Anda di halaman 1dari 6

1.

SENARAI TUGAS GURU KELAS


1.1

Pengurusan dan Organisasi Kelas


1.1.1 Membentuk organisasi yang terdiri daripada Ketua Kelas,
Penolong Ketua Kelas, Bendahari dan AJK Kebersihan serta
Keceriaan kelas. Guru Tingkatan hendaklah memastikan kelas
berada dalam keadaan kondusif , ceria dan selamat sepanjang
masa.
1.1.2 Menentukan perkara-perkara yang berikut berada di dalam
kelas
i.
Jadual Waktu
ii.
Jadual Tugas
iii.
Senarai Inventori
iv.
Moto Kelas
v.
Alatan untuk kebersihan kelas
vi.
Pelan Kecemasan dan Kebakaran
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

1.2

Jadual Kedatangan dan Buku Pemantauan Kelas


1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3

Menentukan pendawaian elektrik, kipas angin dan lampu dalam


keadaan baik dan selamat digunakan
Melaporkan kerosakan perabot dan peralatan elektrik yang
rosak kepada guru yang berkenaan
Mengurus papan kenyataan kelas
Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas

Menanda dan menghantar Jadual Kedatangan Murid selewatlewatnya sebelum jam 8.30 pagi ke pejabat.
Melengkapkan dan mengemaskini semua butir yang
dikehendaki dalam Jadual Kedatangan Murid.
Memastikan kelas mempunyai Buku Pemantauan Kelas dan
memastikan guru mata pelajaran melengkapkan segala butiran
yang diperlukan serta menjamin keselamatan buku tersebut.
Memastikan semua guru menyemak dan membuat catatan
dalam buku pemantauan kelas.

Data Peribadi Murid


1.3.1 Guru Kelas memastikan setiap murid mempunyai:
1.3.1.1 Kad Kemajuan Murid
1.3.1.2 Fail Peribadi Murid + Maklumat Profil Murid
1.3.1.3 Kad Kokurikulum
1.3.1.4 Kad Kesihatan Murid
1.3.1.5 Borang SMM dan input-input berkala yang berkaitan
dengan murid-murid.
1.3.1.6 Menyediakan Sijil Berhenti / Surat Akuan kepada murid
1.3.1.7 Mengurus pendaftaran masuk dan keluar murid.

1.4

Masalah Pembelajaran, Kesihatan Diri dan Disiplin


1.4.1 Menjadi fasilitator kepada murid
1.4.2 Mengembangkan potensi murid selaras dengan JERI
1.4.3 Prihatin terhadap kebajikan dan kesihatan murid
1.4.4 Merujuk murid yang memerlukan motivasi dan rangsangan
kepada Unit Bimbingan & Kaunseling.
1.4.5 Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat murid yang
melanggar disiplin sekolah.
1.4.6 Melaporkan kes ketidakhadiran / ponteng sekolah mengikut
prosedur kepada ibu bapa / waris.

1.5

Buku Teks, Biasiswa dan Bantuan


1.5.1 Memastikan skim SPBT diagihkan kepada semua murid. Guru
juga memastikan buku-buku dibalut dan ditulis nama murid.
1.5.2 Mengemaskini fail SPBT.
1.5.3 Memastikan murid mengembalikan buku teks pada akhir tahun
persekolahan dan mengambil tindakan terhadap murid yang
melanggar peraturan bersama guru SPBT.
1.5.4 Mengenal pasti murid yang layak menerima sebarang bantuan /
biasiswa kepada guru-guru yang berkenaan.

1.6

Kutipan Bayaran Tambahan dan Derma


1.6.1 Mengutip Bayaran yang diluluskan pada awal tahun .
Mengeluarkan resit resmi kepada murid bagi pembayaran yang
telah dibuat.
1.6.2 Menyerahkan semua kutipan berkenaan kepada Guru Besar /
Bendahari PIBG

1.7

Pendaftaran Murid Baru


1.7.1 Menerima kemasukan murid baru.
1.7.2 Mendaftarkan murid baru ke dalam buku pendaftaran murid
dan mendapatkan nombor pendaftaran baru daripada PK HEM.
1.7.3 Memastikan semua murid warganegara mendapat buku teks .
1.7.4 Menyemak jika murid ini menerima sebarang bantuan termasuk
biasiswa, KWAPM dan lain-lain.
1.7.5 Menentukan bahawa murid membawa fail peribadi dari sekolah
asal .
1.7.6 Mengambil butir-butir murid menerusi SMM/APDM

1.8

Murid Keluar
1.8.1 Memastikan surat kelulusan telah diterima .
1.8.2 Menentukan murid mengembalikan buku SPBT kepada guru
tingkatan (jika perlu).
1.8.3 Menyerahkan fail peribadi kepada murid berkenaan.
1.8.4 Menentukan maklumat peperiksaan telah disempurnakan
dengan kerjasama s/u peperiksaan .
1.8.5 Memastikan penerima biasiswa dilaporkan kepada guru
biasiswa.

