With prayers, thanhs anil lote Fr. PeterMary Rookey, O.S.M.,. International CompassionMinistry 20180GovernorsHwv..

Room 203 Olympia Fields, Illinois 6046t-1067 (708) 7,*&MARY

DOAMUruIZAT
Tuhan Yesus, Akudatang menghadap Engkau dalamkeadaanku sepertjjni Aku mohon anpunatas segala dosaku, menyesal Aku atas segala dosa-dosaku akudiampuni harap Didalam nama-Mu. aku mau mcmaaikan semua yang orang membenciku termasuk perbuatannya menyangkal semua Aku setan, jahal, roh termasuk semua perbuatannya, Aku serahkan semua hidupku pada-Mu, Tuhan Yesus, Sekarang selamanya mengundang dan Aku Engkau masuk dalanhidupku, Yesus. Aku menerima Engkau sebagai Tuhanku, Allahku Penyelamatkn dan Sembuhkan ubahlah aku, ak!, jiwaku kualkan tubuhku, dan.ohku Datanglah Tuhan Yesus, bungkuslah dengan aku Darah SucrMu dan Penuhilah dengan Kudus-M! ak Roh Aku cinlapadaMu Tuhan Yesus, Aku bersyuknr padaMu Yesus. Akn maumengikuti Engkau seliap danselama harj hidupk!. Bunda Ma.ia,Ibuku, RatuDamai, Peregrinns St_ Pelindung parapenderita kanker, pafamalaikat Orang dan kudus, tolonglah Amin aku
Bueloh dro i)i dauun Ntuh kttuki u tlalun kudndh dl,utur KrtoL Ai.lu hutrucutktrr\d ttutsor purth *^akitd . da\uD nlut hdri ddn nkuruni/tdh fttiut kdtd nukjizar dkdh ktjuli putlo Anlu Arlu u[ar ,ftnnukun r lato Yau! tlut Di! !*dh h?tubuh vlutuh hitttl Nt tdluhdFru Artlo luttdr ul utut iflitutnu. Antlu ukuahattuldhi hul ni.