Anda di halaman 1dari 14

PEMETAAN

MATEMATIK TINGKATAN 2
2013
BIDANG

NOMBOR
BERARAH

PENYATAAN EVIDEN

RUJUKAN
KBSM

Membanding dan menyusun


perpuluhan.
a.
Mendarab integer.
b.
Membahagi integer.
Membanding dan menyusun pecahan.
a.
Melaksanakan penambahan,
penolakan, pendaraban atau
pembahagian terhadap
i.
pecahan.
ii.
perpuluhan.
b.
Melaksanakan penambahan,
penolakan, pendaraban atau
pembahagian yang melibatkan
dua nombor berarah.
Menyelesaikan masalah yang
melibatkan :
a.
pendaraban integer
b.
pembahagian integer

B2D1E1

1.4(a)

B3D1E1

1.1(a),
1.1(c)
1.3(a)
1.3(b)
1.4(b),

B4D1E1

1.1(b),
1.1(d)

Melaksanakan masalah yang


melibatkan operasi bergabung bagi
penambahan, penolakan, pendaraban
dan pembahagian integer.

B4D1E2

1.2(a)

Melaksanakan pengiraan yang


melibatkan gabungan dua atau lebih
operasi terhadap nombor berarah
termasuk penggunaan tanda kurung.

B4D1E3

1.5(b)

a.

B5D1E1

(1.2b)
1.5( c)

Menyatakan suatu nombor yang


didarab dengan nombor yang sama
sebagai kuasa dua nombor tersebut
dan sebaliknya.

B1D1E1

2.1(a)

Menyelesaikan masalah yang


melibatkan operasi bergabung
bagi penambahan, penolakan,
pendaraban dan pembahagian
integer termasuk penggunaan
tanda kurung.
b. Mengemuka dan
menyelesaikan masalah yang
melibatkan nombor berarah.

KUASA DUA,
PUNCA
KUASA DUA,
KUASA TIGA,
PUNCA
KUASA TIGA

KOD
EVIDEN

B3D1E2
B3D1E3

1.5(a)

CADANGAN
PENTAKSIRAN

B1D1E2

2.3a

Menentukan kuasa dua suatu nombor B2D2E1


dengan menggunakan kalkulator.

2.1d

B2D2E2

2.2a

Menentukan punca kuasa dua nombor B2D2E3


menggunakan kalkulator.

2.2f

B2D3E1

2.3d

Menyatakan punca kuasa tiga suatu B2D3E2


nombor sebagai suatu nombor yang
didarab dengan nombor yang sama
dua kali menghasilkan nombor
tersebut.

2.4a

Menentukan punca kuasa tiga suatu


nombor menggunakan kalkulator.

B2D3E3

2.4e

a.

Menentukan kuasa dua suatu


nombor tanpa menggunakan
kalkulator.
Menganggar kuasa dua suatu
nombor.

B3D2E1

2.1b,
2.1c

Menyenaraikan kuasa dua


sempurna.
Menentukan sama ada suatu
nombor adalah kuasa dua
sempurna

B3D2E2

2.1e,
2.1f

Menentukan punca kuasa dua


bagi kuasa dua sempurna tanpa
menggunakan kalkulator.
Menentukan punca kuasa dua
nombor tanpa menggunakan
kalkulator.
Menganggar punca kuasa dua
suatu nombor.

B3D2E3

2.2b,

Menyatakan suatu nombor yang


didarab dua kali dengan nombor yang
sama sebagai kuasa tiga
nombor tersebut dan sebaliknya.

Menyatakan punca kuasa dua suatu


nombor positif sebagai suatu nombor
yang didarab dengan nombor yang
sama menghasilkan nombor positif
tersebut.

Menentukan kuasa tiga suatu nombor


menggunakan kalkulator.

b.

a.
b.

a.

b.

c.

2.2c

2.2e

Mendarab dua punca kuasa dua.

B3D2E4

2.2d

a.

B3D3E1

2.3b

b.

Menentukan kuasa tiga suatu


nombor tanpa menggunakan
kalkulator.
Menganggar kuasa tiga suatu

2.3c

nombor.

a.

b.

c.

B3D3E2

2.4b,

2.4iii,

2.4iv

Mengemuka dan menyelesaikan


masalah yang melibatkan :
a.
kuasa dua nombor.
b.
kuasa dua dan punca kuasa
dua.

