Anda di halaman 1dari 25

SK MASAI

JALAN TENGAH, MASAI, JOHOR


PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORALTAHUN 4
NAMA GURU MATA PELAJARAN : IBRAHIM BIN JAHIDIN
Kepercayaan Kepada
Tuhan

BIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

NAMA MURID

IRONSTONE ANAK GONG


ROSLINE TIMA ANAK JINGGA
AINA DANIECE LIMSOM BANOLA
MIKEWEIR ANAK THOMAS

NO. SURAT
BERANAK

JANTINA

41202011551
40720131508
EB7240180
40107010353

L
P
P
L

Baik hati

Menghormati Amalan
Memberi
Beribadat Pelbagai
Bantuan Kepada
Agama dan Kepercayaan
Jiran
Jiran

5
6
5
5

5
5
5
5

Kelas :

4 AMANAH

Bertanggungjawab

Berterima
Kasih

Hemah Tinggi

Hormat

Kasih Sayang

Melaksanakan
tanggungjawab
sebagai jiran

Menghargai
Sumbangan
jiran

Mengamalkan
Adab Dalam
Pergaulan
Dengan Jiran

Menghormati jiran

Menyayangi
jiran

5
5
4
4

5
5
5
5

6
6
4
4

4
5
5
5

5
5
4

Keadilan

Keberanian

Mengamalkan
Mengamalkan sikap
Keadilan Terhadap berani menyuarakan
jiran
Pandangan yang
Membina Terhadap jiran

6
5
5
5

6
4
5
5

Kejujuran

Kerajinan

Kerjasama

Mengamalkan
Sikap Jujur Dalam
Perhubungan
dengan Jiran

Mengamalkan
Sikap Rajin
Sesama Jiran

Bekerjasama
Dengan Jiran

5
5
5
5

5
6
5
5

6
6
5
5

44
45
46
47
48
49
50
1

10

11

12

13

14

15

16

Kesederhanaan

Toleransi

Mengamalkan Sikap Mengamalkan


sederhana Sesama Sikap Toleransi
Jiran
Sesama Jiran

6
6
5
5

5
6
5
5

BAND
KESELURUHAN

5
5
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
17

18

19

DATA PERNYATAAN BAND

TAHAP
PENGUASAAN

1
2

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4

5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3

4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2

3
4
5
6

TAHAP
PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

RNYATAAN BAND

SK 1:MENGHORMATI AMALAN BERIBADAT PELBAGAI AGAMA DAN


KEPERCAYAAN JIRAN
TAFSIRAN

Murid menyatakan cara menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan


kepercayaan jiran
Murid menerangkan kebaikanmenghormati amalan beribadat pelbagai agama dan
kepercayaan jiran
Murid menunjuk cara menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan
kepercayaan jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan
Murid mendemonstrasikan cara menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan
kepercayaan jiran dalam pelbagai situasi
Murid mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan
kepercayaan jiran dalam kehidupan seharian
Murid mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan
kepercayaan jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi

SK 2:MEMBERI BANTUAN KEPADA JIRAN


TAFSIRAN

Murid menyatakancara membantu jiran


Murid menceritakan kepentingan memberi bantuan kepada jiran
Murid menunjuk cara memberi bantuan kepada jiran dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan
Murid mendemonstrasikan cara memberi bantuan kepada jiran dalam pelbagai
situasi
Murid mengamalkan sikap membantu jiran dalam kehidupan seharian
Murid mengamalkan sikap membantu jiran dalam kehidupan seharian dan boleh
dicontohi

SK 3:MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB SEBAGAI JIRAN

TAFSIRAN

Murid menyatakan tanggungjawab sebagai jiran


Murid menerangkan kepentingan melaksanakan tanggungjawab sebagai jiran
Murid melaksanakan peranan sebagai jiran dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan.
Murid mempraktikkan peranan sebagai jiran dalam pelbagai situasi

Muridmengamalkan peranan sebagai jirandalam kehidupan seharian.

