Anda di halaman 1dari 10

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TELOK DATOK

42700
BANTING,


SELANGOR.
TEL / FAX: 03-31871303
EMAIL: bea1066@btpnsel.edu.my

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2015


MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (EKONOMI RUMAH TANGGA)
TINGKATAN 3
BULAN

MINGGU
1
05/01 09/01

2
12/01 16/01

TAJUK PEMBELAJARAN
1. Reka Cipta
a. Pengenalpastian masalah
Aras 1

Mengenal pasti masalah

Mengumpul maklumat dan data

Menganalisis maklumat

Menyenaraikan pebagai idea penyelesaian masalah


b. Pemilihan idea
Aras 1

Menilai dan memilih idea yang paling sesuai

PBS (PPPM)

Penerangan PBS Tingkatan 3

c. Perekaan projek
Aars 1

Melakar beberapa reka bentuk projek

JANUARI

3
19/01 23/01

d. Pemilihan reka bentuk


Aras 1

Menilai dan memilih konsep reka bentuk


Membuat lukisan kerja berdasarkan lukisan unjuran ortografik
e. Perancangan pembinaan projek
Aras 1

Mengenal pasti bahan dan kesesuaiannya

Mengenal pasti dan memilih alat

Membuat jadual kerja dan mengira kos pengeluaran

B1
Menyatakan tentang reka bentuk dan
penghasilan projek dengan menyenaraikan
tiga jenis bahan.
B2
Menerangkan tentang reka bentuk dan
penghasilan projek dengan menyenaraikan
tiga jenis bahan dari segi kesesuaian
penggunaannya.

CATATAN
Tahun Baru 2015 (01/01)
Maulidurrasul (03/01)

4
26/01 30/01

f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek


Aras 1

Mengukur, menanda dan memotong

Membina dan mencantum bahagian projek

Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan

Membuat kemasan

Menguji dan menilai projek


g. Pendokumentasian

Mengumpul dan merekodkan maklumat berkaiatan projek


yang dibina.

5
02/02 06/02

6
09/02 13/02

FEBRUARI
7
16/02 20/02

f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek


Aras 1

Mengukur, menanda dan memotong

Membina dan mencantum bahagian projek

Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan

Membuat kemasan

Menguji dn menilai projek


f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek
Aras 1

Mengukur, menanda dan memotong

Membina dan mencantum bahagian projek

Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan

Membuat kemasan

Menguji dan menilai projek


2. Elektrik
c. Mengira kos tenaga elektrik
Aras 1

Membaca meter kWj

Mengira kos penggunaan tenaga elektrik

B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
tentang reka cipta dengan menghasilkan
1
projek reka cipta .
(Menghasilkan produk baharu atau inovasi
daripada produk sedia ada)
B4
1
2 mengikut prosedur .
(membuat projek berdasarkan lakaran).
B5
1
2dengan daya usaha .
(menyelesaikan masalah).
B6
1
2 yang mempunyai nilai tambah .
(penambahan bahan atau idea yang
berfungsi dan mampu menggambarkan
idea tersendiri murid).

Thaipusam (03/02)
-SDA-

-SDA-

B1
Menyatakan tentang asas elektrik dengan
membaca meter kWj
B2
Menerangkan tentang asas elektrik dengan
menjelaskan cara mengira kos penggunaan
tenaga elektrik
B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
1
tentang asas elektrik dengan mengira kos

Tahun Baru Cina (19/0220/02)

penggunaan tenaga elektrik.


(Menggunakan dua kadar tariff)
B4
2.
2mengikut prosedur
(Kaedah yang betul)
B5
2
2 dengan daya usaha .
(pengiraan yang tepat)
B6
1
2dan membimbing .
i.
Menjadi contoh dari segi tingkah
laku dan hasil kerja.
ii.
Boleh member tunjuk ajar kepada
murid yang lain.

