Anda di halaman 1dari 1

TINDAKAN

CARTA ALIR PENGEMASKINIAN DATA TERTANGGUNG BIASISWA DALAM APB

Menu
Pengurusan Tertanggung

Submenu
Pengesahan Data Dengan APDM

Mengesahkan data
murid

S
E
K
O
L
A
H

Submenu
Kemaskini Maklumat Murid

*2
Status Murid?us

*1

*3

Status Murid
1. Sah Nokp salah di APB
2. Sah Nokp salah di APDM (betulkan di
APDM)
3. Sah Nama salah di APB
4. Sah Nama salah di APDM(betulkan di
APDM)
5. Sah No Biasiswa salah
6. Sah No Akaun BSN salah

Submenu
Kemaskini Status Murid
Status Murid
1. Sah Murid yang
sama/benar dari APDM

Submenu
Carian Murid Yang Tiada Di
Sekolah

YA
Jumpa?

TIDAK

Submenu
Selesai Kemaskini

Batal
Status Murid?

YA

Status Murid
1. Berpindah Sekolah
2. Tidak Berkenaan/Tidak Wujud
(Data dimasukkan ke submenu Cari Murid
Yang Tiada Di Sekolah untuk sekolah lain
buat carian)

TIDAK

Maklumkan kepada PPD /


JPN / BPSBPSK / KPM

PPD / JPN /
BPSBPSK/
KPM

Semak

Maklum hasil semakan


kepada sekolah

*Turutan untuk Mengemaskini Data. Pastikan dilaksana mengikut turutan sehingga tiada nama dalam submenu terlibat sebelum bergerak
ke submenu berikutnya.