Anda di halaman 1dari 10

Pelan Tindakan

2015

PELAN TINDAKAN
Matlamat :
INISIATIF / STRATEGI
Bil

Program/
Projek

S1
Tanggungjawab

Tempoh/
Hari / Kekerapan

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

Pelan Kontingensi

PELAN TAKTIKAL 2015


Matlamat :

INISIATIF / STRATEGI
Bil

Program/
Projek

Tanggungjawab

Tempoh/
Hari / Kekerapan

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

Pelan Kontingensi

PELAN OPERASI

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi


oleh semua murid.

Strategi

S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek

Kem Motivasi

Objektif Program / Projek

Keyakinan murid tingkatan 5 untuk menghadapi


peperiksaan SPM meningkat dari 10% kepada 90%
selepas program

Tanggungjawab

Guru Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari

3 hari / 1 3 Jun 14

Tempat

Dewan Sekolah

Sasaran

Semua murid tingkatan 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan:

RM 5,000.00

Sumber

Sumbangan PIBG

Jawatankuasa

Pengetua, Penasihat
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Guru Bimbingan & Kaunseling
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program

Pengerusi
Penyelaras/SU

Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan


halatuju masa depan dan langkah-langkah yang
perludiambil menjelang peperiksaan SPM.

Mesyuarat Jawatankuasa:

PK PTD

Tarikh
Jangkaan
7 Mei 14

- Bentang kertas kerja


- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
Taklimat kepada yang terlibat

Penyelaras Program

Mempromosikan program

Penyelaras Program

Langkah

Proses Kerja

Tanggung-jawab

KPI

Sasaran

Kertas cadangan
diluluskan

PK PTD
PK KOKU
Guru B & K
GKMP
Penyelaras Program

11 Mei 14

Penerangan
program
disampaikan

Semua guru dan murid

08 Mei 14

Surat makluman
diedarkan

Pengerusi dan JK PIBG


Semua ibu bapa

- surat pemberitahuan
- surat jemputan

Penceramah / fasilitator
luar
Tiada

Penyediaan bahan

AJK

28 Mei 14 hingga
1 Jun 14

Siap untuk
digunakan

Penyediaan tempat dan peralatan

AJK

30 21 Mei 14

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan Program

Penyelaras Program

1 3 Jun 14

Keakuran jadual

Jawatankuasa dan
murid

Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem

Penyelaras Program

1 dan 3 Jun 14

Kajian Keyakinan
Murid - Pra dan Post

Murid

Status / Pelan
Kontigensi

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik

Pencapaian Kemahiran Insaniah Yang Tinggi Oleh Semua


Murid.

Strategi

Sikap Dan Tingkah Laku Positif Murid

Nama Program / Projek

Program Membangunkan Bakat Kepimpinan Pelajar

Objektif Program / Projek

Meningkatkan Amalan Kepimpinan Yang Mantap Dalam


Persatuan Dan Kelab

Tanggungjawab

Penolong Kanan Kokurikulum

Tempoh / Hari

Januari Disember 2014

Tempat

Sekolah

Sasaran

Semua Pemimpin Persatuan Dan Kelab Dan Ahli-Ahli

Kos /Anggaran Perbelanjaan :

Rm 5,00.00

Sumber

Peruntukan Kokurikulu

Jawatankuasa

Pengetua, Pengerusi
Penolong Kanan Kokurikulum, Timbalan Pengerusi
Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha
Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa

Langkah

Proses Kerja

Mesyuarat Jawatankuasa:

- Bentang kertas kerja


- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
Taklimat kepada yang terlibat

Mempromosikan program

Tanggung-jawab
Setiausaha
Kokurikulum

Penolong
Kokurikulu

Kanan

Tarikh
Jangkaan
Januari Jun 2014

April 2014

KPI

Sasaran

Kertas cadangan
diluluskan

Pengetua,
Penolong Kanan
Kokurikulum,
Setiausaha Kurikulum

Penerangan
program
disampaikan

Semua guru Kelab dan


Persatuan

Surat makluman
diedarkan

Semua Guru, dan


Pemimpin Pelajar

- surat pemberitahuan

Setiausaha
Kokurikulum

April 14

Penyediaan bahan

AJK

April 14

Siap untuk
digunakan

Tiada

Penyediaan tempat dan peralatan

AJK

April 14

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan Program

Setiausaha dan AJK


Kelab dan Persatuan

April Oktober 2014

Keakuran jadual

Semua guru dan


pemimpin pelajar

Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem

Setiausaha
Kokurikulum

Oktober 2014

Tahap Kepuasan

Semua ketua-ketua
dan pemimpin pelajar

Status / Pelan
Kontigensi

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi


oleh semua murid.

Strategi

S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek

Kem Motivasi

Objektif Program / Projek

Keyakinan murid tingkatan 5 untuk menghadapi


peperiksaan SPM meningkat dari 10% kepada 90%
selepas program

Tanggungjawab

Guru Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari

3 hari / 1 3 Jun 14

Tempat

Dewan Sekolah

Sasaran

Semua murid tingkatan 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan:

RM 5,000.00

Sumber

Sumbangan PIBG

Jawatankuasa

Pengetua
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Guru Bimbingan & Kaunseling
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan

Ringkasan Program

Penasihat
Pengerusi
Penyelaras/SU

hala
tuju masa depan dan langkah-langkah yang perlu
diambil
menjelang peperiksaan SPM.

Mesyuarat Jawatankuasa:

PK PTD

Tarikh
Jangkaan
7 Mei 14

- Bentang kertas kerja


- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
Taklimat kepada yang terlibat

Penyelaras Program

Mempromosikan program

Penyelaras Program

Langkah

Proses Kerja

Tanggung-jawab

KPI

Sasaran

Kertas cadangan
diluluskan

PK PTD
PK KOKU
Guru B & K
GKMP
Penyelaras Program

11 Mei 14

Penerangan
program
disampaikan

Semua guru dan murid

08 Mei 14

Surat makluman
diedarkan

Pengerusi dan JK PIBG


Semua ibu bapa

- surat pemberitahuan
- surat jemputan

Penceramah / fasilitator
luar
Tiada

Penyediaan bahan

AJK

28 Mei 14 hingga
1 Jun 14

Siap untuk
digunakan

Penyediaan tempat dan peralatan

AJK

30 21 Mei 14

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan Program

Penyelaras Program

1 3 Jun 14

Keakuran jadual

Jawatankuasa dan
murid

Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem

Penyelaras Program

1 dan 3 Jun 14

Kajian Keyakinan
Murid - Pra dan Post

Murid

Status / Pelan
Kontigensi