8
23/01 27/02

d. Pengenalan motor arus terus (DC)


Aras 1

Membaca maklumat pada plat perincian motor

Mengenali jenis motor

Menyatakan arah pusingan motor DC

Mengenal pasti jenis mekanisme penghantaran kuasa motor


DC

9
02/03 06/03

3. Asas Elektronik
a. Nama, simbol dan fungsi komponen elektronik
Aras 1

Mengenal pasti nama, simbol dan fungsi komponen elektronik


b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik

MAC

10
09/03 13/03

Aras 1

Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar dan


membuat projek

Menterjemah lukisan skematik atau lukisan bergambar untuk


membuat projek.
UJIAN BULANAN

B1
Menyatakan tentang asas elektronik dengan
1
memberikan tiga jenis komponen elektronik.
(komponen yang dipelajari di tingkatan 3)
B2
Menerangkan tentang asas elektronik dengan
1
menjelaskan tiga komponen elektronik dari
segi fungsinya.
(komponen yang dipelajari di tingkatan 3)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (14/3 - 22/3)


MAC

11
23/03 27/03

b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik


Aras 1

Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar dan


membuat projek

12
30/03 03/04

APRIL

Menterjemah lukisan skematik atau lukisan bergambar untuk


membuat projek

c. Penghasilan projek
Aras 1

Membentuk kaki komponen

Memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau


lukisan bergambar

Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan


skematik

Memateri semua kaki atau tamatan komponen

Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas

Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan jika


perlu

Membersih dan menyimpan semua alatan tangan dan bahan


b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik
Aras 1

Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar dan


membuat projek

Menterjemah lukisan skematik atau lukisan bergambar untuk


membuat projek
c. Penghasilan projek
Aras 1

Membentuk kaki komponen

Memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau


lukisan bergambar

Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan


skematik

Memateri semua kaki atau tamatan komponen

Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas

Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan jika


perlu

Membersih dan menyimpan semua alatan tangan dan bahan.

B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
tentang asas elektronik dengan membentuk
semua kaki komponen, memasang semua
komponen dan memateri semua kaki
komponen berpandukan lukisan bergambar.
B4
3
2mengikut prosedur .
i.
Kaedah yang betul
ii.
Komponen berkutub dipasang
mengikut kekutuban yang betul.
B5
3
2dengan daya usaha .
(sempurna) ;
i.
Pematerian kemas
ii.
Pemterian kukuh
iii.
Kekutuban betul
iv.
Mengamalkan langkah
keselamatan diri dan alatan.
B6
1
2 dan membimbing .
i.
Menjadi contoh dari segi tingkah
laku dan hasil kerja.
ii.
Boleh member tunjuk ajar kepada
murid yang lain.

13
06/04 10/04

c. Penghasilan projek

Memateri semua kaki atau tamatan komponen

Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas

Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan jika


perlu

-SDA-

14
13/04 17/04

15
20/04 24/04

Membersih dan menyimpan semua alatan tangan dan bahan.


4. Tempat kediaman
a. Ruang tempat kediaman
Aras 1

Menerangkan erti tempat kediaman

Menyenaraikan jenis ruang tempat kediaman

Mengenal pasti fungsi ruang


b. Keselesaan tempat kediaman
Aras 1
Mengenal pasti faktor keselesaan tempat kediaman.
c. Penjagaan tempat kediaman
Aras 1

Mengenal pasti pembersihan tempat kediaman

Mengenal pasti alat dan agen pencuci

Memilih dan menggunakan agen pencuci yang sesuai

Membersih, mengemas dan menghias ruang tempat kediaman

B1
Menyatakan tentang tempat kediaman dengan
memberikan dua jenis pembersihan.
B2
Menerangkan tentang tempat kediaman
dengan menjelaskan dua jenis pembersihan .
B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
tentag tempat kediaman dengan melakukan
pembersihan pada ruang tempat kediaman.
B4
4
2 mengikut prosedur .
(Alat atau agen pencuci yang betul)
B5
4
2 dengan daya usaha .
(Hasil kerja bersih dan kemas).
B6
1
2dan membimbing .
i.
Menjadi contoh dari segi tingkah
laku dan hasil kerja.
ii.
Boleh member tunjuk ajar kepada
murid yang lain.

