 Membuat pergerakan


mengikut ruang diri dan am
berdasarkan:

B2D1E5
Mengenal pasti detik
panjang dan pendek

- bunyi panjang/pendek
-panjang
-pendek

MULANYA DI SINI
FOKUS

13

14

6 - 10
April
2015

13
17
April
2015

Warna ton

MULANYA DI SINI
FOKUS
Muzik vokal dan muzik
instrumental
Warna ton

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.1.1 Mendemonstrasi warna


ton suara manusia dengan
betul.
- suara lembut
- suara serak
- suara nyaring
- suara halus
- suara garau
- suara nasal
- suara lelaki dan
perempuan

B2D1E6
Membezakan ton suara
B3D1E8
Membezakan ton suara
B2D1E1
Mengenal pasti dinamik
kuat dan lembut

APRESIASI MUZIK
3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

3.1.1 Mengenal pasti muzik


vokal dan muzik instrumental
serta warna ton daripada
muzik yang didengar.
- muzik vokal (solo dan
kumpulan)
- muzik instrumental (solo dan
kumpulan)
- warna ton (suara dan alat
muzik)

B2D1E3
Mengenal pasti warna ton
suara dan perkusi
B2D1E6
Membezakan ton suara

15

20
24
April
2015

MULANYA DI SINI
FOKUS

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.3 Membuat pergerakan
mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan


mengikut ruang diri dan am
berdasarkan:
- bunyi panjang/pendek

B2D1E5
Mengenal pasti detik
panjang dan pendek

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.3 Membuat pergerakan
mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan


mengikut ruang diri dan am
berdasarkan:
- tempo cepat/lambat

B2D1E4
Melakarkan grafik
menunjukkan tempo cepat
dan lambat
B3D1E6
Melakarkan grafik
menunjukkan tempo cepat
dan lambat

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.1.5 Menyanyi dengan


dinamik.
- lembut ( p )
- kuat ( f )

B3D2E3
Bermain perkusi atau
menyanyi dinamik kuat dan
lembut

Muzik dan gerakan

16

27
April01
Mei
2015

MULANYA DI SINI
FOKUS
Muzik dan gerakan

MULANYA DI SINI
FOKUS

17

4 -8
Mei
2015

Dinamik.
- lembut ( p )
- kuat ( f )

7
11-15 MEI 2015
MINGGU PENTAKSIRAN PBS 1

18

18
22
Mei
2015

MULANYA DI SINI
FOKUS
Teknik dalam nyanyian

19

25
29
Mei
2015

MULANYA DI SINI
FOKUS
Detik

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.1.6 Menyanyi dengan


sebutan huruf vokal a,e,i,o,u
yang betul.

B3D2E4
Menyebut lirik dengan jelas

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.2 Memainkan perkusi
secara solo atau
berkumpulan daripada
pelbagai repertoir

1.2.1 Memainkan perkusi


mengikut detik.
- postur
- cara memainkan

B3D2E1
Bermain perkusi mengikut
detik

Postur

CUTI PENGGAL PERTAMA

20

15 19
Jun 2015

MULANYA DI SINI
FOKUS
Tempo

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.2 Memainkan perkusi
secara solo atau
berkumpulan daripada

1.2.2 Memainkan perkusi


mengikut tempo.
- cepat
- lambat

B3D1E7
Mengenal pasti detik
panjang dan pendek
B3D2E1
Bermain perkusi mengikut

8
- cepat
- lambat

MULANYA DI SINI

21

22 -26 Jun
2015

FOKUS
Dinamik.

pelbagai repertoir

detik

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.2 Memainkan perkusi
secara solo atau
berkumpulan daripada
pelbagai repertoir

1.2.3 Memainkan perkusi


dengan dinamik.
- lembut ( p )
- kuat ( f )

B3D2E2
Bermain alat perkusi
dengan dinamik
B4D2E5
Bernafas dengan betul
pada frasa lagu yang
ditetapkan

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.1.2 Menyanyi dengan


pernafasan yang betul.

