Anda di halaman 1dari 23

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALAM DAMAI

JALAN PERSIARAN BISTARI


56000 CHERAS
KUALA LUMPUR

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI


UNIT BIOLOGI
TAHUN 2015 - 2017

JAWATANKUASA PELAKSANA PANITIA SAINS


Pengerusi

Pn. Rogayah Bt Abd Manaf

Setiausaha

Pn. Siti Ainulmursyida Bt Shamsudin

Guru Sains

Pn. Rogayah Bt Abd Manaf


Pn. Junainah Bt Mohd Amin
Pn. Nor Suhaila Azni Bt Mohamed Sabli
Pn. Norlia Bt Mohd Noor
Pn. Siti Ainulmursyida Bt Shamsudin
Pn. Zalifah Bt Rosli
Pn. Raja Nor Fuaizah Bt Raja Adli
En. Mohd Asah Bin Hamzah

CARTA ORGANISASI PANITIA SAINS

PENGERUSI
Pn. Rogayah Bt Abd Manaf
SETIAUSAHA
Pn Siti Ainulmursyida Bt Shamsudin
KETUA UNIT

FIZIK
Pn. Zalifah Bt Rosli

KIMIA

BIOLOGI

Pn. Shazana Bt Mohd Sutan

Pn Nor Suhaila Azni Bt


Mohamed Sabli

AHLI

AHLI

AHLI

Cik Norlia Bt Mat Nor


En. Mohd Asah Bt Hamzah
Pn. Raja Nor Fuaizah Bt Raja
Adli

Pn Junainah Bt Mohd Amin

Pn Siti Ainulmursyida Bt
Shamsudin

VISI

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

MISI

Membangun Potensi Individu melalui Pendidikan Berkualiti

PIAGAM PELANGGAN

KAMI WARGA SMKAD DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENUMPUKAN SELURUH
TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK :
MURID:
1. Memastikan sukatan pelajaran dihabiskan 1 bulan sebelum peperiksaan akhir tahun.
2. Memastikan buku latihan diperiksa 3 hari selepas dikumpulkan.
3. Memastikan setiap pelajar melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum melalui buku pemantau kokurikulum.
GURU/STAF:
1.
2.
3.
4.

Memastikan
Memastikan
Memastikan
Memastikan

sekurang-kurangnya 6 kali setahun guru menggunakan ICT dalam P&P.


LDP dijalankan untuk staf sekurang-kurangnya 7 kali setahun.
semua urusan dengan JPN dan KPM diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan.
surat atau edaran guru dapat disampaikan dalam tempoh 1 hari dari tarikh penerimaan surat.

IBU BAPA/PENJAGA
1. Memastikan segala aduan dan rayuan diambil tindakan dalam tempoh 3 hari.
2. Memastikan ibu bapa mendapat maklumat tentang pencapaian anak-anak 3 minggu selepas peperiksaan.
3. Memastikan ibu bapa mendapat maklumat terkini tentang aktiviti sekolah melalui surat maklum balas.
STAKEHOLDER/KOMUNITI
1. Melaksanakan dasar-dasar yang telah ditetapkan dari semasa ke semasa oleh Kementerian Pelajaran Malaysia,
Jabatan Negeri dan Pejabat Pelajaran Wilayah.
2. Semua aduan diselesaikan dalam tempoh 2 hari dari masa aduan.

OBJEKTIF SEKOLAH
1.
2.
3.
4.

Melahirkan insan beriman, berakhlak mulia, berilmu dan berketrampilan.


Meningkatkan kecemerlangan dalam akademik dan pencapaian kokurikulum.
Meningkatkan kecekapan dalam pengajaran melalui penggunaan Teknologi Pendidikan.
Meningkatkan tahap profesionalisme dalam pengurusan dan pentadbiran.

5. Mewujudkan fizikal dan persekitaran sekolah selamat dan kondusif.

MOTO SEKOLAH
BERAKHLAK BERILMU, BERBAKTI

SWOT UNIT BIOLOGI TAHUN 2015


Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

S1 Semua ahli panitia adalah guru siswazah


S2 Mendapat nasihat dan tunjuk ajar daripada Guru Kanan
Sains dan Matematik yang berpengalaman luas.
S3 Sekolah mempunyai peralatan sains dan makmal yang
lengkap.