B4D2E1

2.1vii
2.2vii

Mengemuka dan menyelesai masalah


melibatkan :
a.
kuasa tiga nombor.
b.
kuasa tiga dan punca kuasa tiga.

B4D2E2

2.3v
2.4vi

Melaksanakan pengiraan yang


melibatkan penambahan, penolakan,
pendaraban, pembahagian dan
operasi bercampur terhadap kuasa
dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan
punca kuasa tiga.

B5D2E1

2.4vii
2.4vii

Mengenal pasti pembolehubah dalam


sebutan algebra.

B1D2E1

3.1i

B1D2E2

3.3
ii

a.

b.

UNGKAPAN
ALGEBRA II

Menentukan punca kuasa tiga


suatu integer tanpa
menggunakan kalkulator.
Menentukan punca kuasa tiga
suatu nombor tanpa
menggunakan kalkulator.
Menganggar punca kuasa tiga
suatu nombor.

Mengenal ungkapan algebra


dalam
dua
atau
lebih
pembolehubah.
Menentukan bilangan sebutan
bagi ungkapan algebra dalam
dua atau lebih pembolehubah
yang diberi.

B2D4E1
a. Mengenal pasti :
i. sebutan algebra dalam dua
atau lebih pembolehubah
sebagai
hasil
darab
pembolehubah
tersebut
dengan suatu nombor.
ii. pekali dalam sebutan algebra
yang diberi.
iii. sebutan algebra serupa dan
sebutan algebra tak serupa.
b. Menyatakan sebutan serupa bagi
suatu sebutan algebra yang diberi.

iii

3.1
ii,
iii,
iv,
v

Menulis ungkapan algebra bagi situasi B2D4E2


yang diberi menggunakan simbol
huruf

3.3i

Menentukan :
a.
hasil darab dua sebutan algebra.
b.
hasil bahagi dua sebutan
algebra.

B3D4E1

3.2i,
3.2ii

Mempermudahkan ungkapan algebra


dengan mengumpulkan sebutan
serupa.

B3D4E2

3.3iv

Menentukan nilai ungkapan dengan


menggantikan huruf dengan nombor.

B3D4E3

3.3v

a.

B3D4E4

3.4i,
3.4ii

Melaksanakan pendaraban dan


pembahagian yang melibatkan
sebutan algebra.

B4D3E1

3.2iii

Mempermudahkan ungkapan algebra.

B4D3E2

3.4iii

Mengenal pasti :
a.
sebutan algebra linear.
b.
ungkapan algebra linear.

B1D3E1

4.2
i
ii

B2D5E1
Menyatakan hubungan antara dua
kuantiti menggunakan simbol atau
.
B2D5E2
Menentukan sama ada persamaan
yang diberi adalah:
a. persamaan linear.
b. persamaan linear dalam satu
pembolehubah.

4.1i

b.

PERSAMAAN
LINEAR

Mendarab dan membahagi


ungkapan algebra dengan suatu
nombor.
Melaksanakan :
i.
penambahan
ii.
penolakan
yang melibatkan dua ungkapan
algebra.

4.2iii

Menulis persamaan linear dalam satu


pembolehubah bagi pernyataan yang
diberi dan sebaliknya.

B3D5E1

4.2iv

Menentukan :
a.
sama ada suatu nilai berangka
adalah penyelesaian bagi
persamaan linear dalam satu
pembolehubah yang diberi.
b.
penyelesaian persamaan linear
dalam satu pembolehubah
menggunakan kaedah cubajaya.

B3D5E2

4.3i,
4.3ii

PERSAMAAN
LINEAR

NISBAH,
KADAR DAN
KADARAN

Menyelesaikan persamaan dalam


bentuk :
a.
x+a=b
b.
xa=b
c.
ax = b
x
d.
b
a
apabila a, b, c ialah integer dan x ialah
pembolehubah.

B3D5E3

4.3iii

Menyelesaikan persamaan dalam


bentuk
ax + b = c, apabila a, b, c ialah integer
dan x ialah pembolehubah.

B4D4E1

4.3iv

Menyelesaikan persamaan linear


dalam satu pembolehubah.

