Anda di halaman 1dari 1

(iii)

Jika kamu seorang murid yang rajin, tulis pernyataan yang sesuai
berdasarkan situasi di bawah.
Saya akan berlatih dan bermain dengan bersungguh-sungguh
sehingga berjaya.
Saya akan menolong mengangkat pasu bunga dan mengutip
sampah yang bertaburan.
Saya tidak akan berputus asa dengan kegagalan dan perlu
berusaha dengan lebih gigih lagi.
Saya akan belajar bersunguh-sungguh untuk mencapai citacita yang saya impikan.

_______________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________

8 markah