Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGAARAAN TINGKATAN 5


TAHUN 2015
MINGGU/
TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

TEMA 1 PENCAPAIAN KENDIRI


13
12/1/2015
Hingga
30/1/2015

UNIT 1.
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT
UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA
1.1. Menghayati konsep pendidikan
sepajang hayat
1.2 Penerapan ciri-ciri pendidikan
sepanjang hayat di Malaysia
1.3 Kepentingan pendidikan sepanjang
hayat di Malaysia
1.4 Pembelajaran sepanjang hayat
membentuk insan terbilang

UNIT 2.
PERIKEMANUSIAAN KE ARAH
KESEJAHTERAAN NEGARA
45
2/2/2015
Hingga
13/2/2015

2.1
2.2
2.3
2.4

MINGGU/
TARIKH

Empati secara perkongsian emosi


Menghargai nyawa manusia
Maruah dijaga imej cemerlang
Masyarakat yang cinta akan keamanan

i.
ii.
iii.
iv.
v.

i. Menerangkan konsep perikemanusiaan


ii. Menghuraikan isu-isu kemanusiaan
iii. Menjelaskan kepentingan nilai-nilai
perikemanusiaan kepada masyarakat
iv. Mengamalkan cara hidup
berperikemanusiaan
v. Melibatkan diri secara aktif dalam
pembentukan masyarakat penyayang
vi. Prihatin terhadap isu-isu
kemanusiaan
vii. Menghargai kesejahteraan Negara

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

7-8
23/2/2015
Hingga
6/3/2015

Menerangkan konsep
Pendidikan sepanjang hayat untuk
pembangunan Negara.
Menjelaskan ciri-ciri pendidikan
sepanjang hayat.
Menghuraikan kepentingan
pendidikan sepanjang hayat untuk
pembangunan Negara.
Memanfaatkan ilmu untuk
pembangunan Negara.
Menghargai kepentingan ilmu.

Sambutan Maulidur Rasul


(27/1/2015)

Cuti Thaipusam ( 3/2/2015)

CATATAN

CUTI TAHUN BARU CINA


17/2/2015 HINGGA 20/2/2015

UNIT 3.
PERSIAPAN MEMBINA KELUARGA KE
ARAH PEMBENTUKAN MASYARAKAT
MAPAN
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Restu ibu bapa/penjaga


Kesihatan fizikal dan mental
Ilmu keibubapaan
Kewangan yang stabil
Peraturan perkahwinan
mengikut undang-undang Negara

i.

Menerangkan persiapan membina


keluarga ke arah pembentukan
masyarakat mapan
ii. Melengkapkan diri dari segi fizikal dan
mental untuk membina keluarga
bahagia
iii. Menyenaraikan ciri-ciri calon pasangan
yang baik
Iv. Menghuraikan ciri-ciri ibu bapa yang
cemerlang
v. Menghargai restu ibu bapa/penjaga
vi. Mengamalkan pengurusan kewangan
keluarga yang cekap.
vii. Bertanggungjawab terhadap keluarga
viii. Menjelaskan kepentingan mematuhi
Peraturan perkahwinan mengikut
undang-undang Negara

Mesyuarat Agong PIBG


( 7/3/2015 )
Majlis Persaraaan Pengetua
( 13/2/2015)

MINGGU/
TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

UJIAN BULAN MAC


( 9/3/2015 HINGGA 13/3/2015 )
UTI SEKOLAH PENGGAL 1
( 16/3/2015 HINGGA 20/3/2015)
TEMA 3 HIDUP BERMASYARAKATAN

10 -- 12
23/3/2015
Hingga
10/4/2015

UNIT 4.
SUMBANGAN TERHADAP
PEMBANGUNANMASYARAKAT
MELALUI PENGLIBATAN AKTIF DALAM
AKTIVITI KEMASYARAKATAN
4.1 Diariku
4.2 Peranan agensi kerajaan dalam aktiviti
kemasyarakatan
4.3 Laman web Badan Bukan Kerajaan
NGO) yang berkhidmat kepada
masyarakat.

