Anda di halaman 1dari 3

SOALAN KBAT KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KHB) TING.

2
BAB 5 : TANAMAN HIASAN
1. Pada pendapatan anda, perlukah pasu yang sudah retak serta akarnya terkeluar
dibuat pemasuan semula? Berikan alasan.
(4 markah)
- tanaman semakin layu
- semakin banyak rumput-rumput kecil memenuhi
permukaan pasu
2. Jelaskan langkah penjagaan yang perlu dilakukan terhadap tanaman di atas.
(4 markah)

BAB 2 : ELEKTRONIK
1.
Terangkan
(2 markah)

keadaan

sesebuah

litar

sekiranya

tiada

perintang.

Rajah

Rajah B
2. Pada pendapat anda, rajah manakah menunjukkan pematerian yang baik?
Berikan alasan.
(5 markah)

BAB 3 : LUKISAN TEKNIK


1.

2.

Lukiskan hamparan bagi objek di atas.

BAB 8 : PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


1. Jelaskan galakan yang diberikan oleh kerajaan kepada usahawan tempatan dalam
meningkatkan jumlah pengeluaran.
(4 markah)
Pn. Suraya bercita-cita ingin membuka sebuah butik
yang menjual pakaian muslimah di Ampang. Beliau
mempunyai wang simpanan bernilai RM50 000 tetapi
masih memerlukan modal tambahan sekiranya ingin
merialisasikan impiannya.

2. Terangkan agensi yang boleh ditemui oleh Pn. Suraya bagi mendapatkan
bantuan agar cita-citanya dapat direalisasikan.
(8 markah)