Murid mengamalkan peranan sebagai jirandalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

SK 4:MENGHARGAI SUMBANGAN JIRAN


TAFSIRAN

Murid menyenaraikan sumbangan jiran


Murid memerihalkan cara menghargai sumbangan jiran.
Murid menunjuk cara menghargai sumbangan jiran dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan.
Murid mendemonstrasikan cara menghargai sumbangan jiran dalam pelbagai situasi.
Murid mengamalkan sikap menghargai sumbangan jiran dalam kehidupan seharian
Murid mengamalkan sikap menghargai sumbangan jiran dalam kehidupan seharian
dan boleh dicontohi.

SK 5:MENGAMALKAN ADAB DALAM PERGAULAN DENGAN JIRAN


TAFSIRAN

Murid menyatakan adab dalam pergaulan dengan jiran


Murid menerangkan kepentingan mengamalkan adab dalam pergaulan dengan jiran.
Murid menunjuk cara adab dalam pergaulan dengan jiran dalam sesuatu situasi
dengan bimbingan.
Murid mendemonstrasikan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam pelbagai
situasi.

Murid mempraktikkan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam kehidupan seharian
Murid mengamalkan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam kehidupan seharian
dan boleh dicontohi.

SK 6:MENGHORMATI JIRAN
TAFSIRAN

Murid menyatakan cara menghormati jiran


Murid menerangkan kepentingan menghormati jiran.
Murid menunjuk cara menghormati jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.
Murid mendemonstrasikan cara menghormati jiran dalam pelbagai situasi.
Murid mengamalkan sikap menghormati jiran dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan sikap menghormati jiran dalam kehidupan seharian dan boleh
dicontohi.

SK 7:MENYAYANGI JIRAN
TAFSIRAN

Murid menyatakan cara menyayangi jiran


Murid menerangkan kepentingan menyayangi jiran
Murid menunjuk cara sikap menyayangi jiran dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan.
Murid mendemonstrasikan sikap menyayangi jiran dalam pelbagai situasi.
Murid mengamalkan nilai menyayangi jiran dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan nilai menyayangi jiran dalam kehidupan seharian dan boleh
dicontohi.

SK 8:MENGAMALKAN KEADILAN TERHADAP JIRAN


TAFSIRAN

Murid menyatakan cara bersikap adil kepada jiran


Murid menceritakan kepentingan bersikap adil terhadap jiran
Murid menunjuk cara bersikap adil terhadap jiran dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan.
Murid mendemonstrasikan cara bersikap adil terhadap jiran dalam pelbagai situasi.
Murid mengamalkan cara bersikap adil terhadap jiran dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan cara bersikap adil terhadap jiran dalam kehidupan seharian dan
boleh dicontohi.
SK 9:MENGAMALKAN SIKAP BERANI MENYUARAKAN PANDANGAN YANG
MEMBINA TERHADAP JIRAN
TAFSIRAN

Murid menyatakan cara menyuarakan pandangan yang membina terhadap jiran.


Murid menyenaraikan kepentingan berani menyuarakan pandangan membina
terhadap jiran.
Murid menunjuk cara sikap berani menyuarakan pandangan membina terhadap jiran
dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.
Murid mendemonstrasikan sikap berani menyuarakan pandangan membina terhadap
jiran dalam pelbagai situasi secara beradab.
Murid mengamalkan sikap berani menyuarakan pandangan yang membina terhadap
jiran dalam kehidupan seharian secara beradab.
Murid mengamalkan sikap berani menyuarakan
pandangan yang membina
terhadap jiran dalam kehidupan seharian secara beradab dan boleh dicontohi.

SK 10:MENGAMALKAN SIKAP JUJUR DALAM PERHUBUNGAN DENGAN JIRAN


TAFSIRAN

Murid menyatakan sikap jujur terhadap jiran.


Murid menjelaskan kepentingan bersikap jujur terhadap jiran.
Murid menunjuk cara bersikap jujur terhadap jiran dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan

Murid mendemonstrasikan cara bersikap jujur terhadap jiran dalam pelbagai situasi.
Murid mengamalkan sikap jujur terhadap jiran dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan sikap jujur terhadap jiran dalam kehidupan seharian dan boleh
dicontohi.
SK 11:MENGAMALKAN SIKAP RAJIN SESAMA JIRAN
TAFSIRAN

Murid menyatakan cara bersikap rajin sesama jiran.


