PENGAJIAN AM

KERTAS 900/4

Malaysia &
Negara Luar
Disediakan Oleh:

SOFIAH ZAKARIA
MAHADI MAT ZAIN
AHMAD FAUZI BIN MOHAMED

PENGLIBATAN
&
SUMBANGAN
MALAYSIA 1

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
SERANTAU + GOBAL: 
Kenyataan PM: KEPIMPINAN GLOBAL
Sebagai sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian
etnik yang tertinggi di Asia Tenggara, Malaysia sentiasa
memupuk hubungan luar negara yang baik. Sebagai
penyambung di antara Timur dan Selatan, Malaysia
memainkan peranan yang unik di pentas antarabangsa –
dan dengan memupuk hubungan yang lebih rapat dari
segi politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan, saya
bertekad untuk memperkukuhkan lagi hubungan global
kita.
Dalam hal ini, menjalin hubungan dua hala yang lebih
erat dan produktif menjadi satu keutamaan dan tiada
Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
SERANTAU + GOBAL: 
Kenyataan PM: KEPIMPINAN GLOBAL
yang lebih penting daripada hubungan yang erat
dengan negara-negara jiran kita. Sehubungan dengan
itu, saya telah meletakkan keutamaan pada dasar luar
negara kita bagi mengembangkan lagi hubungan
persahabatan dengan China, Jepun dan Korea Selatan.
Saya juga ingin mempelbagaikan lagi hubungan
persahabatan negara kita – suka saya nyatakan di sini
bahawa hubungan Malaysia dengan Amerika Syarikat
pada waktu ini adalah sangat rapat, manakala hubungan
kita dengan UK pula semakin erat. Di samping itu, saya
telah meletakkan tumpuan baru kepada rakan-rakan
Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
SERANTAU + GOBAL: 
Kenyataan PM: KEPIMPINAN GLOBAL
kita seperti India dan negara-negara Timur Tengah, dan
terus mengukuhkan lagi hubungan kita dengan negaranegara di Asia Pasifik, Afrika dan Amerika Latin.
Dalam abad ke-21 cabaran-cabaran yang kita hadapi
adalah bersifat global - sama ada dalam menangani
ketidakstabilan ekonomi, menangani perubahan iklim
atau memerangi ekstremisme, saya komited dalam
membina hubungan antarabangsa yang berdaya tahan
dan saling menguntungkan untuk membantu kita
mengatasi cabaran-cabaran itu.
Sumber: Portal 1Malaysia
http://www.1malaysia.com.my/my-record/global-leadership/
Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
Pengenalan: 
Penglibatan dalam 2 bentuk perhubungan ~ Dua
Hala (Bilateral) & Pelbagai Hala (Multilateral). 
106 negara 
Asia Tenggara 
CLMV & Oceania 
Asia Timur 
Asia Barat 
Asia Selatan & Asia Tengah 
Amerika 
Eropah 
Afrika

Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
Pengenalan: 
12 pertubuhan/kumpulan 
PBB 
Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) 
Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM),
Komanwel 
ASEAN 
Kumpulan G77 (G77) 
Kumpulan 8 Negara Membangun (D8) 
Dialog Asia - Timur Tengah (AMED) 
Kerjasama Asia Timur - Amerika Latin (FEALAC) 
Persatuan Lingkaran Pasifik Lautan Hindi bagi
Kerjsama Serantau (IOR-RC) 
Mesyuarat Asia-Eropah (ASEM) 
Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).

Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
Pengenalan:
Rangkaian jaringan perwakilan & penglibatan membuktikan
Malaysia: 
Memberi penekanan terhadap jalinan hubungan
diplomatik. 
Komited terhadap kesejagatan, kesejahteraan &
keselamatan dunia. 
Kesungguhan & keikhlasan menjalin kerjasama dengan
pelbagai pihak.

Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
Kepentingan Hubungan Serantau & Antarabangsa: 
Suatu mekanisma penting di dalam mengeratkan
hubungan dua hala di antara Malaysia & negara2x
lain. 
Walaupun asas hubungan dalam bentuk aktiviti
politik serta berasaskan ekonomi, namun skop
kerjasama duahala telah berkembang ke bidangbidang lain. 
Kerjasama di dalam bidang kebudayaan,
pelancongan, pendidikan, sains dan teknologi telah
mencatatkan peningkatan yang signifikan saban
tahun.

Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
Kepentingan Hubungan Serantau & Antarabangsa: 
Hubungan dengan negara maju @ membangun
digunakan bagi mengenal pasti peluang untuk
mengeratkan kerjasama politik. 
Memperkenalkan pembangunanan sosio-ekonomi
Malaysia. 
Memperkasakan diplomasi ekonomi bagi peningkatan
perdagangan, pelaburan dan peluang pelancongan. 
Mengekal & mempertingkatkan hubungan politik duahala 
Mempromosi perdagangan & pelaburan 
Meningkatkan kerjasama & pembinaan kapasiti dalam
pelbagai bidang 
Melaksanakan pembangunan infrastruktur 
Mempromosikan kestabilan dan keamanan.
Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
Penglibatan:
EKONOMI

POLITIK

BIDANG
BIDANG
ISU-ISU : ALAM
SEKITAR, DLL

Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
Penglibatan:

REFER
REFER NOTA
NOTA

Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
Peringkat Penglibatan:

SERANTAU

PERINGKAT
PERINGKAT
GLOBAL

Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
ASEAN: 
Keanggotaan: 
10 Negara Serantau 
Negara-negara Asia Tenggara 
Latar Belakang Penubuhan: 
Ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 melalui Deklarasi
Bangkok. 
Selepas kegagalan pertubuhan sebelumnya. 
Ketika penubuhan ~ 5 negara (Thailand,
Malaysia, Indonesia, Filipina & Singapura). 
Brunei – 1984 
Vietnam – 1995 
Laos & Myanmar – 1997 
Kampuchea – 1999
Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
ASEAN: 
Objektif Penubuhan (Matlamat/Tujuan): 
Galakkan keamanan & kestabilan politik selaras
dgn Piagam PBB. 
Percepatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan
sosial & pembangunan kebudayaan. 
Kerjasama/Bantuan dalam pelbagai bidang
(latihan & penyelidikan). 
Tingkatkan taraf hidup rakyat (melalui kerjasama
dlm pertanian & perdagangan). 
Eratkan hubungan dgn lain2x pertubuhan
(Antarabangsa & Serantau).

Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
ASEAN: 
Kerjasama Dalam Asean:

ASEAN
ASEAN
~~ Bentuk
Bentuk Kerjasama
Kerjasama ~~

Kerjasama
Kerjasama
Politik
Politik

Sosial
Sosial
&
&
Kebudayaan
Kebudayaan

Kerjasama
Kerjasama
Ekonomi
Ekonomi

Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
ASEAN: 
Kerjasama Politik: 
Semua negara menghadapi cabaran ~ politik &
dasar luar. 
Semua negara mengamalkan sekatan terhadap
politik ~ sama spt di Barat. 
Wujud krisis kepimpinan di beberapa negara. 
Konsep ZOPFAN (Zon Aman, Bebas & Berkecuali)
diwujudkan melalui Deklarasi Kuala Lumpur
(27 Nov. 1971). 
Matlamat ZOPFAN: 
Pertikaian diselesaikan secara aman (bukan
kekerasan). 
Tidak terlibat dlm pertikaian antara kuasa besar.
Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
ASEAN: 
Kerjasama Politik: 
Matlamat ZOPFAN: 
Menjamin keamanan & kestabilan politik ~ elak
campur tangan pihak luar – eg: USA, Rusia & China, 
Hak utk menentukan pemerintahan sendiri. 
Pengistiharan SEANWFZ (Zon Bebas Senjata Nuklear)
~ Sidang Kemuncak ASEAN, 16 Dis. 1987. 
Matlamatnya: 
Memastikan kawasan ASEAN bebas ancaman
senjata nuklear. 
Pendirian bersama ~ cth: Isu pencerobohan Vietnam
di Kampuchea: Tentera Vietnam harus berundur &
rakyat Kampuchea diberi peluang menentukan nasib.

Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
ASEAN: 
Kerjasama Ekonomi: 
Projek Bersama Perindustrian ASEAN: 
Projek Baja Urea ASEAN (Indonesia & Malaysia). 
Projek Vaksin Hepatitis B (Singapura). 
Projek Fabrikasi Tembaga ASEAN (Filipina) 
Projek Perlombongan Garam Abu Soda (Thailand).

Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
ASEAN: 
Kerjasama Ekonomi: 
PTA ASEAN (Peraturan Keistimewaan
Perdagangan/Preferential Trading Arrangements): 
Perjanjian: Februari 1977 
Tingkatkan perdagangan antara negara anggota. 
Rangkum kontrak kuantiti jangka panjang. 
Perolehan istimewa entiti kerajaan. 
Pelonggaran langkah2x bukan tarif. 
Peluasan tarif istimewa. 
Kurang berkesan ~ setiap negara mengutamakan
kepentingan domestik.

Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
SERANTAU + GOBAL: 
Kerjasama Ekonomi: 
EAEC (Majlis Perundingan Ekonomi Asia Timur) 
Mewujudkan
intra-ASEAN
Idea Tun Dr.perdagangan
Mahathir (Dis.
1990 – Persidangan 
Pelabur
pengeluaran secara besar2xan –
ASEAN menikmati
di Bali)
harga industri
pembuatan
& 
selaras
Projek peningkatan
ASEAN – mewujudkan
Kumpulan
Ekonomi
saiz
pasaran
yg lebih
besar. Jepun, Korea Selatan)
Serantau
(ASEAN
+ China, 
Mendapat
barang
dagangan
Sama seperti
EEA,
NAFTA &bermutu
APEC. (drp
yg lebih
efisyen). 
pengeluar
Reaksi negatif
(terutama
AS & Australia) 
Peranan Malaysia – memberi penjelasan.
Juga mencadangkan 
Dialog
ASEAN + China,dibuka
Jepunkeahlian
& Korea kepada
Selatan
Australia, New Zealand,
HongdiKong,
Taiwan, 
Memperluaskan
rakan dagang
rantau
Asia
Kanada & AS.
Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
SERANTAU + GOBAL: 
Kerjasama Ekonomi: 
EAEC (Majlis Perundingan Ekonomi Asia Timur) 
Mewujudkan
perdagangan intra-ASEAN
Tujuan/Matlamat: 
Pelabur
menikmati
pengeluaran
secara
besar2xan
– 
Sistem
perdagangan
dunia yang
terbuka
&
selaras
peningkatan harga industri pembuatan &
bebas.
saiz
pasaran yg lebih
besar. 
Perdagangan
antara
anggota. 
Mendapat
dagangan bermutu (drp 
Forum barang
Ekonomi.
pengeluar yg lebih efisyen). 
Belum dapat direalisasikan ~ wujud kerjasama
ASEAN + 3 (China, Jepun & Korea Selatan) ~ akan 
Dialog
ASEAN +nanti
China, Jepun & Korea Selatan
dibincangkan 
Memperluaskan rakan dagang di rantau Asia
Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
ASEAN: 
Kerjasama Ekonomi: 
AFTA (Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN): 
Tubuh: Oktober 1991 
Perjanjian: 1992 
Semua barangan negara ASEAN boleh memasuki
pasaran negara anggota tanpa dikenakan sebarang
tarif @ tarif minimum – penghapusan @
pengurangan cukai 
Dilaksanakan melalui CEPT (Skim Tarif Istimewa
Sama Rata). 
Daya saing ASEAN sebagai hub pengeluaran
pasaran dunia. 
Menarik pelaburan langsung asing.
Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
SERANTAU + GOBAL: 
Kerjasama Ekonomi: 
CEPT (Common Effective Preferential Tariff ) 
Perjanjian (Menteri-menteri Luar) pada 1992. 
Mengurangkan tarif antara wilayah: 
Barangan modal 
Produk pertanian 
Barangan kilang

Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
SERANTAU + GOBAL: 
Kerjasama Ekonomi: 
Segi Tiga Pertumbuhan 
Berkonsepkan Growth Triangle 
Kerjasama 3 atau 4 negara berjiran. 
Pada kawasan yang lebih kecil. 
Matlamat: 
Perkongsian pelaburan modal, kepakaran,
teknologi, R&D & inovasi baru. 
Pengaliran tenaga pakar & buruh. 
Mempercepatkan pembangunan sumber alam. 
Perluasan pasaran & perdagangan.
Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
SERANTAU + GOBAL: 
Kerjasama Ekonomi: 
Segi Tiga Pertumbuhan 
Bidang Kerjasama: 
Pembangunan 
Infrastruktur 
Pengangkutan 
Telekomunikasi 
Pertanian 
Perikanan 
Perindustrian 
Perhutanan 
Pelancongan
Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

PENGLIBATAN, PERANAN & SUMBANGAN MALAYSIA
SERANTAU + GOBAL: 
Kerjasama Ekonomi: 
Segi Tiga Pertumbuhan 
Kekangan: 
Pasaran ~ kuasa beli terhad (faktor kemiskinan) 
Ekonomi ~ kegawatan ekonomi serantau. 
Fizikal ~ bentuk muka bumi. 
Teknologi & kepakaran ~ rendah. 
Politik ~ tuntutan bertindih. 
Keselamatan ~ ancaman lanun. 
Contoh: 
IMS-GT 
IMT-GT 
EAGA-BIMP (East Asia Growth Area)

Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

MALAYSIA & NEGARA LUAR

Sekian, terima kasih.

Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013