Anda di halaman 1dari 1

TUTORIAL M 13

Kecerdasan
- Keturunan
- Persekitaran
Kecerdasan Pelbagai
( Mutiple Intelligence Gardner )
- Linguistik
- Logikal Matematik
- Spatial
- Muzik
- Kinestetik
- Interpersonal
- Intrapersonal
- Naturalist
Kecerdasan Emosi
3 komponen
Perubahan fisiologi
Tingkah laku organism
Kesedaran kognitif
Tuntutan asas dalam
penggunaan akal intelek
(Daniel Coleman)
Kecerdasan Emosi dan Spiritual
(Emosional Spiritual Quotient ESQ)
Kekuatan dalaman yang
lebih berperanan besar
dalam menguruskan emosi
Elemen utama membawa
manusia ke arah pencarian
makna dan nilai

14/10/2010
Perbezaan Individu
- Interindividu
- Intraindividu
Gaya Pembelajaran
Cara seseorang menerima
dan memproses maklumat
Gaya Berfikir
Pemikiran ialah proses mental yang
diguna untuk menyelesaikan masalah
Jenis-jenis pemikiran
1. Konvergen
- pemikiran luar kotak
- berfikir secara terbuka
2. Divergen
- Pemikiran yang asli
- Berdaya cipta
3. Menegak
- Berfokus kepada 1 idea
- Secara mendalam / terperinci
4. Lateral
- Luar biasa / cari alternatif
untuk selesaikan masalah
5. Kritis
- Bertujuan untuk mengkaji
situasi
- Menilai & buat pertimbangan
6. Kreatif
- Luar jangkaan
- Pemikiran berlainan dengan
orang lain
7. Reflektif
- Memberi celik akal
- Kesedaran sendiri

Jenis-jenis
1. Pelajar visual
- Belajar melalui
penglihatan
- Gambar
2. Pelajar auditori
- Pendengaran
3. Pelajar taktik/kinestetik
- Pergerakan
- Aktiviti hands-on
dan mind on
4. Aktivis
- Aktif
- Libatkan diri secara
rela
5. Reflektor
- Mengkaji semula
maklumat
6. Teoris
- Sentiasa mencari
bukti
7. Pragmatis
- Buat hanya untuk
pengalaman