Anda di halaman 1dari 1

MENENGAH RENDAH (PMR)

MARKAH

GRED

NGMP

KEPUTUSAN

80-100

4.00

CEMERLANG

65-79

3.00

KEPUJIAN

50-64

2.00

BAIK

40-49

1.00

MENCAPAI TAHAP PENGUASAAN MINIMUM

1-39

0.00

TIDAK MENCAPAI TAHAP PENGUASAAN


MINIMUM

TH

TIDAK HADIR

MENENGAH ATAS (SPM)


MARKAH

GRED

NGMP

KEPUTUSAN

90-100

A+

4.00

CEMERLANG TERTINGGI

80-89

3.67

CEMERLANG TINGGI

75-79

A-

3.33

CEMERLANG

70-74

B+

3.00

KEPUJIAN TERTINGGI

65-69

2.67

KEPUJIAN TINGGI

60-64

C+

2.33

KEPUJIAN ATAS

50-59

2.00

KEPUJIAN

45-49

1.67

LULUS ATAS

40-44

1.33

LULUS

1-39

0.00

GAGAL

TH

TIDAK HADIR