MINGGU/
TARIKH

i. Menerangkan kepentingan penglibatan


aktif individu dalam aktiviti
kemasyarakatan
ii. Menyatakan bentuk sumbangan yang
boleh diberikan oleh individu dalam
aktiviti kemasyarakatan
iii. Melibatkan diri dalam aktiviti
kemasyarakatan melalui agensi-agensi
kerajaan dan badan bukan kerajaan
iv. Mengenal pasti agensi kerajaan dan
badan bukan kerajaan yang berkhidmat
kepada masyarakat
v. Memberi cadangan dan teguran yang
membina kepada agensi kerajaan
dalam pembangunan masyarakat
vi. Mewujudkan perkongsian pintar dengan
pelbagai agensi kerajaan dan badan
Bukan kerajaan dalam aktiviti
kemasyarakatan kepada golongan
yang memerlukan
vii. Gembira dapat memberi sumbangan
kepada anggota masyarakat yang
memerlukan
viii. Bersedia memberi sumbangan
kemasyarakatan pada setiap masa

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

Sukantara ( 30/3/2015 )

CATATAN

TEMA 4 WARISAN PELBAGAI BUDAYA


MALYSIA
13 - 14
13/4/2015
Hingga
24/4/2015

Unit 5
SUMBANGAN PELBAGAI PIHAK
TERHADAP PENGEKALAN WARISAN
BUDAYA

i.

ii.
5.1 Sumbangan individu dalam pengkalan
warisan budaya Malaysia
5.2 Sumbangan agensi kerajaan dalam
pengkalan warisan budaya Malaysia
5.3 Sumbangan badan bukan kerajaan
dalam pengkalan warisan budaya
Malaysia

iii.
iv.
v.
vi.

Menyenaraikan agensi kerajaan dan


badan bukan kerajaan yang terlibat
dalam pengekalan warisan budaya
Malaysia
Menghuraikan sumbangan individu,
agensi kerajaan dan badan bukan
kerajaan terhadap pengekalan warisan
budaya Malaysia.
Menjelaskan kepentingan mengekalkan
warisan budaya Malaysia
Menyertai sebarang bentuk aktiviti
warisan budaya yang dianjurkan oleh
pelbagai pihak
Bangga dengan keunikan warisan
budaya Malaysia
Mengapresiasi sumbangan pelbagai
pihak dalam mengekalkan warisan
budaya Malaysia

Kejohanan Sukan Tahunan


( 22/3/2015 )

MINGGU/
TARIKH

TAJUK

25/5/2015
Hingga
19/6/2015

Unit 6.
MEMPROMOSIKAN WARISAN BUDAYA
MALAYSIA DI DALAM DAN DI LUAR
NEGARA
6.1 Peranan duta kecil dalam
mempromosikan warisan budaya
malaysia di dalam dan luar Negara
6.2 Peranan media cetak dalam
mempromosikan warisan budaya
malaysia di dalam dan luar Negara
6.3 Peranan media elektronik dalam
mempromosikan warisan budaya
malaysia di dalam dan luar Negara

i.
ii.
iii.
iv.
v.

MINGGU/
TARIKH

TAJUK

Menerangkan cara-cara
mempromosikan warisan budaya
Malaysia di dalam dan luar Negara
Menjelaskan peranan duta kecil dalam
mempromosikan warisan budaya
Malaysia
Melibatkan diri dalam mempromosikan
warisan budaya Malaysia melalui media
cetak dan elektronik
Memberi sokongan terhadap usaha
mempromosikan warisan budaya
Malaysia
Menghargai segala usaha
mempromosikan warisan budaya
Malaysia

HASIL PEMBELAJARAN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


( 1/6/2015 12/6/2015 )
TEMA 5 MALAYSIA NEGARA
BERDAULAT
20 - 21
15/6/2015
Hingga
26/6/2015

CATATAN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


(29/4/2015 20/5/2015)

15 - 18

19 - 20

HASIL PEMBELAJARAN

Unit 7.
MENGEKALKAN KEDAULATAN
NEGARA
7.1 Rukun Negara mencorakkan malaysia
sebagai Negara berdaulat
7.2 Rukun Negara :
Ideologi kebangsaan malaysia
7.3 Rukun Negara amalan hidup rakyat
malaysia
7.4 Rukun Negara di hatik

i. Menghuraikan konsep negara berdaulat


ii. Menjelaskan prinsip-prinsip Rukun
Negara dalam mengekalkan kedaulatan
negara
iii. Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun
Negara
iv. Melibatkan diri dalam usaha untuk
memelihara dan mengekalkan
kedaulatan negara
v. Bersyukur dengan kemakmuran dan
kesejahteraan negara
vi. Menunjukkan perasaan bangga dan taat
setia kepada Negara

CATATAN

MINGGU/
TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

Unit 8.
MELENGKAPKAN DIRI UNTUK
MEWARISI NEGARA
Bicara Akademik ( 2/7/2015 )

22 - 23
29/6/2015
Hingga
10/7/2015

8.1 Sikap jati diri bagi mewarisi Negara


8.2 Melengkapi diri dengan ilmu yang
inovatif
8.3 Kemahiran yang mencorak pewaris
negara
8.4 Kerohanian membentuk sahsiah
pewaris negara
8.5 Menghayati nilai-nilai murni
tanggungjawab pewaris negara

i.

