Anda di halaman 1dari 29

Berasaskan 4 premis asas teori sosial Adler

iaitu
Manusia adalah makhluk sosial dan motivasi
asas mereka ialah ingin dimiliki / menjadi ahli
sesuatu kelompok
Kesemua tingkah laku adalah bersebab
manusia adalah organisma yang berupaya
membuat keputusan
Realiti dipersepsikan oleh manusia.

fokus utama Dreikurs mewujudkan suasana


bilik darjah yang bersifat demokratik

Menurut beliau, masalah tingkah


laku dalam bilik darjah terdorong
oleh motif-motif murid seperti :I. inginkan perhatian
II. menggunakan kuasa
III. membalas dendam
IV. memaparkan kekurangan

INGINKAN PERHATIAN

Motif :- sengaja membangkitkan


kemarahan guru
Teknik yang disyorkan :I. minimumkan taraf perhatian
II. Alihkan perhatian murid
berkenaan
III. Ubah kedudukan murid yang
berkenaan

MENGGUNAKAN KUASA

I.
II.

Motif :- Pergelutan kuasa antara guru


dan murid yang ditunjukkan melalui
sifat seperti enggan bermula atau
menyempurnakan tugas
Teknik yang disyorkan :Cuba kekalkan persekitaran
pembelajaran yang positif
Bertenang dan tangani masalah
dengan menunjukkan sifat prihatin

MEMBALAS DENDAM

I.
II.

Motif :- murid terasa tidak diberikan


layanan yang adil yang ditunjukkan
melalui cara seperti mencuri,
berlawan dan sebagainya.
Teknik yang disyorkan :Cuba kekalkan persekitaran
pembelajaran yang positif
Bertenang dan tangani masalah
dengan menunjukkan sifat prihatin

MEMAPARKAN KEKURANGAN

Motif :- tindakan yang terakhir


apabila gagal mencapai ketiga-tiga
motif di atas

Teknik yang disyorkan :I. Ubahsuai keadah mengajar


II. Gunakan bahan pembelajaran
berbentuk maujud atau berbantukan
komputer
III. Mengajar satu kemahiran sahaja
pada satu masa

APLIKASI MODEL AKIBAT


LOGIKAL DREIKURS DALAM
BILIK DARJAH
Lantaran itu, Dreikurs
mencadangkan supaya guru
menggunakan akibat logikal
bertujuan membetulkan tingkah
laku bermasalah
Prinsipnya bahawa murid harus
diberikan pilihan untuk
membetulkan tingkah lakunya serta
tidak dipaksakan

SITUASI YANG DIPERIHALKAN OLEH,


DREIKURS UNTUK MENUNJUKKAN
APLIKASI AKIBAT LOGIKAL
Situasi 1 : Seorang murid menolak rakan
sambil mereka bersama-sama turun tangga
Tindakan guru : berikan murid yang
berkenaan pilihan SAMA ADA tidak lagi
menolak rakan pada masa depan
ATAU tunggu sehingga semua orang sudah
turun, barulah sampai kepada giliran dia

PENILAIAN TERHADAP MODEL


AKIBAT LOGIKAL DREIKURS
Kekuatan : memupuk autonomi di
mana murid bertanggungjawab
atas tindakan dan pilihan mereka
Kekurangan : agak sukar untuk
guru permulaan mengenal pasti
serta memahami motif murid-murid
melakukan salah laku

Kekuatan : Mewujudkan
persekitaran pembelajaran yang
kondusif melalui komunikasi yang
terbuka dan saling hormatmenghormati antara murid-murid
Kekurangan : Agak sukar untuk
mengenalpasti akibat logikal yang
setimpal dengan salah laku
tertentu

MODEL PENGURUSAN
KELOMPOK KOUNIN
Model ini dipelopori oleh Jacob Kounin,
seorang ahli teoris dalam bidang
pengurusan bilik darjah
Kounin cuba mengubah corak
pemikiran sedemikian dengan
mengintegrasikan pengajaran dan
disiplin
5 teknik disyorkan oleh Kounin bagi
menangani masalah tingkah laku

Withitness

Betinda
n-tindih

Kelicina
n

TEKNIK-TEKNIK
PENGURUSAN
BILIK DARJAH
KOUNIN

Momentum

Kepekaan
kelompok

With-itness
kebolehan guru mengetahui apa
yang sedang dilakukan oleh semua
murid pada setiap masa

Bertindan-tindih
kebolehan guru untuk menangani
dengan berkesan dua peristiwa
pada satu masa yang sama

Kelicinan
Kebolehan guru untuk membuat peralihan
licin antara dua aktiviti pembelajaran
Momentum
kebolehan guru memastikan pembelajaran
berlaku pada kadar yang stabil
Kepekaan kelompok
kebolehan guru untuk mengekalkan
penglibatan aktif murid dan mewujudkan
minat mereka

APLIKASI MODEL PENGURUSAN


KELOMPOK KOUNIN DALAM
BILIK
DARJAH
Situasi :
Sambil murid-murid yang lain asyik
membuat latihan yang diberikan oleh
Cikgu, Ain, Ling, dan Rajes sedang
berbual-bual antara satu sama lain
sambil menghantar memo dan
menconteng atas kertas kosong.
Berpandukan model Kuonin, apakah
tindakan yang akan diambil oleh
Cikgu?

