Anda di halaman 1dari 8

PELAN TAKTIKAL REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 2015

SK BUKIT GARAM 2

1. Misi
Mempertingkatkan kemahiran teknologi dan keusahawanan dalam usaha membangun modal insan melalui
program pendidikan yang berkualiti dan holistik.

2. MATLAMAT
Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berdikari, kenal
faham teknologi dan ekonomi serta kreatif, berinisiatif dan yakin diri dalam keadaan teknologi yang sentiasa
berubah untuk kehidupan harian.

3. OBJEKTIF
Mengamalkan kreativiti, inovasi dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk
daripada pelbagai bahan seperti kayu, papan lapis dan bahan komposit.
Mengamalkan sikap peka terhadap masalah sekeliling dan mendapatkan idea daripada pelbagai sumber
untuk mereka bentuk dan menghasilkan produk.
Menjalankan kerja-buat-sendiri, menyenggara dan membaik pulih mudah kerja elektrik dan paip dalam
kehidupan harian.
Menghasilkan arktikel mudah dengan menggunakan mesin jahit.
Memilih alatan, perkakas dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul.
Mengenal pasti kepentingan perniagaan, perkembangannya pada masa depan yang berciri k-ekonomi dan
perniagaan dalam negeri dan antarabangsa.
Mengenal pasti cabaran dan kejayaan usahawan serta menilai potensi diri dalam bidang keusahawanan.

4. AHLI JAWATAN KUASA :

PENASIHAT

: PN. HJH. SITI SURIYATIE BINTI LAU ABDULLAH


(GURU BESAR)

PENYELARAS

: PN. SARBANUN BINTI NGASRI


(PENOLONG KANAN 1 (AKADEMIK)

TIMBALAN PENYELARAS

: PN. ALEXANDRA YONG


(KETUA BIDANG)

KETUA PANITIA
PENOLONG KETUA PANITIA
SETIAUSAHA
BENDAHARI

: EN. ZARUL SHAFIQ BIN ABDUL GHANI


: PN. RAINIE BINTI ALAI
: EN. AL SHARO ALI MIJAL
: CIK NURNIAZLIZAN BINTI MOHD SAAD

5.

PERANCANGAN STRATEGIK 2015


ANALISIS SWOT

LUARAN

KEKUATAN

KELEMAHAN

Guru terlatih, opsyen yg


komited, mencukupi

Murid tidak menyedari


kepentingan RBT
dan kaitannya dengan
kehidupan seharian
Murid kurang memahami
kehendak soalan
Murid sentiasa perlu
dibimbing, malas
menyiapkan kerja sekolah &
latihan
Murid hanya mengharapkan
persediaan
sekolah sahaja
Pelajar kurang mendapat
pendedahan ICT

Kelulusan murid lebih tinggi


jika menyiapkan
Modul Kerja Kursus
Peruntukkan kewangan
(PCG) yang mencukupi
untuk membeli bahan
Panitia menyediakan soalansoalan contoh dari sekolah lain
ABM banyak dihasilkan
menggunakan ICT
DALAMAN

PELUANG

S+O
Meningkatkan mutu P&P dalam

.W+O
Mengurangkan masalah pelajar

Kerja kursus yang dilakukan


oleh pelajar
membantu peratus kelulusan
subjek RBT
Peruntukan bahan membuat
kerja kursus
disediakan oleh panitia
GRBT mempunyai kemahiran
khusus Dalam
P&P
Penyediaan alatan ICT LCD
memudahkan
guru dalam p&p
CABARAN / ANCAMAN
Keluarga kurang peka
semasa anak-anak
menghasilkan folio RBT
Persekitaran luar sekolah
tidak
memberangsangkan untuk
membantu dalam
meningkatkan prestasi
akademik anak-anak.
Menggalakkan pelajar
mengakseskan internet

kelas dengan
menggunakan ICT.

tidak mahir
dengan ICT.

S+T
Mengatasi masalah pelajar
tidak menyiapkan kerja
kursus

W+T
Meningkatkan penggunaan
blog panitia

PELAN STRATEGIK
PANITIA REKA BENTUK 2014 2020

ISU STRATEGIK
Meningkatkan prestasi akedemik matapelajaran
RBT dari segi kualiti
dalam peperiksaan dalaman serta awam ke
tahap
yang membanggakan.

MATLAMAT STRATEGIK
Meningkatkan keputusan akedemik yang lebih
cemerlang khususnya dalam peperiksaan
dalaman
OBJEKTIF
Menentukan pencapaian pelajar sekurang kurangnya 30 % A setiap kali peperiksaan
dalaman
Memastikan tiada pelajar mendapat D
dalam peperiksaan dalaman dan
peperiksaan awam
Memastikan Gred purata matapelajaran
bawah 2.00 bagi ujian dan bawah 2.50 bagi
peperiksaan dalaman