Anda di halaman 1dari 6

ANUAR BIN PUTEH

JABATAN PENGAJIAN DAKWAH & KEPIMPINAN


FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI
SELANGOR DARUL EHSAN

ORGANISASI
SECARA
UMUM

SAIZ

TEORI

DEFINISI

SIFAT/
AKTIVITI

ALIRAN
PEMIKIRAN

KEPENTINGAN

KONSEP

JENIS

HAK KUASA
(WIBAWA)

BENTUKBENTUK

CIRI-CIRI

PRINSIPPRINSIP

TEORI
BIROKRASI

ALLEN
(LUIS,
1958)

Mekanisme atau struktur


untuk bekerjasama.

ARGYRIS
(1959)

Angkubah (variable) ke arah


kemantapan (equilibirium).

BAKKE
(1950)

Satu masyarakat kecil yang


bersatu.

DALE
(1960)
MILLET
(1966)
PETERSON
(1961)
BARNARD
(1968)
CARTWRIGHT
(1965)

Satu cara atau alat untuk


matlamat akhir.
Pekerja yang bersama atas
tujuan yang sama.
Satu tindakan untuk mencapai
tujuan tertentu.
Hampir sama dengan
Peterson.
Penyusunan bahagianbahagian tertentu/khusus.

1.

Menyediakan suasanan yang membentuk,


membangun dan menyuburkan tingkah laku,
perangai serta tindakan.

2.

Mekanisme mengawal, tingkah laku


seseorang (ahli) supaya tidak menyinggung
dan lari dari norma organisasi.

3.

Dalam keadaan sekarang, organisasi diakui


dan diterima sebagai cara hidup.

1. Sebagai sistem yang lengkap.


2. Persediaan suasana/ruang.
3. Sama pengaruhi/ berkepentingan.
4. Hubungan kemanusiaan.

5. Tatakawal kemasyarakatan.