W1 Semua guru mempunyai pelbagai tugas di sekolah.


W2 Sikap negatif murid yang menganggap Biologi satu
matapelajaran yang susah.

S4 Peruntukan seorang kaunselor sepenuh masa.


S5 Komitmen guru yang tinggi.
S6 Kursus-kursus diberikan dari semasa ke semasa untuk
guru-guru di
peringkat sekolah dan peringkat jabatan.
Peluang (O)

Cabaran / Ancaman (C)

O1 PIBG menyokong program yang dirancang.


O2 Pihak sekolah bersikap fleksibel.

C1 Minat pelajar kurang.


C2 Pelajar memandang remah/ambil mudah terhadap mata
pelajaran
Bahasa Malaysia.
C3 Pelajar tidak menghadiri kelas tambahan dengan alasan
menghadiri
pusat tusyen.

HUBUNGAN ANTARA ISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK DAN OBJEKTIF


BIDANG

ISU-ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

BIOLOGI

1. Sebilangan pelajar tidak


mahir dalam menjawab
kertas 2 dan kertas 3.

1. Lebih ramai pelajar akan


mahir dalam menjawab
kertas 2 dan kertas 3.

1. Prestasi pelajar menjawab


soalan kertas 2 dan kertas
3dalam peperiksaan
meningkat.

2. Majoriti pelajar tidak


mahir penguasaan dalam
kemahiran proses sains.

2. Lebih ramai pelajar


menguasai kemahiran
proses sains.

2. Bilangan pelajar yang


menguasai kemahiran
proses sains meningkat.

3. Sebilangan pelajar tidak


memahami kehendak
eksperimen/amali sains.

3. Pelajar lebih memahami


kehendak
eksperimen/amali

3. Prestasi pelajar menjawab


soalan yang melibatkan
eksperimen meningkat.

C/TOWS MATRIX : KURIKULUM


KEKUATAN (STRENGTH S)

KELEMAHAN (WEAKNESS W)

S1

Pengetua, Penolong Kanan dan


Ketua Bidang yang komited.

W1

S2

Guru Bimbingan Kaunseling

Bilangan pelajar yang


bermasalahpembelajaran yang
belajar di aliran arus perdana
member kesan kepada peratus

yang bersikap terbuka.

DALAMAN

LUARAN

S3

Guru terlatih yang mencukupi.

S4

Sumber kewangan mencukupi.

S4

Sekolah satu sesi.

S6

Terdapat beberapa orang guru


ketua pasukan dan pemeriksa
kertas yang berpengalaman.

S7

Guru Pusat Sumber dan Guru


Media yang komited.

S8

Fail panitia diurus dengan baik.

S9

Panitia mendapat sokongan


untuk membeli dan memiliki
Bahan Bantu Mengajar (BBM)
yang berguna untuk
peningkatan prestasi pelajar
dalam akademik.

S10

Komitmen guru yang tinggi


dalam memastikan program
sokongan panitia dan program
sekolah berjalan lancar.

lulus mata pelajaran.


W2

Kadar ponteng yang tinggi


menjejaskan prestasi mata
pelajaran.

W3

Sikap pelajar yang tidak


membawa buku dan peralatan
pembelajaran merencatkan proses
pembelajaran.

W4 Sikap pelajar yang tidak membuat


pembetulan dan kerja sekolah
menjejaskan prestasi mata
pelajaran
W5 Kurangnya kerjasama ibu bapa
dalam menangani anak-anak yang
bermasalah disiplin seterusnya
menjejaskan akademik murid.

PELUANG (OPPORTUNITIES O)
O1

Suasana sekolah yang


kondusif; besar, cantik dan
mendamaikan untuk
mewujudkan P&P berkesan.

O2

Kerjasama baik daripada ibu


bapa dan penjaga.

O3

Hubungan baik dengan agensi


luar.

