Anda di halaman 1dari 4

Dengan ini

S.KAVITHA A/P R.SITULINGGAM


800614 04 - 5306
dilantik dengan rasminya sebagai
KETUA PANITIA
PENDIDIKAN MUZIK
Untuk guru guru praktikum Fasa 2 Kursus Diploma Perguruan Malaysia
Kursus Dalam Cuti (KDPM KDC PC/PT) Ambilan November 2008
mulai 1.1.2012 hingga 31.12.2012.
Anda dengan ini diarah menguruskan segala tugasan
yang diberi
dan lain-lain yang berkaitan dengan
perlaksanaan tugasan.

Yang Benar,
..
(R.RATHINAMMAL)
GURU BESAR
SJK (T) KAMPONG PANDAN, KL.

>tc`y m/t`r` tm`zfpfpqfq`


kmf>p/gf p/]fd/[f, j/l/[f >tvrf, 55100 >k/l/lmfP=rf.
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL)
KAMPONG PANDAN, JALAN THAVER, 55100 KUALA LUMPUR.
TEL : 03-92841049
FAX : 03-92841049
WBD0172

KOD SEK :

RUJ KAMI: SJKTKGP/06/01/001(01)


TARIKH : 29.12.2014

Kepada,

Tuan/Puan/Cik ,

PERLANTIKAN RASMI
Dengan ini
Kad Pengenalan

:
:

BHARATHIMALAR A/P SELVARAJAN


850719-02-5710

Dilantik dengan rasminya sebagai :


SAINS

KETUA PANITIA MATAPELAJARAN

Mulai 1.1.2015 hingga 31.12.2015. Anda dengan ini diarah menguruskan


panitia ini dengan
mematuhi sepenuhnya AP dan SPI

berikut:

Arahan Perkhidmatan Bab 4 : Fail

SPI Bil : 4/1986,

PKPA Bil 2/1991,


SPK Bil : 5/2002
dan lain-lain yang berkaitan dengan

perlaksanaan mata pelajaran.

Sekian untuk tindakan dan makluman tuan/puan/cik.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Yang Benar,
..
(R.RATHINAMMAL)
GURU BESAR
SJK (T) KAMPONG PANDAN, KL.

>tc`y m/t`r` tm`zfpfpqfq`


kmf>p/gf p/]fd/[f, j/l/[f >tvrf, 55100 >k/l/lmfP=rf.
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL)
KAMPONG PANDAN, JALAN THAVER, 55100 KUALA LUMPUR.
TEL : 03-92841049
FAX : 03-92841049
WBD0172

KOD SEK :

RUJ KAMI: SJKTKGP/06/001(06)


TARIKH : 1.1.2014

Kepada,

Tuan/Puan/Cik ,

PERLANTIKAN RASMI
Dengan ini
Kad Pengenalan

:
:

NIRMALA A/P YEKAMBARAM


810713-02-5764

Dilantik dengan rasminya sebagai :


DAN KREATIF, PENYELARAS

PENYELARAS KUMPULAN INOVATIF


FOTOGRAFI

DAN PENYELARAS

FROG
Mulai 1.1.2014 hingga 31.12.2014.
Anda dengan ini diarah menguruskan segala tugasan
yang berkaitan dengan
perlaksanaan tugasan.
Sekian untuk tindakan dan makluman tuan/puan/cik.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Yang Benar,
..
(R.RATHINAMMAL)
GURU BESAR
SJK (T) KAMPONG PANDAN, KL.

yang diberi

dan lain-lain

Dengan ini
NIRMALA DEVI A/P RAMAIAH
750304 06 - 5026
dilantik dengan rasminya sebagai
SETIAUSAHA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
mulai 1.1.2013 hingga 31.12.2013.
Anda dengan ini diarah menguruskan segala tugasan
yang diberi
dan lain-lain yang berkaitan dengan
perlaksanaan tugasan.

Yang Benar,
..
(R.RATHINAMMAL)
GURU BESAR
SJK (T) KAMPONG PANDAN, KL.