B4D4E2

4.3v

Mengemuka dan menyelesaikan


masalah yang melibatkan persamaan
linear dalam satu pembolehubah.

B5D3E1

4.3vi

B2D6E1
Membandingkan :
a. dua kuantiti dalam bentuk a : b
atau

5.1i

a
b.

b. tiga kuantiti dalam bentuk a : b : c.

5.3i

Menentukan sama ada nisbah yang


diberi adalah nisbah setara.

B3D6E1

5.1ii

Mempermudahkan suatu nisbah


kepada sebutan terendah.

B3D6E2

5.1iii

Menyatakan nisbah yang berkaitan


dengan suatu nisbah yang diberi.

B3D6E3

5.1iv

Menyatakan sama ada dua pasangan


kuantiti ialah suatu kadaran.

B3D6E4

5.2i

Menentukan sama ada suatu kuantiti


berkadar dengan kuantiti yang lain
apabila diberi dua nilai bagi setiap
kuantiti tersebut.

B3D6E5

5.2ii

Menentukan sama ada nisbah yang


diberi adalah nisbah setara.

B3D6E6

5.3ii

Mempermudahkan nisbah tiga kuantiti


kepada sebutan terendah.

B3D6E7

5.3iii

Menyatakan nisbah bagi mana-mana


dua kuantiti apabila nisbah tiga
kuantiti diberi

B3D6E8

5.3iv

NISBAH,
KADAR DAN
KADARAN

Menentukan nilai satu daripada dua


kuantiti apabila nisbah :
a.
dua kuantiti tersebut dan nilai
kuantiti yang satu lagi diberi.
b.
hasil tambah dua kuantiti
tersebut diberi.

B4D5E1

5.2iii,
5.2iv

Menentukan hasil tambah dua kuantiti


apabila nisbah dan beza antara dua
kuantiti tersebut diberi.

B4D5E2

5.2v

Menentukan nisbah bagi a : b : c


apabila nisbah
a : b dan b : c
diberi.

B4D5E3

5.3v

Menentukan nilai dua daripada tiga


kuantiti apabila diberi nisbah tiga
kuantiti tersebut dan nilai kuantiti
yang satu lagi.

B4D5E4

5.3vi

Mengemuka dan menyelesaikan


masalah yang melibatkan nisbah dan
kadaran.

B5D4E1

5.2vi

B5D4E2

5.3viii,
viiii,ix

a. Menentukan nilai bagi setiap


daripada tiga
kuantiti apabila diberi :
i. nisbah dan hasil tambah tiga
kuantiti
tersebut.
ii. nisbah dan beza antara dua
daripada tiga
kuantiti tersebut.

b.

c.

Menentukan hasil tambah tiga


kuantiti apabila nisbah dan
beza antara dua daripada tiga
kuantiti tersebut diberi.
Mengemuka dan
menyelesaikan masalah yang
melibatkan nisbah tiga kuantiti.

a. Menentukan nilai bagi setiap


daripada tiga
kuantiti apabila diberi :
i. nisbah dan hasil tambah tiga
kuantiti
tersebut.
ii. nisbah dan beza antara dua
daripada tiga
kuantiti tersebut.
b. Menentukan hasil tambah tiga
kuantiti apabila nisbah dan beza
antara dua daripada tiga kuantiti
tersebut diberi.

c. Mengemuka dan menyelesaikan


masalah yang melibatkan nisbah tiga
kuantiti.
Mengenal pasti hipotenus segitiga
bersudut tegak.

B1D4E1

6.1i

Menentukan hubungan antara


panjang sisi segitiga bersudut tegak.

B2D7E1

6.1ii

Menentukan sama ada suatu segitiga


ialah segitiga bersudut tegak.

B3D7E1

6.2i

B4D6E1

6.1iii

Menentukan panjang sisi bentuk


geometri menggunakan Teorem
Pythagoras

B5D5E1

6.1iv

a. Menyelesaikan masalah yang


melibatkan
akas Teorem Pythagoras.
b. Menyelesaikan masalah
menggunakan Teorem Pythagoras.

B5D5E2

6.2ii,v

Membina suatu tembereng garis


apabila panjang diberi.

B3D8E1

7.1i

Membina suatu segitiga apabila


panjang setiap sisi diberi.