B3D2E5
Bernafas dengan betul
pada frasa lagu yang
ditetapkan
B4D2E5
Bernafas dengan betul
pada frasa lagu yang
ditetapkan

- lembut ( p )
- kuat ( f )

22

29 Jun
3 Julai
2015

MULANYA DI SINI
FOKUS
Nyanyian

- pengambilan nafas
- pengeluaran nafas

- pernafasan

23

6 10
Julai 2015

MULANYA DI SINI
FOKUS
Pic
- pic tinggi
- pic rendah

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

B3D2E6
1.1.3 Mengajuk pic dengan
tepat.
- pic tinggi
- pic rendah
- pic pertengahan

Menyanyikan pic tinggi,


rendah dan pic tengah
B3D1E4
Mengecam bunyi pic tinggi,
rendah dan pic tengah

9
- pic pertengahan

MULANYA DI SINI

24

13 17
Julai 2015

FOKUS
Nyanyian
-sebutan vokal

MULANYA DI SINI

25

20 24
Julai 2015

FOKUS
Tempo
- cepat
- lambat

26

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.1.6 Menyanyi dengan


sebutan huruf vokal a,e,i,o,u
yang betul.

B3D2E4
Menyebut lirik dengan jelas
B4D2E4
Menyebut lirik dengan jelas

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.2 Memainkan perkusi
secara solo atau
berkumpulan daripada
pelbagai repertoir

1.2.2 Memainkan perkusi


mengikut tempo.
- cepat
- lambat

B3D1E1
Mengenal pasti mud sedih,
riang dan takut
B3D1E7
Mengenal pasti detik
panjang dan pendek

APRESIASI MUZIK
3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud,


tempo, tekstur dan dinamik
daripada muzik yang
didengar.

B4D1E1
Mengenal pasti mud sedih,
riang dan takut
B3D1E1
Mengenal pasti mud sedih,
riang dan takut
B5D1E1
Mengenal pasti mud sedih,
riang dan takut

27 31
Julai 2015

MULANYA DI SINI
FOKUS
Mud,

- mud (riang, sedih, cemas,


tenang dan takut)

10

MULANYA DI SINI

27

3- 7 Ogos
2015

FOKUS

APRESIASI MUZIK
3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud,


tempo, tekstur dan dinamik
daripada muzik yang
didengar.

Tekstur
- tekstur (solo - nipis dan
kumpulan - tebal)

MULANYA DI SINI
FOKUS

28

29

10- 14
Ogos
2015

17 21
Ogos
2015

APRESIASI MUZIK
3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud,


tempo, tekstur dan dinamik
daripada muzik yang
didengar.

Dinamik
- dinamik (kuat-lembut)

MULANYA DI SINI
FOKUS
Warna ton

APRESIASI MUZIK
3.1 Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

3.1.1 Mengenal pasti muzik


vokal dan m uzik instrumental
serta warna ton
daripada m uzik yang
didengar.
- muzik vokal (solo dan
kumpulan)
- Muzik instrumental (solo
dan kumpulan)

B4D1E2
Mengenal pasti tekstur
nipis dan tebal
B5D1E2
Mengenal pasti tekstur
nipis dan tebal
B3D1E2
Mengenal pasti tekstur
nipis dan tebal
B4D1E3
Mengenal pasti dinamik
kuat dan lembut
B5D1E3
Mengenal pasti dinamik
kuat dan lembut
B3D1E2
Mengenal pasti tekstur
nipis dan tebal
B2D1E1
Mengenal pasti dinamik
kuat dan lembut
B4D1E5
Mengenal pasti warna ton
suara dan perkusi

11
- warna ton (suara dan alat
muzik)

MULANYA DI SINI
FOKUS

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.3 Membuat pergerakan
mengikut muzik.

Gerakan

30

24 28
Ogos

1.3.1 Membuat pergerakan


mengikut ruang diri dan am
berdasarkan:
- dinamik kuat/lembut
- pic tinggi/rendah
- tempo cepat/lambat
- bunyi panjang/pendek

B4D1E6
Melakarkan grafik
menunjukkan tempo cepat
dan lambat
B3D1E6
Melakarkan grafik
menunjukkan tempo cepat
dan lambat
B5D1E6

2015

Melakarkan grafik
menunjukkan tempo cepat
dan lambat
B2D1E4
Melakarkan grafik
menunjukkan tempo cepat
dan lambat

31

14
September
2015

MULANYA DI SINI
FOKUS
Tempo
- cepat

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.2 Memainkan perkusi
secara solo atau
berkumpulan daripada
pelbagai repertoir