16
27/04 01/05
MEI

5. Kaedah membuat biskut dan kek


a. Gaul dan ramas
Aras 1

Menerangkan pengertian kaedah gaul dan ramas

Mengenal pasti biskut yang disediakan dengan kaedah gaul dan


ramas

Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat

Hari pekerja (01/05)

pengiraan kos biskut

Membungkus biskut
Aras 2

Mengenal pasti kek yang disediakan dengan kaedah gaul


ramas

Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat


pengiraan kos kek
Aras 3

Menerangkan pengertian pastri

Mengenal pasti jenis pastri yang disediakan dengan kaedah


gaul ramas

17
04/05 08/05

a. Putar
Aras 1

Menerangkan pengertian kaedah putar

Mengenal pasti biskut yang disediakan dengan kaedah putar

Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat


pengiraan kos biskut
Aras 2

Mengenal pasti kek yang disediakan dengan kaedah putar

Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat


pengiraan kos kek

B1
Menyatakan tentang kaedah membuat biskut
dan kek dengan memberikan dua biskut yang
disediakan dengan kaedah putar.
B2
Menerangkan tentang kaedah membuat biskut
dan kek dengan menjelaskan kaedah putar.
B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
tentang kaedah membuat biskut dan kek
dengan memasak biskut kaedah putar.
B4
5
2secara sistematik2 mengikut prosedur .
(mengikut langkah yang betul)
B5
5
2 secara berinisiatif2 dengan daya usaha .
(rasa dan tekstur yang betul)
B6
1
2dan membimbing .
i.
Menjadi contoh dari segi tingkah
laku dan hasil kerja.
ii.
Boleh member tunjuk ajar kepada
murid yang lain.

18
11/05 15/05

19

c. Enjut
Aras 1

Mengenal pasti kek yang disediakan dengan kaedah enjut.

Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat


pengiraan kos bahulu.
PPT

Hari Wesak (03/05)

18/05 22/05
20
25/05 29/05

PPT

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (30/5 - 14/6)


21
15/06 19/06

22
22/06 26/06

2.5 Jahitan
a. Proses jahitan

B1
Menyatakan tentang jahitan dengan
memberikan tiga jenis hiasan dalam jahitan

Aras 1

Mengenal pasti jenis hiasan dalam jahitan

Menerangkan pengertian kuilting, tampal hias dan tampal


cantum.

Menjahit sampel kuilting, tampal hias dan tampal cantum

B2
Menerangkan tentang jahitan dengan
menjelaskan pengertian kuilting, tampal hias
dan tampal cantum.

b. Penghasilan projek jahitan


Aras 1

B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
tentang jahitan dengan menjahit tampal hias

Mengubahsuai pola asas

Menyusun atur pola untuk projek jahitan kerja kursus dan


menggunting fabrik

Menjahit projek jahitan

Menghias projek jahitan

JUN

*Keputeraan DYMM (06/06)

B4
5
2secara sistematik 2 mengikut prosedur .
(mengikut langkah yang betul)
B5
6
2 dengan daya usaha .
(jahitan tidak berkedut)*
B6
1
2dan membimbing .
i.
Menjadi contoh dari segi tingkah
laku dan hasil kerja.
Boleh member tunjuk ajar kepada
ii.
murid yang lain.