B4D7E1

7.1ii

Membina:
(a) pembahagi dua sama serenjang
bagi suatu tembereng garis yang
diberi.
(b) garis yang berserenjang dengan
suatu garis dan melalui suatu
titik pada garis tersebut.
(c) garis yang berserenjang dengan
suatu garis dan melalui suatu
titik yang bukan pada garis
tersebut.

B4D7E2

7.1iii

Membina :
a.
sudut 60o dan 120o.
b.
pembahagi dua sama sudut.

B4D7E3

(7.1iv)

Membina segitiga apabila diberi :


a.
panjang satu sisi dan saiz dua
sudut.
b.
panjang dua sisi dan saiz satu
sudut.

B5D6E1

(7.1v)

Menghitung panjang sisi segitiga


TEOREM
bersudut tegak menggunakan Teorem
PYTHAGORAS Pythagoras.

PEMBINAAN
GEOMETRI

Membina:
a.
garis selari
b.
segiempat selari apabila panjang
setiap sisi dan saiz satu sudut
diberi

KOORDINAT

B5D6E2

(7.1vi)

Mengenal pasti paksi-x, paksi-y dan B1D5E1


asalan pada satah Cartes.
Menanda nilai pada kedua-dua paksi B2D8E1
dengan melanjutkan urutan nilai yang
diberi.

8.1i

Mengenal pasti titik tengah suatu garis B2D8E2


lurus yang menyambung dua titik.

(8.4i)

Memplot dan menyatakan :


a.
koordinat titik apabila jarak dari
paksi-x dan paksi-y diberi.
b.
jarak titik dari paksi-x dan paksiy, apabila koordinat diberi.

B3D9E1

8.1ii,
8.1iii

Menyatakan koordinat titik pada satah


Cartes.
Menyatakan skala yang digunakan
pada kedua-dua paksi koordinat yang
diberi apabila :
a.
skala adalah sama
b.
skala adalah berbeza.

B3D9E2

(8.1iv)

B3D9E3

(8.2ii)

Menanda nilai pada kedua-dua paksi


dengan merujuk kepada skala yang
diberi.

B3D9E4

(8.2iii)

Menyatakan koordinat suatu titik


dengan merujuk kepada skala yang
diberi.

B3D9E5

(8.2iv

Menentukan jarak di antara dua titik


yang mempunyai :
a.
koordinat-y yang sama
b.
koordinat-x yang sama

B3D9E6

(8.3i)

Menentukan koordinat titik tengah


suatu garis lurus yang menyambung
dua titik pada :
a.
koordinat-y yang sama
b.
koordinat-x yang sama

B3D9E7

(8.4ii)

Memplot titik dengan merujuk kepada


koordinat dan skala yang diberi.

B4D8E1

(8.2v)

Menentukan jarak di antara dua titik


menggunakan Teorem Pythagoras.

B4D8E2

(8.3ii)

Menentukan koordinat titik tengah


suatu garisan yang menyambung dua
titik.

B4D8E3

(8.4iii)

(8.2i)

LOKUS
DALAM DUA
DIMENSI

BULATAN

Mengemuka dan menyelesaikan


masalah yang melibatkan :
a.
koordinat
b.
jarak di antara dua titik
c.
titik tengah

B5D7E1

Menerangkan dan melakar lokus bagi


suatu objek yang bergerak.

B3D10E1

(9.1i)

Menentukan lokus bagi suatu titik


yang :
a.
berjarak tetap dari satu titik
tetap.
b.
berjarak sama dari dua titik
tetap.
c.
berjarak tetap dari satu garis
lurus.
d.
berjarak sama dari dua garis
lurus yang bersilang.

B3D10E2

(9.1ii)

Membina lokus bagi suatu titik yang


memenuhi syarat berikut :
a.
berjarak tetap dari suatu titik
tetap.
b.
berjarak sama dari dua titik
tetap.
c.
berjarak tetap dari satu garis
lurus.
d.
berjarak sama dari dua garis
bersilang.

B4D9E1

(9.1iii)

Menentukan persilangan dua lokus


dengan melukis lokus yang memenuhi
syarat kedua-dua lokus.