1.2.2 Memainkan perkusi


mengikut tempo.
- cepat
- lambat

B4D1E7
Mengenal pasti bunyi detik
panjang dan pendek
B4D1E1
Mengenal pasti mud sedih,
riang dan takut

12
- lambat

MULANYA DI SINI

32

7 11
Sept

FOKUS
Warna ton

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

Mendemonstrasi warna ton


suara manusia dengan betul.
atau berkumpulan.
- suara lembut
- suara serak
- suara nyaring
- suara halus
- suara garau
- suara nasal
- suara lelaki dan perempuan

B4D1E8
Membezakan ton suara
B5D1E8
Membezakan ton suara

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.2 Memainkan perkusi
secara solo atau
berkumpulan daripada
pelbagai repertoir

1.2.3 Memainkan perkusi


dengan dinamik.
- lembut ( p )
- kuat ( f )

B4D2E1
Bermain perkusi mengikut
detik
B4D2E2
Bermain alat perkusi
dengan dinamik

2015

MULANYA DI SINI

33

14 18
Sept 2015

FOKUS
Dinamik.
- lembut ( p )
- kuat ( f )

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

34

28 Sept2 Okt
2015

MULANYA DI SINI
FOKUS
Dinamik.

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.1.5 Menyanyi dengan


dinamik.
- lembut ( p )
- kuat ( f )

B4D2E3
Bermain perkusi atau
menyanyi dinamik kuat dan
lembut
B5D1E2
Mengenal pasti tekstur

13
- lembut ( p )
- kuat ( f )

MULANYA DI SINI

35

5 -9 Okt
2015

FOKUS
Nyanyian

nipis dan tebal

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.1.6 Menyanyi dengan


sebutan huruf vokal a,e,i,o,u
yang betul.

B4D2E4
Menyebut lirik dengan jelas
B5D2E4
Menyebut lirik dengan jelas

-sebutan vokal
12-16 OKT 2015

36

19 23
Okt 2015

MULANYA DI SINI
FOKUS
Pic
- pic tinggi
- pic rendah
- pic pertengahan

PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi pelbagai
repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.1.3 Mengajuk pic dengan


tepat.
- pic tinggi

B4D2E6
Menyanyi bunyi pic tinggi,
rendah dan pic tengah
B5D2E6

- pic rendah
- pic pertengahan

Menyanyi bunyi pic tinggi,


rendah dan pic tengah
B4D3E1
Menunjukkan penghayatan
6 hingga 7 nilai
daripada nilai-nilai berikut:
jujur, rajin, bersyukur,
kerjasama, kasih sayang,
bertolak ansur, hormat
menghormati,
menyanjung budaya,
menghargai alam sekitar,
tolong menolong,

14
kebersihan dan berdisiplin
27-30 OKT 2015

MULANYA DI SINI
FOKUS

37

2 6 Nov
2015

PKSR 2

PENGHASILAN
MUZIKAL
2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

Kreativiti

2.1.1 Menghasilkan pelbagai


bunyi menggunakan perkusi
badan dan perkusi mulut.

B6D3E2
Menghasilkan pelbagai
bunyi menggunakan
perkusi badan atau mulut

Aktiviti perkusi badan:


- bertepuk tangan
- menepuk peha
- memetik jari
Aktiviti perkusi mulut:
- klik lidah

MULANYA DI SINI

38

39

9 13
Nov 2015

FOKUS

PENGHASILAN
MUZIKAL
2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

2.1.2 Mencipta corak irama


mudah.

PENGHASILAN
MUZIKAL
2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

2.1.3 Mencipta melodi mudah


menggunakan vokal.

Kreativiti

- mengajuk corak irama


- mencipta jawapan
kepada soalan irama yang
diberikan

B6D3E1
Mencipta melodi So dan
Mi.
B6D3E3
Mencipta dan memainkan
corak irama

16 20
Nov 2015

MULANYA DI SINI
FOKUS
Kreativiti

- mengajuk melodi
- mengimprovisasi
jawapan kepada soalan
melodi yang diberikan

B6D3E1
Mencipta melodi So dan
Mi.
B6D3E2
Menghasilkan pelbagai
bunyi menggunakan
perkusi badan atau mulut
B6D3E3

15
Mencipta dan memainkan
corak irama