Murid menceritakan kepentingan bersikap rajin sesama jiran.
Murid menunjuk cara bersikap rajin sesama jiran dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan.
Murid mendemonstrasikan cara bersikap rajin sesama jiran dalam pelbagai situasi.
Murid mengamalkan sikap rajin sesama jiran
dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan sikap rajin sesama jiran dalam kehidupan dan boleh dicontohi

SK 12:BEKERJASAMA DENGAN JIRAN


TAFSIRAN

Murid menyatakan aktiviti yang dilakukan bersama-sama jiran.


Murid menerangkan kesan bekerjasama dengan jiran.
Murid menunjuk cara melakukan aktiviti bersama-sama dengan jiran dalam sesuatu
situasi dengan bimbingan.
Murid mendemonstrasikan cara melakukan aktiviti bersama-sama dengan jiran dalam
pelbagai situasi.
Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan jiran dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan jiran dalam kehidupan seharian dan
boleh dicontohi.
SK 13:MENGAMALKAN SIKAP SEDERHANA SESAMA JIRAN
TAFSIRAN

Murid menyatakan cara bersikap sederhana sesama jiran


Murid menceritakan kepentingan bersikap sederhana sesama jiran.

Murid menunjuk cara bersikap sederhana sesama jiran dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan.
Murid mendemonstrasikan cara bersikap sederhana sesama jiran dalam pelbagai
situasi.
Murid mengamalkan sikap sederhana sesama jiran dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan sikap sederhana sesama jiran dalam kehidupan seharian dan
boleh dicontohi.
SK 14:MENGAMALKAN SIKAP TOLERANSI SESAMA JIRAN
TAFSIRAN

Murid menyatakan cara bertoleransi sesama jiran.


Murid menceritakan kepentingan bersikap rajin sesama jiran.
Murid menceritakan kebaikan bertoleransi sesama jiran.
Murid mendemonstrasikan cara bertoleransi sesama jiran dalam pelbagai situasi.
Murid mengamalkan sikap toleransi sesama jiran dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan sikap toleransi sesama jiran dalam kehidupan seharian dan
boleh dicontohi.

SK MASAI
JALAN TENGAH, MASAI, JOHOR
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORALTAHUN 4

Nama Murid
No. Surat Beranak
Jantina
Kelas
Nama Guru Sejarah
Tarikh Pelaporan

:
:
:
:
:
:

MIKEWEIR ANAK THOMAS


40107010353
L
4 AMANAH
IBRAHIM BIN JAHIDIN

4
BAND 4

Keseluruhan Prestasi Pendidikan Moral Tahun 4 : BAND 4

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:


STANDARD KANDUNGAN

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Menghormati Amalan Beribadat Pelbagai Agama dan Kepercayaan


Jiran

Murid mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran dalam
kehidupan seharian

Memberi Bantuan Kepada Jiran

Murid mengamalkan sikap membantu jiran dalam kehidupan seharian

Melaksanakan tanggungjawab sebagai jiran

Murid mempraktikkan peranan sebagai jiran dalam pelbagai situasi

Menghargai Sumbangan jiran

Murid mendemonstrasikan cara menghargai sumbangan jiran dalam pelbagai situasi.

Mengamalkan Adab Dalam Pergaulan Dengan Jiran

Menghormati jiran

Murid mendemonstrasikan cara menghormati jiran dalam pelbagai situasi.

Menyayangi jiran

Murid mengamalkan nilai menyayangi jiran dalam kehidupan seharian.

Mengamalkan Keadilan Terhadap jiran

Murid mengamalkan cara bersikap adil terhadap jiran dalam kehidupan seharian.

Mengamalkan sikap berani menyuarakan Pandangan yang Membina


Terhadap jiran

Murid mengamalkan sikap berani menyuarakan pandangan yang membina terhadap jiran dalam
kehidupan seharian secara beradab.

Mengamalkan Sikap Jujur Dalam Perhubungan dengan Jiran

Murid mengamalkan sikap jujur terhadap jiran dalam kehidupan seharian.

Mengamalkan Sikap Rajin Sesama Jiran

Murid mengamalkan sikap rajin sesama jiran


dalam kehidupan seharian.

Bekerjasama Dengan Jiran

Mengamalkan Sikap sederhana Sesama Jiran

Mengamalkan Sikap Toleransi Sesama Jiran

..............
(Guru Matapelajaran Pendidikan Moral)

..
( Guru Besar )

Murid mempraktikkan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam kehidupan seharian

Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan jiran dalam kehidupan seharian.