B5D8E1

(9.2i)

Mengenal pasti bulatan sebagai satu B1D6E1


set titik yang sama jarak dari satu titik
tetap.
B2D9E1
Mengenal pasti bahagian bulatan :
a.
pusat
b.
lilitan
c.
jejari
d.
diameter
e.
perentas
f.
lengkok
g.
sektor
h.
tembereng

10.1i

Melukis :
a.
bulatan apabila jejari dan pusat
bulatan diberi
b.
diameter yang melalui suatu titik
tertentu dalam suatu bulatan
dengan pusat bulatan diberi.
c.
perentas yang melalui satu titik
pada lilitan apabila ukuran
panjang diberi .

8.2vi,
8.3iii
(8.4iv)

B3D11E1

(10.1ii)

(10.1iii)

BULATAN

d.

sektor apabila saiz sudut pada


pusat dan jejari bulatan diberi.

Menganggarkan nilai .

B3D11E2

(10.2i)

a.

Menerbitkan rumus lilitan


bulatan.
Menentukan lilitan bulatan
apabila diberi :
i.
diameter
ii. jejari

B3D11E3

10.2ii,
10.2iii

Menerbitkan rumus panjang


lengkok.
Menentukan panjang lengkok
apabila sudut pada pusat dan
jejari diberi.

B3D11E4

10.3i,
10.3ii

a.
b.

Menerbitkan rumus luas bulatan.


Menentukan luas bulatan apabila
diberi :
i.
jejari
ii.
diameter

B3D11E5

10.4i,
10.4ii

a.
b.

B3D11E6
Menerbitkan rumus luas sektor.
Menentukan luas sektor apabila
jejari dan sudut pada pusat
bulatan diberi.

10.5i,
10.5ii

b.

a.
b.

Menentukan :
a.
pusat
b.
jejari
bagi bulatan yang diberi
menggunakan pembinaan.

B4D10E1

(10.1iv)

Menentukan :
a.
diameter dan jejari apabila lilitan
bulatan diberi.
b.
sudut pada pusat apabila
panjang lengkok dan jejari diberi.
c.
jejari apabila panjang lengkok
dan sudut pada pusat diberi.
d.
jejari dan diameter apabila luas
bulatan diberi.
e.
sudut pada pusat bulatan
apabila jejari dan luas sektor
diberi.
f.
jejari apabila luas sektor dan
sudut pada pusat bulatan diberi.

B4D10E2

(10.2iv),
(10.3iii),
(10.3iv),
(10.4iii),
(10.5iii),
(10.5iv)

Menyelesaikan masalah yang


melibatkan :
a.
lilitan bulatan.
b.
lengkok bulatan.
c.
luas bulatan.
d.
luas sektor.

B5D9E1

(10.2v)
(10.3v),
(10.4v)
(10.5v)

Menentukan luas bulatan apabila


diberi lilitan dan sebaliknya.
PENJELMAAN

B5D9E2

(10.4iv)

Mengenal pasti penjelmaan sebagai B1D7E1


padanan satu-dengan-satu antara titik
pada satah.
B2D10E1
Mengenal pasti objek dan imej bagi
suatu penjelmaan.

11.1i

Mengenal pasti :
a.
translasi
b.
pantulan
c.
putaran

B2D10E2

11.2i,
11.3i,
11.4i

a.
b.

Mengenal pasti suatu isometri


Menentukan sama ada
penjelmaan yang diberi adalah
isometri

B2D10E3

11.5i,
11.5ii

Mengenal pasti sama ada dua rajah


adalah kongruen

B2D10E4

(11.6i)

Menentukan :
a. imej suatu objek di bawah
translasi yang diberi.
b.
ciri suatu translasi.

B3D12E1

11.2ii,
11.2iv

a.

Menentukan :
i. imej suatu objek di bawah
suatu pantulan pada garis
yang diberi.
ii. ciri suatu pantulan.
Menentukan :
i. imej suatu objek apabila
paksi pantulan diberi.
ii. paksi pantulan apabila objek
dan imej diberi.

B3D12E2

11.3ii,
11.3iii,
11.3iv

Menentukan :
a.
imej suatu objek di bawah suatu
putaran apabila pusat, sudut dan
arah putaran diberi.
b.
ciri suatu putaran.
c.
i.
imej suatu objek apabila
pusat, sudut dan arah putaran
diberi.
ii. pusat, sudut dan arah
putaran, apabila objek dan imej
diberi.