PENILAIAN
Kekuatan : Fokus terhadap

pengurusan kelompok mewujudkan


suasana biilk darjah dan persekitaran
pembelajaran yang kondusif
Kekurangan : Tidak mementingkan
atribut-atribut guru seperti beramah
mesra, sabar, prihatin dan
sebagainya.

Kekuatan : tidak berunsurkan


hukuman yang hanya berkesan
dalam jangka masa yang singkat

Kekurangan : Agak mencabar bagi


guru yang perlu mengambil
tindakan terhadap dua atau lebih
kelompok pada satu masa yang
sama

TERAPI REALITI GLASSER

1965, Glasser mengemukakan Terapi


Realiti

Terapi realiti berlandaskan 3 prinsip


iaitu :I. Setiap individu bertanggungjawab atas
tingkah laku masing-masing
II. Setiap individu berupaya untuk berubah
dan hidup secara berkesan
III. Setiap individu bertingkah laku
mengikut cara tertentu

1970, Glasser mengutarakan satu


pendekatan yang dikenali sebagai
teori kawalan
1986, teori kawalan ditukar nama
kepada teori pilihan bagi
mengatasi kekeliruan yang timbul
Teori pilihan berpegang kepada
premis bahawa semua tingkah laku
manusia, sama ada lojik atau tidak
lojik

Murid kita dirangsangkan untuk


memenuhi 4 keinginan seperti
yang berikut :
o Keinginan untuk dipunyai
o Keinginan untuk kuasa
o Keinginan untuk kebebasan
o Keinginan untuk bersuka ria

PELAN PENGURUSAN BILIK


DARJAH GLASSER
Menurut Glasser, murid seharusnya memikul
memikul tanggungjawab untuk memenuhi keinginan,
mengawal tingkah laku dan membuat pilihan
masing-masing.
Langkah 1:
Apabila berlaku tingkah laku bermasalah dalam bilik
darjah, guru hendaklah melapangkan masa untuk
mengenal pasti punca tingkah laku tersebut.
Langkah 2 :
Guru perlu pertimbangkan bagaimana tingkah laku
yang sama pernah ditangani pada masa lampau.

I.
II.

Langkah 3 :
Guru berusaha mencegah salah laku
melalui 2 cara.
Berikan latihan dalam kelas yang
menarik dan relevan
Bina hubungan yang positif dengan
murid
Langkah 4 :
Guru pertingkatkan cara penyoalan.
Langkah 5 :
Mengadakan perbincangan dengan
murid tersebut

Langkah 6 :
Murid dikehendaki membentuk satu pelan
yang mengandungi tindakan positif
dengan bantuan guru.
Langkah 7 :
Sekiranya langkah 1-6 kurang berkesan,
murid tersebut hendaklah diasingkan
dengan menggunakan time-out dalam bilik
darjah

Langkah 8 :

Sekiranya tingkah laku bermasalah masih


berlanjutan atau murid masih
mengganggu perjalanan sesi pengajaran,
hantar mereka ke satu lokasi khas yang
selesa tetapi tidak mengancam bawah
seliaan seorang yang ditugaskan khas
untuk membantu mereka membaiki
tingkah laku itu.

Langkah 10 :
Bagi kes yang serius di mana langkah 1-9
gagal untuk menghasilkan sebarang
kesan positif, murid dirujuk kepada pihak
berkuasa yang berupaya memberi
bantuan profesional
Namun, pelan 10 langkah di atas kini
sudah digantikan dengan satu senarai
elemen bagi disiplin yang berkesan.
Senarai ini pula menegaskan perubahan
ke atas sekolah dan bilik darjah

ELEMEN-ELEMEN DISIPLIN
YANG BERKESAN GLASSER
Berlaku dalam suasana yang saling
percayai-mempercayai dan hormatmenghormati
Tidak bersifat memaksa
Bukan berbentuk hukuman
berupaya membezakan antara masalah
disiplin dan peristiwa disiplin

Melibatkan pihak yang prihatin dan ingin


membantu murid mengubah tingkah laku
mereka
Membantu murid memenuhi kehendak
masing-masing
Membantu murid membuat pilihan yang
wajar
Mengajar murid memikul tanggungjawab
secara peribadi
Menangani tingkah laku masa kini,
bukannya tingkah laku masa lampau

Memerlukan murid membuat


penghakiman berunsurkan nilai
terhadap tingkah laku mereka
Membantu murid merancang ke arah
perubahan tingkah laku
Percaya bahawa murid berupaya
untuk berubah ke arah yang positif

PENILAIAN

Kekuatan : Penekanan terhadap


disiplin kendiri berbanding dengan
hukuman

Kekurangan : kekeliruan timbul


akibat nama yang berubah-ubah