Anda di halaman 1dari 2

PPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2

Jawab semua soalan.


1. Sila padankan gambar dan nama alat-alat perkusi tidak
bermelodi yang berikut.
Kayu tik-tok

Simbal

Kastanet

Kerincing

Loceng

Tamborin

12

2. Padankan kenderaan atau binatang yang bergerak dengan


tempo yang cepat atau lambat.

Cepat
Lambat

PPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2

3. Isi tempat kosong pada lagu Negaraku di bawah.

Negaraku,
Tanah (a) ____________________
darahku.

Rakyat (b) ___________________,


Bersatu dan (c) __________________.

(d) _______________________ bahagia,


Tuhan kurniakan.

Raja kita,
(e) _________________________ (f) ______________________.

12

4. Isikan tempat kosong bagi melengkapkan solfa di bawah.

Re
So
Fa

Mi
La

Do

10