Menghuraikan ciri-ciri warganegara


yang bertanggungjawab untuk menjadi
pewaris negara
ii. Menjelaskan usaha untuk
melengkapkan diri bagi mewarisi
negara
iii. Mengamalkan ciri-ciri pewaris negara
yang bertanggungjawab
iv. Menghayati kesedaran sivik dan
kewarganegaraan untuk
melengkapkan
diri sebagai warganegara yang
sempurna.

CUTI HARI RAYA PUASA


24

( 16 / 7 / 2015 21/7/2015 )
TEMA 6

25 26
CABARAN MASA DEPAN
22/7/2015
Hingga
31/7/2015

i.
Unit 9
MENJANA PEMBANGUNAN NEGARA

ii.

9.1

iii.

9.2
9.3

MINGGU/
TARIKH

Intergriti Politik Memancu Kegemilangan


Negara
Rakyat Bersikap Proaktif Teras
Pembangunan Negara
Belia Modal Insan Kelas Pertama

iv.
v.

TAJUK

Menerangkan faktor-faktor yang


boleh menjana pembangunan negara.
Menyenaraikan cabaran warganegara
dalam bidang poitik, ekonomi dan
sosial.
Memberi sumbangan untuk menjana
pembangunan Negara.
Menjelaskan konsep globalisasi.
Menyatakan cabaran globalisasi
serantau dan dunia.

HASIL PEMBELAJARAN

vi.

Menyenaraikan cara-cara menangani


cabaran globalisasi.
Menghuraikan kepentingan hubungan
serantau
vii. Cinta dan sanggup berkorban untuk
Negara.
viii. Memberikan contoh contoh pusat
kecemerlangan di Malaysia.
ix. Menyatakan langkah-langkah yang boleh
diambil bagi meningkatkan status Negara
sebagai Pusat Kecemerlangan pelbagai
bidang.
x.
Melibatkan diri dalam usaha
meningkatkan pengiktirafan dunia
terhadap Negara.
xi. Menjalankan tanggungjawab sebagai
warganegara dalam mengekalkan imej
baik Negara di mata dunia.
xii. Berkerjasama untuk menjadikan Malaysia
sebagai Pusat kecemerlangan pelbgai
bidang.

CATATAN

MINGGU/
TARIKH
27 28
3/8/2015
Hingga
14/8/2015

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

Unit 10
MENANGANI CABARAN GLOBALISASI
10.1 Konsep Dan Cabaran Globalisasi
10.2 Saingan Dan Cabaran Serantau Dan
Dunia
10.3 Kepentingan Hubungan Serantau Dan
Dunia

i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.

MINGGU/
TARIKH
29
17/8/2015
Hingga
21/8/2015

TAJUK
UNIT 11
MENGEKALKAN DAN MENINGKATKAN
PENGIKTIRAFAN DUNIA TERHADAP
NEGARA
11.1 Modal insan mewujudkan pusat
kecemerlangan pelbagai bidang
11.2 Penyelidikan dan pembangunan
kearah kecemerlangan negara
11.3 Institut jantung negara (IJN) sebagai
contoh pusat kecemerlangan

30 - 32

33

CATATAN

Menjelaskan konsep globalisasi.


Menyatakan cabaran globalisasi
Menyenaraikan cara-cara
menangani cabaran globalisasi
Menghuraikan kepentingan
hubungan serantau dan dunia
dalam menangani cabaran
globalisasi.
Mengambil tindakan yang rasional
untuk menangani saingan serantau
dan dunia.
Melengkapkan diri bagi
menghadapi saingan serantau
dunia.

HASIL PEMBELAJARAN

i. Memberikan contoh-contoh pusat


kecermerlangan di Malaysia
ii. Menyatakan langkah-langkah yang
boleh diambil bagi meningkatkan status
negara sebagai pusat kecemerlangan
pelbagai bidang
iii. Melibatkan diri dalam usaha
meningkatkan pengiktirafan dunia
terhadap Negara
iv. Menjalankan tanggungjawab sebagai
warganegara dalam mengekalkan imej
baik negara di mata dunia
v. Berkerjasama untuk menjadikan
Malaysia sebagai pusat kecemerlangan
pelbagai bidang

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM


( 24 Ogos 2015 11 Sept 2015)
ULANGKAJI
( 14 Sept 2015 18 Sept 2015 )

CATATAN

MINGGU

TOPIK / SUB TOPIK

OBJEKTIF
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II
( 21 Sept 2015 25 Sept 2015 )

34 - 38

ULANGKAJI
( 28 Sept 2015 30 Oktober 2015 )

39 - 41

PEPERIKSAAN SPM 2015


( 2 Nov 2015 2 Disember 2015 )

AKTIVITI