S+O (SO)

W+0 (WO)

S1+O1

W1+O2

S4+O4

W2+O2

S7+O1

W4+O6

O4

Sekolah baru lengkap dengan


kemudahan prasarana yang
mencukupi.

O5

Lokasi sekolah di kawasan


perumahan keluarga
berpendapatan SES
sederhana tinggi.

06

Kerjasama yang erat antara


pentadbir dan kaunselor.

CABARAN/ ANCAMAN (THREATS


T)
T1

Keluarga kurang mampu


mengawal tingkah laku
negatif anak.

T2

Sikap ibu bapa yang kurang


memberi perhatian terhadap
pembelajaran anak-anak.

T3

Terdapat pusat kafe siber


yang menarik perhatian
segelintir murid.

T4

Ibu bapa lebih


mengutamakan pendidikan
anak-anak di pusat tuisyen

S2 + 02

W3+06

S+T (ST)

W+T (WT)

S9+T2

W1+T1

S13+T4

W3+T2

S2+T1+T2

W5+T2

S6+T4

PENYENARAIAN STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN KURIKULUM

KEUTAMAAN

BIDANG

STRATEGI YANG TELAH DIJANA

Melaksanakan program untuk meningkatkan prestasi pelajar

Melaksanakan program motivasi dan pembangunan sahsiah pelajar

Melaksanakan program kerjasama dengan PIBG

Mengadakan perkongsian pintar untuk memantapkan P&P guru

ISU
STRATEGI
K

MATLAMA
T
STRATEGI
K

PELAN STRATEGIK KURIKULUM


OBJEKTIF
PETUNJUK
SASARAN PRESTASI
PRESTASI
TOV 201 201 201
UTAMA (KPI)
5
6
7

STRATEGI
(C/TOWS MATRIKS)

KURIKULU
M

Keputusan
Pencapaia
n
akademik
pelajar
arus
perdana
dari segi
kualiti dan
kuantiti
masih
rendah

Meningkatk
an
keputusan
pencapaian
akademik
pelajar arus
perdana
yang
bermasalah
pembelajar
andari segi
kualiti dan
kuantiti

1.
Meningkatk
an prestasi
pelajar
bermasalah
pembelajara
n

2.
Menaikkan
prestasi
PT3/SPM
dari segi
kuantiti dan
kualiti.

1.Peratus
lulus
keputusan
PT3
meningkat

6.7

88.0
0

90.0
0

92.0
0

2. Peratus
lulus
keputusan
SPM
meningkat

98.1
1

98.5

99.5

100

70.0
0

73.0
0

75.0
0

78.0
0

2.5

3.5

4.5

6.00

3. Peratus
pelajar lulus
semua mata
pelajaran
semua
tingkatan
4. %
mendapat A
dalam semua
mata
pelajaran
5. %
menguasai
minima E
dalam semua
mata
pelajaran bagi
SPM

30.0
0

27.0
0

25.0
0

22.0
0

S10+O6
S4+O4
S10+O2+O3
S3+S7+S9+O6

S2+S9+O2+O4
S2+O6

PELAN TAKTIKAL PENGURUSAN KURIKULUM / AKADEMIK (BIOLOGI)


ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

KEPUTUSAN PENCAPAIAN KESELURUHAN AKADEMIK DARI SEGI


KUALITI DAN KUANTITI MASIH RENDAH BERBANDING TAHAP
PENCAPAIAN PERINGKAT NEGERI.

MENINGKAN KEPUTUSAN PENCAPAIAN KESELURUHAN DARI


SEGI KUALITI DAN KUANTITI
OBJEKTIF
1. MENINGKATKAN PRESTASI SPM DARI SEGI KUALITI
2. MENINGKATKAN PRESTASI SPM DARI SEGI KUANTITI
PERINGKAT PANITIA
KURIKULUM / AKADEMIK

PERINGKAT BIDANG KURIKULUM / AKADEMIK

OBJEKTIF
1. Meningkatkan prestasi
pelajar bermasalah
pembelajaran

KPI
1.Peratus lulus
keputusan PT3
meningkat
Peratus lulus
keputusan SPM
meningkat

