Anda di halaman 1dari 1

Rancangan Pengajaran Harian

Subjek
Teknologi
Maklumat
Komunikasi
(TMK)
Teknologi Maklumat
& dan
Komunikasi
Tahun
4
Kelas
4 Sarjana
Bil. Murid
30 orang
Tema/ Topic/
Dunia Komputer
Modul

Memahami Peranti Komputer

Masa
Standard

DK8
9.10- 10.10 (60 minit)
3.4

Pembelajaran
Objektif

Di akhir pembelajaran ini, murid-murid diharap dapat;

Pembelajaran

a) Menyenarai perkakasan dan perisian komputer

dengan menggunakan aplikasi hamparan


elektronik excel bagi membeli satu set komputer
Aktiviti

berdasar 2 risalah senarai harga.


1) Murid mendengar penerangan dari guru tentang
maksud peranti input dan peranti output
2) Murid dibahagikan kepada kumpulan. Setiap
kumpulan akan diberikan 2 salinan senarai harga
perkakasan dan perisian yang dibekalkan.
3) Murid memilih perkakasan dan perisian untuk
dijadikan set komputer yang lengkap dan
berfungsi
4) Murid membentuk jadual lajur dan baris untuk
memilih perkakasan dan perisian yang sesuai dan
jumlah harga.
5) Murid menggunakan Microsoft excel. Menaip tajuk
dan bilangan lajur dan baris yang dipersetujui
serta menaip harga peranti dan perisian yang
dipilih.
6) Murid mengira jumlah harga set komputer dalam

EMK
ABM
Penilaian
Refleksi

Microsoft excel.
7) Murid menyimpan hasil kerja serta mencetaknya.
8) Murid diberikan lembaran kerja.
Kreativiti dan Inovasi
Kemahiran berfikir
Senarai harga, Microsoft excel, lembaran kerja
TP 5
- 27 orang murid dapat menyenarai perkakasan dan
perisian komputer untuk membentuk satu set komputer
yang lengkap
- 3 orang murid memerlukan bimbingan khusus dari guru