B3D12E3

(11.4ii,
11.4iii,
11.4iv)

Membina pola menggunakan isometri.

B3D12E4

(11.5iii)

Mengenal pasti kekongruenan antara


dua rajah sebagai satu ciri isometri.

B3D12E5

(11.6ii)

Menentukan ciri sisi empat


menggunakan pantulan dan putaran.

B3D12E6

(11.7i)

b.

(11.1ii)

a.
PENJELMAAN

Menghuraikan translasi :
i.
dengan menyatakan arah
dan jarak pergerakan.
ii.

11.2iii,
11.2v

dalam bentuk
b

b.

Menentukan koordinat bagi :


i.
imej apabila koordinat
objek diberi.
ii.
objek apabila koordinat
imej diberi
di bawah suatu translasi diberi.

a.

Menentukan koordinat bagi :


i.
imej, apabila koordinat
objek diberi.
ii.
objek, apabila koordinat
imej diberi
di bawah suatu pantulan.
Menghuraikan pantulan apabila
objek dan imej diberi.

B4D11E2

11.3v,
11.3vi

Menentukan koordinat bagi :


i.
imej apabila koordinat
objek diberi
ii.
objek apabila koordinat
imej diberi
di bawah suatu putaran.
Menerangkan suatu putaran
apabila objek dan imej diberi.

B4D11E3

11.4v,
11.4vi

Menyelesaikan masalah yang


melibatkan kekongruenan.

B4D11E4

(11.6iii)

Menyelesaikan masalah yang


melibatkan :
a.
translasi
b.
pantulan
c.
putaran

B5D9E1

(11.2vi),
(11.3vii)
(11.4vii)

Menyatakan ciri geometri bagi prisma,


piramid, silinder, kon dan sfera.

B2D11E1

(12.1i)

Menyatakan luas permukaan bagi B2D11E2


prisma, piramid, silinder dan kon.

(12.3i)

Menyatakan jenis pepejal apabila


suatu bentangan diberi.

B3D13E1

(12.2ii)

Menentukan luas permukaan bagi


prisma,
piramid,
silinder dan kon.

B3D13E2

(12.3ii)

b.

a.

b.

PEPEJAL
GEOMETRI II

B4D11E1

PEPEJAL
GEOMETRI II

Menentukan luas permukaan bagi


sfera menggunakan rumus piawai.

B3D13E3

(12.3iii)

Melukis bentangan bagi prisma,


piramid, silinder dan kon.

B4D12E1

(12.2i)

Membina model pepejal apabila suatu


bentangan diberi.

B4D12E2

(12.2iii)

a. Menentukan :

B5D11E1

(12.3iv)
(12.3v)

Mengkelaskan data berpandukan data


yang boleh dikumpul secara:
a. mengira
b. mengukur

B2D12E1

(13.1i)

Mengumpul dan merekod data secara


sistematik.

B3D14E1

(13.1ii)

B3D14E2

(13.2i)

Menentukan :
a.
data yang mempunyai
kekerapan tertinggi.
b.
data yang mempunyai
kekerapan terendah.
c.
kekerapan bagi suatu nilai
tertentu.

B3D14E3

(13.2ii)

Memperoleh maklumat daripada :


a.
jadual kekerapan
b.
piktograf
c.
carta palang
d.
graf garis

B3D14E4

(13.2iv),
(13.3ii),
(13.3v),
(13.3viii

Mengurus data dengan membina :


a.
jadual gundalan
b.
jadual kekerapan

B4D13E1

13.2iii

i.
ii.
iii.
iv.
v.

panjang sisi
tinggi
tinggi sendeng
jejari
diameter

bagi suatu pepejal apabila luas


permukaan dan maklumat lain yang
berkaitan diberi.
b. Menyelesaikan masalah yang
melibatkan luas
permukaan.
STATISTIK

Menentukan kekerapan dalam suatu


data.

a.
STATISTIK
b.

Membina :
i.
piktograf
ii.
carta palang
untuk mewakilkan data.
Mewakilkan data menggunakan
graf garis

Menyelesaikan masalah yang


melibatkan :
a.
piktograf
b.
carta palang
c.
graf garis

B4D13E2

13.3i,
13.3iv,
13.3vii

B5D12E1

13.3iii,
13.3vi,
13.3ix