2. Menaikkan prestasi
PT3/SPM dari segi kuantiti
dan kualiti

SASARAN (SPM)
(2015-2017)

2. Meningkatkan kualiti
gred purata

TOV

2015

2016

2017

100

100

100

100

100

3.49

3.Meningkatkan
prestasi 3.Peratus lulus
pks dari segi kuantiti peperiksaan akhir tahun 70.00
ting.1,2.dan 4
(peratus lulus )

100

100

SASARAN
(Biologi)

Strategi
(C/TOWS
matriks)

TOV

S6 + O1

100

KP SILA ISI
RUANGAN
INI

3.49

84%

2015

2016

2017

100

100

3.47

3.45

3.43

87%

90%

93%

100

100

3.46

3.44

3.42

72.00

73.00

74.00

4.Meningkatkan prestasi
pks dari segi kualiti
(peratus A)

4.Peratus A peperiksaan
akhir tahun Tingkatan
1,2 dan 4

8.00

8.1

8.2

8.3

4.00

4.50

5.00

5.50

PELAN TAKTIKAL
BIL

Program
Bengkel Teknik
menjawab soalan
SPM

1.

Tempoh/
Hari

Kos/
Sumber

-PK(T&K)
Jun,Julai,Se
-Guru kanan pt
-Ketua Panitia
-Kaunselor
(3 bulan)

RM 200

T/jawab

Program Emas

-PK(T&K)
-Guru kanan
-Ketua Panitia
-Ahli Panitia

Jun - Nov

Program Perak

-PK(T&K)
-Guru kanan
-Ketua Panitia
-Ahli Panitia

Jun - Nov

Program Gangsa

-PK(T&K)
-Guru kanan
-Ketua Panitia
-Ahli Panitia

Jun - Nov

Output/Hasil

KPI

% lulus
1.% lulus subjek
peperiksaan
Biologi
(PCG Mata percubaan SPM
pelajaran) 61.78%
2. % mendapat A
subjek Biologi

Pelan Kontigensi
Ceramah teknik menjawab
BiologiSPM oleh penceramah
jemputan/guru cemerlang

RM 200

% lulus
% mendapat A dan -Kelas tambahan oleh gurupeperiksaan
B subjek Biologi
guru subjek yang telah
(sumbangan) percubaan PMR
dikenalpasti
61.78%
-Modul latihan untuk pelajar
RM 200

% lulus
% mendapat C dan -Kelas tambahan oleh gurupeperiksaan
D subjek Biologi
guru subjek yang telah
(sumbangan) percubaan SPM
dikenalpasti
61.78%
-Modul latihan berfokus untuk
pelajar sederhana.
RM 200

% lulus
% lulus subjek
peperiksaan
Biologi
(sumbangan) percubaan SPM
61.78%

-Kelas tambahan oleh guruguru subjek yang telah


dikenalpasti

-Modul latihan berfokus untuk


pelajar lemah.

PELAN OPERASI 1
Nama Program
Objektif

Bengkel Teknik Menjawab Soalan SPM


:
Meningkatkan bilangan pelajar yang memahami kehendak soalan dan mahir dalam
teknik menjawab soalan.

Tarikh &
Tempoh pelaksanaan
Kumpulan sasaran
Kos
BI
L
1

:
:

:
Antara Jun hingga September (sekali setahun)
Semua pelajar Tingkatan 5
RM 200 (PCG Mata pelajaran)

PROSES KERJA
1.Mesyuarat JK
2.Tetapkan tempoh/tarikh
3.Bincang kos/sumber

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

PELAN KONTIGENSI/CATATAN

-PK(T&K)
-Guru kanan
-Ketua Panitia

20 Mei 2015

PK( T&K) akan mempengerusikan


majlis jika pengetua tiada.