1.9

Peranan Guru Kelas


1.9.1 Guru Kelas memainkan peranan membantu guru kaunselor dan
guru disiplin.

2.0

PROSES KERJA PENGURUSAN KELAS

Bil

Proses Kerja

Melantik Guru Kelas .

Pegawai Yang
meluluskan /
Dirujuk
Guru Besar

Menempatkan murid-murid ke kelas dan


mendapatkan maklumat peribadi murid .

PK HEM /
Guru Kelas

Menguruskan pengagihan buku SPBT dan lain-lain


perkara yang berkaitan dengannya .

Guru SPBT

Menyediakan dan mengemaskini Jadual


Kedatangan Murid .

Guru Kelas

Menanda Jadual Kedatangan Murid setiap hari


persekolahan dan menyiapkan penyata bulanan
pada penghujung bulan .

Guru Kelas

Menguruskan hal pentadbiran kelas .

Guru Kelas

Mengutip bayaran tambahan sekolah dan lain


lain bayaran yang telah diluluskan .

Guru Kelas

Menguruskan hal-hal kesihatan , kebajikan dan


disiplin murid .

Guru Kelas

Memantau kebersihan kelas .

Guru Kelas

10

Mengumpulkan markah-markah ujian dan

Guru Kelas

Seksyen UndangUndang / Peraturan

peperiksaan, menguruskan kedudukan dalam kelas,


menyediakan buku kemajuan , mengedarkan
kepada ibu bapa dan mengumpulkannya semula .
11

Mengurus dan mengemaskini markah ujian


SEGAK dan Buku Kemajuan .

Guru Kelas
Guru PJPK

12

Menguruskan penyediaan Sijil Berhenti / Surat


Akuan.

Guru Kelas

13

Mencatatkan dalam Buku Daftar Masuk Sekolah


berhubung murid berhenti atau keluar .

Guru Kelas

14

Menguruskan agihan dan kutipan buku SPBT serta


perkara lain yang berkaitan .

Guru Kelas

15

Mengisi borang-borang data kelas dari semasa ke


semasa .

Guru Kelas

3.0

CARTA ALIRAN KERJA PENGURUSAN KELAS

Mula
Menerima Murid Dan Mendapatkan Maklumat
Mengagihkan Buku Teks Dan Mengemaskini Borang SPBT
Mengemaskini Jadual Kedatangan Murid
Menguruskan Pembentukan Jawatankuasa Kelas
Mengutip Bayaran Tambahan
Mengurus Kebajikan Murid

Memantau Kebersihan Dan Keceriaan Kelas


Menguruskan Rekod Kemajuan Murid
Menguruskan Sijil Berhenti Sekolah

Menguruskan Pertukaran Murid


Menguruskan Borang Maklumat Murid

Tamat

4.0

SENARAI SEMAK PENGURUSAN KELAS

Bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

5.0

Tindakan
Melantik Guru Kelas
Menerima Murid Dan Mendapatkan
Maklumat (SMM/BMM)
Mengagihkan Buku Teks
Mengemaskini Jadual Kedatangan Murid
Mengruskan Pembentukan Jawatankuasa
Kelas
Mengutip Bayaran Tambahan
Mengurus Kebajikan Murid
Memantau Kebersihan Dan Keceriaan Kelas
Menguruskan Rekod Kemajuan Murid
Menguruskan Sijil Berhenti Sekolah
Menguruskan Pertukaran Murid

Tanda ( / )

Catatan

Menguruskan Borang SMM/BMM

NORMA KERJA PENGURUSAN KELAS

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13

Tindakan
Melantik Guru Kelas
Menerima Murid Dan Mendapatkan Maklumat
(SMM/BMM)
Mengagihkan Buku Teks Dan Mengemaskini Borang SPBT
Mengemaskini Jadual Kedatangan Murid
Menguruskan Pembentukan Jawatankuasa Kelas
Mengutip Bayaran Tambahan
Mengurus Kebajikan Murid
Memantau Kebersihan Dan Keceriaan Kelas
Menguruskan Rekod Kemajuan Murid
Mnguruskan Sijil Berhenti Sekolah
Menguruskan Pertukaran Murid
Menguruskan Borang SMM/BMM

Masa Diambil
Sebelum Mula Sesi
Persekolahan
1 minggu

Catatan

1-5 hari
5 minit
15 minit
1 bulan
Sepanjang Tahun
Sepanjang Tahun
1 mingu
1 jam
1 hari
1 minggu