23
29/06 03/07

JULAI

24
06/07 10/07

b. Penghasilan projek jahitan


Aras 1

Mengubahsuai pola asas

Menyusun atur pola untuk projek jahitan kerja kursus dan


menggunting fabrik

Menjahit projek jahitan

Menghias projek jahitan


b. Penghasilan projek jahitan
Aras 1

Nuzul Al-Quran (04/07)


B3/B4/B5/B6 -SDA-

B3/B4/B5/B6 -SDA

Mengubahsuai pola asas


Menyusun atur pola untuk projek jahitan kerja kursus dan

25
13/07 17/07

26
20/07 24/07

27
27/07 31/07

menggunting fabrik

Menjahit projek jahitan

Menghias projek jahitan


b. Penghasilan projek jahitan
Aras 1

Hari Raya Puasa (17/07 18/07)

Mengubahsuai pola asas

Menyusun atur pola untuk projek jahitan kerja kursus dan


menggunting fabrik

Menjahit projek jahitan

Menghias projek jahitan


b. Penghasilan projek jahitan
Aras 1

Mengubahsuai pola asas

Menyusun atur pola untuk projek jahitan kerja kursus dan


menggunting fabrik

Menjahit projek jahitan

Menghias projek jahitan


6. Konsumerisme
a. Pengguna dan konsumerisme
Aras 1

Menerangkan maksud pengguna dan konsumerisme


b. Hak dan tanggungjawab pengguna
Aras 1

Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna

Mengenal pasti tujuan dan kepentingan menjaga hak sebagai


pengguna
c. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna
Aras 1

Menyatakan tanggungjawab pengeluar kepada pengguna

Menyatakan bentuk-bentuk penyelewengan yang sering


dilakukan oleh pengeluar

Menerangkan cara membuat aduan

B3/B4/B5/B6 -SDA-

B3/B4/B5/B6 -SDA-

B1
Menyatakan tentang konsumerisme dengan
mengenalpasti lima hak pengguna dan tiga
tanggungjawab pengeluar kepada pengguna.
B2
Menerangkan tentang konsumerisme dengan
menjelaskan tiga hak pengguna dan tiga
tanggung jawab pengeluar kepada pengguna.
B3
Menerangkan tentang konsumerisme dengan
mengenalpasti kaitan tiga hak pengguna dan
tiga tanggungjawab pengeluar kepada
pengguna.
B4
Menerangkan tentang konsumerisme dengan
mengenalpasti bentuk penyelewengan
pengeluar dan akta membantu pengguna.
B5
Menerangkan tentang konsumerisme dengan
membuat hubungkait antara bentuk
penyelewengan pengeluar dengan hak
pengguna dan akta.
B6

Menerangkan tentang konsumerisme dengan


membuat penilaian terhadap tndakan yang
perlu diambil terhadap penyelewengan oleh
pengeluar.

28
03/08 07/08

OGOS

SEPTEMBER

29
10/08 14/08
30
17/08 21/08
31
24/08 28/08
32
31/08 04/09
33
07/09 11/09
34
14/09 18/09

d. Peranan persatuan pengguna


Aras 1

Menerangkan peranan persatuan pengguna


ULANGKAJI PT3 / MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
ULANGKAJI PT3 / MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
ULANGKAJI PT3 / MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS

PERCUBAAN PT3

Hari Malaysia (16/09)

PERCUBAAN PT3

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (19/9 - 27/9)


SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

35
28/09 02/10
36
05/10 09/10
37
12/10 16/10
38
19/10 23/10
39
26/10 30/10
40
02/11 06/11
41
09/11 13/11
42
16/11 20/11

Hari Kebangsaan (31/08)

ULANGKAJI PT3 / MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS

*Hari Raya Qurban (24/09)

ULANGKAJI PT3 / MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS


ULANGKAJI PT3 / MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS

Awal Muharram (14/10)

PT3
AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS

CUTI AKHIR TAHUN (21/11/2015 03/01/2016)

*Maulidurrasul (24/12), Krismas (25/12)

Deepavali (10/11)
HARI GANTI

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am = 205 hari


Jumlah Hari Cuti Penggal = 85 hari
Disediakan oleh:
___________________
NORLIZA BINTI JAIS
GKMP TEKNIK & VOKASIONAL

Disahkan oleh :
______________________