4.Pembentangan kertas kerja


5.Agihan tugas
6.Penyediaan Jadual program
2

Taklimat kepada semua ahli JK

PK(T&K)

24 Mei 2015

Akan disampaikan oleh guru kanan

Memilih dan menjemput penceramah

-Ketua panitia
-Kaunselor

11 Jun 2015

Memilih penceramah dalam kalangan


guru-guru cemerlang

Pelaksanaan program

-ketua Panitia
-guru matapelajaran
-penceramah
jemputan

6 Ogos 2015

Ketua panitia dan guru mata pelajaran


memastikan kelancaran program

Mesyuarat penilaian program

Tindakan susulan

-PK(T&K)
-Guru kanan
-Ketua Panitia
-PK(T&K)
-Guru kanan
-Ketua Panitia

(penilaian/penambahbaikan)

31 Oktober
2015

AJK diminta membuat post-mortem


dari segi kekuatan/kelemahan

1 September
2015

AJK diminta menyediakan langkahlangkah pembetulan dan


penambahbaikan.

PELAN OPERASI 2
Nama Program
Objektif
Tarikh &
Tempoh pelaksanaan
Kumpulan sasaran
Kos
BI
L
1

:
:
:
:

Program Emas
Meningkatkan peratus pelajar mendapat A dan B dalam subjek Biologi SPM

:
Antara Mac hingga September (Dua kali sebulan)
Murid cemerlang (kumpulan pengayaan)
RM 500 (Sumbangan PIBG)

PROSES KERJA
1.Mesyuarat JK
2.Tetapkan tempoh/tarikh
3.Bincang kos/sumber

TANGGUNGJAWAB
-PK(T&K)
-Guru kanan
-Ketua Panitia

TEMPOH
5 Mac 2015

PELAN KONTIGENSI/CATATAN
PK( T&K) akan mempengerusikan
majlis jika pengetua tiada.

4.Pembentangan kertas kerja


5.Agihan tugas
6.Penyediaan Jadual program
2

Taklimat kepada semua ahli JK

Guru kanan

12 Mac 2015

Akan disampaikan oleh guru kanan

Menyediakan senarai murid berpotensi


cemerlang

-Ketua panitia

15 Mac 2015

Minta bantuan dari ahli panitia dan


SU peperiksaan dalaman.

Penyediaan soalan serta skema jawapan

-Ketua panitia
-Guru-guru sains

19 Mac 2015

Pilih soalan berformat PMR sebenar


oleh guru-guru sains

Pelaksanaan program

-Guru-guru sains

Bermula 2 April

Kertas latihan disimpan di alamari

-Murid Tingkatan 5

2015

sains dan diambil pada waktunya

(2 kali sebulan)
6

Mesyuarat penilaian program

Tindakan susulan
(penilaian/penambahbaikan)

-PK(T&K)
-Guru kanan
-Ketua Panitia
-PK(T&K)
-Guru kanan
-Ketua Panitia

31 Okt 2015

AJK diminta membuat post-mortem


dari segi kekuatan/kelemahan

31 Okt 2015

AJK diminta menyediakan langkahlangkah pembetulan dan


penambahbaikan.

PELAN OPERASI 3
Nama Program
Objektif
Tarikh &
Tempoh pelaksanaan
Kumpulan sasaran
Kos
BI
L
1

:
:
:
:

Program Perak
Meningkatkan peratus murid mendapat gred sederhana C dan D.

:
Antara Mac hingga September (Dua kali sebulan)
Murid sederhana (kumpulan pengukuhan)
RM 500 (Sumbangan PIBG)

PROSES KERJA
1.Mesyuarat JK
2.Tetapkan tempoh/tarikh
3.Bincang kos/sumber

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

PELAN KONTIGENSI/CATATAN

-PK(T&K)
-Guru kanan
-Ketua Panitia

5 Mac 2015

PK( T&K) akan mempengerusikan


majlis jika pengetua tiada.

4.Pembentangan kertas kerja


5.Agihan tugas
6.Penyediaan Jadual program
2

Taklimat kepada semua ahli JK

Guru kanan

12 Mac 2015

Akan disampaikan oleh guru kanan

Menyediakan senarai murid berpotensi


sederhana

-Ketua panitia

15 Mac 2015

Minta bantuan dari ahli panitia dan


SU peperiksaan dalaman.

