Anda di halaman 1dari 7

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nama jenis
Kangkok Ranting
Cabe sp
Cinenen kelabu
Prenjak Jawa
Kepudang Sungu Gunung
Walet linchi
Cinenen Jawa
Bondol Jawa
Elang Ular Bido
Cabe Gunung
Kacamata
Sikatan bubik
Srigunting kelabu
Cinenen pisang
Elang hitam
Cekakak sungai
Tepus pipi ganda
Cica daun
Cinenen kelabu
Kangkong ranting
Wiwik
Cincoang coklat
Pelanduk semak
Sikatan dada merah
Kacamata
Pijantung kecil
Kapinis
Cabe gunung
Empuloh jenggut
Tapekong jambu

Jumlah
2
1
3
1
2
14
1
6
4
2
8
1
1
2
1
2
3
3
2
2
3
1
4
2
10
1
2
4
1
2

Lokasi
Danau
Danau
Danau
Danau
Danau
Danau
Danau
Danau
Danau
Danau
Danau
Danau
Danau
Danau
Danau
Danau
Curug
Curug
Curug
Curug
Curug
Curug
Curug
Curug
Curug
Curug
Curug
Curug
Curug
Curug

IS =

2C/A+B
26.67%

Lokasi

Danau

Row Labels
Bondol Jawa
Cabe Gunung
Cabe sp
Cekakak sungai
Cinenen Jawa
Cinenen kelabu
Cinenen pisang
Elang hitam
Elang Ular Bido
Kacamata
Kangkok Ranting
Kepudang Sungu Gunung
Prenjak Jawa
Sikatan bubik
Srigunting kelabu
Walet linchi
Grand Total

Sum of Jumlah
6
2
1
2
1
3
2
1
4
8
2
2
1
1
1
14
51
H'
E
D Margalef
S (Menhincik) =
D Simpson=

Pi
0.117647
0.039216
0.019608
0.039216
0.019608
0.058824
0.039216
0.019608
0.078431
0.156863
0.039216
0.039216
0.019608
0.019608
0.019608
0.27451
2.361132
0.851598
3.815022
2.240448
0.883922

ln pi
-2.140066
-3.238678
-3.931826
-3.238678
-3.931826
-2.833213
-3.238678
-3.931826
-2.545531
-1.852384
-3.238678
-3.238678
-3.931826
-3.931826
-3.931826
-1.292768

pi ln pi
ni(ni-1)
N(N-1)
-0.251772
30
-0.127007
2
-0.077095
0
-0.127007
2
-0.077095
0
-0.16666
6
-0.127007
2
-0.077095
0
2550
-0.19965
12
-0.29057
56
-0.127007
2
-0.127007
2
-0.077095
0
-0.077095
0
-0.077095
0
-0.354878
182
296

Lokasi

Curug

Nama jenis
Cabe Gunung
Cica daun
Cincoang coklat
Cinene kelabu
Empuloh jenggut
Kacamata
Kangkong ranting
Kapinis
Pelanduk semak
Pijantung kecil
Sikatan dada merah
Tapekong jambu
Tepus pipi ganda
Wiwik
Grand Total

Jumlah

pi
4
3
1
2
1
10
2
2
4
1
2
2
3
3
40

H'
E
D Margalef
S Menhincik
D Simpson

0.1
0.075
0.025
0.05
0.025
1
0.05
0.05
0.1
0.025
0.05
0.05
0.075
0.075
2.068926
0.783964
3.524105
2.213594
0.908974

lnpi
pi lnpi
ni (ni-1) N (N-1)
-2.30259 -0.23026
12
-2.59027 -0.19427
6
-3.68888 -0.09222
0
-2.99573 -0.14979
2
-3.68888 -0.09222
0
0
0
90
-2.99573 -0.14979
2
1560
-2.99573 -0.14979
2
-2.30259 -0.23026
12
-3.68888 -0.09222
0
-2.99573 -0.14979
2
-2.99573 -0.14979
2
-2.59027 -0.19427
6
-2.59027 -0.19427
6

H'
E
D Margalef
S Menhincik
D Simpson

Danau
2.361132
Danau
0.851598
Danau
3.815022
Danau
2.240448
Danau
0.883922

2.4

Curug
2.068926
Curug
0.783964
Curug
3.524105
Curug
2.213594
Curug
0.908974

3.85
3.8
3.75
3.7
3.65
3.6
3.55
3.5
3.45
3.4
3.35

2.3
2.2
2.1
2
1.9
Danau
Indeks Keragaman H'

0.86
0.84
0.82
D Margalef

0.8
0.78
0.76
0.74

Danau

Curug

Indeks Kekayaan Margalef

Danau
Indeks Kemerataan E

2.25
2.24
2.23
H'

2.22
2.21
2.2
Danau

Curug
Indeks Keragaman H'

Curug

Indeks Kekayaan Menhincik

0.91
0.905
0.9
0.895
E

0.89
0.885
0.88
0.875

Curug
Indeks Kemerataan E

0.87
Danau

Curug

Indeks Dominansi Simpson

S Menhincik

D Simpson