Anda di halaman 1dari 4

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN :

Dunia Seni Visual (Tahun 3)

BIDANG : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN


TEMA
: ALAM SEMULAJADI
TAJUK
: TOPENG SERKUP
CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN :
Dunia Seni Visual (Tahun 3)
Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual
Masa: 60
minit
Kelas
: 3 Cerdas
Tema dan
Tajuk : Alam semula jadi
Topeng
Serkup
Bidang
: Membentuk dan membuat binaan (Topeng
Serkup)
Standard
Pembelajaran

3.1.1
Persepsi Estetik
3.1.1 Unsur
Seni
3.1.1.1,31.1.2,
3.1.1.3,
3.1.2 Prinsip
Rekaan
3.1.2.1

3.2 Aplikasi
Seni
3.2.1
Media
3.2.1.1Alat
4.2.1.Bahan

4.3 Ekpresi
Kreatif
3.3.1
3.3.2
3.3.3

4.4 Apresiasi
Seni
3.4.1
3.4.2

3.2.2 Proses
danTeknik

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan
mengikut tajuk)
1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam
membuat topeng serkup
2. Menghasilkan topeng serkup yang menarik menggunakan bahan
yang sesuai.
3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah
dipelajari

Aktiviti P&P

1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang topeng


serkup. (EK1)
2. Guru menunjuk cara menghasilkan topeng serkup secara
berperingkat (EK4)
3. Murid menghasilkan topeng serkup (EK1) (EK2) (EK 3)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan
(EK5)

EMK
Bahan Bantu Belajar

Kreativiti dan inovasi. Keusahawanan (EK1 EK5) dan Nilai murni


1.Contoh : gambar contoh topeng serkup
2.Media : kad manila, gam, oil pastel, gunting, alat tulis.

Penilaian P&P

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup


berdasarkan empat Standard Kandungan.

Refleksi

Pada akhir pembelajaran:


25 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 2 murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
pembelajaran yang akan datang.

Aktiviti P&P

Penerangan, BBM dan


ilustrasi, EMK

Persepsi estetik
1.
Guru menunjukkan
gambar beberapa jenis buahbuahan tempatan
2.
Guru bersoal jawab
tentang gambar dengan
murid dan mengaitkan
dengan tajuk.
3.
Guru bersoal jawab
dengan murid tentang media
yang sesuai untuk membuattopeng serkup. (EK 1)
contoh :
1. Apakah bahan yang sesuai
digunakan untuk
menghasilkan topeng serkup?
2. Apakah jenis-jenis topeng yang
kamu ketahui?
3. Apakah kegunaan topeng?

Gambar-gambar buahtempatan

Aplikasi seni
1.
Guru memberi
penerangan berkaitan

EMK Keusahawanan
EK1
1.14 Boleh membina
jaringan sosial
Indikator
Murid
boleh berkomunikasi
dengan baik
mesra dengan semua
orang
boleh mengekalkan
hubungan baik

EMK Keusahawanan
EK1

Ilustrasi aktiviti

aktiviti yang akan


dijalankan.
2.
Guru menunjukkan
topeng serkup yang telah
siap.
3.
Guru menunjukkan
bahan yang digunakan
untuk membuat topeng serkup.
4.
Guru membuat
demontrasi membuat
topeng serkup secara
berperingkat.

Ekspresi kreatif
Murid melakukan aktiviti membuat
topeng serkup dengan bimbingan
guru.
Murid membuat topeng serkup.

Berorientasikan masa
depan
Indikator
Murid
boleh berimaginasi
terhadap sesuatu yang
belum berlaku
boleh menyenaraikan
kesan dan akibat terhadap
sesuatu tindakan
boleh menjangkakan
sesuatu
boleh membuat
perancangan
Aktiviti Pelajar
Langkah 1
Murid melipat kertas manila kepada 3 bahagian yang
sama besar.

Langkah 2
Murid melakarkan gambar buah di atas kad manila.
Langkah 3
Guntingkan bentuk buah.
Langkah 3
Guntingkan lubang mata topeng serkup.
Langkah 3
Mewarnakan gambar buah.
Langkah 3
Cantumkan kedua-dua hujung topeng.(EK1, EK2, EK3 )

EMK Keusahawanan
EK1
Daya kreativiti dan inovasi
Indikator
Murid
suka memerhati persekitaran dengan sengaja dan
bertujuan
boleh memberi banyak idea
boleh menilai idea untuk memilih idea yang terbaik

Apresiasi seni visual


1.
Murid mempamerkan
hasil kerja dengan memakai
topeng serkup.
2.
Murid menceritakan
hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.
Murid memberi cadangan untuk menghasilkan topeng serkup lain
yang berkaitan dengan alam semula
jadi.

boleh mencipta/ mereka cipta sesuatu


EK2
Malaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi
abstrak atau konkrit
Indikator
Murid
boleh mengaplikasi ilmu/ teknologi untuk merealisasikan
idea yang telah dipilih
EK3
Melaksanakan projek mengikut langkah-langkah yang
telah disediakan
Indikator
Murid
berupaya menjalankan tugasan mengikut perancangan
EMK Keusahawanan
EK5
Prinsip ketelusan
Indikator
Murid
menyatakan/ menyampaikan maklumat dengan betul/
jelas
tidak selindung

Posted by Marli Rohayu at 21:35

Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to


Pinterest