Penyediaan soalan serta skema jawapan

-Ketua panitia
-Guru-guru sains

19 Mac 2015

Pilih soalan berformat PMR sebenar


oleh guru-guru sains

Pelaksanaan program

-Guru-guru sains
-Murid Tingkatan 5

Bermula 2 April
2015

Kertas latihan disimpan di alamari


sains dan diambil pada waktunya

(2 kali
sebulan)
6

Mesyuarat penilaian program

-PK(T&K)

31 Okt 2015

AJK diminta membuat post-mortem

-Guru kanan
-Ketua Panitia
-PK(T&K)
-Guru kanan
-Ketua Panitia

Tindakan susulan
(penilaian/penambahbaikan)

dari segi kekuatan/kelemahan


31 Okt 2015

AJK diminta menyediakan langkahlangkah pembetulan dan


penambahbaikan.

PELAN OPERASI 4
Nama Program
Objektif
Tarikh &
Tempoh pelaksanaan
Kumpulan sasaran
Kos

:
:
:
:

Program Gangsa
Meningkatkan peratus murid lulus sekurang-kurangnya E.

:
Antara Mac hingga September (Dua kali sebulan)
Murid lemah (kumpulan pemulihan)
RM 500 (Sumbangan PIBG)

BI
L
1

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

1.Mesyuarat JK

-PK(T&K)

2.Tetapkan tempoh/tarikh

-Guru kanan

3.Bincang kos/sumber

-Ketua Panitia

TEMPOH

PELAN KONTIGENSI/CATATAN

5 Mac 2015

PK( T&K) akan mempengerusikan


majlis jika pengetua tiada.

4.Pembentangan kertas kerja


5.Agihan tugas
6.Penyediaan Jadual program
2

Taklimat kepada semua ahli JK

Guru kanan

12 Mac 2015

Akan disampaikan oleh guru kanan

Menyediakan senarai murid HALUS

-Ketua panitia

15 Mac 2015

Minta bantuan dari ahli panitia dan SU


peperiksaan dalaman.

Penyediaan soalan serta skema jawapan

-Ketua panitia

19 Mac 2015

Pilih soalan berfokus

Bermula 2 April
2015

Kertas latihan disimpan di alamari


sains dan diambil pada waktunya

-Guru-guru sains
5

Pelaksanaan program

-Guru-guru sains
-Murid Tingkatan 5

(2 kali
sebulan)
6

Mesyuarat penilaian program

-PK(T&K)

31 Okt 2015

AJK diminta membuat post-mortem


dari segi kekuatan/kelemahan

31 Okt 2015

AJK diminta menyediakan langkahlangkah pembetulan dan

-Guru kanan
-Ketua Panitia
7

Tindakan susulan

-PK(T&K)

(penilaian/penambahbaikan)

-Guru kanan

penambahbaikan.

-Ketua Panitia

CARTA GANTT PELAN STRATEGIK MATA PELAJARAN BIOLOGI SPM TAHUN 2012
Bil

Program

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

P&P

MESYUARAT PANITIA

JOM BELAJAR

CUTI-CUTI BELAJAR

Dis

BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SPM

PROGRAM EMAS (KELAS TAMBAHAN)

PROGRAM PERAK (KELAS TAMBAHAN)

PROGRAM GANGSA (KELAS


TAMBAHAN)

MINGGU AKADEMIK

BACAAN YASIN

10

LDP 1 PANITIA

11

LPD 2 PANITIA

12

LDP 3 PANITIA

13

KEM KECEMERLANGAN SPM

/
/

/
/
/

PENGHARGAAN
Sekalung penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada mereka yang telah berusaha untuk merancang dan menyediakan Buku
Perancangan Strategik SMK Alam Damai 2012 2014.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pengetua
Guru-Guru Penolong Kanan
Guru-Guru Kanan Mata pelajaran
Setiausaha dan Penolong S/U AJK Induk Perancangan Strategik Sekolah
Staf Sokongan Pejabat dan Pembantu Makmal
Guru-Guru
Semua yang terlibat secara langsung atau tidak

Semoga usaha murni itu mendapat hidayah dan ganjaran yang baik.