Murid mengamalkan sikap sederhana sesama jiran dalam kehidupan seharian.

Murid mengamalkan sikap toleransi sesama jiran dalam kehidupan seharian.

GRAF TAHAP PENGUASAAN NILAI BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


SK1
Jumlah semua
SK 1:Menghormati Amalan
3
Beribadat Pelbagai Agama dan
Kepercayaan
Tahap Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5

Bil Pel

TP6

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5

TP6

SK 4:Menghargai Sumbangan Jiran

SK4

Jumlah semua
2

TP2
0

TP3
0

TP4

SK2

Jumlah semua
4

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0
0
0
0
4
0

TP6
0

SK3
Tahap
Penguasaan
Bil Pel

TP1
0

TP2
0
1

TP1
0

TP2
0

TP3
0

SK5

TP4
0

TP5

TP6
0

Jumlah
semua
4

TP5

TP1
0

SK 5:Mengamalkan Adab Dalam Pergaulan Dengan Jiran

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0 0 0 2 2
0

TP1
0

SK 3:Melaksanakan Tanggungjawab S

SK 2:Memberi Bantuan Kepada Jiran

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0
0
0
0
4
0

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5

TP6
0

TP2
0

TP3
0

TP4

TP5

SK 6:Menghormati Jiran

SK6

Tahap
Penguasaan
Bil Pel

TP1
0

TP1
0

TP2
0

TP2
0

TP3
0

TP4

TP5
0

SK 7: Menyayangi Jiran
SK7
Jumlah semua

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0 0 0 1 3
0

SK
Terhadap
SK88: Mengamalkan Keadilan
Jumlah
semua Jiran
4
3
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0
0
0
0
3
1

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4

TP5

TP6
0

Jumlah semua

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0 0 0 0 4
0

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5

TP6
0

Tahap
Penguasaan
Bil Pel

TP1 2 TP2
0
0
1

SK 10: Mengamalkan Sikap Jujur Dalam Perhubungan Dengan Jiran

SK10

SK
9:Mengamalkan Sikap Berani Menyuarakan Pandangan Yang Mem
SK9

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5

TP1
0

TP6

SK 11: Mengamalkan Sikap Rajin Sesama Jiran


3 semua
Jumlah

SK11

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
1
Bil Pel
0
0
0
0
3
1

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5

TP6

TP2
0

TP3
0

TP4

TP5

TP6

SK 12: Bekerjasama Dengan Jiran


2

SK12
Tahap
Penguasaan
Bil Pel

TP1
0

TP1
0

TP2
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5

SK13

Jumlah semua

SK 13: Mengamalkan Sikap Sederhana Sesama Jiran

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP32TP4 TP5
2 TP6
Bil Pel
0 0 0 0 2
2

SK14

Jumlah
3 semua 4
SKI 14: Mengamalkan Sikap Toleransi Sesama Jiran

Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0
0
0
0 13
1

TP1
0
TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5

TP6

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5

TP6

Carta Keseluruhan Tahap Penguasaan


Pendidikan Moral Tahun 4
Keseluruhan

Jumlah semua

Tahap
2
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel
0
0
0
2
2
0

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4

TP5

TP6
0

SK 3:Melaksanakan Tanggungjawab Sebagai Jiran

Jumlah semua

TP3 TP4
0
1

TP5
3

TP6
0

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4

TP5

TP6
0

SK 6:Menghormati Jiran
2Jumlah semua 2 4

TP3 TP4
0
2

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4

TP5
0

TP5
0

TP6
2

TP6

SK 9:Mengamalkan Sikap Berani Menyuarakan Pandangan


Yang Membina
Terhadap4Jiran
Jumlah
semua

2
1

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4

TP5

TP3 TP4
0
1

TP5
2

TP6
1

TP6

SK 12: Bekerjasama Dengan Jiran


2

Jumlah semua

TP3 TP4
0
0

TP1
0

TP2
0

TP3
0

TP4
0

TP5

TP5
2

TP6
2

TP6

ruhan Tahap Penguasaan


dikan Moral Tahun 4

TP3
0

TP4

TP5

TP6
0